ESDRAS 2

1Re' taqe i wili i aj Israel i a-sjinaq taqe paruyuq'ul i Judá. Re' i ruk'amam taqe reje Babilonia i reey Nabucodonosor, xi sutinik wo' chik cho Jerusaleem. Eh ar xi kahnik chupaam i kitinamiit chi kiju'junaal paruyuq'ul i Judá. 2Re' taqe i xk'amwik cho kib'eeh je' wili kib'ihnaal: Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaias, Mardoqueo, Bilsán, Mizpar, Bigvai, Rehum, Baana, je' wili kik'ihaal i winaq aj Israel xi chalik: 3Re' taqe i riih rumaam i Paros, kiib' miil ruuk' jinaj siento ruuk' kab'laj ru kajwinaq taqe. 4Re' taqe i riih rumaam i Sefatías ixib' siento ruuk' kab'laj ru kajwinaq taqe. 5Re' taqe i riih rumaam i Ara wuquub' siento ruuk' ho'lajuuj ru kajwinaq taqe. 6Re' taqe i riih rumaam i Pahat-moab, re' ruuk' taqe chaloq i Jeúsa, i Joab kiib' miil ruuk' waxiqiib' siento ruuk' kab'laj taqe. 7Re' taqe i riih rumaam i Elam, kiib' miil ruuk' kiib' siento ruuk' kajlaj roxk'ahl taqe. 8Re' taqe i riih rumaam i Zatu, b'elejeeb' siento ruuk' hoob' roxk'ahl taqe. 9Re' taqe riih rumaam Zacai, wuquub' siento ruuk' oxk'ahl taqe. 10Re' taqe i riih rumaam Bani, waqiib' siento ruuk' kiib' roxk'ahl taqe. 11Re' taqe riih rumaam i Bebai, waqiib' siento ruuk' ixib' ru ka'winaq taqe. 12Re' taqe riih rumaam i Azgad, jinaj miil ruuk' kiib' siento ruuk' kiib' ru ka'winaq taqe. 13Re' taqe i riih rumaam i Adonicam waqiib' siento ruuk' waqiib' ru kajwinaq taqe. 14Re' taqe i riih rumaam i Bigvai, kiib' miil ruuk' waqlaj roxk'ahl taqe. 15Re' taqe i riih rumaam i Adín, kijib' siento ruuk' kajlaj roxk'ahl taqe. 16Re' taqe i riih rumaam i Ater, re' ruuk' taqe Ezequías kiib' chik ma' jinaj siento taqe. 17Re' taqe riih rumaam i Bezai, ixib' siento ruuk' ixib' ru ka'winaq taqe. 18Re' taqe riih rumaam i Jora jinaj siento ruuk' kab'laj taqe. 19Re' taqe i riih rumaam Hasum, kiib' siento ruuk' ixib' ru ka'winaq taqe. 20Re' taqe i riih rumaam i Gibar ho'oob' chik ma' jinaj siento taqe. 21Re' taqe i riih rumaam i Belén jinaj siento ruuk' ixib' ru ka'winaq taqe. 22Re' taqe i riih rumaam i Netofa, waqlaj roxk'ahl taqe. 23Re' taqe i riih rumaam i Anatot, jinaj siento ruuk' waxiqiib' ru ka'winaq taqe. 24Re' taqe i riih rumaam i Azmavet kiib' roxk'ahl taqe. 25Re' taqe i kiih kimaam i Quiriat-jearim, i Cafira i Beerot, wuquub' siento ruuk' ixib' roxk'ahl taqe. 26Re' taqe i kiih kimaam i Rama, i Geba waqiib' siento ruuk' jinaj ru ka'winaq taqe. 27Re' taqe riih rumaam i Micmas, jinaj siento ruuk' kiib' ru ka'winaq, taqe. 28Re' kiih kimaam i Bet-el, i Hai, kiib' siento ruuk' ixib' ru ka'winaq taqe. 29Re' taqe riih rumaam i Nebo, kab'laj roxk'ahl taqe. 30Re' taqe i riih rumaam i Magbis, jinaj siento ruuk' waqlaj roxk'ahl taqe. 31Re' taqe i riih rumaam i Elam jinaj chik, jinaj miil ruuk' kiib' siento ruuk' kajlaj roxk'ahl taqe. 32Re' taqe riih rumaam i Harim, ixib' siento ruuk' juninaq taqe. 33Re' taqe kiih kimaam i Lod, i Hadid, i Ono, wuquub' siento ruuk' ho'oob' ru ka'winaq taqe. 34Re' taqe i riih rumaam i Jericó, ixib' siento ruuk' ho'oob' roxk'ahl taqe. 35Re' taqe i riih rumaam i Senaa, ixib' miil ruuk' waqiib' siento ruuk' lajeeb' ru ka'winaq taqe. 36Re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij re' ruuk' taqe i riih rumaam Jedaías, re' ruuk' taqe i Jesua b'elejeeb' siento ruuk' oxlaj ru kajwinaq taqe. 37Re' taqe i riih rumaam i Imer, jinaj miil ruuk' kab'laj roxk'ahl taqe. 38Re' taqe i riih rumaam i Pasur jinaj miil ruuk' kiib' siento ruuk' wuquub' roxk'ahl taqe. 39Re' taqe i riih rumaam Harim jinaj miil ruuk' wuqlaj taqe. 40Re' taqe i aj Levíta Jesúa, re' ruuk' taqe Cadmiel, re' wo' ruuk' i taqe i riih rumaam i Hadavías kajlaj rukajwinaq taqe. 41Eh re' taqe i aj tz'uyineel re' ruuk' taqe riih rumaam i Asaf jinaj siento ruuk' waxiqiib' ru ka'winaq taqe. 42Re' taqe i kicha'jinik reh i ru puertahiil i rupaat i Dios re' ruuk' taqe i riih rumaam i Salum, i Ater, i Talmón, i Acub, i Hatita, i Sobai, jinaj siento ruuk' b'elejlaj ru ka'winaq taqe. 43Re' taqe i kikamanik parupaat i Dios re' taqe i kiih kimaam Sihá, i Hasufa, i Tabaot, 44i Queros, i Siaha, i Padón, 45i Lebana, i Hagaba, i Acub, 46Hagab, i Salmai, i Hanán, 47i Gidel, i Gahar, i Reaía, 48Re' taqe i kiih kimaam Rezín, Necoda, i Gazam, 49Re' taqe i kiih kimaam i Uza, i Paseah, i Besai, 50Re' kiih kimaam i Asena, i Meunim, Nefusim. 51Re' kiih kimaam i Bacbuc, i Hacufa, i Harhur, 52Re' kiih kimaam Bazlut, i Mehída, i Harsa. 53Re' taqe i kiih kimaam i Barcos, i Sisara, i Tema. 54Re' taqe i kiih kimaam Nezía, Hatifa. 55Re' taqe i kiih kimaam taqe i xi kamanik ruuk' i reey Salomón, re' ruuk' taqe i kiih kimaam Sotai i Soferet, i Peruda. 56Re' taqe kiih kimaam i Jaala, i Darcón, i Gidel. 57Re' taqe i kiih kimaam i Sefatías, i Hatil, i Poqueret-hazebaim, i Ami. 58Eh chu'nchel i xi kamanik chupaam i rupaat i Dios, re' taqe i kiih kimaam i xi kamanik ruuk' i Salomón ach waxiqiib' ma' kijib' siento taqe. 59Re' taqe i wili xi chalik Tel-mela, i Tel-harsa, Querub, Addán, Imer, eh re' taqe i ma' eht'alimaj taj mi re' ruuk' taqe i aj Israel oon ma' re' taj re' taqe wili: 60Re' taqe i kiih kimaam i Delaía, i Tobías, i Necoda, waqiib' siento ruuk' kab'laj roxk'ahl taqe. 61Re' taqe i kiih kimaam i k'amal kib'eeh aj tiij re' taqe wili: Re' i riih Habaía re' taqe i riih i Cos, re' taqe i riih rumaam i Barzilai, re' i xub'an kaxáro ruuk' jinaj ixoq re' ruuk' taqe i rixq'uun i Barzilai aj Galaad, xukoj i rub'ihnaal chi je' rukab' i kib'ihnaal i keh. 62Re' taqe re', xsik'arik i kib'ihnaal i kimaam kati't panhuuj, chi ma' xkan taj i kib'ihnaal ruum aj re' ma' xikojarik ta chi k'amal kib'eeh aj tiij. 63Eh re' intaaq'anik chupaam i tinamit xuq'or chi ma' naa ta kik'uxum keh i k'uxumb'al kuxisamaj ko wilik jino'q i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij narusik'wiik chi riij chi rukojom i Urim reh chi ruk'ux je' wo' hoq i Tumim. 64Eh chu'nchel i tinamit xkimol cho kiib' xi chalik Jerusaleem, kiib' roxk'ahl miil ruuk' ixib' siento ruuk' oxk'ahl taqe. 65Eh chi ma' xi ajaljik ta haa' taqe i kimoso chi winaq chi ixoq wuquub' miil ruuk' ixib' siento ruuk' wuqlaj ru ka'winaq chi kiib'. Eh ma' xi ajaljik ta wo' haa' taqe kaj tz'uyineel chi winaq chi ixoq kiib' siento chi kiib'. 66Eh wuq'uub' siento ruuk' waqlaj ru ka'winaq i ki imas kawáyu, eh kiib' siento ruuk' ho'oob' roxk'ahl i ki ixoq kawáyu. 67Eh kijib' siento ruuk' ho'lajuuj ru ka'winaq i kicameyo, eh waqiib' miil ruuk' wuquub' siento ruuk' juninaq i kib'uruux. 68Eh wilik taqe i kik'amwik kib'eeh i ju'jun chi patineel noq xi ponik Jerusaleem xponik kiq'asaj i kimayiij reh chi naa wo' chik rukorjiik chi korik i rupaat i Dios chupaam i ye'aab' korjinaq wii' pampeet. 69Eh xkiyeew nik' kihaal i xkian ruye'ariik, yejemb'al reh chi korik i rupaat i Dios. Jinaj miil ruuk' lajeeb' ru ka'winaq libra i oro. Eh hoob' miil libra i plata, jinaj siento i kiso' i k'amal kib'eeh aj tiij xkiyeew. 70Wilik taqe i aj Israel xi kahnik chi patinik ar Jerusaleem, wilik wo' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i aj Levíta xi kahnik ar. Eh re' taqe i kaj tz'uyineel re' taqe i kicha'jinik reh i ru puertahiil i rupaat i Dios, je' wo' taqe i ruk'ihaal aj Israel xi kahnik chi patinik pam kitinamiit chi kiju'junaal.


Copyright
Learn More

will be added

X\