ESTER 1

1Re' taqe wili i xk'ularik noq xwihik chi reyil i Asuero, chinaah tinamit India, koxponik chupaam i tinamit Etiopía. Jinaj siento ruuk' wuq'uub' ru ka'winaq seht chi tinamit. 2Eh chupaam i nimlaj tinamit Susa xwihik i ruye'aab' xub'an wii' i taaq'anik i chi reyil i Asuero. 3Noq wilik chik roox haab' rokiik chi reyil i Asuero xub'an kininq'iij chu'nchel i kikamanik ruuk'. Eh xuyuq'eej taqe ruuk' chi ninq'ijinik i rukamanoom wilkeeb' chupaam i ju'jun chi tinamit, je' wo' taqe i wilkeeb' chi kajaaw soldado wilkeeb' Persia, i Media. 4Xuyuq'eej chu'nchel, k'uhtb'al reh chikiwach i rub'ehomal, i ruloq'il, runimaal wach chi reyil i runimaal wach i rajaawriik. Re' ninq'iij re' re' waq'iib' poh xb'aan. 5Noq xik'ik taqe q'iij, jinaj wo' chik i ninq'iij xub'an i reey Asuero chupaam i tehlik wilik chuwach i rupaat. Eh wuquub' chik q'iij xub'an i ninq'iij re' re' chu'nchel i wilkeeb' Susa xiyuq'ub'jik chupaam i ninq'iij, chi je' nimaq wach kajaawriik, chi je' ma' xta kajaawriik. 6Re' ye'aab' re' re' xkixoyej, xkikoj i holohaq itz'ihy saq, rax muqik b'ak'alkeeb' ik'inaq chupaam taqe kotokaq re' ruuk' plata ruuk' i holohaq nooq' q'eq jutik ru kaqiil chuwach taqe i nimaq pilalix, korjinaq ruuk' holohaq ab'aj marmol. Eh chupaam wach ak'al kib'urum paam chi holohaq ab'aj marmol alabastro, i jacinto. 7Eh re' taqe kulk xkuk'ej wii' i ha' re' ruuk' i oro xa reh reh wach ruyejeb'jiik. Re' i riis uuva xuyeew xiik' naah k'ihaal, ruum re' reey chu'nchel ruk'ux xuyeew. 8Xa re' la' re' reey ruq'orom keh i aj puhkan riis uuva chi ma' awach taj i naakiminim chupaam chi naa kuk'em, xa pankik'ux la' naa ruchaliik mi neenkuk'ej, oon ma' nee taj. 9Eh re' ixoq reey Vasti rehk'een i reey Asuero xub'an wo' hoq jinaj i ninq'iij keh ixoq chupaam i paat i rub'an wii' taaq'anik i reey. 10Eh paruwuuq q'iij reh i ninq'iij ma' k'isiin ta suq kiil ruk'ux i reey Asuero ruum i ruuk'jiik i riis uuva, wuquub' taqe winaq kapuun kikamanik ruuk' xutaq'aaj reje je' wili kib'ihnaal: Mehumán, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar, Carcas. 11Re' reey xutaq'aaj ruk'amariik ixoq reey Vasti. Xuq'or keh chi chukoj cho ru corona, reh chi naa rusahchiik kik'ux i nimaq kajaawriik chikinaah, i tinamit ruum i ruholwochiil. Ruum xti korik wo' hoq chi xiik' naah holwochiil. 12Re' taqe wuquub' chi winaq xponik wo' kiq'or reh ixoq reey i xuq'or reje i reey. Xa re' la' re' Vasti ma' xub'an taj i xuq'or i reey. Ruum i re' ma' k'isiin ta xchalik ruk'aah i reey. 13Eh re' reey xupahqaaj runa'ojb'al keh i kieht'alinik reh i k'uhb'aal, ruum okrinaq taqe chi je' re' koruman chi kik'am chikiwach i kieht'alinik reh i k'uhb'aal, ko aha' naa ruponiik i naa rub'anam i ju'jun. 14Re' taqe i raj kamanoom i reey wilik i koq ruuk' je' wili i kib'ihnaal: Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Masena, Memucán, wuquub' taqe, nimaq wach kikamaj ruuk' i reey ar Persia, Media. Re' keh elik wilkeeb' i koq ruuk' i reey chukojariik runa'ojb'al. 15Re' reey Asuero xupahqaaj keh i aj na'ojb'al re' re' chi je' wili: ¿Chib'ih i ruq'or i k'uhb'aal? ¿Chib'ih i naa nub'anam ruuk' ixoq reey Vasti? Re' hin xnutaq'aaj taqe reje i winaq kapuun waj kamanoom taqe chi ruyuq'ub'jiik, eh re' reh ma' xraaj ta rub'anam i xnutaq'aaj ruq'orariik reh, inki. 16Eh re' Memucán je' wili xuq'or reh i reey je' wo' taqe i k'amal kib'eeh i tinamit: Re' Vasti ma' xata chuwach i reey xmahkunik noq ma' xraaj ta rub'anam i xuq'or, xaxmahkunik la' wo' chikiwach chu'nchel i wilik kajaawriik, je' wo' chikiwach chu'nchel i tinamit wilkeeb' chi ri'sil i rajaawriik i reey. 17Re' xub'an ixoq reey re' re' naa kinab'eem chu'nchel ixoq, ruum i re' ma' naa ta chik kinimam i kib'ahiil je' wili i naa kiq'orom: Re' reey Asuero xutaq'aaj ruk'amariik i ixoq reey Vasti, eh re' reh ma' xnimanik taj, inko'q taqe. 18Re' taqe i kehk'een i nimaq wach kikamaj ruuk' i reey chupaam i tinamit Persia, i Media, noq naa kinab'eem chi ma' xnimanik taj ixoq reey ruum re' pank'aah wo' chik naakiq'o'reem i kib'ahiil i keh chi je' re' naa ruwihiik kik'axkiil. 19Wila' ruk'ul ak'ux i hat reey chakoj chik jino'q i k'uhb'aal reh chi neentz'ihb'jik chi xilak taqe i k'uhb'aal inimjik Persia, Media, reh chi ma' awach ta neenq'atwik wach, je' wili i neenaq'or: Re' ixoq reey Vasti ma' jaruuj chik naa ruye'em riib' chi naa ruchaliik ruuk' i reey Asuero. Naa la' rehtesjiik chi reey ixoq re' re', re' chik jino'q ixoq q'e' holohik i runa'ojb'al naa rokiik chi reey chi jilow, inko'q. 20Eh re' k'uhb'aal re' re' naa akojom i hat reey naa rib'irjiik rib'iral chupaam, chu'nchel i tinamit wilik chi ri'sil awajaawriik. Reh chi re' taqe ixoq neenkinimaj i kib'ahiil atoob' ta nimaq wach, atoob' ta ma' nimaq kiwach i kib'ahiil, inki. 21Re' i xuq'or i Memukán xuk'ul ruk'ux i reey, je' wo' taqe i nimaq wach kikamaj ruuk'. Eh re' reh xub'an wo' hoq. 22Eh xutaq'aaj reje kihuuj i wilkeeb' chupaam i ju'jun chi tinamit ruchopom naah. Xutz'ihb'aaj pan kiq'oral i ju'jun chi tinamit xutz'ihb'aaj wo' ar chi re' taqe winaq naa kib'aniik i taaq'anik pankipaat. Eh xuq'or wo' hoq chi naa rutaq'aam ruq'orariik i k'uhb'aal re' re' pan kiq'oral i rutinamiit.


Copyright
Learn More

will be added

X\