EZEQUIEL 22

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: 2Hat rak'uun winaq naa aq'atam i q'orik chikinaah i tinamit kib'anik reh i mahk. Eh neenaq'or keh chu'nchel i xiik' naah yib'kiil wach na'ojb'al inki a'n 3Je' wili i neenaq'or keh. Re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or taq chawiij: Re' taq i hat aj Jerusaleem i naakansaj taq aawas achaaq', eh inach'uwa'risaj taq awiib' ruuk' i kiyejeb'jiik i tiyoox, ponik reh i ruq'ijil chi naa taq atojom wach amahk. 4Ruum ikaansanik taq xa a'n xakoj taq amahk, eh ruum chi xach'uwarisaj taq awiib' kuuk' taqe i tiyoox xayejaa' k'ulik iloq reh i ti' k'axik taq cha naah. Xponik i ruq'ijil chi naa rusachariik taq awach. Re' hin naa nuye'em q'ab' chi chu'nchel i tinamit ma' holohik ta naa kiq'oriik, eh chi naa ta taq kaat kikaqse'laam. 5Re' taq i hat aj Jerusaleem yiib' taq wach ana'ojb'al, xa re' i loq'inik tiyoox taq i na a'n. Ruum i re' naa taq aakaqse'ljiik kuum i tinamit wilkeeb' chi najt chi ma' najt. 6Re' taqe i aj taaq'oom chinaah taq aatinamiit Israel, ruuk' i kajaawriik inkichop kik'ux chukanteesjiik i kas kichaaq'. 7Eh ma' inkik'ax taj i kituut kajaaw, eh inki a'n ti k'axik keh i aj pan tokoom tinamit, inkelq'aaj i chib'ih reh taqe ixoq kamnaq kib'ahiil, je' wo' re' inki a'n reh i ma' xta kituut kajaaw. 8Ma' inkiyeew ta k'isinoq ruloq'il i nuSantolaj ye'aab', je' wo' taqe i hi'limb'al q'iij. 9Ruum taqe i chukuj q'orik inki a'n wilik taqe inkikansaj i kas kichaaq'. Eh inkik'ux keh i wi'k inye'arik chi mayiij chikiwach taqe i tiyoox. Inki a'n keh i yiib' wach chi b'anarik. 10Wilik taqe inkixooqb'eej i rehk'een i kajaaw. Eh inkiq'oreej inkixooqb'eej ixoq noq k'ahchi' i ruyab'ilaal i rub'an reh rajlaal i poh. 11Wilik wo' taqe inkich'uwarisaj wach i kikaxarohiil ruuk' i rehk'een i kas kichaaq'. Wilik taqe i kixoqb'eej i kil-iib', wilik taqe inkixooqb'eej i rixq'uun i rukab' kajaaw. 12Wilik inkik'ayej kiib' reh i rukanteesjiik i kas kichaaq'. Eh noq inkiyeew chi kemeel i kitumiin k'ih i tojb'al riij inkipahqaaj, eh inkelq'aaj, inki a'n ti' k'axik reh i kas kichaaq' xinsahchik pankik'ux i hin, inki i Dios. 13Re' keh inkijosaj wach i nujosq'iil ruum i leq', ruum i rukanteesjiik i kas kichaaq' inki a'n 14┬┐Mi konaa ta wo' kikowb'isam i kik'ux, mi konaa ta wo' kikowb'isam kiib' noq naa nuye'em taqe chutojariik i kimahk? Re' wili korik chi naa nub'anam re' hin i Dios kinq'orik reh. 15Re' hin naa nutukem kiwach chupaam chu'nchel i tinamit sut i wach ak'al. Ma' naa ta chik kianam i ch'uwa' wach na'ojb'al. 16Eh ma' suq ta naakilariik kuum i tokoom tinamit. Ruuk' i re' naa kinab'eem chi re' hin i k'achalkiin, tiko'q keh, inki weh i Dios. 17Re' i QaJaaw Dios je' wo' chik wili i xuq'or weh: 18Hat rak'uun winaq, re' taqe i aj Israel ma' xta chik k'isinoq kiokik wii' chi weh i hin, xa je' chik kikab' i ruxeer q'an ch'ihch' rax ch'ihch', oon plomo ch'ihch' je' plata noq inkihaab'isaj wach q'aaq'. 19Je' re' noq re' hin i Dios i nuq'or chi je' wili: Ruum chi ma' xta chik kiokik wii' re' hin naa wo' chik numolom kiwach pan kitinamiit Jerusaleem. 20Je' rukab' imb'aan reh i plata, q'an ch'ihch', rax ch'ihch', plomo, noq jinaj ink'atarik wii' chupaam i horna k'atb'al reh noq inhaab'ik. Re' hin jinaj naa numolom wii' kiwach noq naa nuye'em nujosq'iil chikinaah reh i kiye'ariik panti' k'axik. 21Re' hin ruum chi xan qop chik i nujosq'iil naa numolom kiwach naa nusacham kiwach chupaam i tinamit Jerusaleem. 22Eh nik' wach noq inhaab'ik ruum i q'aaq' i plata pan horna je' re' noq naa nusacham kiwach panyejaal i tinamit. Chi je' re' naa kinab'eem chi re' hin i k'achlik Dios xnuyeew chee nujosq'iil chikinaah, inki weh i Dios. 23Eh je' wo' chik wili i xuq'or weh: 24Hat rak'uun winaq cha q'or keh i aj Israel chi re' hin naa nukanaam i kitinamiit chi je' rukab' i chiq ak'al ma' qajik taj i jab' chinaah. 25Ruum re' taqe i ajaab'ees chinaah i tinamit je' kikab' i josq'laj kaq b'ahlam i ruk'er chii' noq i ruchop i rutiib'. Je' re' inki a'n i keh noq inkisach wach i kitinamiit inkelq'aaj i chib'ih keh re' ruuk' taqe i k'ih tz'aaq, eh inkikansaj taqe kib'ahiil ixoq. 26Re' taqe i k'amal b'eeh aj tiij inkiyoj wach i nuk'uhb'aal, inkich'uwarisaj wach i wilik rusantohiil. Eh xa jinaj wach inkilow i wilik rusantohiil ruuk' i ma' xta rusantohiil. Ma' nkik'uhtaaj ta reh i tokoom aha' wilik i saq wach, aha' wilik i ch'uwa' wach ma' kiyeew ta ruloq'il taqe i hi'limb'al q'iij, ni xata re' hin inkiyeew nuloq'il. 27Re' taqe i ajaab'ees chinaah i tinamit re' re', je' kikab' i josq'laj xojb' i ruxereb'eej i rutiib'. Xa re' ikaansanik kas kichaaq' inkaaj, reh chi kib'ehomrik ruuk' inkelq'aaj. 28Re' taqe i jalal nuq'oral inki a'n kiib' xa je' kikab' i winaq i ruchunej wach i tz'aq b'urb'al wach i ch'uwa'. Re' keh inkiq'or chi wilik ink'uhtjik keh pan kisaq wiriik. Eh inkiq'or chi re' hin kinq'orik keh, eh ma' hin ta wo' kinq'orik keh. 29Re' i tinamit wilkeeb' ar xa re' i yiib' wach na'ojb'al inki a'n inkiq'uch i chib'ih keh i neb'aa', je' wo' taqe i ti' wilkeeb'. Eh inkiyeew panti' k'axik i aj tokoom tinamit. 30Re' hin xnusik' naq jino'q holohik runa'ojb'al chi kixilak i tinamit re' re' reh chi naa naq rukojom kina'ojb'al i tinamit. Reh naq chi xupahqaaj weh i hin chi ma' nee ta nusach kiwach xa re' la' ma' jino'q wo' hoq i xnureq. 31Ruum aj re' naa nuye'em nujosq'iil chikinaah je' rukab' i xaq q'aaq'. Ruuk' i re' naa nusacham kiwach. Reh chi naa nuye'em taqe chutojariik i kimahk, chi riij i kiyiib' wach na'ojb'al xki a'n, inki i QaJaaw Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\