EZEQUIEL 12

1Re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or weh: 2Hat rak'uun winaq k'acharik i na a'n chi kixilak taqe ma' kinimanik taj. Wilik naq' kiwach xama' kilwiik ta wo' hoq, wilik kixikin xama' ki-ib'irinik ta wo' hoq, eh xama' kinimanik ta wo' hoq. 3Re' hat rak'uun winaq cha yejaa' taqe i chib'ih aweh, je' ti chik ojik aweh pan tokoom tinamit. Eh pan q'iij nee ti elik reje, chikiwach chu'nchel, nee ti elik reje i hat patim wii' nee tiooj chupaam chik jino'q i ye'aab', chi je' re' nee oon naq inche kireq chi riij chi ma' kinimanik taj. 4Eh pan q'iij chikiwach i keh neenawesaj taqe reje i chib'ih aweh, je' cho ojik i na a'n je' cho naa aweliik reje chupaam i tinamit wilkaat wii' neena a'n awiib'. 5Chi riij i re' neenahop jino'q i hoop chuwach i tz'aq, eh chikiwach chu'nchel nee ti ik'ik reje ar awuch'ihil taqe i chib'ih aweh. 6Eh parokiik i q'iij nee nayeew reje nah atileb' i chib'ih aweh, nee ti elik reje chikiwach chi kunchelaal, nee nab'ur aawach reh chi ma' nee ta nawil paam i tinamit. Ruuk' i re' naa aye'em rehtalil keh i aj Israel chib'ih i naakik'ulum, inki weh i Dios. 7Eh re' hin xnub'an wo' i xuq'or weh i QaJaaw. Xnuyejaa' i chib'ih weh, eh pan q'iij xwesaj chaloq je' rukab' noq imb'aan ojik pan tokoom tinamit. Eh xq'eq chik xnuhop wo' hoq i hoop wach tz'aq. Noq xokik i q'iij chikiwach chi kunchelaal xnuyeew cho nah nutileb' i chib'ih weh xinelik chaloq xnub'an wiib'. 8Eh chi junwaar chik je' wili i xuq'or weh i QaJaaw Dios: 9Noq i nuq'or i hin chi re' taqe i tinamit Israel ma' kinimanik taj xkipahqaaj aweh chi chib'ih reet i xa a'n chi je' re'. 10Wila' xkipahqaaj aweh chib'ih reet i xa a'n cha q'or keh chi re' hin kinq'orik chi re' i xa a'n re' re' rehtalil chuwach i reey wilik Jerusaleem, rehtalil chikiwach i aj Israel patim taqe ar. 11Chaq'or keh chi re' hat k'ahchi' aq'oriik rib'iral chib'ih i naakik'ulum ruum aha' wilik i xak'uhtaaj i hat je' re' i naa kia'nam i keh noq naa kik'amariik reje pan tokoom tinamit. 12Re' i reey naa ruye'em cho nah tileb' i chib'ih reh, noq naa rokiik i q'equm naa relik cho chupaam i ruhopil i tz'aq naakihopom, naa rutz'apam i naq'wach reh chi ma' naa ta rilom paam i tinamit noq naa rumolom chi elik. 13Xa re' la' re' hin naa nuchopom, eh naa nuk'amam reje pan tokoom tinamit Babilonia, re' i kiyuq'ul i aj Caldeo, eh ma' naa ta rilom paam i tinamit ar naa rukimiik. 14Eh chu'nchel i ru soldado incha'jinik reh chi rujunsuut naa nutukem kiwach xa aha' yuuq'. Je' wo' re' i naa nub'anam keh i ruk'ihaal i ru soldado korehtaal inwik'saj i nujosq'iil chikinaah, je' naa nuyohq'eem nuq'as laj ch'ihch'. 15Noq nutukem chik kiwach xa aha' pantaq tokoom tinamit ruuk' i re' naa kinab'eem chi re' hin i k'achlik Dios. 16Re' hin wilik taqe inanuko'leem, reh chi ma' naa ta kikimiik ruum q'aq'inik, ruum i wi'jalel, ruum kaq yab'ilaal. Reh chi neenkiq'or rib'iral pantaq tinamit nee ki-ik'ik wii' i yiib' wach na'ojb'al inki a'n Ruuk' i re' neenkinab'eej chi re' hin i k'achlik Dios, inki. 17Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: 18Hat rak'uun winaq, re' hat cha k'uhtaaj chi ma' k'isiin ta tiyo'jik noq neena a'n awa', eh cha k'uhtaaj chi ti' ak'ux noq neena a'n ahaa'. 19Eh cha q'or keh chu'nchel i aj Jerusaleem, je' wo' keh chu'nchel i aj Israel wilkeeb' ar chi je' wili: Re' i QaJaaw Dios je' wili i ruq'or: Re' keh ruuk' ruti'kiil k'uxliis naa kianam kiwa', eh panyo'jik naa kianam kihaa'. Re' i kitinamiit naa rusachariik wach, ruum i yiib' wach na'ojb'al inki a'n taqe i patineel wilkeeb' ar. 20Re' i kiye'aab' wilkeeb' patineel chupaam naa rusachariik kiwach. Re' i tinamit naa rukahniik chi xan tz'irik chik paam. Ruuk' i re' naa kinab'eem chi re' hin i k'achlik Dios, tiko'q keh, inki weh. 21Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: 22Hat rak'uun winaq ┬┐Chib'ih reet noq inkiq'or i aj Israel chi re' i q'iij k'ahchi' rik'iik xama' k'ulariik ta wo' hoq ink'uhtjik keh pan kisaq wiriik i jalal ruq'oral i Dios? inki taqe. 23Re' i QaJaaw je' wili i xuq'or: Chaq'or keh chi re' hin ma' naa ta chik nuye'em q'ab' chi naa ruq'orariik taqe i q'orik re' re' ayu' Israel. Cha q'or keh chi xailook' chik inooj eloq wach ink'uhtjik keh pan kisaq wiriik taqe i jalal nuq'oral. 24Eh chi ma' naa ta chik ruk'uhtjiik keh pan kisaq wiriik i ma' korik taj. Ma' naa ta chik ruq'orariik rib'iral chi kixilak i ma' korik taj. 25Ruum re' chik i hin i Dios naa nuq'oriik rib'iral chib'ih i naa ruk'ulariik, eh jumehq'iil naa rojiik eloq wach. Eh re' taqe i tinamit ma' kinimanik taj naakilom ruuk' naq' kiwach. Re' hin naa nuq'oriik rib'iral, eh naa wo' nub'anam, inki i QaJaaw Dios. 26Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: 27Re' taqe i aj Israel k'ahchi' kiq'orom chi re' i xaq'or rib'iral keh i nuk'uhtaaj aweh panasaq wiriik xti komajaa' ta yu'naak naa ruk'ulariik. 28Ruum aj re' cha q'or keh chi je' wili: Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' i nuq'oral naa rojiik eloq wach chi jumehq'iil, i nuq'orom rib'iral naa rojiik eloq wach, inki QaJaaw Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\