EZEQUIEL 1

1Re' hin Ezequiel k'amal b'eeh aj tiij, hin rak'uun i Buzi, ar wilkiin chi kixilak i aj Israel xi k'amarik reje Babilonia. Eh ar wilkooj chi chii' i nim ha' Kebar. Eh ho'oob' rub'eeh i rukaaj poh reh i lajeeb' ru ka'winaq haab'. Xteh chik i chii' i taxaaj noq xwilow panusaq wiriik. 2Eh pan ho'oob' rub'eeh i poh reh i roo' haab' ruk'amariik reje Babilonia i JoaquĆ­n kireey i aj Israel, 3noq xiruq'o'reej i QaJaaw Dios i hin Ezequiel k'amal b'eeh aj tiij, hin rak'uun i Buzi. Eh ar wilkiin Babilonia chi chii' i nim ha' Kebar. Ar xuyeew cheeq'ab' chi nunaah i QaJaaw noq xwik'raaj i rajaawriik. 4Re' hin xwilow panusaq wiriik chi jinaj i kowlaj teew xchalik pantz'eet reh i rookb'aal i q'iij k'ahchi' cho ruk'amam jinaj i nimlaj suutz', eh kotimaj riij chi xaq q'aaq'. Eh panyejaal i q'aaq' re' re' jinaj xan rob'rotik chik xa je' chik rukab' i q'an ch'ihch'. 5Eh panyejaal i q'aaq' re' re' kijib' b'ila' chik i k'achaach je' b'ila' chik kiwii' winaq. 6Eh chi kiju'junaal taqe re' kajkaj b'ila' i kiwach, eh kajkaj i kixiik'. 7Eh re' wach kich'ehk korik wach, eh re' kixk'aq je' b'ila' rukab' i rixk'aq k'isa imas wakax, xan rob'rotik chik xa je' chik rukab' i ch'ub'ik wach q'an ch'ihch'. 8Eh chi ri'sil kajchel i kixiik' wilik kijib' kiq'ab', je' q'ab' winaq, kajtarchel wilik wii' i kiwach, eh kajtarchel wo' wilik wii' i kixiik' 9Eh pan kijib'al inkik'ulaa' wach ikixiik'k'ul inkib'ur kiib' ruuk'. Noq kib'ehik xa jinaj kiooj wii'. 10Re' taqe k'achaach re' re' je' wili kika'yik chi ju'juntar: Re' juntar je' inka'yik winaq, re' juntar je' inka'yik kaq b'ahlam, re' juntar je' inka'yik imas wakax, re' juntar chik je' inka'yik xihk. 11Eh chi kiju'junaal kihe'em paam i kixiik', ki'ib' i kixiik' k'ul inkitz'aj reje kiib' ruuk', eh ki'ib' ikixiik' inkib'ur wii' i kiti'jolal. 12Eh chi kiju'junaal xa jinaj kiooj wii'. Ar chi korik ojik inki a'n chikiwach, aha' kik'amarik ruum i uxlab'al, ma' kisutinik ta chik chikiij. 13Eh chi kixilak i kijib' chi k'achaach wilik i je' aaq'ut qoplik ruq'aq'al, eh je' rukab' i q'aaq' qoplik ju' chee' k'ul inooj chi kixilak. Re' i q'aaq' re' re' xasaqum chik i rub'an, eh i rukut reje i ch'aab' je' ruch'aab' kahoq. 14Re' taqe i kijib' chi k'achaach re' re' xa chi jumehq'iil kichalik kiooj xa je' chik kowiil i rub'an i ruch'aab' i kahoq. 15Eh xwilow panusaq wiriik chi re' taqe i kijib' chi k'achaach wilik wach ak'al pantaq kicheel i ju'jun i kotokaq. 16Re' taqe i kijib' chi kotokaq eliik kiwach, eliik wach kiyejeb'jiik. Eh xan rob'rotik chik i kiwach xa je' chik rukab' i holohik ab'aj Crisolito. Eh chupaam taqe i ju'jun chi kotokaq wilik wo' chik i ju'jun chi kotokaq. 17Re' taqe i kotokaq re' re' noq kib'ehik reje chikiwach je' chikiij, je' pantaq kicheel kiooj xa re' la' xama' kisutinik ta wo' hoq. 18Eh re' taqe i kijib' chi kotokaq re' re' kichopom kiib' panyejaal, eh chi kijunsuut juninaq chi je' naq'wachiis xan saqumanik chik. 19Noq kiooj reje i k'achaach kiooj wo' taqe kotokaq kuch'ihil reje. Eh noq kiwuktik reje i k'achaach kiwuktik b'ila' wo' reje i kijib' chi kotokaq. 20Re' taqe i kijib' chi k'achaach aha' ink'amarik reje kib'eeh ruum uxlab'al ar wo' kiooj. Eh re' taqe i kijib' chi kotokaq kiooj wo' haa' chikiij i taqe k'achaach, ruum re' wo' taqe haa' kuuk'. 21Noq kib'ehik reje i kijib' chi k'achaach, kib'ehik wo' reje i kijib' chi kotokaq. Eh noq kipa'lojik i k'achaach kipa'lojik wo' hoq i kotokaq. Noq kiwuktik reje i k'achaach kiwuktik wo' reje i kotokaq, ruum re' wo' hoq i kijib' chi k'achaach inye'wik kik'achariik i kotokaq. 22Eh re' taqe i kijib' chi k'achaach wilik i he'lik johtoq chikinaah xan reprotik chik je' rukab' i lemow. 23Eh chi ri'sil i he'lik chikinaah kihe'em b'ila' chik i kixiik' i kijib' chi k'achaach. Eh k'ul k'ahchi' kitz'a'am kiib' ruuk' kab'chel i kixiik', eh ruuk' i ki'ib' chik inkib'ur i kiti'jolal i keh. 24Re' hin imb'iraj b'ila' chik i choqik i rub'an i kixiik' noq b'ehik inki a'n xa je' chik rukab' i choqik i rub'an i elal ha', je' wo' kowiil inq'orik i QaJaaw nim rajaawriik. Eh je' wo' rukab' i choqik inki a'n i ruk'ihaal soldado, eh noq kipahik inkiqaasaj i kixiik'. 25Eh jinaj i kowlaj q'orik x-ib'irjik xb'aan cho chinaah i he'lik chikinaah i kijib' chi k'achaach. 26Chinaah i he'lik chikinaah re' re' xwilow chi wilik jinaj i loq'laj tzunaab', xa je' yej-amaj ruuk' i holohaq laj ab'aj zafiro. Eh chupaam i loq'laj ye'aab' re' re' jinaj i tzunlik ar je' ruwii' winaq. 27Xwilow wo' hoq i je' ruwii' winaq, chinaah rutuuq xtihk'ik johtoq, xponik ko wach naah xan reprotik chik xa je' chik rukab' i ch'ub'ik wach ch'ihch' xan reprotik chik wach kotimaj riij chi q'aaq'. Eh chi ri'sil i nah rutuuq xwilow wach i je' q'aaq', xan saqumanik chik i rub'an chi junsuut. 28Je' rukab' i raxkojl q'atb'al reh i suutz' noq i rub'an i jab'. Je' aj wili noq xuk'uhtaaj cho weh i ruloq'il i Dios panusaq wiriik. Eh noq xwilow taqe re' xnupach'aa' qohoq wiib' korehtaal xnureq wach ak'al ruuk' i yejal nuwach.


Copyright
Learn More

will be added

X\