EZEQUIEL 33

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: 2Re' hat rak'uun winaq je' wili i cha q'or keh aatinamiit: Re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or: Noq naa nuye'em i q'aq'inik chinaah jino'q i tinamit, re' keh naa k'isik'im wach jino'q i winaq chi kixilak, eh naa kikojom chi kaj cha'joom. 3Eh re' reh noq nee rilow chi xiooj chik k'oloq aj q'aq'ineel ma' najt ta ruuk' i tinamit jumehq'iil neeruxulej i tuun, reh chi neenkinab'eej i tinamit. 4Eh awach i xrib'iraj chi xuuljik i tuun, eh ma' xta raaj reh, eh wila' xiooj k'oloq i aj ixowaal, eh xkanteesjik xa re' reh naa ruye'em riib' chi kimik. 5Ruum xrib'iraj wo' naq noq xuuljik i tuun, eh ma' xta xraaj reh. Eh awach i xrib'iraj noq neenxuuljik i tuun, neerusik' ko'lemb'al riib' neeruko'leej riij i ruk'achariik. 6Eh wila' re' i aj cha'joom xrilow wo' naq chi xiooj k'oloq i aj q'aq'ineel chinaah i tinamit, eh ma' xuxulej taj i rutuun reh chi neenkeht'aliij, eh wila' wilik jino'q i xkimik ru mahk i reh. Eh re' hin wach naah i aj cha'joom re' re' naa nuye'em i rukimiik, re' reh naa rutojwiik riij. 7Re' hat rak'uun winaq hat wo' nukojom chi cha'jen keh i tinamit Israel, je' wo' re' noq naa animam taqe i nuk'uhb'aal naa nuq'orom aweh, ruuk' i re' naa akojom kina'ojb'al. 8Eh noq neenuq'or i hin chi naa rukimiik i yiib' wach runa'ojb'al, wila' re' hat ma' xaq'or reh chi naa rukanaam i ruyiib' wach na'ojb'al re' reh ruum i ru mahk naa rukimiik. Xa re' la' re' hin wach anaah i hat naa nuye'em i rukimiik, eh re' hat naa atojwiik riij. 9Eh raaj wila' re' hat xaq'or reh i yiib' wach runa'ojb'al chi chukanaa' rub'aan i ma' holohik taj. Eh wila' re' reh ma' xraaj taj re' reh ruum i ru mahk naa rukimiik, eh re' hat naa ako'leem riij ak'achariik, inki. 10Eh re' hat rak'uun winaq je' wili i cha q'or keh i aj Israel: Re' taq i hat je' wili taq inaq'or: Re' hoj xiik' naah i qamahk yohb'aal wach i ma' holohik taj inqa a'n ruum i re' naa rusachariik qawach, ¿nik' chik wach noq neeqohk'achariik? tiki taq. 11Re' hin i k'achlik Dios ma' nwaaj ta chi neenkimik parumahk i yiib' wach runa'ojb'al, inwaaj la' chi nee rukanaa' reh chi neen wihik ruk'achariik. Re' taqe i aj Israel inchol kikanaam i yiib' wach na'ojb'al. ¿Chib'ih reet noq naa kikimiik pankimahk? 12Hat rak'uun winaq cha q'or keh i aatinamiit: Re' i korik wach ruk'ux wila' xmahkunik wo' chik ma' naa ta ruko'leem riij i ruk'achariik, eh wila' re' i yiib' wach runa'ojb'al xukanaa' i mahk naa ruko'ljiik. Eh raaj wila' re' korik wach ruk'ux i xmahkunik wo' chik ma' nee ta ruko'leej riij i ruk'achariik, ni xata ruum i holohik rub'anam chaloq. 13Eh noq neenuq'or i hin chi naa ruwihiik ruk'achariik i korik wach ruk'ux, eh xuch'ikaa'-oq ruk'ux ruuk' i rukorkiil wach ruk'ux xooj-oq wo' chik chub'anariik i mahk, re' hin ma' naa ta nukojom paruman i holohik xub'an. Naa la' rukanteesjiik ruum taqe i ru mahk xub'an wo' chik ruka'peech. 14Eh wila' xnuq'or reh i yiib' wach runa'ojb'al chi naa rukimiik nee wo' inkimik. Eh wila' xukanaa' i mahk, re' chik taqe i holohik xub'an xti korik chi ma' naa ta rukanteesjiik. 15Eh nee wo' chik i rusutej i kanamaj ruuk' chi riij i kemeel tumiin, oon taqe i relq'aam. Eh wila' xub'an i ruq'or i k'uhb'aal inye'wik k'acharik, eh wila' xukanaa' rub'aan chu'nchel i yiib' wach, xti korik i chi ma' naa ta rukanteesjiik, naa la' ruwihiik ruk'achariik. 16Eh ruum chi holohik chik imb'anik, re' chik taqe i rub'ehel i rub'aan naa ruwihiik ruk'achariik. Ma' jino'q chik i ru mahk rub'anam naa ruk'uliik panuk'ux. 17Re' taqe i aatinamiit naa kiq'orom chi ma' re' ta rub'ehel i k'ahchi' kiin. Xanaah re', re' keh ma' re' ta rub'ehel i k'ahchi' keeb'. 18Eh wila' re' korik wach ruk'ux xukanaa' wo' chik rub'aan i korik, xutoq'aa' wo' chik rub'aan i ma' i holohik taj, ruum i re' naa rukanteesjiik. 19Eh wila' re' i yiib' wach runa'ojb'al re' chik i korik, re' chik i rub'ehel i rub'an naa wo' ruwihiik ruk'achariik ruum i re'. 20Re' taqe i aj Israel naa kiq'orom chi ma' re' ta rub'ehel i k'achi' kiin. Xa re' la' re' hin naa nuq'atam i q'orik chikinaah, re' q'oreel chib'ih i xkian, chib'ih i xkiq'or, inki i Dios. 21Eh pan ho'oob' rub'eeh i ru lajeeb' poh reh irukab'laaj haab' qak'amariik reje Babilonia, Jinaj i winaq xub'an reje elik Jerusaleem xooj k'oloq wuuk' ar xuq'or weh chi re' i tinamit Jerusaleem xkichop wo' chik naah i aj ixowaal. 22Re' i QaJaaw Dios xuyeew chee q'ab' chi nunaah paruxq'eqiil noq komajaa' inooj k'oloq i winaq xub'an chee elik Jerusaleem, xuteh i nuchii'. Eh noq xponik i winaq re' re' wahq'eq ma' xin kahnik ta chik meem xnub'an chik ruq'orob'jiik. 23Eh je' wili i xuq'or weh QaJaaw Dios: 24Hat rak'uun winaq, re' taqe i aj Israel wilkeeb' chupaam i ye'aab' k'ahchi' wii' ti' k'axik, je' wili inkiq'or: Re' i Abraham xa jinaj wo' chi riib' noq wihik chaloq rehchaaj i ye'aab' wili. Re' aj naa chik re' hoj ma' neenqehchaaj ruum xiik' naah qak'ihaal, inki taqe. 25Eh re' i hat je' wili i cha q'or keh: Re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or taq chawiij: Re' keh inkik'ux i tiwik chi kik' paam, inkiloq'ej i tiyoox, eh inkikansaj kas kichaaq', ruum taqe re' ma' ruk'ul taj chi nee nkehchaaj i ye'aab' re' re'. 26Re' keh inki a'n ikaansanik ruuk' i q'aslaj ch'ihch' inki a'n i yiib' wach na'ojb'al inkich'uwarisaj wach i kikaxaro, ruum taqe i re' ma' ruk'ul ta chi neenkehchaaj ye'aab' re' re'. 27Eh cha q'or keh chi re' hin i k'achlik Dios kinq'orik reh i chi re' taqe i wilkeeb' chupaam i ye'aab' k'ahchi' wii' i ti' k'axik naa kikanteesjiik ruuk' q'aslaj ch'ihch'. Eh re' taqe i inkikeb'aa' kiib' chupaam taqe i paat ko'lb'al iib' eh pantaq ruhopil ab'aj, naa kikimiik ruum yab'ilaal, re' taqe i aj panab'iix re' i josq'laj chikop naa rukansaniik keh. 28Re' hin naa nusacham wach i kitinamiit, naa nukanaam chi xan tz'irik chik paam. Naa nusacham wach i runimaal kiwach, i kajaawriik. Re' taqe i ye'aab' Israel ma' jino'q chik i naa rik'iik chupaam. 29Eh noq naa nusacham wach i kitinamiit noq naa nukanaam chi ma' xta chik i wilik chupaam ruum chu'nchel i ch'uwa' wach na'ojb'al xkian. Ruuk' i re' naa kinab'eem chi re' hin i k'achlik Dios, tiko'q keh inki. 30Eh je' wo' chik wilik i xuq'or weh: Hat rak'uun winaq, re' taqe i tinamit inkipab'aa' kiib' wataq tz'aq, wataq ru puertahiil i kipaat, eh k'ul inkiq'or chikiwach chi je' wili chawiij: Kim taq qib'iraj i holohik laj ruk'uhb'aal i Dios i ruq'or, inki taqe. 31Re' taqe nutinamiit kiooj wo' naq chi rib'irjiik i nuk'uhb'aal inaq'or inkitzunaa' kiib' chawach je' rukab' i okrinaq taqe wii'. Xa re' la' xama' nkian ta wo' hoq xa chi kichii' kinkiloq'ej, eh re' kánima najt wilik wuuk', ruum chinaah i b'ehomal inkiyeew kik'ux. 32Eh chi kekeh aha' wilik inaq'or xa je' rukab' jino'q i tz'uuy reh k'axaj iib', je' rukab' inkitz'uyej i xa holohik chik paam i kalaq q'e' kichol tz'uuy. Inkib'iraj wo' naq taqe inaq'or xa re' la' xama' inki a'n ta wo' rub'aan. 33Xa re' la' chu'nchel inaq'or keh naakik'ulum, eh noq chi k'achi' chik kik'ulum kora'j naakinimam re' chi re' hat, hat jalal nuq'oral tiko'q keh, inki i Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\