ESTER 9

1Chupaam i oxlaj rub'eeh i poh Adar rub'ihnaal chupaam irukab'laaj poh reh i haab' re' re', re' q'iij ruyejaam wach i reey chi naa naq rukuxiik kikantesjiik i aj Judío. Eh re' wo' q'iij re' re' k'ahchi' kuye'eem taqe i aj ixowaal chi naa kianam reh i aj Judío, xa re' la' xama' xkian ta wo' reh taqe i aj Judío, re' la' chik i keh xb'aan keh kuum i aj Judío. 2Eh chupaam taqe i ju'jun chi tinamit wilik chi ri'sil i rajaawriik i reey Asuero xkimol kiib' i aj Judío reh chi xkian i peleto kuuk' i naa naq rukansaniik keh. Xa re' la' ma' jino'q i xkiko'leej kiib' pan kiq'ab' i aj Judío ruum xchalik kiyo'jiik chikiwach. 3Eh chu'nchel i wilik kajaawriik je' wo' taqe i k'amal b'eeh chupaam i ju'jun chi tinamit, je' wo' taqe i kajaaw i soldado, xkitob'eej taqe i aj Judío ruum i kiyo'jik chuwach i Mardoqueo. 4Kiyo'jik chuwach ruum re' Mardoqueo xti nim rajaawriik chupaam i rupaat i reey. Eh xelik rib'iral chupaam i ju'jun chi tinamit wilkeeb' chi ri'sil i rajaawriik i reey rajlaal i q'iij k'ahchi' runimb'iik wach i rajaawriik. 5Eh re' taqe i aj Judío xkuxik kikansam ruuk' q'aslaj ch'ihch' chu'nchel i nixowanik kiwach, xkian kuuk' nik' wach xkaaj i keh pankik'ux. 6Eh chupaam i tinamit Susa i wilik wii' i reey, re' taqe aj Judío xkikansaj taqe i hoob' siento chi winaq. 7Eh xkikansaj wo' taqe i lajeeb' chi winaq rak'uun i Amán, je' wili kib'ihnaal: Parsandata, Dalfón, Aspata, 8Porata, Adalía, Aridata, 9Parmasta, Arisai, Aridai, Vaizata. 10Re' taqe re' i rak'uun i Amán, rak'uun Hamedata, xi kanteesjik kuum i aj Judío, xa re' la' ma' xkik'am taj i chib'ih keh. 11Chupaam i q'iij re' re' xponik rib'iral ruuk' i reey jarub' xkikansaj chupaam i tinamit Susa i wilik wii' i reey. 12Eh re' reey je' wili i xuq'or reh i Ester re' ixoq reey: Re' taqe i aj Judío xkikansaj chik i hoob' siento chi winaq, eh xkikansaj wo' taqe i lajeeb' chi rak'uun i Amán chupaam i tinamit ayu' Susa. Eh ¿awach i naab'inik reh chib'ih chik jariik xkian chupaam i ju'jun chi tinamit? ¿Chib'ih chik inawaaj? cha q'or weh neenuyeew aweh, ¿Chib'ih jariik i nakapaaj? cha q'or, reh chi neenb'aan, inki. 13Re' i Ester je' wili i chaq'wik xub'an: Wila' ruk'ul ak'ux i hat qajaaw reey chayeew wo' chik q'ab' keh i aj Judío i iqal chi nee wo' chik inki a'n je' rukab' xkian yu'naak, je' rukab' i ruq'or i k'uhb'aal, reh chi neenkit'uyaa' i kiti'jolal i lajeeb' chi rak'uun i Amán re' taqe i xkikansaj. 14Eh re' reey Asuero xutaq'aaj ruq'orariik chupaam i tinamit Susa i xuq'or i Ester. Re' taqe i kiti'jolal i lajeeb' chi rak'uun i Amán xit'uyub'jik wo' hoq. 15Je' aj re' noq re' taqe i aj Judío patim Susa xkimol wo' chik kiib' chupaam i kajlaj rub'eeh i poh Adar i rub'ihnaal. Eh xkikansaj wo' chik taqe ixib' siento chi winaq, xa re' la' ma' xkik'am taj i chib'ih keh. 16Eh re' taqe i aj Judío wilkeeb' chupaam i ju'jun chi tinamit wilkeeb' chi ri'sil i rajaawriik i reey xkimol wo' kiib' reh chi xkiko'leej riij i kik'achariik pan kiq'ab' i nixowanik kiwach. Eh ho'lajuuj ru kajwinaq miil chi winaq i xkikansaj. Xa re' la' ma' xkik'am taj i chib'ih keh. 17Re' wili xkian chupaam i oxlaj rub'eeh i poh i Adar. Eh chupaam i kajlaj rub'eeh i poh re' re' xi hi'lik, xkian kininq'iij ruum rusuqkiil kik'ux. 18Eh re' taqe i aj Judío wilkeeb' Susa xkimol kiib' chupaam i oxlaj, i kajlaj rub'eeh i poh Adar chi ko'lb'al kiib'. Eh xi hi'lik chupaam i ho'lajuuj rub'eeh i poh re' re' xkian kininq'iij ruum i rusuqkiil kik'ux. 19Eh re' taqe i aj Judío wilkeeb' cho panab'iix i ma' kotimaj ta riij chi koraal tz'aq i kiye'aab' chupaam i kajlaj rub'eeh i poh Adar xkian kininq'iij ruum rusuqkiil kik'ux, chi xiko'ljik, k'ul xkisiij chib'ih keh chikiwach. 20Re' Mardoqueo xutz'ihb'aaj rehtaliil chu'nchel chib'ih xk'ularik, xutaq'aaj reje kihuuj i aj Judío wilkeeb' chupaam i ju'jun chi tinamit wilkeeb' chi ri'sil i rajaawriik i reey Asuero re' wilkeeb' chi najt, chi ma' najt. 21Eh xuq'or keh chi rajlaal haab' naakininq'ijeem wach pan kajlaj ruho'lajuuj rub'eeh i poh Adar rub'ihnaal. 22Xkininq'ijeej wach taqe q'iij re' re' ruum chupaam taqe q'iij re' re' xiko'ljik chikiwach taqe i nixowanik kiwach re' naq i re' rupohool i ti'kiil k'uxliis chi keh, eh xsutinik chi rusuqkiil k'uxliis. Xuq'or keh chi naa kininq'ijeem wach taqe q'iij re' re', reh chi k'ul naakisihim chib'ih keh chikiwach, eh chi naa kisihim chib'ih keh i neb'aa'. 23Re' taqe i aj Judío xkitoq'aa' rub'aan i ninq'iij rajlaal haab' xtz'ihb'jik reje ruq'orariik keh panhuuj ruum i Mardoqueo. 24Ruum re' i Amán rak'uun i Hamedata aj agagueo, re' i nixowanik kiwach i aj Judío xuyejaa' wach nik' wach noq naa rukuxiik kikantesjiik taqe i aj Judío. Xusik' chi riij nik' wach noq naa rukansam taqe. 25Eh noq re' Ester i ixoq reey xponik q'oroq ruuk' i reey Asuero, re' reey xutaq'aaj reje ruq'orariik wach huuj, chi re' kikanteesjiik i aj Judío ruyejaam wach i Amán wach naah i reh naa rusutiniik. Je' re' noq re' i Amán xkit'uyaa' chi ralaq pan jihk'b'al iib', ar wo' xt'uyub'jik chi kalaq i lajeeb' chi rak'uun. 26Je' aj re' noq Purim inkiq'or reh i kiib' chi q'iij inkininq'ijeej wach. Re' q'orik re' re' ar esamaj cho ruuk' i q'orik Pur. Eh re' q'orik Pur iraaj ruq'orom q'ijinik, nab'al reh jaruuj inooj eloq wach i tz'ihb'amaj panhuuj, chib'ih i naakik'ulum, chib'ih i naakilom, chib'ih i naa kib'iram. 27Re' taqe i aj Judío xkiq'or chi naa kianam i ninq'iij re' re' rajlaal haab'. Eh chi re' i kiih kimaam, je' wo' taqe i ma' re' ta aj Judío xkiq'or chi naa kiiniq'iijeem i kiib' q'iij re' re' rajlaal haab', je' rukab' i tiz'ihbamaj chaloq. 28Eh chupaam i ju'jun chi tinamit wilkeeb' wii' i aj Judío xkininq'ijeej i Purim, eh je' wo' hoq i kiih kimaam. Ma' xkikanaa' ta kininq'ijeem i Purim, reh chi ma' xsahchik ta pankik'ux chib'ih i xkik'ul. 29Eh re' Ester ixoq reey rixq'uun i Abihail ruch'ihil i Mardoqueo xkitz'ihb'aaj wo' chik pan i huuj, chi koruman chi naa runinq'ijiik i Purim. Ruum chi wilik kajaawriik chi taaq'anik koruman chi naa rub'aan aha' wilik i xkitz'ihb'aaj. 30Eh xkitaq'aaj taqe reje huuj re' re' chupaam i jinaj siento ruuk' wuquub' ru ka'winaq ch'uq chi tinamit wilik chi ri'sil i rajaawriik i reey Asuero, ruuk' i holohaq q'orik, ruuk' suq kiil k'uxliis xutaq'aaj taqe reje. 31Eh xkitaq'aaj ruq'orariik i k'uhb'aal i ruq'or wii' chi koruman chi naa kininq'ijeem i Purim chupaam i rub'eeh i poh ruq'orom i Mardoqueo i aj Judío ruch'ihil i Ester, xkiyejaa' wach chi naa kianam i keh, je' wo' taqe i kiih kimaam. Xq'orarik wo' rub'ehel keh nik' wach rub'aan naa kianam, eh chi naa kianam kitiij chi ma' kianam ta kiwa' kihaa'. 32Re' i k'uhb'aal xuyeew i Ester, re' chi xuyeew rajaawriik i ninq'iij Purim. Eh xtz'ihb'jik rehtalil chupaam i huuj.


Copyright
Learn More

will be added

X\