EZEQUIEL 36

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: Hat rak'uun winaq cha q'oreej taqe inajt kinaah yuuq' je' wili i cha q'or keh: Re' taq i hat najt taq aanaah yuuq' wilkaat taq Israel chab'iraj taq i ruq'oral i QaJaaw Dios: 2Re' reh je' wili i xuq'or taq chawiij: Ruum chi re' i nixowanik taq awach je' wili inkiq'or: Atoob' tiih naa qaq'uchum keh inajt kinaah yuuq' korjinaq cho najtir, inki taqe. 3Eh cha q'or keh i aj Israel chi je' wili: Re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or taq chawiij: Xak'ul chik kichalik imb'anik ti' k'axik keh, k'ahchi' rusachariik kiwach, eh re' taqe tokoom tinamit inchopwik kinaah inq'uchwik i chib'ih keh. Eh ma' najawjik ta kiwach kikojariik chi se'lb'al kuum i tinamit. 4Re' taqe najt kinaah yuuq' wilik Israel cha q'or keh chi kib'iraj i naa nuq'orom i hin, hin Dios chikiij taqe i rax chee', taqe i rooq yuuq', taqe i wataq k'ixkaab', taqe i rooq ha', taqe i ye'aab' xi kahnik chi ma' xta chik wilik chupaam, re' taqe tinamit xi kahnik chi ma' xta chik i wilik chupaam. Re' taqe i xeljik chib'ih keh kuum i tokoom tinamit wilkeeb' chi kijunsuut, eh xa kikaqse'ljik kuum. 5Je' wili cha q'or keh, re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or: Ruum aj re', re' hin xiik' naah i nujosq'iil noq kinq'orik chikiij i aj Edom, je' wo' noq kinq'orik chikiij i tinamit junch'uq ruum xasuq chik kik'ux noq xkichop naah i nutinamiit, ruuk' ixowaal xkichop naah, inki. 6Chaq'oreej taqe chu'nchel i wilkeeb' chupaam i ye'aab' Israel je' wili i cha q'or keh: Re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or: Re' hin ma' k'isiin i nujosq'iil chikinaah i tokoom tinamit ruum xkik'uhtaaj ruk'ixb'ilaal i nutinamiit noq xq'ucharik keh inajt kinaah yuuq' ruch'ihil taqe i rooq taq yuuq', i rooq ha'. 7Ruum aj re', re' hin xti korik i nuq'or chi re' taqe i tokoom tinamit wilik chi kijunsuut ma' k'isiin ta naa nuk'uhtaam kik'ixb'ilaal. 8Eh re' taqe inajt kinaah yuuq' wilkeeb' Israel naa wo' chik ruk'ihiik taqe chee' chuwach. Eh ma' k'isiin ta naa kiwachiniik, i naa kik'uxum taqe i nutinamiit Israel, re' taqe i ilook' wo' chik kisutinik cho pan kitinamiit. 9Eh re' wo' hin naa nuko'liniik reh i kiye'aab' naa nuye'em q'ab' chi naa kab'ixem wach, eh chi naa kitikim paam. 10Eh naa wo' chik nuk'ihaaxb'isam taqe i aj Israel chupaam taqe i ye'aab' re' re', eh ar naakipatiniik. Re' taqe i tinamit ruchopom naah naa wo' chik runujiik tinamit chupaam aha' wilik taqe i xyojarik wach naa wo' chik kikorjiik ruka'peech. 11Eh chupaam taqe i ye'aab' re' re' naa wo' chik nuk'ihaaxb'isam taqe i aj Israel, je' wo' taqe i chikop. Eh ma' k'isiin i patineel naa kiwihik ar. Re' keh xiik' chik naah suq kiil naa kiwihiik chuwach i pampeet. Ruuk' i re' naa kinab'eem chi re' hin i k'achlik Dios. 12Naa wo' chik nuye'em q'ab' chi naa kichaliik i nutinamiit Israel chupaam i kitinamiit. Re' wo' chik i keh naa kehchaniik reh taqe rax chee' ma' awach ta chik i naa rukimiik ruum i ruwa' ruhaa'. 13Re' taqe i tokoom tinamit inkib'aj taqe i aj Israel, je' wili inkiq'or: Re' i kiye'aab' i ruk'ux i rutinamiit i rukanaa' chi ma' xta chik tinamit chupaam, inki taqe. 14Re' hin i nuq'or chi re' kiye'aab' ma' naa ta chik rukansam i rutinamiit ma' naa ta wo' chik rukanaam chi ma' xta chik patineel chupaam i rutinamiit, inki i Dios. 15Ma' naa ta chik nuye'em q'ab' chi naa taq ab'ajariik, chi naa kiq'orom i ma' holohik ta laj q'orik chawiij i tokoom tinamit. Ruum re' taq aa ye'aab' ma' naa ta rukanaam i rutinamiit chi ma' xta patineel chupaam, tiko'q keh, inki i Dios. 16Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: 17Eh noq re' taqe i aj Israel xi k'acharik pan kitinamiit xkich'uwa'risaj paam ruum i yiib' wach na'ojb'al. Re' i yiib' wach k'acharik xkian re' re' xiik' naah ch'uwa'iil wach, ma' xponik ta chi nuwach. 18Ruum aj re' xti xnuyeew i nujosq'iil chikinaah, ruum wo' hoq ikaansanik xkian pan kitinamiit. Eh ruum wo' hoq chi xkich'uwa'risaj paam ruum i kilooq'jiik taqe i tiyoox xkian. 19Ruum i kiyiib' wach na'ojb'al re' re' xnuyeew taqe chutojariik i kimahk, xnutukej reje kiwach chupaam taqe i tokoom tinamit. 20Xa re' la' noq xi ponik chupaam taqe i ju'jun chi tinamit imb'ajarik i nuSantolaj b'ihnaal kuum, je' wili inkiq'or i tinamit: Re' wili rutinamiit i Dios wo' naq taqe xa re' la' xi ehteesjik wo' cho pan kitinamiit, inki taqe. 21Xa re' la' re' hin q'e' ti' inwik'raaj chi kuum i aj Israel imb'ajarik i nuSantolaj b'ihnaal kuum i tinamit aha' kiwihik wii'. 22Eh re' hat cha q'or keh i aj Israel chi je' wili: Re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or taq chawiij: Ma' ruum taj i ti' k'axik k'ahchi' taq ak'ulum naa nub'anam otob'il taq aweh, ye'b'al la' ruloq'il i nuSantolaj b'ihnaal ruum re' taq i hat i nayeew taq chi b'ajarik i nub'ihnaal chupaam taqe i tinamit. 23Ruuk' i re' naa nuk'uhtaam chikiwach i k'ih seht chi tinamit i rusantohiil i nub'ihnaal, re' i xayeew taq chi b'ajarik i hat chupaam taqe i tinamit. Eh noq naa nuk'uhtaam i nuSantohiil naa kinab'eem chi re' hin i k'achlik Dios, inki. 24Re' hin naa taq kaat wesam chaloq chupaam taqe i tokoom tinamit i hat taq k'amooj reje wii' naa wo' chik numolom taq awach panatinamiit. 25Re' hin je' naa ruuk' saq wach ha' naa nutz'ajam taq wach awánima, ruuk' i re' naa wesam iloq i ch'uwa' wilik taq panawánima ruum i kilooq'jiik i tiyoox taq ina' a'n. 26Re' hin naa nujalam taq wach awánima je' kowiil ab'aj, eh naa nuye'em taq aweh jinaj i ma' kow ta laj ánima. Eh naa wo' nuye'em taq panawánima i jinaj ak' laj uxlab'al. 27Ruum re' i wuxlab'al naa rutoob'iniik taq aweh chi naa taq a'nam panak'achariik aha' wilik i nuq'or taq aweh, eh chi naa taq animam i taqe i ruq'or nuk'uhb'aal. 28Eh naa wo' chik taq aak'achariik chupaam taq aatinamiit nuye'em cho keh taq aamaam awati't. Eh naa taq akahniik chi hat taq chik nutinamiit, eh re' i hin naa nukahniik taq chi aaDios. 29Re' hin naa taq kaat wesam chuwach inch'uwa'risanik wach taq ak'achariik, eh naa ruwachiniik taq atrigo reh chi ma' naa ta chik ruchaliik i wi'jaleel taq cha naah. 30Eh naa wo' nuye'em q'ab' chi naa kiwachiniik taqe i tik chee', je' wo' chu'nchel i tik mu'uun reh chi ma' nee ta chik inchalik i wi'jaleel taq cha naah. Eh ma' nee ta chik inak'uhtaaj taq ak'ixb'ilaal chikiwach taqe i nimaq tinamit. 31Eh noq naa ruk'uliik taq cho panak'ux i yiib' wach na'ojb'al, i ma' holohik ta taq i na a'n, je' wo' chu'nchel i mahk taq i na a'n ma' k'isiin ta naa ruchaliik taq ak'ixiik cha wib'il awiib'. 32Re' taq i hat inchol taq anab'eem chi re' taqe i otob'il naa nub'anam taq aweh wili ma' ruum ta chi ruk'ul ta taq cha weh, inchol la' ruchaliik taq ak'ixiik ruum taq ayiib' wach na'ojb'al. 33Re' hin i Dios je' wili i nuq'or: Noq nutz'ajam chik iloq i ch'uwa' taq panawánima naa nuye'em q'ab' chi naa wo' chik taq aak'achariik chupaam taq aatinamiit, naa wo' chik kiyejaam aha' wilik i xyojarik. 34Re' i ye'aab' xkanab'jik chi ma' xta chik wilik chupaam naa wo' chik rab'ixjik wach, eh naakilom chu'nchel i naakik'iik ar. 35Eh k'ul naa kiq'orom chikiwach chi je' wili: Re' i ye'aab' wili ma' xta naq chik i wilik chupaam, yu'naak je' chik rukab' i ye'aab' Edén. Eh re' taqe i tinamit xiyojib'ik, yu'naak korjinaq wo' chik taqe, wilkeeb' chik patineel chupaam, inko'q taqe. 36Eh chu'nchel i tinamit naakikahnik chi k'achalkeeb' re' i wilkeeb' taq cha junsuut ruuk' i re' naa kinab'eem chi re' hin i k'achlik Dios i nuyejaa' aha' wilik taqe i yojinaq, eh i nuyeew q'ab' chi neentikarik paam aha' wilik i ma' tikooj ta chik paam, inki i Dios. 37Re' hin ma' xata re' re' naa nub'anam kuuk' i aj Israel, wila' xkipahqaaj kak'uun kixq'uun weh naa wo' nuye'em keh, korehtaal kik'ihaaxb'iik je' rukab' noq kik'ihaaxb'iik taqe i tentzun. 38Re' taqe i kitinamiit xsacharik wach ma' k'isiin chik i patineel naa kiwihiik chupaam, xa je' chik k'ihaal i tentzun kik'amarik reje Jerusaleem chi mayiij paninq'iij. Eh ruuk' i re' naa kinab'eem i aj Israel chi re' hin i k'achlik Dios, tiko'q keh inki weh.


Copyright
Learn More

will be added

X\