EZEQUIEL 44

1Re' i winaq xiruk'am b'ila' reje chi chii' i puerta inilwik reje parelb'aal i q'iij wilik reje chi riij i rupaat i Dios. Re' i puerta re' re' tz'aplik. 2Eh je' wili i xuq'or weh i QaJaaw Dios: Re' i puerta wili naa rukahniik chi tz'aplik chi jumpech ma' naa ta rutehiik. Ma' awach taj i naa rokiik i koq ar ruum re' i hin i ki Dios i aj Israel xi nokik ar. 3Xa re' wo' i reey naa rokiik ar naa rojiik rutzunaam riib' chi nuwach, eh naa ruk'uxum i kaxlanwi'k kuxisamaj, xa re' la' xa pan jinaj ookb'al wilik chucheel i puerta naa rokiik, ar wo' chik naa reliik chaloq, inki. 4Re' i winaq xiruk'am b'ila' reje chi chii' i puerta inilwik reje pantz'eet reh i rookb'aal q'iij wilik chuwach i rupaat i Dios. Re' hin xwilow chi xnujik i rupaat i Dios ruuk' i ruloq'il, eh xnupach'aa' qohoq wiib' wach ak'al. 5Eh re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: Hat rak'uun winaq chawil chi korik i naa nuk'uhtaam chawach. Chab'iraj chi korik i naa nuq'orom aweh, re' taqe i k'uhb'aal naa ruk'amariik naah panupaat. Xti naa akojom rehtaal awach taqe i nee ruyeew riib' chi nee kiokik, chi nee kielik panupaat. 6Re' i hat je' wili i naa aq'orom keh i aj Israel ma' kinimanik taj: Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or taq chawiij: Manlik chik i yiib' wach na'ojb'al taq xa a'n. 7Re' keh inkich'uwa' risaj paam i nupaat ruum inkikoj i koq ar taqe i tokoom tinamit ma' poch'ooj ta naah i kik'achab', ma' kik'ulum taj i rehtalil i nuk'uhb'aal pankanima. Eh inkiyeew chi kimayiij i kaxlanwi'k i kixeb'ohiil, kikik'eel taqe i chikop, ruum taqe i yiib' wach inki a'n re' re' ma' kinimaj taj i nuk'uhb'aal. 8Re' taq i hat aj Israel ma' na a'n ta taq chi korik i looq' chi b'anarik panupaat i nayeew la' taq q'ab' chi re' taqe i tokoom tinamit kib'anik. 9Ruum aj re', re' hin i Dios i nuq'or chi ma' jino'q chik i tokoom tinamit naa rokiik panupaat wila' ma' poch'ooj naah i ruk'achab', eh wila' ma' chih rehtalil paránima i nuk'uhb'aal nuyejaam wach. Eh ni xata re' jino'q i tokoom tinamit k'acharik i rub'an chi kixilak i aj Israel naa rokiik ar. 10Re' taqe i aj Levíta ruch'ihil taqe i aj Israel kuch tinamit kiib' xin kiq'eb' chi riij kik'ux i xiooj chi kilooq'jiik i tiyoox naa nuye'em taqe chutojariik riij i kimahk. 11Re' keh xa aj cha'joom chik reh i ru puertahiil i nupaat naa kikahniik wii', xa aj kamanoom chik naa kikahniik wii'. Re' chik i keh naakikansaniik taqe i chikop naakiye'em chi kimayiij i tinamit, naa wo' kikahniik chi kimoso. 12Re' keh xi kamanik chi k'amal kib'eeh i aj Israel reh i kilooq'jiik taqe i tiyoox. Ruuk' inki a'n re' re' xkikoj kimahk. Ruum aj re', re' hin xti korik i nuq'or chi naa kitojoom riij i kimahk, re' hin i Dios kinq'orik reh 13Eh ma' nee ta kikamanik chi k'amal b'eeh aj tiij. Ni xata neenkijil i koq kiib' ruuk' i chib'ih weh wilik kiloq'il. Eh ni xata neerub'an chi neenkijil i koq kiib' ruuk' taqe i xti wilik kisantohiil, juneliik la' pank'ixb'ilaal naa kiwihiik ruum i yiib' wach na'ojb'al inki a'n 14Je' re' noq re' hin naa nukojwiik keh panupaat chi xa aj cha'joom chik taqe, reh chi naa kianam chu'nchel i kamanik iraaj b'anarik ar. 15Eh re' taqe i k'amal b'eeh aj tiij aj Levíta re' ruuk' taqe i riih rumaam i Sadoc. Re' taqe i ma' xkikanaa' ta rub'aan i nukamaj panupaat noq re' taqe i aj Israel xin kiq'eb' chi riij kik'ux, re' keh ra'j neerub'an re' chi naa kianam i nukamaj. Eh neen kiyeew i kixeb'ohiil i kikik'eel chikop chi mayiij chi nuwach, inki i QaJaaw Dios. 16Xa re' wo' keh i ruk'ul chi naakokiik panupaat, eh neenkijil i koq kiib' ruuk' i numexa chub'anariik i nukamaj. Eh naa kianam i naa nuq'orom keh. 17Eh noq naa kokiik i koq chi chii' i puerta wilik i koq ko chupaam i nupaat re' ruuk' itz'ihy lino i kiso' naa kikojom. Eh noq naa kianam i nukamaj chupaam i koq i nuye'aab', ma' naa ta kikojom i kiso' re' ruuk' i rismaal riij chikop ruyej-aal. 18Re' i b'ak'b'al kinaah naa kikojom re' ruuk' itz'ihy lino, je' wo' hoq i paam i kiso' naa kikojom re' wo' ruuk' i lino, ma' naa ta kikojom chikiij i kiso' re' ruuk' i kielik chi ha' ruum. 19Eh noq komajaa' kielik cho chupaam i ye'aab' wilik i koq ko chupaam i nupaat, noq komajaa' kichalik i wilkeeb' wii' i tinamit naa kesam chee kiso' ar, reh i nukamaj, naa kikanaam cho chupaam taqe i kok' ye'aab' wilkeeb' ar. Tokoom chik i kiso' naa kikojom chaloq reh chi ma' nee ta runej taqe i tinamit i rusantohiil i kiso'. 20Eh ma' naa ta wo' kijoyom i rismaal kinaah, ma' naa ta wo' kik'isam i kinaah xanaa la' kianam chii'. 21Eh ma' jino'q keh i k'amal b'eeh aj tiij naa ruk'em reh i vino noq naa kokiik i koq ko chupaam i ye'aab' wilik i koq ko chupaam. 22Ma' naa ta kianam kaxáro ruuk' ixoq kamnaq rub'ahiil, ni xata ruuk' ixoq kanamaj ruum i rub'ahiil, komajaa' la' reht'al wach q'orinik winaq i naa kik'amam chi kehk'een, re' ruuk' taqe i aj Israel oon rukanab' wo' kahnoq jino'q i k'amal b'eeh aj tiij xkimik reje. 23Re' taqe i k'amal b'eeh aj tiij naakik'uhtaam reh i nutinamiit i wilik rusantohiil, eh i ma' xta rusantohiil, eh aha' wilik i saq wach, aha' wili i ch'uwa' wach. 24Noq naa ruchaliik i peleto re' taqe i k'amal b'eeh aj tiij naakiq'atwiik i q'orik chikinaah parub'ehel, je' rukab' i ruq'or i nuk'uhb'aal, eh naa kianam i ruq'or i nuk'uhb'aal, naa wo' kik'uhtaam chi naa rub'aan taqe i nuninq'iij. Eh naakiye'em ruloq'il i hi'limb'al q'iij. 25Eh maa naa ta kich'uwa' risam kiib' ruuk' i kitz'a'jik i kamnaq. Neerub'an chi neenkitz'a'j wila' re' i kituut kajaaw xkimik, oon kak'uun kixq'uun, oon kas kichaaq' winaq, oon ixoq ma' xta kib'ahiil. 26Xa re' la' koruman chi naa rusaqb'isam riib' eh ko wuquub' chik q'iij naa ruye'em. 27Eh noq naa rokiik i koq chupaam i nuSantolaj ye'aab' wilik i koq ko chupaam koruman chi naa ruye'em i numayiij pahqb'al kuyb'al ru mahk, inki i QaJaaw Dios. 28Re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij re' re' ma' naa ta ruye'ariik kak'aal ar Israel, re' la' hin jilow kak'aal. Eh ma' naa ta ruye'ariik chi kikooch, re' la' hin i jilow kikooch. 29Re' i kimayiij naakiye'em chi naq'wach, re' taqe i chikop naakiye'em chi kimayiij, re' i mayiij naakiye'em chi pahqb'al kuyb'al kimahk i aj Israel naa kik'uxlaam wii' kiib'. 30Re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij naa wo' kehchaam i peet wach tik mu'uun, je' wo' i holohaq mayiij naa ruk'amariik cho chi nuwach i hin. Eh noq re' taqe i aj Israel naa kiyejaam i kaxlanwi'k, re' xti holohik naa ruye'ariik keh. Eh re' hin naa nuye'em i wotob'il chikinaah i chib'ih keh awach i naakiye'em i kimayiij. 31Re' taqe i k'amal b'eeh aj tiij re' re' ma' naa ta kik'uxum i chikop wilik kixiik' oon xa chib'ih chik jariik chopkaal xanaa kikimiik chi kib'il kiib', oon neenkanteesjik ruum i josq'laj chikop, inki Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\