EZEQUIEL 20

1Eh lajeeb' chik q'iij ruk'amam rub'eeh i roo' poh ree i ruwuuq haab' qak'amariik reje Babilonia, wilik taqe i k'amal kib'eeh i aj Israel xiooj k'oloq chupahqaljiik kina'ojb'al reh i QaJaaw Dios xkitzunaa' i koq kiib' chi nuwach. 2Eh re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: 3Hat rak'uun winaq cha q'or keh i aj Israel re' re'. Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: ¿Mi wilik re' i xchalik kipahqaaj weh? Re' hin i Dios ma' nee ta nuchaq'weej keh inaakipahqaam tiko'q keh, inki. 4Je' wo' chik wili i xuq'or weh: Hat rak'uun winaq chaq'at i q'orik chikinaah i hat. Chaq'or keh nik' nimaal i yiib' wach na'ojb'al kianam chaloq i kimaam kati't. 5Je' wili i cha q'or keh: Re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or taq chawiij: Re' hin xnuq'or i korik noq xnusik' cho kiwach i kimaam kati't i aj Israel. Eh xnuk'uhtaaj i wajaawriik kuuk' noq wilkeeb' cho ar Egipto. Xnuq'or keh i xti korik chi xa re' wo' hin i Dios. 6Eh chupaam i q'iij re' re' xnuq'or keh i xti korik chi naa taqe wesam chaloq Egipto. Eh chi ar chik taqe naa nuk'amam reje chupaam i ye'aab' nusik'im wach chi keh xiik' nah holwochiil chikiwach chu'nchel i ye'aab', re' i wilik wii' chu'nchel i suq atoob'. 7Re' hin xnuq'or keh chi kiju'junaal chi naa kisacham wach i kitiyoox. Eh chi ma' naa ta chik kich'uwa' risam kiib' ruuk' i kilooq'jiik i kitiyoox, i aj Egipto. Xnuq'or wo' keh chi xa re' hin naa kiin kikojom chi ki Dios. 8Eh re' keh xkija'wachej kiib' chi nuwach, ma' xinkinimaj taj. Xa ma' xkisach ta wo' wach i kitiyoox q'e' yiib' kiwach. Eh xama' xkikanaa' ta wo' rulooq'jiik i kitiyoox i aj Egipto. Ruum taqe re' xnuq'or naq chi naa nuye'em ti' k'axik chikinaah ar Egipto korehtaal naq naa wik'sam i nujosq'iil chikinaah. 9Xa re' la' re' hin xama' xnuyeew ta wo' taqe panti' k'axik, ruum ma' xwaaj taj chi xkesaj i wajaawriik i aj Egipto wilkeeb' naq cho wii', ruum xkib'iraj wo' keh noq xnuq'or cho keh i aj Israel chi naa wesam taqe chaloq Egipto. 10Re' hin xwesaj wo' taqe chaloq i Egipto xnuk'am taqe chaloq panchiq yuuq'. 11Eh ar xnuyeew keh chi naab'jik i nuk'uhb'aal, eh chi awach naa rub'aniik reh i nuq'or naa ruwihiik ruk'achariik. 12Xnuyeew wo' keh chi naab'jik chi naakiye'em ruloq'il taqe i hi'limb'al q'iij, rehtalil naq chi naa kianam i xnuyejaa' wach kuuk'. Eh reh naq chi naa ruk'uliik pankik'ux chi re' hin kinye'wik kisantohiil. 13Eh re' taqe i aj Israel xkija'wachej kiib' chi nuwach chupaam i ye'aab' chiq yuuq' ma' xkinimaj taj i nuk'uhb'aal, ma' xkian taj i xnuq'or keh. Eh xnuq'or wo' keh chi wila' xkian i xnuq'or keh naa ruwihiik kik'achariik. Eh ma' xkiyeew ta ruloq'il taqe i hi'limb'al q'ij, ruum taqe re' xwaaj naq wik'sam i nujosq'iil, xwaaj naq nusacham kiwach chupaam i ye'aab' chiq yuuq'. 14Xa re' la' re' hin xama' xnusach ta wo' kiwach, ruum ma' xwaaj taj chi xkesaj i wajaawriik i taqe i nimaq tinamit, re' taqe i x-ilwik reh chi xwesaj taqe chaloq i aj Israel ar Egipto. 15Eh chupaam i ye'aab' chiq yuuq' xnuq'or wo' keh chi ma' naa ta kokiik chupaam i ye'aab' nusik'im cho wach chi keh. Re' i ye'aab' xiik' naah holwochiil chikiwach chu'nchel i ye'aab', re' i wilik wii' chu'nchel i suq atoob'. 16Je' re' i xnuq'or keh ruum ma' xponik ta chikiwach i nuk'uhb'aal, eh ma' xkinimaj taj i xnuq'or keh. Eh ma' xkiyeew ta ruloq'il taqe i hi'limb'al q'iij, ruuk' chik taqe i tiyoox xkiyeew i kánima. 17Eh re' hin xnukuy wo' kimahk, eh xnuketelaaj kiwach xama' xnusach ta wo' kiwach chupaam i ye'aab' chiq yuuq'. 18Noq wilkeeb' panchiq yuuq' xnuq'or keh i kak'uun kixq'uun chi ma' nkik'am naah i xq'orarik keh, eh chi ma' naa ta kianam i xq'orarik keh kuum i kituut kajaaw. Eh chi ma' naa ta kich'uwarisam kiib' ruuk' taqe i kitiyoox. 19Xnuq'or wo' keh chi xa re' wo' hin naakiin kikojom chi ki Dios, chi naa kinimam i nuk'uhb'aal, chi naa kianam taqe i nuq'or keh. 20Eh chi naakiye'em ruloq'il taqe i hi'limb'al q'iij rehtalil naq chi naa kianam i xqayejaa' wach kuuk', reh naq chi naa kinab'eem chi re' hin i k'achlik Dios. 21Xa re' la' re' taqe i kak'uun kixq'uun xkija'wachej kiib' chi nuwach, xama' xkinimaj ta wo' taqe i nuk'uhb'aal inye'wik k'acharik, ma' xkian ta wo' taqe i xnuq'or keh, ma' xkiyeew ta ruloq'il taqe i hi'limb'al q'iij. Ruum aj re' xwaaj naq wik'sam i nujosq'iil chikinaah chupaam i ye'aab' chiq yuuq' xwaaj naq nusacham kiwach. 22Xa re' la' re' hin xama' nusach ta wo' kiwach ruum ma' xwaaj ta chi xkesaj i wajaawriik taqe i nimaq tinamit. Re' i xi ilwik reh chi xwesaj taqe chaloq i aj Israel Egipto. 23Eh chupaam i ye'aab' chiq yuuq' xnuq'or wo' keh i korik chi naa nutukem kiwach chupaam taqe nimaq tinamit wilkeeb' sut i wach ak'al. 24Ruum ma' xkinimaj taj i xnuq'or keh, eh ma' xponik ta panaq'kiwach i nuk'uhb'aal. Eh ma' xkiyeew ta ruloq'il taqe i hi'limb'al q'iij, xa re' chik i kilooqjiik taqe i tiyoox xkian, re' wo' xkiloq'ej chaloq i kituut kajaaw. 25Je' re' noq re' hin xnuyeew q'ab' chi xkinimaj i k'uhb'aal ma' holohik taj, chi xkian i yiib' wach na'ojb'al ma' inye'wik ta k'achariik. 26Eh xnuyeew wo' q'ab' chi xkich'uwa'risaj kiib' ruuk' i ruye'ariik i kimayiij chikiwach i tiyoox, eh chi xkik'at chi kimayiij i peet kak'uun, reh naq chixiyo'jik, eh chi xkinab'eej chi re' hin i k'achalkiin inki Dios. 27Je' wili i xuq'or weh: Hat rak'uun winaq je' wili i cha q'or keh i aj Israel: Re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or taq chawiij: Je' wo' hoq i kimaam kati't i keh xin kiq'eb' wo' chi riij kik'ux xama' xinkinimaj ta wo' chaloq. 28Noq xnuk'am naq taqe chupaam i holohik ye'aab' re' i nuq'orom i xti korik chi naa naq nuye'em keh noq inkilow wach inajt kinaah yuuq' oon noq inkilow wach jino'q i chee' nim rumuuj ar inkik'at i chikop chi kimayiij. Ruuk' i re' xkijosaj chee nujosq'iil, ar xkik'at chi kimayiij i insensia, xkichihkaaj ink'ohnik laj iq'oom 29Re' hin je' wili i xnuq'or keh: ¿Mi wilik kajaawriik inajt kinaah yuuq' i nak'at taq wii' aamayiij? Re' i ye'aab' re' re' loq'oomb'al tiyoox i rub'ihnaal, eh je' re' i rub'ihnaal xkahnik chi jumpech. 30Eh cha q'or keh i aj Israel chi re' hin i Dios kinq'orik reh chi je' wili: ¿Chib'ih reet noq xakok'ahchi' wo' kich'uwa'risam kiib' i keh je' rukab' i xkian chee kimaam kati't xa re' kilooq'jiik taqe i tiyoox inki a'n? 31Re' keh xkiyeew i kimayiij, eh xkik'at i kak'uun wach q'aaq' chi kimayiij. Eh xakok'ahchi' wo' kich'uwarisam kiib' ruuk' i kilooqjiik taqe i tiyoox. ¿Mi kox chalik kipaqaaj i kina'ojb'al weh re' taqe i aj Israel? Re' hin i k'achlik Dios ma' nee ta nuchaq'weej keh ineenkipaqaaj. 32Re' keh xkimin pankinaah je' rukab' inki a'n i tokoom tinamit wilkeeb' wach ak'al kiloq'inik reh taqe i tiyoox chee' eh ab'aj korjinaq wii' ma' ruk'ul ta naq chi naa kianam i je' re'. 33Re' hin i k'achlik Dios, ruuk' i wajaawriik, ruuk' i nujosq'iil naa nuye'em ti' k'axik chikinaah, eh naa nukahniik chi taaq'anik chikinaah. 34Re' hin ruuk' i wajaawriik ruuk' i nujosq'iil naa wesam taqe chaloq chupaam taqe i tinamit nutukem reje wii' kiwach, naa wo' chik numolom kiwach. 35Re' hin naa nuk'amam taqe reje chupaam i ye'aab' xa je' chik rukab' i chiq yuuq', ar naa nuq'atam i q'orik chikinaah. 36Nik' wach noq xnuq'at chee q'orik chikinaah i kimaam kati't panchiq yuuq' noq xwesaj taqe chaloq Egipto. Je' wo' chik re' noq naa nuq'atam i q'orik chikinaah i keh, inki i Dios. 37Re' hin naa taqe nuye'em chi ri'sil i wajaawriik kow taqe naa numinim chub'anariik xqayejaa' wach kuuk'. 38Re' hin naa wesam taqe chi kixilak i ma' kinimanik taj, re' taqe i ma' kinimanik ta weh. Naa wesam taqe chaloq chupaam i tinamit k'amooj taqe reje wii' xa re' la' ma' naa ta kokiik chupaam i kiye'aab' i aj Israel. Ruuk' i re' naa kinab'eem chi re' hin i k'achlik Dios. 39Hat taq aj Israel je' wili i ruq'or i QaJaaw taq chawiij: Yu'naak konkiyeew kik'ux chi looq'jiik i kitiyoox. Xa re' la' naa ruponiik i q'iij chi re' chik i hin naakiin kinimam, ma' naa ta chik kich'uwa'risam wach i nuSantolaj b'ihnaal ruuk' i ruye'ariik i kimayiij chikiwach taqe i tiyoox. 40Eh koq'uun chik chu'nchel i aj Israel naa kinkiloq'em chupaam i nuSantolaj ye'aab' ar chinaah inajt naah yuuq' Sinaí wilik ar Israel. Re' hin naa rusuuqb'iik nuk'ux kuuk', naa nuq'orom keh chi ar naa kik'amam chee kimayiij chi nuwach, i peet wach i kitik, eh chu'nchel chib'ih jariik i naa kiq'asam weh. 41Re' hin naa taqe nuk'ulum chi je' ink'ohnik laj mayiij noq naa wesam taqe chaloq pan tokoom tinamit nutukem reje wii' kiwach. Re' hin naa nuk'uhtaam i santohiil chi kixilak reh chi naakilom i wilkeeb' panimaq tinamit. 42Re' keh naa kinab'eem chi re' hin i k'achlik Dios noq naa wo' chik nuk'amam taqe cho Israel. Re' i ye'aab' xnuq'or i xti korik chi naa naq nuye'em keh i kimaam kati't. 43Ar naa kikojom rehtaal i yiib' wach xkian, je' wo' chu'nchel i xkich'uwa'risaj wii' kiib'. Re' keh naa ruchaliik kik'ixiik chi kib'il kiib' ruum taqe i mahk xkian. 44Re' taqe i aj Israel naa kikojom rehtaal chi re' hin i Dios naa nub'aniik otob'il keh. Ma' ruum ta chi holohik ta kib'anik, naa nub'anam otob'il keh, xa ruum la' i nuk'axb'al naa nub'anam otob'il keh, eh chi naakiye'em runimaal nuwach, tiko'q keh inki Dios. 45Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: 46Hat rak'uun winaq cha sutej reje awach pansak'aaj reh i rookb'aal i q'iij, cha q'or rib'iral i ti' k'axik naa ruchaliik chinaah i rax chee' wilik ar. 47Je' wili i cha q'or reje reh: Re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or chawiij: Re' hin naa nuqopom ruq'aq'al naa rukuxiik nuk'atam i chee' wilik chuwach, chi rax chee' chi chiq chee'. Re' i q'aaq' re' re' ma' naa ta ruchuhpiik korehtaal taqe inkuxik ruk'atam, je' i wilkeeb' reje chuwach je' i wilkeeb' reje pansak'aaj pantz'eet reh i rookb'aal q'iij. 48Chu'nchel i tinamit naa kilwiik reh chi re' hin naa nuqopwiik reh, ma' awach ta naa ruchupwiik reh, tiko'q keh, inki i Dios. 49Eh re' hin je' wili xnuq'or: QaJaaw Dios chu'nchel kiq'orik reh chi re' hin xa panjalwaach q'orik kinq'orik, eh chi ma' awach ta inreqwik chi riij, kinki reh.


Copyright
Learn More

will be added

X\