EZEQUIEL 13

1Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: 2Re' hat chaq'il taqe i panub'ihnaal i jalal nuq'oral inki a'n kiib' wilkeeb' Israel, ruum xa kiq'oral i keh inkiq'or, je' wili i cha q'or keh: Re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or taq chawiij: 3Q'e' ti' i naakik'ulum i jalal nuq'oral inki a'n kiib', ma' xta kina'ojb'al xa pankik'ux inchalik inkiq'or, ma' xta wo' hoq ink'uhtjik keh pan kisaq wiriik. 4Re' taqe inkikoj kiib' chi jalal nuq'oral taq chaxilak taq i hat aj Israel, xa je' kikab' i pahar wilkeeb' panchiq yuuq'. 5Ma' xtaj i k'ahchi' kiyejaam k'isinoq, ma' nkiyejaa' taj i tz'aq chi junsuut i tinamit, reh chi nee naq taq inako'leej awiib' i hat i aj Israel chuwach i q'aq'inik noq naa ruponiik i q'iij reh i nujosq'iil. 6Aha' wilik inkilow pan kisaq wiriik ma' korik ta wo' hoq, re' inkiq'or rib'iral i ma' korik taj. Inkiq'or chi nuq'oral i hin, xanaah re' ma' re' ta wo' hin kintaaq'anik reje keh. Eh inkuy-eej chi naa nub'anam i hin inkiq'or rib'iral. 7Re' ink'uhtjik keh pan kisaq wiriik inkiq'or ma' korik taj, re' inkiq'or rib'iral xachukuj q'orik. Eh inkiq'or chi nuk'uhb'aal i hin inkiq'or, re' hin xama' xta wo' nuq'orom keh. 8Re' QaJaaw Dios je' wili xuq'or: Ruum chi re' keh ma' re' tee korik inkiq'or, eh inkiq'or rib'iral i xama' korik ta wo' hoq ink'uhtjik keh pan kisaq wiriik. Re' hin naa nuye'em i nujosq'iil chikinaah, inki i QaJaaw Dios. 9Re' hin naa nuye'em i ti' k'axik chikinaah i jalal nuq'oral inki a'n kiib', re' i ki-ilwik reh i ma' korik taj. Re' kiq'orik reh i xachukuj q'orik, ma' naa ta kisutiniik cho Israel. Eh ni xata re' i kib'ihnaal naa rokiik haa' panhuuj i tz'ihb'amaj wii' i kib'ihnaal i aj Israel. Ruuk' i re' naa kinab'eem chi re' hin k'achlik Dios. 10Re' taqe i jalal nuq'oral inki a'n kiib', xkijot' i nutinamiit, noq inkiq'or chi naa ruwihiik i rusuqkiil k'uxliis ma' korik ta wo' hoq. Re' keh je' kikab' i kijosanik reh i ma' kow ta laj koraal tz'aq, xankichunej i koq wach. 11Re' hat cha q'or keh i xankichunej i koq wach i tz'aq re' re', chi re' i tz'aq naa ruq'ehb'iik wach ak'al noq naa nuye'em chee i runimaal jab', i nimaq taq saqb'och xa je' chik taq nimaq ab'aj, eh kaq suut teew paam. 12Eh noq naa ruq'ehb'iik wach ak'al i tz'aq naa rupahqaljiik keh chi je' wili: ¿Chib'ih i xkamanik wii' i chuun xa chunej taq wii' wach i tz'aq? kiuchjoq. 13Ruum aj re', re' hin i Dios je' wili i nuq'or: Ruum i nujosq'iil naa nuye'em i kaq suut teew. Eh ruum wo' i nujosq'iil naa nuye'em runimaal jab', je' wo' hoq i nimaq taq saqb'och je' taq nimaq ab'aj, reh chi naa nusacham wach i tz'aq xkiyejaa'. 14Re' hin naa nusacham wach i tz'aq xachuneej taq wach, naa nukutum panak'al, naa rukahniik wach saqum i raa'. Xti korik wo' hoq chi naa ruq'ehb'iik i tz'aq, eh naa rub'uhriik kinaah ruum. Ruuk' i re' naa kinab'eem chi re' hin i k'achlik Dios. 15Re' hin naa wik'sam i nujosq'iil chinaah i tz'aq, je' wo' chikinaah i xichuninik wach. Re' tinamit je' wili i naa kiq'orom: Xsahchik wach i tz'aq chi jumpech, je' wo' i xichuninik wach, inko'q taqe. 16Re' taqe i jalal nuq'oral inki a'n kiib' wilkeeb' Israel inkiq'or chi xk'uhtjik keh pan kisaq wiriik, chi naa ruwihiik suq kiil k'uxliis Jerusaleem, xanaah re' ma' korik ta wo' hoq inkiq'or, inki QaJaaw Dios. 17Re' i Dios je' wili i xuq'or weh: Yu'naak i hat, cha q'oreej taqe ixoq i kiq'orik reh chi re' hin kinq'orik keh inkiq'or, eh xa pankik'ux wo' inchalik inkiq'or. 18Je' wili i cha q'or keh: Re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or taq chawiij: Q'e' ti' i naakik'ulum ixoq re' re' inkib'oj itz'ihy reh chi chu'nchel i tinamit inkikoj ralaq kiq'ab'. Eh inkib'oj i itz'ihy reh chi chu'nchel i tinamit inkib'ur wach i kinaah chi reh. ¿Mi ruuk' i re' neenkiq'or re' awach i neeruko'leej riij i ruk'achariik, eh awach i neenkimik? 19Re' taqe ixoq re' re' xa ruuk' i juntzuhb' chi sebada, xa ruuk' i junch'uy chi kaxlanwi'k inkesaj i nuloq'il chikiwach i nutinamiit, inkiq'or chi naa ruk'achariik i ma' ruk'ul ta chi naa ruk'achariik. Eh inkiq'or chi naa rukimiik i ma' ruk'ul ta chi naa rukimiik. Je' re' kijot'ariik i nutinamiit inki a'n re' keh inkinimaj i chukuj q'orik. 20Ruum aj re', re' hin i Dios ma' nwaaj ta wach itz'ihy re' re', re' inkiq'at wii' i tinamit, je' rukab' noq inchoparik pan xirob' i tz'ikin. Xa re' la' re' hin naa nuko'leem pan kiq'ab' i tinamit re' re' naa taqe nukanaam chi ma' xta naa ruq'atwiik pan kib'eeh. 21Naa wesam i nutinamiit pan kiq'ab', ma' naa ta chik kikojom itz'ihy inkikoj wach kinaah, ma' naa ta chik kiq'ilim i nutinamiit. Ruuk' i re' naa kinab'eem chi re' hin i k'achlik Dios. 22Ruuk' i chukuj q'orik xkian ixoq re' re' xkiyoj ruk'ux i korik wach kik'ux, re' hin ma' inwaaj ta naq chi nk'ularik i re'. Eh xkiyeew rukowiil kik'ux taqe i yiib' wach kina'ojb'al chi naa kichopom kik'ux chub'aan i kiyiib' wach na'ojb'al. 23Re' taqe ixoq re' re' ma' naa ta chik kilom pan kisaq wiriik i xama' korik ta wo' hoq, eh ma' naa ta chik kianam i q'ijinik. Re' hin naa nuko'leem i nutinamiit pan kiq'ab', ruuk' i re' naa kinab'eem chi re' hin i k'achlik Dios, inki weh.


Copyright
Learn More

will be added

X\