ECLESIASTES 4

1Chi riij i re' xwilow wo' hoq i ti' k'axik imb'aan ayu' wach ak'al. Re' imb'aan ti' k'axik keh xasuq chik kioq'ik, ma' awach ta jino'q inye'wik rusuqkiil kik'ux. Eh re' taqe i kib'anik ti k'axik xa chayeew chik inki a'n eh re' imb'aan ti' k'axik keh ma' awach taj jino'q intoob'inik keh. 2Ruum i re' xnuq'or i hin chi suq wilkeeb' i kamnaq chik taqe reje chuwach taqe i kok'achalkeeb'. 3Eh chikiwach taqe i re' xti q'e' wo' chik suq wilkeeb' i komajaa' ki-aasjik, ruum komajaa' inkilow i yiib' wach na'ojb'al imb'aan chinaah i wach ak'al wili. 4Eh nukoj wo' rehtaal chi awach i rumol chib'ih reh ruuk' i kowlaj kamanik i rub'an, i rutoq'aa' kaqwachiil ruuk' i ras ruchaaq', chu'nchel i re' ma' xta ruk'am chaloq, xaruti'kiil k'uxliis i ruyeew. 5Re' i ma' nimanik taj i ruq'ahcheej i q'ab' chi' rik'ux, ma' rusik' ta tz'aaq i k'uxumb'al reh. 6Re' hin i nuq'or chi ma' xta reet chi nee ruq'ahcheej i q'ab' chi' ruk'ux jino'q i winaq, chuwach chi nee rukansaj riib' chi kamanik, eh xaruti'kiil ruk'ux i neenye'arik. 7Eh re' hin xnukoj wo' rehtaal chi wilik imb'aan ayu' wach ak'al xama' xta ruk'am chaloq. 8Re' jino'q i winaq ma' xta wilik reh, ma' xta wo' ramigo, ma' xta rak'uun rixq'uun, ma' xta ras oon ruchaaq'. Eh ma' hi'lik ta chi kamanik, ma' hi'lik ta wo' chi kapeb'jiik riij i rub'ehomal. Eh ma' rukapaaj taj awach aj eh naa rukahniik taqe i rureq ruuk' i kowlaj kamanik i rub'an, re' taqe i re' xama' xta ruk'am chaloq. 9Ma' xta reet chi pankib'al neenb'aan i kamanik, chuwach chi xa jinaj neemb'anik reh, ruum pankib'al k'ihtz'aaq kikamaj. 10Ruum wila' xq'ehb'ik i jinaj, re' chik i jinaj neen nuksanik reh. Eh re' rutkeel riib' q'e' ti' i neeruk'ul ruum wixq'ehb'ik ma' awach ta nenuksanik reh. 11Eh je' wo' noq pankib'al neemb'aan wirik k'ul neenkiq'ixineej kiib'. Eh re' i rutkeel inwirik ma' awach ta neen q'ixinb'isanik reh. 12Awach i rutkeel riib' neerutik'aa' peleto neemb'aan reh, eh wila' pankib'al xkik'ulb'ilej ma' nee tamb'aan reh, je' rukab' i k'ahaam ixib' wach ma' nk'up ta chi jumehq'iil. 13Q'e' chihooj i k'ijool ak'un atoob' ta xa neb'aa' tiih, chuwach jino'q i reey xa rijib' chik, ma' nimanik taj, eh ma' raaj ta chinkojarik runa'ojb'al. 14Ruum re' i k'ijool ak'un atoob' ta pantz'ilom nee nelik chaloq, neerub'an chi neenokik chi reyil, atoob' ta xa neb'aa' tii. 15Eh wila' chu'nchel neekiokik chi riij i k'ijool ak'un chi neenokik chi jilow i reey. 16Eh ma' k'isiin i tinamit neekiokik chi riij reh chi nee nokik chi reyil. Xa re' la' re' tinamit naa kiwihiik koq'uun ma' naa ta chik ruwihiik rusuqkiil kik'ux ruuk'. Chu'nchel i re' xama' xta i ruk'am chaloq, xaruti'kiil k'uxliis i ruyeew.


Copyright
Learn More

will be added

X\