EZEQUIEL 17

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: 2Hat rak'uun winaq cha q'or i jalwaach q'orik wili keh i aj Israel. 3Je' wili i cha q'or keh: Je' wili i xuq'or i QaJaaw Dios: Jinaj i nimlaj xihk xa nimaq chik i ruxiik' xakow chik inrupinik, k'ih wach xoyb'al paam i riij xponik ar Líbano, eh xich'uq i rikuun i chakaltee'. 4Eh xutoq wo' i nimlaj q'ab' i chee' re' re', xuk'am reje chupaam i kitinamiit i aj yakool, ar ponik rutik chupaam i tinamit wilik wii' i ma' k'isa yak. 5Chi riij i re' xichop i rija'eel i uuva xutik chupaam i jinaj i holohik laj ye'aab' chi chii' i nim ha', reh chi naa naq ruk'ihiik korehtaal imponik chi nimlaj chee'. 6Eh re' i ja' xpoq' korehtaal xponik chi nimlaj ruche'el uuva. Atoob' ta ma' q'e' ta najt naah xponik, re' q'ab' xuhel reje riib' chupaam i tinamit wilik wii' i nimlaj xihik. Re' uuva noq xuk'am raa' ma' k'isiin taj i q'ab', i xaq xelik. 7Eh jinaj wo' chik i mama' xihk xa nimaq chik i ruxiik' ma' k'isiin i riij xakow chik inrupinik. Eh re' i ruche'el i uuva xuk'am raa' xuhel reje riib' i q'ab' chupaam i ye'aab' wilik wii' i xihk re' re' reh chi re' naq i reh narut'aqsaniik cho reh i tikooj wii'. 8Re' i uuva re' re' holohik ak'al wo' naq tikooj wii' chi chii' i nim ha' re' naq i naa ruk'ihaaxb'iik wii' i q'ab', naa naq ruwachiniik naa naq rusutiniik chi holohik laj uuva. 9Re' hat je' wili i cha q'or keh: Re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or: ¿Mi naa reliik korik re' i ruche'el i uuva re' re'? ¿Mi ma' re' re' peet xihk naa ruchuqwiik reje reh, naa ruhilem wach ak'al i wach naa ruchiqsam i xaq? Re' re' xama' yohb'aal ta wo' wach kajaawriik, xama' k'ih ta wo' naa ruchuqwiik reh i raa'. 10Atoob' ta nee wo' chik inkitik ruka'peech ¿Mi nee nelik korik re' i tik wili? ¿Mi ma' naa ruchiqiik re' ruum i tz'a'laj teew naa ruchaliik parelb'aal q'iij? Manlik naq xa rax chik wach noq naa ruchiqiik, inki weh i Dios. 11Eh je' wo' chik wili i xuq'or weh: 12Re' hat cha pahqaaj keh i aj Israel ma' kinimanik taj mix kireq chi riij i jalwaach q'orik xaq'or keh, je' wili iraaj ruq'orom. Re' chi re' i kireey i aj Babilonia naa ruchaliik Jerusaleem naa ruchopom i kireey i aj Judá, haa' taqe i nimaq wach kikamaj naa ruk'amam taqe reje chi riij Babilonia. 13Eh naa rupab'aam jinaj i reey ma' tokoom ta ruuk' i kireey i aj Judá naa ruminim chupaam chi naa ruq'orom i xti korik chi naa ruq'orom reh chi naa ruk'amam taqe reje panti' k'axik i nimaq wach kikamaj. 14Reh chi naa kikahniik i aj Judá chi ma' xta chik rukowiil. Eh ma' naa ta chik keliik korik, xa re' wo' noq neen kichop kik'ux chub'aan i xq'orarik keh nee kielik korik. 15Eh re' i reey ma' naa ta runimam i kireey i aj Babilonia naa la' rutaq'aam reje i taqareel ruuk' i kireey i aj Egipto chupahqaljiik i ma' k'isa kawáyu, i ma' k'isa soldado ko'len reh. ¿Mi konee nelik korik i reey imb'anik reh i je' re'? ¿Mi neeruko'leej riij i ruk'achariik i ma' xub'an taj i ruq'orom chik i xti korik chi naa rub'anam? 16Re' hin i Dios xti korik i nuq'or chi re' i kireey i aj Judá ar naa rojiik kimoq Babilonia, ruum ma' naa ta rub'anam i naa nuq'orom xti korik chi naa rub'anam. Eh ma' naa ta rub'anam i naa kiyejaam wach ruuk' i kireey i aj Babilonia naa rukojwiik reh chi reyil. 17Eh noq re' i kireey i aj Babilonia naa ruchaliik rub'anam reh i tinamit Jerusaleem naa rukotem riij naa ruyejaam ruye'aab' chub'an reh, noq naa rukansam i ma' k'isa tinamit. Re' i kireey i aj Egipto xama' naa ta wo' rutaq'aam chaloq chuko'ljiik. 18Ruum re' reh xama' naa ta wo' rub'anam i naa ruq'orom i xti korik chi naa rub'anam, xama' naa ta wo' rub'anam i naa rukorjiik wach, ruum chi je' re' i naa rub'anam ma' naa ta ruko'leem riij i ruk'achariik. 19Re' hin i Dios xti korik i nuq'or chi ma' xub'an taj aha' naq wilik nuq'orom i xti korik chi naa rub'anam re' qayejaa' wach ruuk'. Ruum aj re' re' hin naa nuye'em chutojariik i ru mahk chi riij i xub'an. 20Re' hin k'ul naa nuq'atam chuwach noq naa nuchopom, panya'al wilik noq naa nuk'amam reje Babilonia ar naa nuq'atam i q'orik chinaah, ruum ma' xub'an taj i xnuq'or reh chi naa rub'anam. 21Re' taqe i ru soldado xiik' naah kikowiil naa rukuxiik kikimiik panq'aq'inik, eh re' taqe i ma' naa ta kikimiik naa rutuukjiik reje kiwach xa aha' yuuq'. Chi je' re' naa kinab'eem i keh chi re' hin i Dios xinq'orik keh i wili. 22Je' re' noq re' hin i Dios i nuq'or wo' hoq chi jinaj i naawuksam chinaah i yuuq' Israel je' naa naa nuch'uqum i rikuun i chee' chakaltee' re' hin je' naa naa nutikim chinaah inajt naah yuuq'. 23Eh chinaah inajt naah yuuq' wilik Israel naa ruk'ihaaxb'iik i q'ab', naa rub'anam wach korehtaal imponik chi je' jinaj nimlaj chee' chakaltee' q'e' holohik. Eh ruk'ihaal b'uhr wach i tz'ikin naa kiyejaam kisuuq' chinaah taqe i q'ab'. 24Chu'nchel i je' chee' panch'ahn naa kinab'eem chi re' hin Dios. Eh naa wesam i runimaal wach i je' chee' nim wach. Eh re' i je' chee' ma' nim ta wach naa nuye'em runimaal wach. Eh naa nuchiqsam i je' i rax chee', eh re' i je' chiq chee' naa nuraxb'isam wach, re' wili naa rojiik eloq wach inki i Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\