EZEQUIEL 23

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: 2Hat rak'uun winaq, re' hin xnuq'or aweh chi ki'ib' ixoq xi wihik chaloq xa jinaj kituut. 3Re' keh kok' q'ahxoq taqe noq kitoq'aa' cho k'oyomal ar Egipto xkikanaa' kiib' chi xyot'arik paam i kikok' ch'uuch', ar xkich'uwa'risaj wach i kiq'axoq'iil. 4Re' aasb'ees Ahola rub'ihnaal rujalwaach i tinamit Samaria, eh re' chaaq'b'ees Aholiba rub'ihnaal rujalwaach i tinamit Jerusaleem. Re' hin xnuk'am taqe chi je' wehk'een xwihik wak'uun wixq'uun kuuk'. 5Re' i Ahola noq nuchopom naah i hin ma' xirunimaj taj, re' chik taqe i ki soldado i aj Asiria i ruka'jaah reje xuk'ax wach chi nujilow. 6Eh kitiq'aam kiib' ruuk' xela itz'ihy, re' taqe i kib'anik taaq'anik, re' taqe i k'amal kib'eeh soldado, re' taqe i k'ijolaq xa holohaq chik taqe, eh riij kawáyu kiooj. 7Re' Ahola xuyeew riib' pan k'oyomal kuuk' chu'nchel i aj Asiria, re' taqe i q'e' nimaq kajaawriik inki a'n kiib'. Re' i q'e' xuk'ax reje wach, eh xuch'uwa'reej riib' ruum xuloq'ej taqe i kitiyoox i tinamit re' re'. 8Re' reh ma' xukanaa' ta chik i k'oyomal xutoq'aa' cho Egipto. Ko k'isa q'ahxoq noq xutoq'aa' chaloq, xuyeew cho chi yot'arik paam i kok' rich'uch' keh chu'nchel i winaq, xuch'uwa'reej wach i ruq'ahxoqiil. 9Je' re' noq re' hin xnuq'asaj pan kiq'ab' i aj Asiria, re' i q'e' ruk'ax reje wach i xub'an wii' i k'oyomal. 10Eh noq ximponik xkik'uhtaaj ruk'ixb'ilaal i Ahola xkiq'uch i rak'uun rixq'uun, eh re' reh xkanteesjik ruuk' i q'aslaj ch'ihch'. Eh aha' ta chik ma' x-ib'irjik rib'iral i xuk'ul ixoq re' re'. 11Eh re' i ruchaaq' Aholiba rub'ihnaal xrilow i xub'an i ras xuq'asaj wo' chik riib' i reh chub'anariik i yiib' wach. Q'e' chik yiib' wach i xub'an i reh chuwach i xub'an i ras, xub'an i k'oyomal. 12Eh xti xuyeew riib' pan k'oyomal kuuk' taqe i aj Asiria re' i ruka'jaah reje, re' taqe i kib'anik taaq'anik, i k'amal kib'eeh soldado kitiq'aam kiib' chi korik. Wilik kitz'a'amb'aal reh q'aq'inik chi je' taqe k'ijolaq, eh riij kawáyu kiooj. 13Re' hin xnukoj rehtaal chi re' Aholiba xuch'uwa'risaj wo' riib' ruuk' i k'oyomal, je' rukab' i xub'an i ras eliik wach i kina'ojb'al. 14Eh xiik' wo' chik naah yib'kiil wach i xub'an, noq xrilow chi tz'ihb'amaj kehtalil taqe winaq kijalwaach i aj Babilonia iq'omamaj wach ruuk' i kaqiq'oom 15B'ak'lik i kipaam chi sincho, b'ak'lik i kinaah chi itz'ihy k'ih wach inka'yik. Re' taqe i ehtalil re' re' je' kiwii' k'amal kib'eeh soldado, je' kiwii' taqe i aj Babilonia re' i kiye'aab' xi-aasjik cho wii'. 16Eh noq xrilow i kehtalil i aj Babilonia i Aholiba ma' k'isiin ta xuk'ax kiwach xutaq'aaj raj taqareel chi kiyuq'ub'jiik i aj Babilonia. 17Eh re' taqe i aj Babilonia xi chalik wo' hoq, xkian i k'oyomal ruuk' xuch'uwa'risaj taqe ruuk' i ruk'oyomal. Re' keh xti ma' k'isiin wo' chik xkich'uwa'risaj wach. Eh re' i Aholiba xtohq'ik wo' chik ruyib'um taqe 18Ruum aj re' xuq'asaj riib' chub'aan i k'oyomal chuwach i tinamit xuk'uhtaaj taqe i ruti'jolal chi t'uslik wach. Eh re' hin ma' xwaaj ta chik wach ruum taqe i xub'an, je' rukab' noq ma' xwaaj ta chik wach i Ahola i ras. 19Re' Aholiba xuq'asaj riib' pan k'oyomal chi jumpech ma' xsahchik ta paruk'ux i xub'an cho paruq'ahxoqiil noq xub'an chee k'oyomal paruyuq'ul i Egipto. 20Ma' k'isiin ta xuk'ax kiwach i xub'an wii' i k'oyomal xti xuq'asaj riib' keh i winaq xiik' naah kik'oyomal, je' kikab' taqe i winaq kawáyu, je' kikab' taqe i b'uurux. 21Re' i Aholiba koraaj wo' k'acharik pan k'oyomal je' rukab' noq xuyeew chi yot'arik paam ruch'uuch' paruq'ahxoqiil keh taqe i aj Egipto. 22Ruum aj re', re' hin i Dios i nuq'or chi re' taqe i xub'an wii' i k'oyomal re' i ruyib'uj chik taqe yu'naak naa nuye'em q'ab' chi naa kisutinik chi ixowan wach, chi xa aha' yuuq' naa kichaliik chinaah rub'anariik reh. 23Naa kichaliik i aj Babilonia, i aj Caldeo, i aj Pecaod, i aj Soa, i aj Coa, chu'nchel taqe i aj asirio. Eh je' wo' taqe i k'ijolaq, q'e' holohaq, taqe i aj taaq'oom, taqe i k'amal kib'eeh soldado, taqe i aj q'aq'ineel, riij kawáyu naa kik'uliik iloq. 24Eh ma' k'isa kareta, ma' k'isa soldado naa kichaliik chinaah chi q'aq'inik, naa kikotem riij kiyejaam cho kiib' wilik kich'ihch' puneet, wilik kipulato ch'ihch'. Re' hin naa nuye'em q'ab' keh chi naa kiq'atam i q'orik chinaah, je' rukab' i ruq'or i kik'uhb'aal i keh. 25Re' hin naa nuye'em i nujosq'iil chinaah. Re' keh naa kib'aniik reh, naakiyok'om i ju', je' wo' xikin, re' taqe i naakikahnik chi k'achaach ruuk' q'aslaj ch'ihch' naa kikanteesjiik, eh naa ruq'uchariik i kak'uun kixq'uun. Eh nik' chik nimaal i naa kikahniik ruuk' q'aaq' naa rusachariik kiwach. 26Naa kiq'uchum i ruso', naa kiq'uchum nik' naq nimaal i ruxoyej wii' riib'. 27Re' hin ma' naa ta chik nuye'em q'ab' reh i Aholiba chi naa rub'anam i k'oyomal, je' rukab' i xub'an cho Egipto. Eh ma' naa ta chik rilom kiwach i aj Egipto, ni xata naa chik ruk'uliik taqe paruk'ux. 28Re' hin i Dios i nuq'or chi naa nuye'em q'ab' chi naa ruchaliik b'anroq reh kuum i rixow kiwach, eh i ruyib'uj taqe yu'naak. 29Re' keh ma' k'isiin ta naakixowaam wach naa kianam reh, naa kiq'uchum i chib'ih reh, taqe i rureqem tz'aaq ruuk' i rukamaj. Eh naakit'usaam chi jumpech, naa kikanaam chi ma' xta chik wilik reh i xuyeew riib' pan k'oyomal ruum i loq'inik tiyoox. 30Ruum taqe i re' k'ahchi' rik'iik chi ti' k'axik yu'naak, ruum chi xuq'asaj riib' pan k'oyomal kuuk' taqe i k'ih seht chi tinamit re' re' xkisaj i rajaawriik xokik chi loq'inik tiyoox kuuk'. 31Xub'an wo' chik ree reh je' rukab' i xub'an i Ahola i ras, ruum aj re' naa wik'sam chi ti' k'axik i reh, re' i je' i k'ah laj ha' xnuyeew reh chi uuk'jik i ras. 32Re' hin i Dios je' wili i nuq'or chi riij xiik' naah i ti' k'axik naa ruk'ulum je' rukab' i xuk'ul i ras, je' naa pan nimlaj kulk cham paam xnuyeew reh chi uuk'jik i k'ahlaj ha' naa rukahniik chi kaqse'lb'al ma' awach ta chik naa rajwaniik wach. 33Eh naa wo' rusachariik wach je' rukab' i ti' k'axik xuk'ul i ras, naa rukahniik chi je' xohk'reel ruum i je' k'ahlaj ha' ruum i ruti'kiil ruk'ux i je' awanaab' Samaria. 34Eh je' na naa rukem chu'nchel naa rutz'irim paam i ye'aab' reh. Eh naa rutohq'iik ruloch'om riib' ruum ruti'kiil ruk'ux. Re' wili korik ruum re' hin i Dios kinq'orik reh. 35Ruum aj re' xnuq'or reh chi je' wili: Ruum chi xinsahchik paruk'ux i Aholiba ma' xiraaj ta chik kiin runimam naa ruk'ulum i tojb'al ru mahk chi riij i xuch'ikaa' cho wii' ruk'ux, eh chi riij taqe i k'oyomal xub'an, kinki. 36Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: Hat rak'uun winaq ¿Mi nawaaj aq'atam q'orik chinaah i Ahola, chinaah i Aholiba? Chaq'or keh panaq'kiwach i yiib' wach i xkian. 37Re' keh xa re' ikaansanik xa re' i je' k'oyomal inki a'n ruuk' i loq'inik tiyoox. Eh xkik'at chi kimayiij i kak'uun kixq'uun chuwach eh xkik'at wo' chi kimayiij i wak'uun wixq'uun i hin xwihik kuuk'. 38Eh ma' xata re' re' xkian xkich'uwa'risaj la' wo' paam i nuSantolaj paat, eh ma' xkiyeew ta ruloq'il taqe i hi'limb'al q'iij. 39Eh noq xkik'at chi kimayiij i kak'uun kixq'uun chuwach i kitiyoox, xi chalik wo' pan nuSantolaj paat xkich'uwa'risaj paam. Re' taqe yiib' wach na'ojb'al wilik xkian panupaat. 40Eh xkitaq'aaj i taqareel chupaam i tinamit najt wilkeeb' chaloq, xkian kitiin xkiq'omaaj inaq'kiwach, eh xkixoyej kiib' ruuk' karena noq xkik'ul taqe i winaq re' re'. 41Eh kitzunaa' kiib' naah i mexa chupaam jinaj i ye'aab' ye'jamaj chi korik. Chinaah i mexa re' re' xkiyeew i insensia aseite xkiyeew naq weh i hin. 42Eh x-ib'irjik chi k'erik kichii' chi ninq'ijinik i ruk'ihaal tinamit. Re' taqe i winaq xi k'amarik cho chupaam i ye'aab' chiq yuuq' xi xoyjik kuum taqe i kiib' chi ixoq xkojarik ch'ihch' ralaq kiq'ab', eh kojarik holohaq corona wach kinaah. 43Eh re' hin je' wili i xnuq'or chikiij i kiib' chi ixoq wilkeeb' pan k'oyomal: ¿Mi konaa ta wo' kianam i k'oyomal i winaq kuuk' ixoq wili ruum xti yiib' wach inki a'n? kinki. 44Re' taqe i winaq wili xi chalik ruuk' i Ahola, ruuk' i Aholiba re' taqe i xasuq keh i chopkalil pan kib'eeh, je' rukab' noq kiponik ruuk' i k'oyoom laj ixoq. 45Eh re' taqe i winaq korik wach kik'ux naa ruq'atwiik i q'orik chikinaah i ki-ib' chi ixoq re' re', je' rukab' noq inq'atarik i q'orik chinaah i ixoq i ruch'uwa'risaj wach i rukaxaro, eh chinaah imb'anik kaansanik. 46Ruum i re', re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik je' wili i ruq'or: Kimol cho kiib' i soldado neekichaliik chi yohb'eesjiik, eh neekieljik reje. 47Eh naa kikanteesjiik chi ab'aj, eh naakitoq'ariik chi q'aslaj ch'ihch'. Nee wo' kanteesjik i kak'uun kixq'uun, neenk'atarik i kipaat. 48Chi je' re' naa nusacham wach i yiib' wach na'ojb'al chupaam i tinamit. Reh chi chu'nchel ixoq neenkikoj rehtaal chi ma' holohik taj i re', eh chi ma' nee ta nkitijej keh. 49Re' taqe i kiib' chi ixoq re' re', naa kitojom wach i kiyiib' wach na'ojb'al. Naa kitojom i kimahk chi riij i loq'inik tiyoox xkian. Ruuk' i re' neenanab'eej taq i hat chi re' hin i k'achlik Dios, inki.


Copyright
Learn More

will be added

X\