EZEQUIEL 21

1Re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or weh: 2Re' hat rak'uun winaq cha sutej reje awach i wilik wii' i Jerusaleem, cha q'or rib'iral keh panub'ihnaal i hin i ti' k'axik naa ruk'ulum i nupaat. Chaq'or wo' rib'iral i ti' k'axik naakik'ulum i aj Israel. 3Je' wili i cha q'or keh: Re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or taq chawiij: Re' i hin inwixow wach inki a'n ruum aj re' i nuq'or chi naakikanteesjiik ruuk' q'aslaj ch'ihch' chi je' korik wach kik'ux, chi je' taqe aj mahk. 4Xti korik noq naa kikanteesjiik chi q'aslaj ch'ihch' chi korik wach kik'ux, chi je' taqe aj mahk, ar naa rutohq'iik chaloq pantz'eet reh ireelb'aali q'iij korehtaal imponik pansak'aaj reh i rookb'aal i q'iij. 5Eh chu'nchel i tinamit naakinab'iniik reh chi re' hin i Dios naa nukansaniik keh ruuk' q'aslaj ch'ihch'. 6Hat rak'uun winaq cha ch'ikaa' ak'ux chi oq'ik chikiwach i tinamit k'uhtb'al reh chi xiik' naah ti'kiil awánima. 7Eh wila' xkipahqaaj aweh chib'ih reet noq suq tioq'ik cha q'or keh chi ruum chi xab'iraj rib'iral i ti' k'axik naa ruchaliik chikinaah i tinamit. Noq naa ruchaliik taq cha naah i re' ma' k'isiin taq naa ayo'jiik, xati b'arb'otik taq chik, xama' xta chik rukowiil taq ati'jolal taq naa awik'raam, ruum i xa chalik chik reh taq cha naah inki QaJaaw Dios. 8Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: 9Je' wili i cha q'or keh: Re' i QaJaaw je' wili xuq'or taq chawiij: Re' q'aslaj ch'ihch' juk'uuj chik cho chi korik, juxuuj chik wach chi korik. 10Eh naakiyok'om i ralaq i tinamit, ruuk' i q'aslaj ch'ihch' xan reprotik chik i rub'an. 11Re' i q'aslaj ch'ihch' juk'uuj chik chi korik, eh juk'uuj chik wach reh chi naa ruye'ariik pan q'ab' i aj kaansoom. 12Hat rak'uun winaq cha k'er aachii' chi oq'ik ruum re' i nutinamiit naa kikimiik, re' taqe i k'amal kib'eeh i aj Israel naa kik'ulwiik reh, junkimiik taqe ruuk' i nutinamiit. Chayok' wach aati'jolal ruum i ruti'kiil ak'ux. 13Re' hin xnunik'eej chik taqe i aj Israel. ¿Mi neenkikuy ransil re' i ti' k'axik? eeh i nuq'or chi naa rehtesjiik i kajaawriik. 14Eh cha q'or rib'iral i ti' k'axik chaq'oj paam aq'ab' reh chi re' aj kaansoom nee rutoq'aa' kaansanik. Eh cha q'or chi neerub'an ka'pech oon oxpech-oq i ti' k'axik wili. Re' i q'aslaj ch'ihch' wili naa rukansaniik keh i aj Israel. 15Re' keh naa kiyo'jiik ruum ma' k'isiin ikaansanik naa rub'aan ruuk' q'aslaj ch'ihch'. Eh chupaam taqe i ookb'al naa kiwihiik taqe i naa kib'aniik ikaansanik ruuk' i q'aslaj ch'ihch' xan reprotik chik wach. 16Eh ruuk' wo' q'aslaj ch'ihch' naakikanteesjiik i wilkeeb' reje pansak'aaj i pantz'eet, xa aha' pa' naa kiwihiik. 17Re' hin naa nuye'wiik keh panti' k'axik korehtaal inwik'saj i nujosq'iil chikinaah, inki i QaJaaw Dios. 18Eh je' wo' chik wili xuq'or weh: 19Hat rak'uun winaq chakoj rehtaal i kiib' chi b'eeh, reh chi neenik'ik i kireey i aj Babilonia ruch'ihil i ruq'aslaj ch'ihch'. Re' i kiib' chi b'eeh re' re' chupaam i jinaj chi tinamit naa relik chaloq. Eh re' hat i naa akojom rehtalil, reh chi neenk'utinik aha' i tinamit inooj i ju'jun chi b'eeh 20Jinaj i b'eeh naa rojiik chupaam i tinamit Rabá, re' i kiye'aab' i aj Amonita, eh re' chik i b'eeh jinaj ar naa rojiik chupaam i tinamit Jerusaleem re' i kow kiib' chi q'aq'inik, re' i kitinamiit i aj Judá. 21Re' i kireey i aj Babilonia naa rupab'aam riib' aha' naa rutohq'iik reje i kiib' chi b'eeh, xama' naa ta chik rureqem chi riij aha' wilik b'eeh i naa ruk'amam. Eh naa ruq'ijem ruuk' i flecha, naa rupahqaam i koq reh taqe i rutiyoox, naa wo' ruq'ijem ruuk' i rutamaat i chikop. 22Eh pansak'aaj xtohq'ik reje ikaansanik xk'uhtjik reje i Jerusaleem. Reh chi naa rojiik rub'anam reh ruuk' taqe i rutz'a'amb'aal naa ruq'orom chi naa kitoq'aam kaansanik. Eh re' i reey naa ruk'erem chii' chuq'orariik chi naa kitoq'aam q'aq'inik taqe i ru soldado, naakik'otom kijuul chi junsuut i tinamit. 23Re' taqe i aj Jerusaleem ma' xkinimaj taj chi naa rub'aan keh i ruum i kireey i aj Babilonia ruum wilik i kiyejaam wach. Re' wili re' chi naa ruk'uliik cho pankik'ux i kimahk, rehtalil chi naa kichopariik reje. 24Ruum aj re', re' hin i Dios i nuq'or chi je' wili: Re' kimahk, re' ikaansanik inki a'n i aj Israel xti nk'utinik wach. Eh chu'nchel i mahk xkian wilik wach saqum, ruum aj re' naakichopariik reje. 25Re' i kireey i aj Israel xuch'uwa'risaj chik riib' ruuk' i ruyiib' wach na'ojb'al. Ruum aj re' ponik reh i q'iij chi naa ruk'ulum i tz'apaab' wach i ti' k'axik. 26Re' hin i Dios kinq'orik chi naa rehtesjiik reh itz'ihy i rub'ur wach i naah, eh naa rehtesjiik i ru corona. Eh re' i ma' xta rajaawriik naa ruwihiik rajaawriik, eh re' i wilik rajaawriik naa rehtesjiik i rajaawriik. 27Eh chu'nchel naa nusacham wach, xti korik chi naa nusacham wach. Xa re' la' re' re' naa rub'aan noq naa ruk'uliik chaloq inupab'aam chee hin, chi i q'ataj q'orik, eh chu'nchel naa nuq'asam pan q'ab', inki. 28Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: Hat rak'uun winaq cha q'oreej taqe panub'ihnaal i aj amonita re' taqe i kib'ajwik keh i aj Israel, je' wili i cha q'or keh. Re' i q'aslaj ch'ihch' esamaj chik cho parupaat juk'uuj chik chi korik, eh juk'uuj chik wach, xan reprotik chik, xa re' chik taq akanteesjiik iraaj. 29Re' inkilow pan kisaq wiriik inkiq'or ma' korik taj, re' inkiq'ijej riij inkiq'or xachukuj q'orik inki a'n Yiib' wach i kina'ojb'al. Ruum aj re' ponik reh i q'iij chi naa kitojom wach i kimahk, naa ruyok'ariik i kalaq ruuk' q'aslaj ch'ihch'. 30Re' taqe i aj Amonita naa nuq'orom keh chi naa kimolom i kiq'aslaj ch'ihch' parupaat. Re' hin ar naa nuq'atam i q'orik chikinaah xi-aasjik wii'. 31Re' hin xan qop chik i nujosq'iil naa nuye'em chikinaah, je' rukab' noq inqop i q'aaq' yohb'aal wach i k'atoj i rub'an. Eh naa taqe nuq'asam pan kiq'ab' i manlik aj kaansoom. 32Re' keh naakik'ahtiik, naa rusachariik kiwach, re' i kikik'eel naa ruchikiik chupaam i tinamit. Eh ma' jino'q naa ruko'liniik keh. Re' hin kinq'orik reh, inki weh i Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\