EZEQUIEL 40

1Pan lajeeb' rub'eeh i peet poh noq xuk'am rub'eeh i ho'oob' ru ka'winaq haab' qak'amariik reje Babilonia. Re' noq kajlaj haab' chik kichopom naah i tinamit Jerusaleem taqe i aj ixowaal, xchalik i rajaawriik i Dios chi nunaah xiruk'am reje ar. 2Eh xwilow panusaq wiriik chi xiruk'am reje Israel xinooj rupab'aa' chinaah jinaj i yuuq' xiik' nah najtiil naah. Eh ar wilik jinaj i paat je' nimaal i nimlaj tinamit, ar wilik reje pansak'aaj reh i rookb'aal q'iij. 3Noq wilkiin chik ar jinaj chik i winaq xwilow wach xanrob'rotik chik, xa je' chik rukab' i q'an ch'ihch'. Eh jinaj chik i pajb'al k'ahaam ruyohq'eem re' ruuk' i lino, eh jinaj chee' re' ruuk' pajb'al ruyohq'eem, ar pa'lik i koq chii' puerta. 4Eh re' i winaq re' re' je' b'ila' wili i xuq'or weh: Hat rak'uun winaq xti chawilow ruuk' naq'awach, chab'iraj ruuk' axikin, xti chakoj rehtaal chib'ih taqe i naa nuk'uhtaam aweh. Re' hat xat k'amarik chaayu' reh chi wilik naa nuk'uhtaam aweh, chu'nchel i nee nawil nee wo' chik inooj ak'utjaaj keh i aj Israel. 5Eh xwilow wach i tz'aq kotimaj wii' riij i rupaat i Dios. Re' i winaq re' re' ruuk' i chee' pajb'al ruyohq'eem ixib' b'ara rooq, ruuk' i re' xupaj i tz'aq jinaj rooq i chee' re' re' i runimaal rooq, je' wo' hoq i runajtiil naah xelik chuwach. 6Chi riij i re' xchalik chi chii' i puerta inilwik reje parelb'aal q'iij, xjohtik chuwach i ixkaleria tz'aq, xupaj i wach i puerta jinaj rooq chee' reh i pajb'al xelik chuwach, xelik reje ruuk' i chee' ch'ilik wii' xponik ruuk' i chee' chi juntar re' i ch'ilik wii' 7Eh chucheel i puerta k'ul wilkeeb' i kok' ye'aab' tasooj kipaam ixib' b'ara kooq, je' wo' re' i runimaal kiwach. Re' i runajtiil kixilak taqe i ju'jun chi ye'aab' wilik roox b'ara. Eh re' i kiib' chi chee' choplik wii' i puerta jinaj rooq chee' pajb'al runimaal kiwach. 8Eh xupaj wo' hoq i puerta wilik i koq panookb'al, i jinaj rooq chee' pajb'al xelik chuwach. 9Eh xupaj wo' hoq i puerta reh i ookb'al wilik reje chi muuj i paat kijib' b'ara xelik chuwach, eh ki'ib' i rooq paat wilik ar ju'jun b'ara runimaal paam. 10Eh k'ultar reh i ru puerta re' re' wilkeeb' i kok' paat eliik wach kininqaal, jinaj wo' wach kininqaal i rooq i paat re' taqe i wilkeeb' k'ultar chel. 11Eh re' i winaq xupaj wo' hoq i wach i puerta wilik panookb'al ho'oob' b'ara xelik chuwach, eh re' ookb'al waqiib' b'ara ruuk' yejal xelik chuwach. 12Eh chuwach taqe i ju'jun chi kok' paat wilik taqe i ju'jun chi koraal tz'aq yejaal i b'ara runimaal kiwach k'ultar chel. Re' taqe i ju'jun chi kok' paat ixib' b'ara i runimaal kooq, je' wo' hoq i runimaal kiwach. 13Chi riij i re' xupaj nik' najtiil kixilak i ki'ib' chi puerta xutoq'aa' cho ruuk' i ru puertahiil i k'isa paat jinaj, eh xponik ruuk' i ru puertahiil i k'isa paat jinaj, eh kab'laj b'ara ruuk' yejaal xelik chuwach. 14Eh xupaj wo' hoq i rooq i paat wilkeeb' chi muuj, eh lajeeb' ru ka'winaq b'ara xelik chuwach i ju'jun. Eh re' i chee' q'e'lik chinaah i puerta imponik rureq i rooq i paat chi juntar. 15Eh re' i winaq re' re' xutoq'aa' i koq pajooj ruuk' i puerta wilik chuwach xponik ruuk' i puerta wilik i koq chupaam, ho'oob' ru ka'winaq b'ara xelik chuwach. 16Re' taqe i ju'jun chi kok' paat wilik ki ventana re' ruuk' i kok' taq wach, wilik i wilkeeb' chi muuj i paat. Wilik taqe i ventana ki-ik'ik wii' chupaam i paat noq kiooj chi muuj. Eh chuwach taqe i rooq i paat och'imaj wach kojooj rehtalil i xaq ipak' chikiwach noq xwilow. 17Eh re' i winaq re' re' xiruk'am b'ila' reje pantehlik chi riij i paat. Eh inwilow tusulkeeb' wach tz'aq i lajeeb' ru ka'winaq chi kok' paat, tasooj paam, eh tusuuj i xan chupaam chi ju' junaal, xan worwotik chik paam. 18Eh re' xaan tusuj panookb'al i koq reh i rumuuj i paat panqajik wilik chuwach i wilkeeb' wii' i kok' paat, xooj reje chi junsuut i paat. Re' i runimaal rooq eliik wach ruuk' i runimaal wach. 19Eh re' i winaq xutoq'aa' chee pajooj chi chii' i puerta inilwik reje parelb'aal q'iij, xponik ko ruuk' i puerta wilik reje chi muuj chi juntar lajeeb' roxk'ahl b'ara xelik chuwach. 20Re' i winaq xupaj wo' hoq i puerta wilik reje pansak'aaj reh i rookb'aal q'iij re' i wilik chi muuj i paat. Eh xupaj i rooq je' wo' i wach noq xwilow. 21Eh chupaam taqe i ookb'al k'ultar chel wilkeeb' i ox ox chi ye'aab'. Re' taqe i rooq i paat, re' taqe i kotlik chinaah eliik wach runimaal ruuk' i puerta inilwik reje parelb'aal q'iij xi elik chuwach i ho'oob' ru ka'winaq b'ara runimaal rooq, eh kab'laj b'ara ruuk' yejaal i runimaal wach. 22Re' taqe i ru ventana hiil i paat, elik wach kinimaal. Re' i och'imaj wii' wach taqe i rooq i paat eliik wach kininqaal, ruuk' i puerta inilwik reje chi muuj i rupaat i Dios je' wo' hoq i chee' ruq'e'liik, wilik i wuquub' chi ixkaleria tz'aq imb'aan wii' johtik. 23Re' i winaq xupaj wo' xilak i puerta inilwik reje pantz'eet reh i rookb'aal i q'iij ruuk' i ru puertahiil i rumuuj i paat i wilik i koq ko chupaam, eh lajeeb' roxk'ahl b'ara rooq xelik chuwach. 24Eh xiruk'am b'ila' reje i winaq i pansak'aaj reh i rookb'aal i q'iij, eh ar wilik jinaj i puerta, xupaj wo' hoq i puerta, je' wo' taqe i rooq paat wilkeeb' chi muuj. Eh eliik wach kinimqal ruuk' taqe i ruk'uliil xelik chuwach. 25Re' i wilik wii' i puerta re' re' wilik wo' taqe i ventana je' rukab' i wilkeeb' chi chii' i puerta wilkeeb' chi juntar. Re' i runimaal i ye'aab' i wilik wii' i puerta ho'oob' ru ka'winaq b'ara rooq, xelik chuwach, re' i wach kab'laj b'ara ruuk' yejaal i wach. 26Eh wuquub' wo' hoq i ixkaleria tz'aq johtb'al wilik chi chii' i puerta re' re'. Eh re' taqe i och'imaj wii' wach taqe i rooq i paat k'ultar wilkeeb' rehtalil i xaq ipak'. 27Eh re' i winaq xupaj wo' xilak i puerta inilwik reje pansak'aaj reh i rookb'aal i q'iij, ruuk' i puerta wilik i koq ko chupaam. Eh lajeeb' roxk'ahl b'ara xilak xelik chuwach i koq ko chupaam. 28Re' i winaq xiruk'am b'ila' i koq ko chupaam i paat, re' i wilik wii' i puerta inilwik reje pansak'aaj reh i rookb'aal q'iij. Xupaj eliik wach kininqaal ruuk' taqe i ruk'uliil xelik chuwach. 29Re' taqe i kok' paat, re' taqe i rooq i paat, re' taqe i ventana, eliik wach ruuk' taqe i kik'uliil. Re' i runimaal rooq xelik chu'nchel taqe re' ho'oob' ru ka'winaq b'ara xelik, eh re' wach kab'laj b'ara ruuk' yejaal xelik chuwach. 30Re' i ye'aab' wilik wii' i puerta re' re' ho'oob' ru ka'winaq b'ara i runimaal rooq, eh kab'laj b'ara ruuk' yejaal i runimaal wach xelik chuwach i winaq. 31Re' i ye'aab' re' re' ar inilwik reje chupaam i tehlik wilik reje chi riij i paat. Re' taqe i rooq i paat och'imaj wach ruuk' i xaq ipak'. Re' i puerta re' re' waxiqiib' ixkaleria tz'aq johtb'al wilik chi chii'. 32Eh xiruk'am b'ila' reje i winaq chupaam i ye'aab' wilik i koq ko chupaam i paat wilik reje parelb'aal q'iij. Eh xupaj i puerta eliik wach ruuk' iruk'uliil xelik chuwach. 33Re' taqe i kok' paat, ruch'ihil taqe i ventana, re' taqe i rooq i paat eliik wach kininqaal ruuk' taqe i ruk'uliil xelik chuwach. Re' i ye'aab' wilik chii' ookb'al ruch'ihil i chii' paat reje ruch'ihil taqe i ru ventana xupaj taqe ho'oob' ru ka'winaq b'ara rooq xelik chuwach, eh re' wach kab'laj b'ara ruuk' yejaal. 34Re' i ye'aab' re' re' ar inilwik reje kochiriij i paat tehlik reje wii', re' taqe i rooq i paat och'imaj kiwach ruuk' xaq ipak'. Re' i puerta re' re' waxiqiib' i ixkaleria tz'aq johtb'al wilik chi chii'. 35Eh xiruk'am b'ila' reje i wilik wii' i puerta inilwik reje pantz'eet reh i rookb'aal q'iij. Eh noq xupaj, eliik wach kininqaal ruuk' taqe i ruk'uliik xelik chuwach. 36Wilik wo' taqe i kok' paat ar wilik ru ventana, wilik kooq. Re' i ye'aab' re' re' ruuk' taqe i ru ventana, ruuk' chu'nchel i wilik reh ho'oob' ru ka'winaq b'ara rooq, eh re' wach kab'laj b'ara ruuk' yejaal i xelik chuwach noq xupaj. 37Re' i ye'aab' re' re' ar inilwik reje chi riij i paat, re' i tehlik reje. Eh chi chii' i puerta re' re' wilik waxiqib' i ixkaleria tz'aq johtb'al. Eh och'imaj wach ruuk' xaq ipak' i ju'jun chi rooq i paat wilkeeb' k'ultar chel reh i ookb'al. 38Eh wilik wo' jinaj i k'isa paat ar re' i ru puertahiil, re' inooj ruuk' i puerta wilik ko chupaam. Eh ar inkitz'aj wach i tiwik inkiyeew chi mayiij. 39Re' i wilik wii' i puerta re' re' k'ul tar chel wilkeeb' i ka'kab' chi mexa. Chinaah taqe i mexa re' re' inkiyok' ralaq taqe chikop inkiyeew chi kimayiij chi riij taqe i kimahk. 40Eh chi riij i ye'aab' re' re' ma' najt ta ruuk' i ixkaleria tz'aq ki'ib' wo' chik i mexa wilkeeb' ju'jun chi ju'juntar. 41Eh kijib' i mexa wilkeeb' chupaam i puerta inilwik reje pansak'aj reh i rookb'aal q'iij, eh kijib' i wilik reje chi chii' i paat waxiqiib' chu'nchel i mexa. Eh ar inkiyok' ralaq taqe chikop inkiyeew chi kimayiij. 42Re' i kijib' chi mexa inkiyok' wii' ralaq i chikop ab'aj i ruyej-aal k'isiin ma' jinaj b'ara runimaal kooq, je' wo' hoq i runimaal kiwach eh yejaal i b'ara i runajtiil kinaah. Eh chinaah taqe i mexa re' re' wilkeeb' i ch'ihch' inkamanik keh chi yok'b'al kalaq i chikop inkik'at chi kimayiij. 43Eh chi junsuut i tz'aq re' re' wilkeeb' i loklok laj ch'ihch' ju'jun k'itub' kooq, ar inkich'ilaa' i tiwik, eh chuwach taqe i mexa inkiyeew i tiwik inkiyeew chi kimayiij. 44Eh chi riij i puerta wilik chupaam, eh ki'ib' b'ila' i kok' paat wilkeeb' ar, jinaj i wilik chucheel i puerta wilik i koq ko chupaam wilik reje pantz'eet reh i rookb'aal q'iij, ar inilwik reje pansak'aaj reh i rookb'aal i q'iij. Eh re' i k'isa paat jinaj ar wilik chucheel i puerta wilik i koq ko chupaam, ar inilwik reje pansak'aaj reh i rookb'aal q'ij. 45Re' i winaq je' b'ila' wili i xuq'or weh: re' i k'isa paat inawil wach wilik reje pansak'aaj reh i rookb'aal q'iij kiye'aab' taqe i k'amal b'eeh aj tiij kikamanik chupaam i rupaat i Dios. 46Eh re' i k'isa paat inawil wach wilik reje pansak'aaj reh i rookb'aal i q'iij kiye'aab' taqe i kajaaw aj tiij kik'atwik i mayiij wach artaal re' taqe i ruuk' chaloq i riih rumaam i Sadoc xa re' wo' chik taqe i keh i aj LevĂ­ta inki a'n i rukamaj i Dios, inki. 47Chi riij i re', re' i winaq xupaj wo' hoq i chii' paat wilik i koq ko chupaam, re' re' i kajtz'u'k noq wilik lajeeb' roxk'ahl b'ara chi ju'juntar xelik chuwach. Re' i artaal ar wilik reje chuwach i rupaat i Dios. 48Re' i winaq xiruk'am reje chupaam i ye'aab' wilik wii' i ru puertahiil i rupaat i Dios, eh xupaj i rooq i paat ar, eh ki'ib' b'ara ruuk' yejaal runinqaal paam xelik chuwach, re' i puerta wuquub' b'ara wach. Re' taqe i chee' ch'ilik wii' i ru puertahiil i rupaat i Dios jinaj b'ara ruuk' yejaal runimaal wach i ju'jun. 49Eh re' i ye'aab' wilik wii i puerta xupaj wo' hoq i winaq lajeeb' b'ara wach, eh waqiib' b'ara rooq xelik chuwach. Eh lajeeb' chi ixkaleria tz'aq johtb'al wilik chi chii' i puerta, eh ju'jun i rooq i paat wilik chi ju'juntar.


Copyright
Learn More

will be added

X\