EZEQUIEL 32

1Eh pampeet q'iij reh i rukab'laaj poh reh i rukab'laaj haab' qak'amariik reje Babilonia je' wili i xuq'or weh i QaJaaw Dios: 2Hat rak'uun winaq cha tz'uyej reh i kireey i aj Egipto i tz'uuy reh i ruti'kiil k'uxliis, je' wili i neenaq'or reh: Re' hat je' akab' i kaq b'ahlam chi kixilak i nimaq tinamit, je' wo' akab' i josq'laj chikop wilik panim ha' i rut'axlom paam i ha' ruuk' i rooq, eh i ruch'uwa'risaj wach. 3Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' hin naa nutaq'aam reje i ma' k'isa tinamit naa ruchopariik kuum je' naa ruxirob' i naa kikojom. 4Re' hin naa nuye'em q'ab' chi naa kiqerem wach ak'al, naa rukahniik chi kutlik i ruti'jolal. Eh re' taqe i k'uch naa ruk'uxwiik reh, korehtaal naakinujiik i josq'laj chikop noq naa kik'uxum keh. 5Re' hin naa nuye'em q'ab' chi xa aha' naa rukahniik chi tuch'lik i ruti'jolal wataq yuuq' k'ixkaab'. 6Re' i rukik'eel naa rut'aqsam wach aak'al, naa runujiik wataq yuuq', wataq k'ixkaab', pantaq rooq ha'. 7Eh noq naa nusacham wach naa ruq'equumriik paam i taxaaj, ma' naa ta chik kisihq'iniik i ch'umiil, i q'iij, ruum i suutz'. Eh re' poh ma' naa ta chik rusihq'iniik. 8Eh ruum i ru mahk i reh ma' naa ta chik kisihq'iniik i saqum wilkeeb' cho pan taxaaj, naa nuq'equm b'risam paam i taxaaj, inki i QaJaaw Dios. 9Eh ma' k'isiin i tinamit naa ruchaliik kiyo'jiik noq naa kib'iram chi naa ruk'amariik reje i reh, je' wo' taqe i rutinamiit pan tokoom tinamit, re' i ma' keht'al ta naq. 10Ma' k'isiin i tinamit naa rusahchiik kik'ux noq naa kib'iram i naa ruk'ulum noq naa rukimiik, naa ruchaliik kiyo'jiik taqe i kireey. Eh noq naa nuye'em q'ab' chi naakesam chaloq i kiq'aslaj ch'ihch' taqe i aj ixowaal chikiwach naakib'arb'otiik ruum kiyo'jiik. 11Re' Dios je' wili i xuq'or: Ruuk' i ruq'aslaj ch'ihch' i Nabucodonosor naa rukanteesjiik. 12Re' taqe i ru soldado xiik' naakijosq'iil ruuk' i q'aslaj ch'ihch' naa kikansam i rutinamiit i kireey i aj Egipto atoob' ta xiik' wo' naq naah kik'ihaal. 13Re' hin naa nukansam taqe i ruwaakaax i nuk'inik reh i ruhaa', eh ma' naa ta chik kiyeq'em chii' i ha', ni xata re' taqe i tinamit naakiyeq' wiik chii'. 14Chi je' re' naa nusaaqb'isam wach i ha', xa je' chik saqiil wach aseite naa rukaniik, eh naa rub'eeh rooq i ha' chi korik. 15Eh noq naa nusacham wach i tinamit Egipto, naa nukanaam chi xan tz'irik chik paam. Ruuk' i re' naa runab'eem chi re' hin i k'achlik Dios, tiko'q reh panatz'uuy, inki weh i Dios. 16Re' i tz'uuy wili reh i ruti'kiil k'uxliis, inaakitz'uyem chu'nchel ixoq wilkeeb' chupaam taqe i tinamit ruum i ruti'kiil kik'ux chi riij i tinamit Egipto, chikiij taqe i wilkeeb' ar, inki i QaJaaw Dios. 17Eh chupaam i ho'lajuuj rub'eeh i poh reh irukab'laaj haab' qak'amariik reje Babilonia, je' wili i xuq'or weh i QaJaaw Dios: 18Hat rak'uun winaq cha tz'uyej i tz'uuy reh i ruti'kiil k'uxliis chikiij i rutinamiit i Egipto, je' wo' chikiij taqe ixoq wilkeeb' ar, chikiij taqe i k'amal kib'eeh, je' wili i cha q'or keh: Re' taqe i wilik kajaawriik xkuxik kikimiik xkik'ul keh je' rukab' i xkik'ul i kansamaj taqe chaloq. 19¿Mi xiik' taq naah aholwochiil re' chi ma' naa ta taq akanteesjiik? Xti korik la' chi naa taq akanteesjiik chi je' rukab' i ma' kinimanik ta reh i Dios, tiko'q keh. 20Re' taqe i aj Egipto junkimiik taqe kuuk' naa kikanteesjiik panq'aq'inik ruuk' i q'aslaj ch'ihch', eh je' wo' taqe i ruk'ihaal tinamit. 21Eh re' taqe i k'amal b'eeh q'e' kow kiib' wilkeeb' pan kiye'aab' i kamnaq, naa kik'ulwiik keh i aj Egipto, je' wo' intowik naq keh, je' wili i naa kiq'orom: Re' taqe i re' xi chalik kahnoq ayu' kuch'ihil taqe i xi kanteesjik panq'aq'inik re' i ma' kinimanik ta reh i Dios, inko'q taqe. 22Re' kireey i aj Asiria ar wilkeeb' kuch'ihil taqe chu'nchel i ki soldado wilkeeb' pan kijuul chu'nchel i re' panq'aq'inik xikimik. 23Eh xiik' naah chamiil muqulkeeb' ruum i ki soldado, eh xkiyohb'isaj taqe i tinamit kok'achalkeeb' wo' naq, xa re' la' xa xkuxik wo' kikimiik panq'aq'inik. Eh yu'naak panyejaal i muqulkeeb' wii' i aj Asiria muqulkeeb'. 24Re' kireey i aj Elam kuch'ihil taqe i ki soldado muqulkeeb' pan kijul. Eh chu'nchel i re' panq'aq'inik xikimik, re' taqe re' xkiyohb'isaj taqe i tinamit noq kok'achalkeeb', eh yu'naak ti' xkik'ul, ruum xi muhqik chik chupaam i ye'aab'. 25Eh yu'naak kamnaq chik i kireey i aj Elam muqlik chik chi kixilak taqe i ru soldado. Chu'nchel taqe i re' ma' nkinimaj taj i Dios, xkuxik kikimiik panq'aq'inik. Eh xkiyohb'isaj chee tinamit noq kok'achalkeeb'. Xa re' la' yu'naak q'e' ti' xkik'ul ruum xi muhqik chik, jinaj xi kahnik wii' chi kixilak taqe i kamnaq. 26Re' taqe i kireey i aj Mesec, je' wo' hoq i kireey i aj Tubal, kuch'ihil taqe i ki soldado. Eh chu'nchel taqe i re' ma' xkinimaj taj i Dios. Eh panq'aq'inik xi kanteesjik ruum xkiyohb'isaj i tinamit noq kok'achalkeeb'. 27Eh re' keh ma' xi muhqik taj chi je' rukab' noq kimuhqik i aj q'aq'ineel najtir. Re' keh junqajiik taqe panjul ruuk' i kitz'a'amb'aal reh i q'aq'inik, inye'arik chikinaah i kiq'aslaj ch'ihch'. Je' re' noq xi muhqik atoob' ta ma' k'isiin wo' naq xkiyohb'isaj i tinamit noq kok'achalkeeb'. 28Re' taqe i aj Egipto je' re' i naakik'ulum naa rusahchiik kiwach chi kixilak i ma' kinimanik ta reh i Dios, jinaj naakimuhqiik wii' kuuk' i kamnaq taqe chaloq panq'aq'inik. 29Re' taqe i kireey i aj Edom ruch'ihil taqe i k'amal kib'eeh, atoob' ta xwihik wo' cho kajaawriik xa xiooj wo' wih-oq chi kixilak i kansamaj taqe chaloq panq'aq'inik ar wilkeeb' wii' i kamnaq ma' xinimanik ta reh i Dios. 30Ar wilkeeb' i ajaab'ees xi wihik cho pantz'eet reh i rookb'aal q'iij, je' wo' taqe i aj Sidón. Re' keh xti wilik wo' naq kajaawriik, xkiyohb'isaj wo' chaloq taqe i tinamit. Eh yu'naak jinaj chik wilkeeb' wii' kuuk' i kansamaj taqe chaloq panq'aq'inik. Q'e' ti' xkik'ul ruum jinaj xi muhqik wii' kuuk' i ma' xinimanik ta reh i Dios. 31Eh noq naa rilom i kireey i aj Egipto wilkeeb' pan kiye'aab' i kamnaq taqe i rutinamiit taqe i ru soldado xikimik panq'aq'inik naa ruch'iklojiik ruk'ux. 32Re' i kireey i aj Egipto i ruyohb'isaj taqe i tinamit. Xa re' la' re' hin naa nuye'em q'ab' chi naa rojiik muhqoq chi kixilak taqe i kamnaq ma' kinimanik ta reh i Dios, re' taqe i xi kanteesjik panq'aq'inik, inki i QaJaaw Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\