EZEQUIEL 7

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: 2Re' hat rak'uun winaq, cha q'or keh i aj Israel chi re' hin je' wili i nuq'or chikiij: Ponik reh i q'iij chi naa rusahchiik wach i kitinamiit, je' wo' i kiye'aab'. 3Eh yu'naak naa rusachariik awach taq i hat aj Israel, naa nuye'em nujosq'iil, naa nuq'atam i q'orik taq cha naah. Eh naa taq kaat nuye'em chi tojariik riij taq aayiib' wach na'ojb'al. 4Re' hin ma' naa ta nuketelaam taq awach, naa taq kaat nuye'em chutojariik amahk. Korehtaal taq inatoj riij chu'nchel i a'nam chaloq. Ruuk' i re' naa taq anab'eem chi re' hin i k'achlik Dios. 5Re' hin i Dios je' wili i nuq'or taq aweh: Re' i runimaal ti' k'axik naa nuye'em taq cha naah xa rutahqeem chik riib'. 6Yu'naak xponik chik i ruq'ijil chi naa rusachariik taq awach. Eh xti korik chi naa rusachariik taq awach. 7Eh xponik chik ruq'ijil chi naa rusachariik taq awach chupaam i tinamit wili. Eh ma' naa ta chik rub'aan i ninq'iij chinaah taqe i yuuq', ruti'kiil la' taq chik ak'ux i naa ruwihiik. 8Yu'naak xa chi jumehq'iil naa nusacham taq awach ruum i nujosq'iil. Naa nuq'atam i q'orik taq cha naah, ruuk' taq i xa a'n naa taq kaat nuye'em chutojariik riij ayiib' wach na'ojb'al. 9Eh ma' naa ta nuketelaam taq awach. Naa la' taq kaat nuye'em chutojariik riij taq ayiib' wach na'ojb'al, naa taq atojom riij chu'nchel i taq i xa a'n. Ruuk' i re' naa taq anab'eem chi re' hin i k'achlik Dios xin ye'wik taq aweh chutojariik aamahk. 10Xponik chik i q'iij chi naa rusachariik taq awach, eh chi naa taq atojom wach i ayiib' wach na'ojb'al, ruum xooj chi nimaal eh xanimb'isaj taq awiib'. 11Re' i yiib' wach na'ojb'al xooj chi nimaal, eh ma' holohik taj i ruk'am chaloq. Eh re' kib'ehomal, re' runinqaal kiwach ma' xta naa rokiik wii'. 12Eh xponik chik i q'iij, i ru orahiil, chi ma' naa ta rusuuqb'iik ruk'ux i loq'ool, ni xata re' i aj k'aay. Ruum re' hin naa nuye'em taqe chutojariik i kimahk i aj Israel. 13Ruum awach i xuk'ayej i rak'aal, xama' naa ta wo' chik rehchaam atoob' ta konee wo' naq ink'acharik. Eh ma' nee ta wo' chik i ruyoj wach i k'aay xub'an, eh ma' jino'q chik i yiib' wach runa'ojb'al naa rukahniik chi k'achlik. 14Eh naa wo' naq ruxuljiik i tuun reh ojik q'aq'ineel, chu'nchel naq i naa kiyejaam kiib' xa re' la' xama' awach ta wo' naa rojiik. Ruum re' nujosq'iil naa nuye'em chikinaah i aj Israel. 15Chi riij i tinamit naa ruwihiik q'aq'inik, eh chupaam i tinamit naa ruwihiik wi'jaleel, eh kaq yab'ilaal. Re' naa kiwihiik panab'iix ruuk' q'aq'inik naa kikantesjiik, re' taqe i naa kiwihiik pan tinamit wi'jaleel, kaq yab'ilaal naa rukansanik keh. 16Eh wilik taqe i naakimolom chi elik pantaq raxchee' je' rukab' noq inkimol chi elik i paloma ruum kiyo'jiik, ar naa koq'iim ruum i kiyiib' wach na'ojb'al. 17Xa naa chik kisiksotiik ruum kiyo'jiik naa rukahniik chi ma' xta rukowiil i kooq kiq'ab'. 18Eh naa kikojom i q'as wach itz'ihy chikiij. Naa rub'arb'otiik i kiti'jolal ruum kiyo'jiik naa kijoyom i rismaal kinaah, xanaa chik ruchaliik kik'ixiik. 19Eh naakiq'eb'em i ki oro, i ki plata pantaq b'eeh. Ni xata re' i oro ni xata re' i plata naa ruko'liniik keh noq naa nuye'em nujosq'iil chikinaah. Eh ma' naa ta chik kiloq'om kiwa', kihaa' ruuk' ki oro i ki plata, ruum re' wo' taqe re' xq'eb'wik keh pamahk. 20Ruum q'e' xkiyeew ruloq'il i ki oro i ki plata xkinimb'isaj kiwach, eh ruuk' taqe re' xkiyejaa' kiyiib' wach tiyoox. Ruum aj re', re' hin naa nuye'em pankikapeb'aal chi xa je' chik sohk', i ki oro i ki plata. 21Re' hin naa taqe nuye'em pan kiq'ab' i tokoom tinamit. Eh re' tinamit xiik' naah yib'kiil wach i kina'ojb'al naa ruk'uliik elq'anoq i kib'ehomal, naa kich'uwa'risam wach. 22Re' hin ma' naa ta chik nutob'eem taqe, naa nuye'em q'ab' chi naakokiik i aj ixowaal chupaam i nupaat re' naq i q'e' looq' chi weh, naakich'uwareem paam. Naa kichaliik i yiib' wach kina'ojb'al naa kelq'aam i chib'ih i wilik ar. 23Re' hat cha yejaa' jino'q i karena rehtalil chi naa ruchopariik kinaah ruum re' tinamit wili xa re' kaansanik xa re' i yiib' wach inki a'n 24Re' hin naa nuye'em q'ab' chi naa kichaliik i yiib' wach kina'ojb'al, naa kichopom naah taqe paat pan tinamit. Eh naawisam i runimaal kiwach i wilik kajaawriik, re' i kiye'aab' q'e' naq looq' keh naa ruch'uwareesjiik paam. 25Naa rusachariik kiwach, naa naq chik kisik'im i rusuqkiil kik'ux, ma' naa ta chik kireqem. 26Xa rutahqeem chik riib' i ti' k'axik naa ruchaliik chikinaah, xa re' chik i re' naa kib'iram. Eh naa naq kipahqaam kuuk' i jalal nuq'oral, xama' xta wo' naa ruq'orariik keh. Ma' naa ta chik kitijiik ruum i k'amal kib'eeh aj tiij, ruum i wilik runa'ojb'al. 27Re' reey naa rukojom ruq'eq' so' chi riij, re' i k'amal b'eeh naa rutib'iik ruk'ux. Re' taqe i tinamit naakib'arb'otiik ruum kiyo'jiik. Eh naa nuye'em taqe chutojariik i kimahk, chi riij i yiib' wach na'ojb'al xkian. Ar naakinab'eem chi re' hin i k'achlik Dios, inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\