EZEQUIEL 27

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: 2Hat rak'uun winaq, cha tz'uyej i tz'uuy reh i ruti'kiil k'uxliis chi riij i tinamit Tiro. 3Re' i tinamit Tiro wilik chi chii' i palaw, re' imb'anik reh i yak kuuk' i tokoom tinamit, kuuk' i k'ih seht chi tinamit wilkeeb' chi chii' i palaw je' wili i nuq'or keh: Re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or taq chawiij: Re' taqe i aj Tiro inkiq'or chi re' i kitinamiit xiik' naah holwochiil, eh chi korik wach kik'ux. 4Re' tinamit re' re' xti wilik naq rajaawriik chikiwach taqe i kikamanik chinaah i palaw. Je' rukab' jino'q i barco q'e' holohik ruyejeb'jiik imb'aan. 5Eh je' rukab' i barco korjinaq ruuk' rutz'ilomaal i chaj ink'amarik cho ar Senir. Eh re' chee' inchopwik reh i ritz'ihyaal ar xkesaj ruuk' i chakaltee' ink'amarik cho Líbano. 6Eh re' perepik chee' inkib'esaj wii' re' ruuk' i tz'inuj inchalik ar Basán. Re' i b'urb'al naah re' ruuk' i sohchaj inchalik pan tz'a'laj yuuq' reh i Chipre kojooj xoyb'al wach ruuk' ab'aj Marfil. 7Re' i nimlaj itz'ihy imb'esanik reh re' ruuk' i xoyimaj wach itz'ihy lino inkorjik cho Egipto. Eh re' itz'ihy rehtalil wilik kochinaah re' ruuk' itz'ihy raxmuqik inchalik pan tz'a'laj yuuq' Elisa. 8Eh re' i winaq kitz'ainik reh i chee' imb'esanik reh i barco Sidón, eh ar Arvad kichalik. Re' taqe i winaq wilik kina'ojb'al aj Tiro kik'amwik b'eeh. 9Eh re' taqe i nimaq kiwach aj Gebal, re' taqe inkiyeew kik'ux chi kamanik inkitiq wach i barco noq i roq'taaj riib'. Re' taqe tokoom tinamit kik'uloq nah palaw chi yak taq panatinamiit. 10Eh re' naq taqe i aj Persia, aj Lud, aj Fut kikamanik taq chi a soldado reh i q'aq'inik. Eh inkit'uyaa' wach tz'aq i kich'ihch' puneet, i kipulato ch'ihch' ko'lenb'al kiib' ruuk' i re' inkiyeew taq aloq'il. 11Re' taqe i aj Arvad kuch'ihil taqe a soldado wilkeeb' cho chinaah tz'aq, eh chi junsuut inajt kinaah tz'aq ko'lb'al naq taq awiib' wilkeeb' taqe i winaq aj Gamad. Re' i kipulato ch'ihch' ko'lb'al kiib' inkit'uyaa' wataq koraal tz'aq, re' naq i re' inye'wik ruholwochiil taq aatinamiit. 12Xti xiik' wo' naq naah b'ehomal taq aatinamiit Tiro. Eh taqe i aj Tarso kik'ulik yakool taq awuuk'. Noq i nayeew taq reje keh aak'aay i hat, plata, q'an ch'ihch', rax ch'ihch' i plomo ch'ihch' inkiyeew taq aweh chi jilow. 13Eh ink'ulik wo' naq kian kiyak taq awuuk' i aj Grecia, aj Tubal taqe i aj Mesec, eh kulk re' ruuk' q'an ch'ihch' ink'ulik taq kiyeew aweh chi tojb'al riij i moso i nak'ayej taq reje keh. 14Re' taqe i aj Togarma ruuk' kawáyu aj ihqoom inkojarik reh i q'aq'inik ruuk' kawáyu inkitoj taq riij aweh chib'ih jariik i nak'ayej naq taq reje keh. 15Re' taqe i aj Dedán, eh chu'nchel i tinamit wilkeeb' chi chii' i palaw kik'ulik wo' naq yakool taq awuuk'. Eh chib'ih jariik i nayeew taq reje keh re' ruuk' i holohaq b'aaq, re' ruuk' i holohaq chee' Ebano inkik'am taq cha weh chi riij. 16Eh re' taqe i aj Edom kik'ulik yakool taq awuuk' ruum yohb'aal wach i tik i nelik taq panaye'aab'. Eh perla ab'aj, itz'ihy rax muqik, kaq muqik, xela itz'ihy wilik ruch'ikojal wach, holohaq ch'ihch' re' ruuk' inokik chi karena holohaq ab'aj inkik'am taq cha weh chi jilow taqe re'. 17Eh kichalik wo' naq taq yakool awuuk' i aj Judá, je' wo' taqe i aj Israel, eh trigo re' ruuk' i nelik cho pan kiye'aab' Minit, suq laj kaxlanwi'k, riiskaab', aseite, ink'ohnik laj iq'oom inkik'am taq cha weh. 18Eh re' taqe i aj Damasco yohb'aal wach i xa chib'ih jariik ink'ulik kiloq' taq awuuk' re' i nelik taq panatinamiit, re' naq taq i tib'ehoomrik wii', eh vino inchalik Helbón, riij chikop inkik'am taq cha weh chi jilow. 19Re' taqe i aj Dan, i aj Javán, kik'ulik wo' naq yakool taq awuuk' pantaq ninq'iij, kowlaj ch'ihch', ink'ohnik laj riij chee', ink'ohnik laj mirra inkik'am taq cha weh chi jilow chib'ih i nayeew taq reje keh. 20Re' taqe i aj Dedán kik'ulik wo' yakool taq awuuk' holohaq itz'ihy reh riij kawáyu inkik'am cho chi jilow i nayeew taq reje keh. 21Re' taqe i aj Arabia re' taqe i nimaq kajaawriik ar Cedar kik'ulik wo' naq taq yakool awuuk'. Eh tentzun, imas tentzun, imas kaprax inkik'am cho chi jilow i nayeew taq reje keh. 22Re' taqe i yakool wilkeeb' ar Sabán, eh ar Raama kik'ulik wo' naq taq yakool awuuk'. Eh ink'ohnik laj iq'oom holohaq ab'aj, oro inkik'am taq chaaweh chi jilow i nayeew taq reje keh. 23Re' taqe i aj Harán, aj Cane, aj Edén, aj Sabán, aj Asiria, aj Quilmad, kik'ulik wo' naq yakool taq awuuk'. 24Re' keh ink'ulik wo' naq taq kik'ayej aweh i holohaq itz'ihy nimaq wach, itz'ihy raxmuqik inka'yik, eh ch'ikooj wach itz'ihy, nimaq itz'ihy k'ih b'uhr wach ink'ayjik, eh itz'ihy jitz'ooj wach, chee chakaltee'. 25Re' taqe i barco kichalik Tarsis kichalik kiooj chuk'amariik chaloq i chib'ih ink'ulik taq kik'ayej aweh korehtaal i nujik taq aaye'aab' wilkeeb' chi chii' palaw yohb'aal wach i b'ehomal inkik'am chaloq. 26Xa re' la' re' taq i hat aj Tiro naa rusachariik taq awach kuum i aj ixowaal naakichaliik parelb'aal q'iij, je' rukab' noq ink'amarik qohoq i barco paruchamiil i palaw ruum i kowlaj teew. 27Eh re' taq ab'ehomal, re' i chib'ih jariik taq inayak, eh re' taqe i kib'esanik reh i barco, re' taqe i kik'amwik rub'eeh, re' taqe i kiq'olinik wach taq aa barco, re' taqe i yakool, re' taqe i awaj q'aq'ineel naa rusachariik kiwach naah palaw. 28Noq naakik'erem kichii' taqe i kib'esanik reh i barco naa ruk'uyu'jiik i palaw. 29Re' taqe i kib'esanik reh ruuk' i chee', re' taqe i kik'amwik rub'eeh, taqe i kijalwik rub'eeh i barco naakipisk'aniik cho chi chiq yuuq'. 30Eh naakik'erem cho kichii' chi oq'ik ruum taq i naa ak'ulum, naakipukem pooq wach kinaah, eh naakitolem kiib' pan chaaj. 31Ruum i ruti'kiil kik'ux taq chawiij naa kijoyom i rismaal kinaah, eh naa kikojom i kiq'as wach so', xasuq chik naa koq'iim taq chawiij. 32Eh naa kitz'uyem i tz'uuy reh i ruti'kiil k'uxliis je' wili i naa kiq'orom: Xti xsahchik inche wach i kitinamiit i aj Tiro, xanaah re' xti ma' awach ta wo' naq chi je' rukab' i reh, re' i tinamit wilik chi chii' i palaw. 33Noq i nak'am taq reje pan barco aak'aay ma' k'isiin taqe i tinamit i nayeew taqe chi suq ruuk' taq ab'ehomal. Eh ruuk' taqe i re' kib'ehomrik taqe i reey wilkeeb' sut i wach ak'al. 34Eh noq naa ruk'amariik qohoq paruchamiil i palaw, chu'nchel taq inayak, eh re' taqe i kib'esanik taq reh aa barco hat taq junojiik qohoq kuuk' paruchamiil i palaw naa rub'anam. 35Chu'nchel i tinamit wilkeeb' chi chii' i palaw naa rusahchiik kik'ux ruuk' taq i naa ak'ulum. Eh re' taqe i kireey ma' k'isiin ta naa kiyo'jiik, naakiyojom i kiwach. 36Re' taqe i yakool aj pan tokoom tinamit i naa kiyo'jiik noq naakilom taq i naa ak'ulum, eh naa rusahchiik taq awach chi jumpech, inko'q taqe aweh, inki Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\