ESDRAS 6

1Eh re' reey Dario xutaq'aaj wo' rusik'ariik i huuj chupaam i paat i rub'an wii' i taaq'anik ar Babilonia. 2Eh xponik wo' kireq i junb'oht chi huuj ar Acmeta chupaam i paat i rub'an wii' i taaq'anik i reey wilik paruyuq'ul i Media je' wili i ruq'or i tz'ihb'amaj chupaam: 3Pampeet haab' rokiik chi reyil i Ciro xukoj i k'uhb'aal chi riij i rupaat i Dios wilik Jerusaleem je' wili xuq'or: Chakoj taq i raa' i rupaat i Dios naa wo' chik taq ayejaam chi korik, reh chi ar naa ruq'ahteesjiik i mayiij. Eh lajeeb' ru ka'winaq b'ara runimaal wach, eh lajeeb' wo' ru ka'winaq b'ara runajtiil naah taq naa a'nam. 4Noq naa taq ayejaam i tz'aq, oxlok' i nimaq ab'aj, junlok' i chee' ko ak' taq naa akojom, eh re' i tumiin naa rusachariik chi riij taqe re', re' reey naa rutojwiik. 5Eh re' taqe kulk re' ruuk' i oro, i plata resam choo parupaat i Dios Jerusaleem i Nabucodonosor i xuk'am cho Babilonia, naa wo' chik ruk'amariik reje Jerusaleem naa wo' chik ruye'ariik parupaat i Dios, chupaam i ruye'aab', inki chupaam i huuj. 6Je' aj re' noq re' reey Dario, je' wili i xuq'or reh i Tatnai i wilik chi taaq'anik chikinaah i tinamit wilkeeb' chi juntar i nim ha' je' wo' reh Setar-boznai, je' wo' keh i ruch'ihil chi taaq'anik. Eleen taq reje Jerusaleem. 7Chakanaa' taq i wilik chi taaq'anik chinaah i tinamit Judá, je' wo' taqe i k'amal kib'eeh i xiyej-anik reh i peet i rupaat i Dios chupaam i ye'aab' korjinaq wii' pampeet. 8Re' hin xin ye'wik taq aweh i k'uhb'aal nik' wach noq naa taq atoob'eem taqe i k'amal kib'eeh i aj Judío reh chi neenkiyejaa' i rupaat i Dios. Ruuk' i tooj naa ruchaliik taq awuuk' juntar i nim ha' Éufrates. Eh naa taq aye'em reh i reey re' re' naa ruye'ariik keh i kamanoom rajlaal, toob'al keh reh chi ma' nee ta pa'lojik i kamanik. 9Eh re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij wilkeeb' Jerusaleem eqal eqal naa ruye'ariik keh i chikop naa rukamaniik keh chi mayiij chuwach i QaJaaw Dios wilik pan taxaaj, re' taqe imas wakax, taqe imas tentzun, taqe i rak'uun tentzun, je' wo' hoq i trigo, riis uuva, aatz'aam, i aseite. 10Reh chi naa kiq'asam chi holohik laj mayiij chuwach i QaJaaw Dios wilik pan taxaaj, reh chi neenkipahqaaj i rotob'il i Dios chi wiij i hin, hin reey, je' wo' chikiij taqe i wak'uun wixq'uun. 11Eh awach i ma' nee ta runimaj i k'uhb'aal wili neenehteesjik jino'q i rib'ojal i rupaat chuwach i chee' re' re' neent'uyub'jik noq neenkanteesjik. Re' i rupaat naa rusahchiik wach chi jumpech. 12Re' ta naq i QaJaaw Dios xsik'wik wach i Jerusaleem chi ruye'aab' neensachwik wach i reey, i tinamit nee raaj ruyojom i rupaat i Dios. Re' hin i reey Dario xin ye'wik reh i k'uhb'aal wili koruman chi naa runimjiik chi korik i xnuq'or, inki i reey. 13Eh re' i Tatnai wilik chi taaq'anik chi juntar i nim ha' Éufrates, ruch'ihil i Setar-boznai, je' wo' kuch'ihil junch'uq xkian chi korik i k'uhb'aal xuq'or i reey Dario 14Je' re' noq re' taqe i k'amal kib'eeh i aj Judío ma' xkipab'aa' taj i ruyejeb'jiik i rupaat i Dios, je' rukab' i xuq'or i Hageo, i Zacarías rak'uun i Iddo. Re' rupaat i Dios xkuxik wo' ruyejeb'jiik, je' rukab' i ruq'orom i QaJaaw i qaDios i hoj, hoj aj Israel, je' wo' rukab' i xuq'or i Ciro, i Dario, i Artajerjes, re' taqe i xi wihik chi reyil Persia. 15Re' i rupaat i QaJaaw Dios xkuxik ruyejeb'jiik chupaam i rukab' q'iij reh i rupohool i Adar, re' noq waqiib' chik haab' rokiik chi reyil i Dario ar Persia. 16Re' taqe i aj Israel, taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i aj Levíta, eh chu'nchel i xi k'amarik reje Babilonia xi sutinik wo' chik cho Jerusaleem pansuqkiil k'uxliis xkiq'asaj pan q'ab' i Dios i rupaat xkorjik. 17Eh noq xkikuxisaj i rupaat i Dios xkiq'asaj chi kimayiij i jinaj siento chi imas wakax, kiib' siento imas tentzun, kijib' siento i rak'uun tentzun, eh kab'laj imas kaprax, ju'jun chikiij i ju'jun ch'uq chi aj Israel. Re' taqe re' xkiyeew chi kimayiij pahqb'al kuyb'al kimahk i aj Israel. 18Eh xkiyeew pan kiye'aab' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij reh i kamanik, xkiyeew wo' pan kiye'aab' taqe i aj Levíta reh chi naa kianam i kikamaj chi kiju'junaal ar Jerusaleem, je' rukab' i k'uhb'aal tz'ihb'amaj chupaam i ruhuuj i Moisés. 19Eh chu'nchel i aj Israel xi sutinik wo' chik cho Jerusaleem xkininq'ijeej i elik chaloq Egipto chupaam i kajlaj rub'eeh i peet poh reh i haab' re' re'. 20Re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe aj Levíta kisaqb'isam chik kiib' noq xkininq'ijeej i elik chaloq Egipto, xkiq'asaj i mayijimaj chikop chu'nchel i xi sutinik wo' chik cho Jerusaleem. Eh pahqb'al wo' kuyb'al kimahk i kuch k'amal kib'eeh aj tiij junch'uq, eh pahqb'al wo' kuyb'al kimahk i keh. 21Eh xkian kiwa' reh i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto chu'nchel i aj Israel, xi sutinik wo' chik cho Jerusaleem, re' taqe i k'amooj reje Babilonia. Eh xkian wo' kiwa' haa' taqe i ma' re' ta aj Judío i xkikanaa' rub'aan i ch'uwa' wach na'ojb'al inki a'n i tinamit. Eh xkian jinaj wach kik'ux kuuk' i aj Judío chi rusik'ariik i QaJaaw i qaDios i hoj, i hoj aj Israel 22Eh wuquub' q'iij xkininq'ijeej ruuk' suq kiil k'uxliis, eh xkik'ux i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh. Je' re' noq xye'arik cho rusuqkiil kik'ux ruum i Dios, re' reh xye'wik q'ab' chi xitoob'jik cho ruum i kireey i aj Persia ruuk' i ruyejeb'jiik chi korik i rupaat i qaDios i hoj, i hoj aj Israel.


Copyright
Learn More

will be added

X\