EZEQUIEL 45

1Eh noq sik'ooj chik chi riij, naa ach'aqam aak'al keh i ju'jun ch'uq chi Israel naa akanaam reh i Dios junseht-oq aak'al q'e' looq kab'laj miil ruuk' waqiib' siento b'ara runimaal rooq, eh lajeeb' miil b'ara runimaal wach. Eh re' i runimaal i ye'aab' re' re' naa rukahniik chi wilik rusantohiil. 2Ar naa reliik i ye'aab' reh i rupaat i Dios kiib' siento ruuk' lajeeb' ro'k'ahl b'ara i runimaal chi ju'juntar. Eh chi junsuut i ye'aab' re' re' naa ruwihiik i k'im, hoob' ru ka'winaq b'ara wach. 3Naa wo' apajam i ye'aab' kab'laj miil ruuk' hoob' siento b'ara rooq, hoob' miil b'ara runimaal wach. Ar naa ruwihiik i rupaat i Dios, je' wo' i ye'aab' xti naa ruwihiik rusantohiil. 4Re' i ye'aab' re' re' naa rukahniik chi kiye'aab' i k'amal kib'eeh aj tiij raj kamanoom i Dios parupaat. Re' taqe i naa kokiik i ruuk' chub'aan i rukamaj jinaj i ye'aab' naa rukahniik chi keh wilik i rusantohiil, ma' najt ta ruuk' i rupaat i Dios. 5Eh naa awesam pareh aak'al kab'laj miil ruuk' hoob' siento b'ara runimaal rooq, eh hoob' miil b'ara runimaal wach. Ar naa rutz'aqarik i kitinamiit i aj Levíta, re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij naakikamaniik parukamaj i QaJaaw Dios. 6Eh naa awesam pareh i ye'aab' i tinamit re' naakehchaam chu'nchel i aj Israel, kab'laj miil ruuk' hoob' siento b'ara runimaal rooq, eh kiib' miil ruuk' hoob' Siento runimaal wach. Ar naa ruwihiik reje chuwach i ye'aab' naa ruwihiik rusantohiil. 7Eh naa awesam pareh i rak'aal i reey, chucheel i ruye'aab' i rupaat i Dios. Ar naa reliik reje chi korkiil i reelb'aal i q'iij naa ruponiik chi korkiil i rookb'aal q'iij. Eh ar naa rukahniik chucheel i ruye'aab' i tinamit Jerusaleem ar naa reliik reje chi korkiil i reelb'aal i q'iij konaa ruponiik chi korkiil i rookb'aal q'iij re' i runimaal eliik wach ruuk' i naakik'ulum i ju'jun ch'uq chi aj Israel. 8Re' aak'al re' re' naa rukahniik chi reh i naa rokiik chi ajaab'esil chikinaah i aj Israel, eh re' taqe i naakokiik chi ajaab'esil ma' nee ta chik inkiq'uch i kak'aal i nutinamiit. Naa la' kikanaam i ye'aab' keh i aj Israel re' q'oreel jar ch'uq chi kiib'. 9Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Hat taq ajaab'ees chinaah i nutinamiit Israel manlik i ti' k'axik i leq' taq xa a'n keh i nutinamiit. Re' taq chik i rub'ehel, i korik taq cha a'n kuuk', maawelq'aaj taq chik i kak'aal i nutinamiit, inki i QaJaaw Dios. 10Eh manlik taq tipajwoq ruuk' chib'ih taq i naa apajam, manlik taq tipajwoq ruuk' taq apexú. 11Re' i pajb'al bato inapaj taq wii' i ha', re' i pajb'al efa inapaj taq wii' chi naq'wach taq atik eliik wach kipajwik. Re' i pajb'al re' re' imponik parulajeeb' i pajb'al homer, ruuk' taq i pajb'al re' re' naa taq apajwiik. 12Re' i juninaq Gera rahliil re' re' jinaj siklo, eh re' i junlaj gramo oxk'ahl siklo, re' re' imponik jinaj mina. 13Eh re' taq i hat je' wili taq amayiij naa aye'em naa taq ach'aqam i wach i trigo, je' wo' hoq i wach taq asebada, oxk'ahl tzuhb' taq i naa awesam, eh juntzuhb' keh i re' naa taq aye'em chi amayiij. 14Eh je' wo' re' i naa taq a'nam ruuk' taq aawaseite naa wo' taq ach'aqam jinaj siento tuhq taq naa awesam, eh juntuhq keh i re' naa taq aye'em chi amayiij. 15Re' i kiib' siento chi tentzun jinaj chi tentzun i naa taq aye'em chi amayiij chi riij. Re' i xti q'ina' taq naa aye'em chi ak'atoj mayiij re' taq i xak'isaj Israel. K'amb'al taq aweh panotob'il ruuk' i Dios. Eh reh wo' pahqb'al kuyb'al taq amahk, inki i QaJaaw Dios. 16Eh chu'nchel i aj Israel ye'ooj chikinaah chi naa kiye'em i mayiij re' re' reh i naa ruwihiik chi ajaab'esil chikinaah. 17Eh re' reh naa ruq'asaniik reh taqe chikop chi k'atoj mayiij, taqe i mayiij naa ruye'ariik chi naq'wach naa wo' ruye'em i riis uuva chi mayiij. Re' taqe inye'arik chupaam i runinq'ijiik i ak' poh, i hi'limb'al q'iij, eh chupaam chu'nchel i ninq'iij naakik'sam i aj Israel. Eh naa ruye'em i chikop naa ruq'ahteesjiik chi k'atoj mayiij k'amb'al kiib' panotob'il i aj Israel ruuk' i Dios, reh chi naa rukuyariik i kimahk inki. 18Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' hin i nuq'or chi pank'amb'al rub'eeh i peet poh, naa taq aye'em chi amayiij jinaj imas wakax manlik wach i ruti'jolal, reh chi naa rukahniik chi saq paam i nupaat. 19Eh re' i k'amal kib'eeh aj tiij, re' i rukik'eel imas wakax naa ruye'ariik chi mayiij chi riij i mahk naa ruch'ulem chuwach i rooq i paat, chuwach taqe i ruche'el i ru puertahiil, chupaam i kajtz'u'k reh i artaal, je' wo' chuwach taqe i ruche'el i ru puertahiil i ye'aab' wilik i koq ko chupaam. 20Eh paruwuuq q'iij reh i peet poh naa aye'em taq amayiij pahqb'al kuyb'al reh i ru mahk awach i xmahkunik chi ma' reht'al, oon xaxraaj chi xmahkunik. Ruuk' i re' naa taq asaqb'isam paam i nupaat. 21Eh chupaam i kajlaj rub'eeh i peet poh naa taq atoq'aam ninq'iij taq i na a'n ruum taq aweliik chaloq Egipto. Wuquub' q'iij taq naa ak'uxum i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh. 22Eh chupaam i q'iij re' re', re' ajaab'ees naa ruq'asam chi mayiij jinaj imas wakax chi pahqb'al kuyb'al ru mahk i reh, eh pahqb'al kuyb'al kimahk chu'nchel i tinamit Israel. 23Eh chuwach i wuquub' q'iij chi ninq'iij, re' ajaab'ees ju'jun imas wakax naa ruye'em chi k'atoj mayiij rajlaal q'iij, eh ju'jun i tentzun naa ruq'asam chi k'atoj mayiij chi nuwach i hin, eh ju'jun kaprax naa ruq'asam chi mayiij chuwach i wuquub' q'iij re' ruuk' manlik wach i kiti'jolal pahqb'al kuyb'al kimahk. 24Eh re' ju'jun chi chikop naa ruye'em chi mayiij naa ruye'em haa' juninaq nimaq lemeta chi naq wach trigo, eh naa ruye'em haa' i k'isiin ma' kijib' nimaq lemeta chi aseite. 25Eh noq naa rub'aan i wuquub' q'iij chi ninq'iij chi riij i rukorjiik i kok' paat, i naa rutohq'iik chupaam i ho'lajuuj rub'eeh i ruwuuq poh. Re' i ajaab'ees je' wo' re' k'ihaal i chikop naa ruye'em chi mayiij pahqb'al kuyb'al kimahk, je' wo' re' k'ihaal i mayiij chi naq'wach, je' wo' re' k'ihaal aseite naa ruye'em chi mayiij, inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\