EZEQUIEL 10

1Eh xwilow wo' hoq panusaq wiriik chi wilik i he'lik chikinaah i kijib' chi k'achaach, re' i xwilow kiwach paam peet, jinaj i tzunaab' yej-amaj ruuk' i holohaq ab'aj safiro. 2Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i winaq holohik itz'ihy lino i ruso': Okeen i koq chupaam i kotokaq wilik chi ki'sil i kijib' chi k'achaach. Neenachop jumohq'-oq i nah wach q'aaq' qoplik i ruq'aq'al wilik chi kixilak i k'achaach neenahilej chinaah i tinamit, inki reh. Re' i winaq re' re' xokik wo' i koq ar noq xwilow. 3Re' taqe i kijib' chi k'achaach ar wilkeeb' reje pansak'aaj reh i rookb'aal q'iij reh i rupaat i Dios noq xokik i koq i winaq. Eh re' i ookb'al wilik i koq ma' najt ta ruuk' i rupaat i Dios xnujik chi suutz'. 4Eh re' i ruloq'il i QaJaaw Dios xelik reje chikinaah i kijib' chi k'achaach ar chik xooj panookb'al reh i rupaat i Dios. Re' i chii' paat xan saqumanik chik xub'an i ruloq'il i QaJaaw. 5Eh re' choqik i rub'an i kixiik' taqe i k'achaach x-ib'irjik chaloq chupaam i ye'aab' wilik cho kochiriij i rupaat i Dios, xa je' chik rukab' noq i rub'an chee kowlaj q'orik i QaJaaw Dios nim rajaawriik. 6Eh re' i QaJaaw Dios xuq'or wo' chik reh i winaq holohik itz'ihy lino i ruso' chi naa ruchopom jumohq'-oq i nah wach q'aaq' wilik pankiyejaal i kijib' chi kotokaq, re' i wilkeeb' wii' i kijib' chi k'achaach. Eh re' i winaq xujil i koq riib' ruuk' i jinaj keh i kotokaq. 7Xchalik i jinaj keh kijib' chi k'achaach, xiyub' b'ila' chik chaloq i q'ab' xuchop i jumohq' chinaah wach q'aaq' wilik pankiyejaal, eh xuyeew pan q'ab' i winaq holohik itz'ihy lino i ruso', re' reh xuk'ul wo' hoq xelik cho ar. 8Eh re' hin xwilow chi jinaj i je' q'ab' winaq wilik cho ri'sil kixiik' i k'achaach re' re'. 9Xwilow wo' i kijib' chi kotokaq ju'jun i wilik pankicheel i ju'jun chi k'achaach. Eh re' taqe i kotokaq re' re' xan rob'rotik chik i kiwach, xa je' chik holohik laj ab'aj Crisolito. 10Eh re' taqe i kijib' chi kotokaq eliik wach kininqaal, eh chupaam taqe i ju'jun chi kotokaq wilik ta b'ila' wo' chik taqe i ju'jun chi kotokaq. 11Re' taqe i kotokaq xa aha' kiooj xama' kisutinik ta wo' hoq. Re' taqe k'achaach ojik inki a'n panyejaal jinaj kiooj wii'. 12Re' taqe i k'achaach re' re', yohb'aal wach inaq' kiwach xan rob'rotik chik je' chikiwach, je' chikiij, je' wataq kiq'ab', je' wataq kixiik'. Je' wo' taqe i kijib' chi kotokaq imb'esanik keh ma' k'isiin wo' naq' kiwach. 13Eh re' hin Ezequiel xb'iraj wo' hoq chi re' kijib' chi kotokaq re' re' kareta i rub'ihnaal inkiq'or. 14Re' taqe i kijib' chi k'achaach re' re' kajtarchel wilik i kiwach chi kiju'junaal. Re' peet kiwach je' inka'yik imas wakax, re' rukab' kiwach je' inka'yik winaq, re' i roox kiwach je' inka'yik kaq b'ahlam, re' i rukaaj kiwach je' inka'yik xihk. 15Re' taqe i kijib' chi k'achaach xirupinik chik johtoq taxaaj noq xwil, re' wo' taqe i xwilow cho kiwach chi chii' i nim ha' Kebar. 16Noq kiooj reje i k'achaach kiooj wo' haa' i kotokaq. Noq inkihe' paam i kixiik' reh i wuktik i k'achaach inkiyejaa' wo' kiib' i kotokaq keh. 17Eh noq kipahik i k'achaach, kipahik wo' hoq i kotokaq. Noq kiwutik reje i k'achaach, kiwutik wo' haa' i kotokaq. Ruum re' taqe k'achaach inye'wik kik'achariik. 18Re' i ruloq'il i QaJaaw Dios xelik cho panookb'al reh i rupaat i Dios xooj ruyeew riib' chikinaah taqe i kijib' chi k'achaach. 19Xwilow b'ila' chik noq xkihe' paam i kixiik' xiwutik reje chinaah i wach ak'al. Eh xi wuktik wo' reje haa' kijib' chi kotokaq wilik pankicheel, ar xiooj pa'lojoq chi chii' i ru puertahiil i rupaat i Dios, re' i puerta wilik reje parelb'aal q'ij. Eh re' i ruloq'il i qaDios i hoj, hoj aj Israel wilik chikinaah. 20Re' hin xnunab'eej chi re' wo' taqe i kijib' chi k'achaach xwilow kiwach parutzunaab' i QaJaaw i qaDios i hoj, hoj aj Israel, ar chi chii' i nim ha' Kebar. Xnukoj rehtaal chi re' wo' taqe i kijib' chi k'achaach. 21Eh xwilow wo' hoq chi kajkaj i kiwach wilik chi kiju'junaal, eh kajkaj i kixiik'. Eh chi ri'sil i kixiik' xwilow chi wilik taqe i je' q'ab' winaq. 22Kajtarchel wo' wilik i kiwach, re' wo' kika'yik i xwilow kiwach chi chii' i nim ha' Kebar. Eh kikajcheel jinaj b'ila' chik ojik inki a'n wii'.


Copyright
Learn More

will be added

X\