EZEQUIEL 37

1Re' hin xwilow panusaq wiriik chi xuyeew chee q'ab' chi nunaah i QaJaaw Dios xiruk'am reje ruuk' i Ruxlab'al ximponik b'ila' rupab'aa' wach jinaj k'ixkaab' nujinaq chi b'aaq. 2Xiruk'am reje xponik b'ila' chik nusutej riij i juntuhb' chi b'aaq, eh re' hin xwilow chi yohb'aal wach k'ihaal i b'aaq tub'lik wach k'ixkaab', eh xiik' naah kichiqkaal. 3Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: Hat rak'uun winaq ¿Mi konee inwihik kik'achariik i chiqb'aaq wili noq inaq'or i hat? inki. Eh re' hin je' wili xnuq'or: Xa re' hat aweht'al Jaaw, kinki. 4Eh je' wili i xuq'or weh: Yu'naak cha q'oreej taqe panub'ihnaal i chiq b'aaq wili je' wili i cha q'or keh: Chab'iraj taq i ruk'uhb'aal i QaJaaw i hat taq chiq b'aaq. 5Re' reh je' wili i xuq'or taq chawiij: Re' taqe i chiq b'aaq naa wo' chik nuye'em kuxlab'al reh chi nee wo' chik inwihik kik'achariik. 6Naa wo' chik nukojom kib'otzaal, rutib'kaal, rutz'uhmal wach taqe i b'aaq re' re'. Eh naa wo' chik nuye'em kuxlab'al reh chi naa wo' chik ruwihiik kik'achariik. Ruuk' i re' naa kinab'eem chi re' hin i k'achlik Dios, inki. 7Eh re' hin xnuq'or b'ila' keh i chiq b'aaq i xuq'or weh i QaJaaw. Noq k'ahchi' nuq'orom i re' jinaj i choqik xb'aan, xan yulujinik chik, eh re' taqe i chiq b'aaq xtohq'ik chik kik'ulaam kiwach ruuk' i kik'uliil. 8Eh xwilow b'ila' chik noq xtohq'ik cho ruwihiik rib'otz'aal, rutib'kaal, rutz'uhumal kiwach taqe i chiq b'aaq, xa re' la' xama' xta wo' kuxlab'al inye'wik kik'achariik. 9Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: Hat rak'uun winaq je' wili i cha q'or reh i uxlab'al inye'wik k'achariik: Hat uxlab'al ti ye'wik k'acharik ti chaloq chi junsuut i wach ak'al, i k'oq ahupej naah taqe b'aaq wili reh chi nee wo' chik inwihik kik'achariik, inki weh. 10Eh re' hin xnuq'or wila' reh i uxlab'al i xuq'or weh i QaJaaw xokik i uxlab'al kuuk' i chiq b'aaq xi k'acharik wo' taqe i kamnaq xipa'lojik ruuk' kooq. Eh yohb'aal chik wach kik'ihaal xa je' chik taqe ruk'ihaal soldado. 11Re' QaJaaw Dios je' b'ila' wili i xuq'or weh: Re' taqe i aj Israel je' kikab' taqe i chiq b'aaq re' re', ruum je' wili inkiq'or: Re' hoj chiqik chik i qab'aqil q'e' ti' qak'ux xama' naa chik qakuyum inqik'raaj, inki taqe. 12Eh cha q'or keh i aj Israel chi je' wili: Re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or taq chawiij: Re' keh je' naa parujuleel kamnaq naa wesam taqe chaloq noq naa wesam taqe cho Babilonia. Eh naa wo' chik nuk'amam taqe pan kitinamiit. 13Re' noq naa wesam taqe cho ar je' naa pankijuleel naa wesam taqe chaloq, ruuk' i re' naa kinab'eem i nutinamiit chi re' hin i k'achlik Dios. 14Re' hin naa nuye'em keh i Wuxlab'al, reh chi naa wo' chik ruwihiik kik'achariik, naa wo' chik nuye'em taqe pan kitinamiit. Ruuk' i re' naakinab'eem chi re' hin i k'achlik Dios, eh re' i nuq'or i nub'an wo' hoq, inki Dios. 15Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: 16Hat rak'uun winaq neenatz'ihb'aaj chuwach jino'q i chee' taqe i q'orik wili: Re' i Judá, reh taqe i rutinamiit, inko'q. Eh nee wo' chik natz'ihb'aaj chuwach jino'q chik i chee' taqe q'orik wili: Reh i José, re' Efraín, re' taqe i rutinamiit Israel, inko'q. 17Chi riij i re' neenalaaq'aa' wach i chee' kab'chel, xa je' chik jinaj chi chee' noq neenkahnik panaq'ab'. 18Eh wila' xkiq'or aweh taqe i aatinamiit chi je' wili: Chach'ob' rub'ehel qeh chib'ih iraaj ruq'orom i ki'ib' chi chee' re' re', inko'q taqe. 19Je' wili i neenaq'or keh: Re' i QaJaaw Dios xq'orik weh chi naa nuchopom jino'q i chee' reh i José re' ruchopom naah i Efraín. Re' chee' re' re' rehtalil chu'nchel i tinamit ruchopom naah. Re' i chee' jinaj rehtalil i rutinamiit ruchopom naah i Judá. Eh kab'chel xnulaaq'aa' awach reh chi xkahnik chi xa jinaj chik chi chee'. 20Eh re' chee' xatz'ihb'aaj wach xa jinaj aq'ab' naa alaq'aam wii' wach chuwach i tinamit. 21Chaq'or wo' keh i aj Israel chi naa wo' chik wesam taqe chaloq pan tokoom tinamit k'amooj taqe reje wii' naa numolom kiwach, naa wo' chik nuk'amam cho pan kitinamiit. 22Re' hin naa nuk'ulaam kiwach i kiib' chi tinamit xa jinaj chik naa kikahniik chinaah taqe i yuuq' Israel, je' rukab' noq xak'ulaa' kiwach i ki'ib' chi chee'. Eh xa jinaj wo' chik chi reey i naa rukahniik chikinaah, ma' ka'seht ta chik chi tinamit naakeliik. 23Eh ma' naa ta chik kich'uwa'risam kiib' ruuk' i kilooqjiik taqe i tiyoox, ruuk' i ch'uwa' wach na'ojb'al, je' wo' ruuk' i nuja'waachjiik i hin. Re' hin naa wesaniik reh taqe i kimahk naa nutz'ajam wach i kánima. Re' keh naa kikahniik chi nutinamiit taqe, eh re' hin naa nukahniik chi ki Dios. 24Re' i riih rumaam David i waj kamanoom naa nukojom chi reyil chikinaah, eh chi kunchelaal i aj Israel xa jinaj chik i cha'jen keh naa ruwihiik. Eh naa chik kianam i ruq'or i nuk'uhb'aal, eh naa kik'amam naah i nuq'or keh. 25Eh naa wo' chik nuye'em taqe chi k'acharik pan kitinamiit, nuye'em cho reh i Jacob i waj kamanoom. Re' xpatinik cho wii' kimaam kati't, eh ar naa kik'achariik i keh chi juneliik je' wo' kiih kimaam. Re' chik i riih rumaam i David i waj kamanoom naa ruk'amwiik kib'eeh. 26Re' hin jinaj i na'ojb'al naa nuyejaam wach kuuk' re' i wihik pansuqkiil. Re' i naa nuyejaam wach kuuk' reh juneliik, eh naa nuk'ihaaxb'isam taqe. Eh naa nukojom i nupaat chi juneliik chupaam i kitinamiit. 27Eh re' chik i hin naa nuk'achariik kuuk', re' chik i hin naa nukahniik chi ki Dios, eh re' keh naa kikahniik chi nutinamiit taqe. 28Re' taqe i nimaq tinamit naa kinab'eem chi re' hin i nuyeew kisantohiil i nutinamiit Israel, eh chi re' i nuSantolaj paat juneliik naa ruwihiik chi kixilak tiko'q keh, inki i Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\