EZEQUIEL 18

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: 2¿Chib'ih reet noq ma' nakanaa' ta taq ruq'orariik i q'orik wili i hat taq aj Israel Noq re' taqe i tuutb'ees ajaab'ees inkik'ux i ch'amlaj uuva re' taqe i kak'uun kixq'uun i nelik chi q'aah i keeh, inki taqe? 3Re' hin i k'achlik Dios xti korik i nuq'or chi ma' jaruuj taq chik naa aq'orom i jalwaach q'orik re' re' ayu' Israel. 4Chu'nchel i tinamit, weh hin taqe, chi je' taqe i tuutb'ees, ajaab'ees chi je' taqe ak'uunb'ees ixq'uunb'ees ruum aj re' awach imb'anik reh i mahk re' wo' re' naa rukanteesjiik. 5Re' winaq korik wach i ruk'ux, re' rub'ehel, re' korik i rub'an. 6Ma' ruk'ux ta reh i k'uxb'al wi'k inye'arik chi mayiij naah taq yuuq', ma' ruyeew ta ruk'ux chikinaah i kitiyoox i aj Israel. Eh ma' ruq'uch taj i rehk'een i ras ruchaaq', eh ma' inwirik ta ruuk' i rehk'een noq k'ahchi' i ruyab'ilaal reh i rupooh. 7Eh ma' awach taj i ruyeew chi ti' k'axik, noq inkanab'jik reh i xa chib'ih jariik chi riij i kemeel imb'aan ruuk', i ruq'asaj wo' chik reh i aj kemeel. Ma' awach taj i relq'aaj i chib'ih reh, eh i runej i ruwa' ruhaa' i ma' xta ruwa' ruhaa', i ruyeew ruso' i ma' xta ruso'. 8Eh noq ruyeew chi kemeel i rutumiin ma' rupahqaaj ta tojb'al riij, ma' awach taj i rujot'. Eh parub'ehel i ruq'at i q'orik chikinaah i ki'ib' chi aj peleto. 9Eh i rub'an taqe i ruq'or i nuk'uhb'aal, eh rub'an chi korik chu'nchel i nuq'or reh. Re' winaq re' re' xti korik wach ruk'ux ruum aj re' naa ruwihiik ruk'achariik. Re' wili korik ruum re' hin i Dios kinq'orik reh. 10Eh re' winaq re' re' korik wach ruk'ux. Wila' wilik jino'q rak'uun aj jileq', aj kaansoom, i rub'an taqe ma' holohik taj re' i ma' jank'al ta rub'an i rajaaw. 11Eh i ruk'ux reh i k'uxb'al wi'k mayijimaj chikiwach i tiyoox nah taq yuuq', eh i ruq'uch i rehk'een i ras ruchaaq'. 12Eh rub'an i ti' k'axik keh i neb'aa', je' wo' taqe i ma' xta wilik keh, eh i rub'an i leq', ma' ruq'asaj ta chik i xa chib'ih jariik inkanab'jik reh chi riij i kemeel imb'aan ruuk'. Eh i ruloq'ej taqe i tiyoox, i rub'an taqe i ma' holohik taj. 13Noq i ruyeew chi kemeel i rutumiin k'ih i kemelb'al riij i rupahqaaj. Re' ak'uunb'ees imb'anik reh taqe re' ma' naa ta ruk'achariik. Naa la' rukanteesjiik ruum taqe i yiib' wach na'ojb'al xub'an, xa re' reh naa ruk'amwiik' chaloq i rukimiik chinaah. 14Eh re' winaq re' re' ma' holohik ta imb'anik, wila' wilik jino'q rak'uun nee rilow i mahk i rub'an i rajaaw, eh ma' xub'an ta ree reh. 15Eh ma' ruk'ux ta reh i k'uxb'al wi'k mayijimaj nah taq yuuq', ma' ruyeew ta ruk'ux chikinaah i kitiyoox i aj Israel, eh ma' ruq'uch taj rehk'een i ras ruchaaq'. 16Ma' awach taj i ruyeew chi ti' k'axik, ma' xtaj i rupahqaaj chinkanab'jik ruuk' chi riij i kemeel imb'aan ruuk'. Eh ma' awach taj i relq'aaj chib'ih reh i runej i ruwa' ruhaa' i ma' xta ruwa' ruhaa' i ruyeew ruso' i ma' xta ruso'. 17Eh noq i ruyeew chi kemeel i rutumiin, ma' rupahqaaj ta tojb'al riij, i rub'an taqe i ruq'or i nuk'uhb'aal, eh i rub'an chu'nchel i nuq'or reh. Re' ak'uunb'ees re' re' ma' naa ta rukanteesjiik ruum i ru mahk i rajaaw xti korik la' chi naa ruwihiik ruk'achariik. 18Eh re' rajaaw naa rukanteesjiik ruum i ru mahk xub'an, ruum chi xub'an i ma' holohik taj, xub'an i leq', xub'an i yiib' wach na'ojb'al chi xilak i rutinamiit. 19Eh re' taq i hat neena taq inaq'or chi je' wili: Eh ¿Chib'ih reet noq re' ak'uunb'ees ma' nee ta rutoj riij i ru mahk i rajaaw? tiko'q taq. Ma' nee ta rutoj riij i ru mahk i rajaaw ruum xub'an i rub'ehel, i korik, xub'an taqe i ruq'or nuk'uhb'aal. Ruum aj re' xti korik noq naa ruk'achariik. 20Awach imb'anik reh mahk re' wo' re' naa rukanteesjiik, re' ak'uunb'ees ma' nee ta rutoj riij i ru mahk i rajaaw. Ni xata re' ajaab'ees neerutoj riij i ru mahk i rak'uun. Re' korik wach ruk'ux naa ruk'ulum i rukooch. Eh re' i yiib' wach runa'ojb'al re' wo' tojb'al ru mahk naa ruk'ulum. 21Eh wila' re' yiib' wach runa'ojb'al xukanaa' chu'nchel i mahk, re' chik neerub'an chu'nchel i ruq'or i nuk'uhb'aal, je' wo' hoq i rub'ehel chi b'anarik, xti korik i nuq'or chi naa ruwihiik ruk'achariik ma' naa ta rukanteesjiik. 22Eh re' hin ma' naa ta chik ruk'uliik cho panuk'ux chu'nchel i yiib' wach na'ojb'al xub'an naa la' ruwihiik ruk'achariik ruum i rub'anariik i korik. 23Re' hin ma' inwaaj ta chi neenkimik parumahk i yiib' wach runa'ojb'al, inwaaj la' chi neerujal wach i runa'ojb'al, chi je' re' neen wihik ruk'achariik, inki i Dios. 24Eh wila' re' korik wach ruk'ux xukanaa' wo' chik rub'aan i korik, xutoq'aa' wo' chik rub'aan chu'nchel i ma' holohik taj, je' rukab' inki a'n i yiib' wach kina'ojb'al. Re' reh ma' naa ta ruwihiik ruk'achariik. Re' hin ma' naa ta chik ruk'uliik panuk'ux chu'nchel i holohik xub'an, naa la' rukanteesjiik ruum taqe i ru mahk xub'an wo' chik ruka'peech. 25Re' taq i hat i naq'or taq chi ma' re' ta rub'ehel i nub'an, xa re' la' chab'iraj taq i naa nuq'orom aweh taq i hat aj Israel, i hat inakapaaj taq chi re' hin ma' re' ta rub'ehel i nub'an. Xanaah re', re' taq i hat ma' rub'ehel ta taq i k'ahchi' kaat. 26Eh wila' re' i korik wach ruk'ux xukanaa' wo' chik rub'aan i holohik nee wo' chik i rub'aan i yiib' wach, re' reh naa rukanteesjiik ruum i ruyiib' wach na'ojb'al xub'an wo' chik ruka'peech. 27Eh wila' re' i yiib' wach runa'ojb'al xukanaa' rub'aan i yiib' wach chi b'anarik, eh re' chik i rub'ehel, re' chik i korik neerub'an. Re' reh naa ruko'leem riij i ruk'achariik. 28Wila' xukoj rehtaal chi korik, nee rukanaa' rub'an chu'nchel i yiib' wach na'ojb'al. Re' reh xti korik noq naa ruwihiik ruk'achariik ma' naa ta rukanteesjiik. 29Re' taq i hat aj Israel naa taq aq'orom chi ma' re' ta rub'ehel i k'ahchi' nub'anam xanaah re' ma' nakoj ta taq rehtaal chi re' taq i hat ma' rub'ehel ta taq i k'ahchi' kaat. 30Re' hin inuq'at i q'orik cha naah taq i hat aj Israel re' q'oreel chib'ih taq i xa a'n chib'ih taq i xaq'or. Re' hin i Dios korik i nuq'or taq aweh chi chayot' taq ak'ux, eh cha kanaa' taq rub'aan ayiib' wach na'ojb'al, reh chi ma' nee ta taq insacharik awach ruum taq amahk. 31Chakanaa' taq rub'aan chu'nchel i xat mahkunik taq wii' chi nuwach, chayeew taq q'ab' chi neen ak'b'ik taq awánima, je' wo' taq ak'achariik. Ruum wi ma' xa a'n taq i re' taq i hat aj Israel naa taq akanteesjiik. 32Re' hin ma' inwaaj taj chi awach i neenkimik parumahk, inwaaj la' chi neenayot' taq ak'ux chi riij taq amahk, reh chi neen wihik taq ak'achariik, inki i QaJaaw Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\