ECLESIASTES 8

1¿Mi wilik jino'q i je' rukab' i wilik runa'ojb'al? ¿Mi wilik chik jino'q i neench'obwik rub'ehel i chib'ih taqe jariik? Eh re' reh re' runa'ojb'al inye'wik rusuqkiil ruk'ux xan chalik chik ruse'eel i wach ruum. 2Re' hin i nuq'or aweh chi chanimaj taqe i ruq'or i reey. Eh cha nimaj wila' xuq'or aweh chi cha q'or i xti korik parub'ihnaal i Dios. 3Eh mat elik chaloq pan ajiim b'eeh chuwach i reey, matokik haa' chub'anariik i yiib' wach na'ojb'al ruum re' reh neerub'an awuuk' aha' wilik iraaj. 4Re' i ruq'oral i reey wilik rajaawriik, eh ma' awach ta nee nq'orik reh chi ma' re' taj i rub'an. 5Awach i rub'an inq'orarik reh ma' xtaj i ti' neeruk'ul. Re' i wilik runa'ojb'al i rureq chi riij, reht'al jaruuj, eh nik' wach runimjiik naa rub'anam. 6Ruum wilik wo' ru orahiil chu'nchel chib'ih jariik iraaj b'anarik. Xa re' la' re' ruk'axkiil i winaq, 7re' chi ma' reht'al taj chib'ih jariik i naa ruchaliik chinaah. Eh ma' awach ta nee nq'orik reh chib'ih i naa ruchaliik chinaah i ju'jun. 8Ma' awach ta jino'q i wilik rajaawriik chinaah i k'achariik, chi nee ta ruyeew nik'-oq najtiil. Eh chi wilik ta rajaawriik chinaah kimik. Re' yiib' wach runa'ojb'al ma' naa ta ruko'leem riib' chuwach ruuk' taqe i rub'an. 9Eh chu'nchel i wili xnukoj rehtaal i hin noq xnusik' chi riij chi korik chib'ih imb'aan ayu' wach ak'al. Wilik taqe i wilik kajaawriik xa re' la' inkikoj chi jot'b'al keh i kas kichaaq'. 10Eh xwilow wo' hoq chi wilik i yiib' wach kina'ojb'al, inye'arik runimaal kiwach noq kimuhq'ik. Eh re' taqe i eliik wo' naq kiooj chupaam i rusantolaj paat i Dios, jumehq'iil xisahchik pank'uxliis chupaam i tinamit xkian wii' i korik. Re' taqe i re' xama' xta i ruk'am chaloq. 11Eh wila' ma' xiye'arik chutojariik i kimahk chi jumehq'iil taqe yiib' wach kina'ojb'al xasuq chik keh i tinamit xa re' chik i yiib' wach na'ojb'al inki a'n 12Eh atoob' ta re' aj mahk neerub'an jarpech-oq i mahk xa nee wo' k'acharik k'ih-oq haab'. Xa re' la' re' hin weht'al chi re' taqe inkiyeew ruloq'il, eh inkiyohleej wach i Dios holohik kielik. 13Re' taqe yiib' wach kina'ojb'al keh ma' holohik ta kielik xa je' nik'ik jinaj muuj i kik'achariik ruum ma' kiyeew ta ruloq'il i Dios. 14Wilik taqe imb'aan wach ak'al ma' nureq ta chi riij. Ruum re' taqe i holohik kina'ojb'al inkik'ul i ti' je' ruk'ab' inkik'ul i yiib' wach kina'ojb'al. Eh re' taqe i yiib' wach kina'ojb'al suq kiwihik je' rukab' kiwihik holohik i kina'ojb'al. Re' taqe re' xama' xta ruk'am chaloq. 15Re' hin i nuq'or chi re' winaq neerub'an chi nee rusik' rusuqkiil ruk'ux ayu'. Re' chi neerub'an ruwa' ruhaa', reh chi neen wihik rusuqkiil ruk'ux, eh neerub'an rusuqkiil i rukamaj chupaam i ruk'achariik wach ak'al inye'arik reh ruum i Dios. 16Re' hin xnuyeew nuk'ux chusik'ariik i nuna'ojb'al nik' wach noq naa nureqem chi riij imb'aan wach ak'al. Ruum wilik taqe i chi q'iij chi aq'ab' inkikuy kiwiriik, ruum chib'ih inki a'n. 17Re' hin xwilow chi re' taqe i rukamaj i Dios ruch'ihil taqe imb'aan wach ak'al, ma' jaruuj nee rureq chi riij i winaq, atoob' ta nee ruchop i ruk'ux chusik'ariik. Atoob' ta re' i wilik runa'ojb'al nee ruq'or chi chu'nchel reht'al, xama' nee ta wo' rureq chi riij.


Copyright
Learn More

will be added

X\