EZEQUIEL 9

1Re' hin je' wili i xwilow panusaq wiriik, jinaj i kowlaj q'orik xb'aan chaloq, je' wili i xuq'or: Yu'naak xi k'ulik chik iloq kiyohq'eem kiq'aslaj ch'ihch' chi kiju'junaal naakiye'wiik chutojariik i kimahk i tinamit wili, inki. 2Eh i waqiib' taqe i winaq kiyohq'eem kiq'aslaj ch'ihch', xi okik i koq chi chii' i puerta wilik taxaaj, pantz'eet reje reh i rookb'aal q'iij. Eh chi kixilak taqe re' wilik jinaj i winaq holohik itz'ihy lino i ruso' rukojom rub'ak'am nah rutuuq i jinaj lemeta chi rax ha' chi tz'ihb'al. Eh noq xi okik i koq xkipab'aa' kiib' chuwach i artaal q'an ch'ihch' ruyej-aal. 3Eh re' i ruloq'il i QaJaaw qaDios i hoj, hoj aj Israel, xwilow chik chi xelik reje chikinaah i k'achaach je' kiwii' ánjel xooj panookb'al reh i rupaat i Dios. Re' i QaJaaw Dios xuyuq'eej reje i winaq holohik itz'ihy lino i ruso', re' i rub'ak'am nah rutuuq i rax ha' reh tz'ihb'al. 4Je' wili i xuq'or reh: Yu'naak hiy chab'ehuj paam chu'nchel i tinamit Jerusaleem. Neenakoj rehtalil i yejal kiwach i tinamit ruuk' aatz'ihb'aal, chu'nchel i ti' inkik'raaj inkiyot' i kik'ux chi riij i xiik' naah yib'kiil wach na'ojb'al imb'aan chupaam i tinamit, inki. 5Eh xb'iraj wo' hoq chi re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or keh i waqiib' chi winaq: Re' taq i hat hiy taq pan tinamit chi xam b'eeh chi riij i winaq re' re'. Ma' naa ta taq i akuyum i kimahk, ma' naa ta aketelaam taq kiwach. 6Naa la' taq rukuxiik akansam i ma' kojooj ta kehtalil chi rijib' winaq, chi rijib' ixoq, chi k'ijolaq, chi q'ahxoq, chi ha'lak'un. Xa re' la' ma' nee ta taq inatz'aj jino'q taqe i wilik kehtalil yejalkiwach, inki. Re' hin xwilow chi re' b'ila' chik taqe i k'amal kib'eeh i aj Israel peet xkikansaj, re' i wilkeeb' chuwach i rupaat i Dios. 7Eh je' wili i xuq'or keh: Yu'naak hiy taq chach'uwa'risaj taq cho paam i nupaat cha nujisaj taq chi kamnaq, inki. Re' keh xiooj wo' chi kansanik chupaam i tinamit. 8Eh noq kaansanik inki a'n re' hin xin kahnik chi wutkeel, xnupach'aa' qohoq wiib' wach ak'al, q'e' xtib'ik nuk'ux. Xnuk'er nuchii' chi q'orariik chi je' wili: QaJaaw Dios ¿Mi naa rukuxiik asacham kiwach re' i kiqox i aj Israel noq naa aye'em aajosq'iil chikinaah i aj Jerusaleem? kinki. 9Eh je' wili xuq'or weh: Re' taqe i aj Israel, taqe i aj Judá yohb'aal wach i kimahk, re' i kitinamiit nujinaq chi aj kaansoom, eh nujinaq chi ma' korik ta laj na'ojb'al. Re' keh inkikapaaj chi ma' wilkiin ta chupaam i tinamit wili, eh chi ma' k'ahchi' ta chik wilom i kiyiib' wach na'ojb'al. 10Je' re', noq re' hin ma' naa ta nuketelaam k'isinoq kiwach, naa taqe nuye'em chutojariik riij chu'nchel i kiyiib' wach na'ojb'al, inki. 11Eh re' i winaq holohik itz'ihy lino i ruso' rukojom i ruk'amam cho naah rutuuq i rax ha' tz'ihb'al, xsutinik b'ila' wo' chik chaloq je' wili i xuq'or reh i QaJaaw Dios: Yu'naak xponik chik nub'an i xaq'or weh, inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\