EZEQUIEL 29

1Eh chupaam kab'laj rub'eeh i ru lajeeb' poh reh i ru lajeeb' haab' qak'amariik reje Babilonia je' wili i xuq'or weh i QaJaaw Dios: 2Re' hat rak'uun winaq chatz'ehtaaj reje i kireey i aj Egipto cha q'or reje ree reh, eh keh chu'nchel i tinamit Egipto, i ti' k'axik naakik'ulum, je' wili i cha q'or keh: 3Re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or chawiij: Re' hin q'e' inwixow wach i kireey i aj Egipto. Re' reh je' rukab' i qamaan k'ap wilik pan nim ha' je' wili i ruq'or: Re' nim ha' Nilo weh hin, re' hin xinyej-anik reh, inki. 4Re' hin naa wesam chi reyil ruch'ihil taqe i raj kamanoom. Naa nub'anam reh je' rukab' imb'aan reh i josq'laj chikop pan nim ha' inkojarik chee loklok laj ch'ihch' panchii' inqerjik chaloq inlechlojik taqe chaloq i kar chi riij. 5Re' hin naa nuk'amam reje panchiq yuuq' i reh, eh chu'nchel i rutinamiit naa kikahniik tuuch' chinaah i wach ak'al ma' naa ta rumolariik ni xata naa rumuhqiik, re' la' taqe i josq'laj chikop, re' taqe i k'uch naa ruk'uxwiik reh i ruti'jolal. 6Ruuk' i re' chu'nchel i tinamit Egipto naa kinab'eem chi re' hin i k'achlik Dios. Eh noq xkisik' kitoob'jiik i aj Israel ruuk' i kireey i aj Egipto re' reh xkahnik chi xa je' rukab' i ma' kow ta laj kaxlan aaj. 7Noq xkisik' naq toob'al kiib' ruuk' ma' kow ta k'isinoq xuyok' taqe, je' rukab' i kaxlan aaj xa re' yu' intoq. Eh noq xkaaj naq kichopom kiib' ruuk' ma' kow ta k'isinoq, je' rukab' i kaxlan aaj xa re' yu' impaxik. 8Ruum aj re', re' hin i Dios i nuq'or chi naa nuk'amam taqe chaloq i aj ixowaal, ruuk' q'aslaj ch'ihch' naa taq kaat kikansam i hat, je' wo' taqe i aachikoop. 9Re' i tinamit Egipto naa rukahniik chi xan tz'irik chik paam. Ruuk' i re' naa kinab'eem i chi re' hin i k'achlik Dios. Ruum re' i kireey i xuq'or chi je' wili: Re' nim ha' Nilo weh hin, re' hin xinyej-anik reh, inki. 10Re' hin yohb'aal wach i nujosq'iil chikinaah, je' wo' chinaah i kinim haa'. Re' hin naa nukanaam i Egipto chi xan tz'irik chik paam, xa je' chik rukab' i ye'aab' chiq yuuq'. Ar naa rutohq'iik reje Migdo naa ruponiik Sevene, eh naa ruponiik EtiopĂ­a. 11Eh ma' jino'q chik i tinamit, ma' jino'q chik i chikop naa rik'iik chupaam i ye'aab' re' re' chuwach i ka'winaq haab'. 12Re' hin naa nukanaam i Egipto chi xan tz'irik chik paam chuwach i ka'winaq haab'. Re' taqe i tinamit ruchopom naah naa nusacham kiwach ma' xata je' rukab' i naakik'ulum i tokoom tinamit. Eh naa wesam taqe reje pan tinamit, naa nutukem reje kiwach chupaam taqe i nimaq tinamit. 13Re' hin i Dios je' wili i nuq'or: Noq ik'inaq chik i ka'winaq haab' naa wo' chik wesam taqe chaloq i aj Egipto, chupaam i nimaq tinamit nutukem reje wii' kiwach. 14Eh naa wo' chik wesam taqe chaloq ar naa wo' chik nuk'amam taqe reje chupaam i ye'aab' Patros re' i aasjinaq taqe wii'. Ar naa kiyejaam kitinamiit, xa re' la' naa rukahniik chi xama' xta kajaawriik. 15Re' i kitinamiit xa k'isiin chik i rajaawriik naa ruwihiik chuwach i kajaawriik i tokoom tinamit, naa wesam i rajaawriik ma' awach ta chik i tinamit naa ruq'atam wach. 16Re' taqe i aj Israel ma' naa ta chik kich'ikaam kik'ux kuuk' i aj Egipto. Ar naa kinab'eem i aj Israel chi sahcheel taqe noq xponik kipahqaaj ki toob'jiik ar. Ruuk' i re' naa kinab'eem chi re' hin i k'achalkiin, tiko'q inki i Dios. 17Eh pan k'amb'al rub'eeh i peet poh reh i wuquub' ru ka'winaq haab' qak'amariik reje Babilonia je' wili i xuq'or weh i Dios: 18Re' hat rak'uun winaq i nuq'or aweh chi re' i Nabucodonosor kireey i aj Babilonia re' taqe i ru soldado xkian i kowlaj q'aq'inik chinaah i tinamit Tiro. Re' taqe i ru soldado xelik i rismaal kinaah xch'ol i kiij ruum i ihq, xa re' la' xama' xta wo' hoq i xkik'ax ruuk' i q'aq'inik xkian kuuk' i aj Tiro. 19Ruum aj re', re' hin i Dios je' wili i nuq'or: Naa nuye'em q'ab' chi re' chik i Nabucodonosor naa ruchopwiik naah i tinamit Egipto. Eh naa ruq'uchum chu'nchel i kib'ehomal, je' wo' chu'nchel i chib'ih keh, ruuk' taqe i re' naa rutojom taqe i ru soldado. 20Naa nuye'em q'ab' chi re' i Nabucodonosor naa ruchopwiik naah i tinamit Egipto re' re' i rutojb'aal chi riij i q'aq'inik xub'an kuuk' i aj Tiro. Ruum re' wo' hin xinkojwik reh chi numoso noq xub'an i re', inki QaJaaw Dios. 21Eh chupaam ponoq i q'iij re' re' naa wo' chik nuye'em kajaawriik i aj Israel. Eh re' hat Ezequiel naa aq'orom wib'iral keh. Ruuk' i re' naa kinab'eem chi re' hin i k'achlik Dios, inki weh.


Copyright
Learn More

will be added

X\