DEUTERONOMIO 9

1Chab'iraj taq i hat aj Israel xponik chik i q'iij chi naa taq aq'atam reje wach i nim ha' Jordán. Reh chi naa taq rojiik achopom kinaah i tinamit xiik' naah kininqaal, xiik' naah kikowiil chawach taq i hat. Re' taqe tinamit re' re' kotimaj kiij chi najt kinaah tz'aq. 2Eh re' taqe i wilkeeb' ar xiik' naah kininqaal je' kininqaal i riih rumaam i qamaam winaq Anac rub'ihnaal. Re' taq i hat ab'iram taq inq'orarik cho chi je' wili: Ma' jino'q i neerub'an ruko'ljiik riib' pan kiq'ab' i riih rumaam nimlaj winaq Anac rub'ihnaal, inki. 3Yu'naak chanab'eej taq chi re' i QaJaaw i qaDios naa rojiik chi peet taq chawach je' rukab' i q'aaq' xa re' yu' ink'atwik, naa ruqasam i kajaawriik naa rusacham kiwach i nimaq tinamit re' re'. Eh re' taq i hat naa taqe awesam reje naa taq asacham kiwach chi jumehq'iil, je' rukab' i ruq'orom taq aweh i QaJaaw Dios. 4Eh noq re' i QaJaaw Dios naa resam reje taqe i tinamit chupaam i ye'aab' taq naa awojiik wii' maa q'or taq chi ruum chi korik ta wach ak'ux naa ruye'em taq aweh i Dios i ye'aab' re' re' ruum la' i ruyib'kiil wach i kina'ojb'al i tinamit re' re' naakehteesjiik reje ar ruum i Dios. 5Re' taq i hat ma' ruum ta taq i rukorkiil wach ak'ux naa ruye'em taq aweh i Dios i ye'aab' re' re', Naa la' kehteesjiik reje ar i tinamit re' re' ruum i ruyib'kiil wach i kina'ojb'al. Eh ruum wo' hoq chi naa rojiik eloq wach i ruq'orom cho rib'iral keh aamaam awati't, i Abraham, i Isaac, i Jacob. 6Je' re' noq maaq'or taq chi ruum i rukorkiil taq wach ak'ux naa ruye'em taq aweh i rax paam ye'aab' re' re', k'oloq taq panak'ux chi re' taq i hat q'e' kow anaah. 7K'oloq taq panak'ux noq xajosaj taq chaloq i rujosq'iil i QaJaaw Dios pan chiq yuuq' ar taq xatoq'aa' cho rub'aan, eh xa ko je' wo' re' taq i k'ahchi' kaat yu'naak noq xat k'uloq taq chupaam i ye'aab' wili. Eh xama' tinimanik ta wo' taq. 8Eh noq wilkaat taq naah i yuuq' Horeb xayeew taq rujosq'iil i QaJaaw Dios. Eh re' reh xchalik rujosq'iil taq cha naah ruum i re' k'isiin ma' xusach taq awach. 9Eh re' hin xin johtik chinaah i yuuq' chi k'ulariik i kiib' chi tz'ilom ab'aj re' i tz'ihb'amaj wii' i ruyejaam wach i QaJaaw Dios taq awuuk'. Re' hin ka'winaq q'iij ka'winaq aq'ab' xnub'an cho ar chi ma' xnub'an ta nuwa' nuhaa'. 10Eh re' i QaJaaw Dios xuyeew cho weh i kiib' chi tz'ilom ab'aj rutz'ihb'aam wach ruuk' q'ab' i reh. Ar wo' tz'ihb'amaj chu'nchel i xuq'or taq cha weh pa runimaal q'aaq' noq wilkaat taq waraa' yuuq' re' noq qamolom qiib' ar chi qunchelaal. 11Eh noq xik'ik i ka'winaq q'iij i ka'winaq aq'ab' re' QaJaaw Dios xuyeew weh i kiib' chi tz'ilom ab'aj re' i tz'ihb'amaj wii' i korjinaq wach. 12Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: Hiy qajeen qohoq chi jumehq'iil ruum re' i tinamit xawesaj cho Egipto xkiq'eb' chik kiib', jumehq'iil xkikanaa' rub'aan i xnuq'or keh. Re' keh xkiyejaa' chik kitiyoox re' ruuk' i haab'imaj ch'ihch', inki. 13Eh je' wo' chik wili i xuq'or i QaJaaw: Re' hin xnukoj chik rehtaal chi re' i tinamit re' re' q'e' kow i kinaah. 14Re' hat kinakanaa' chi nee nusach kiwach, reh chi neensahchik wach i kib'ihnaal chinaah i wach ak'al. Re' chik i hat naa nuk'ihaaxb'isam taqe aawak'uun awixq'uun korehtaal kiponik chi nimlaj tinamit, eh q'e' kow chikiwach i keh, inki. 15Re' hin xinelik cho chinaah i yuuq' qoplik ruq'aq'al xinqajik chaloq nuyohq'eem taqe i kiib' chi tz'ilom ab'aj re' i tz'ihb'amaj taqe wii' i korjinaq wach. 16Xa re' la' noq xwilow chi xat mahkunik taq chik i hat chuwach i QaJaaw i qaDios, xayejaa' taq atiyoox k'isa imas wakax, re' ruuk' i haab'imaj ch'ihch' xakanaa' taq rub'aan i xuq'or taq aweh i QaJaaw Dios. 17Re' hin xnukut taqe wach ak'al i kiib' chi tz'ilom ab'aj nuyohq'eem naq xnupaxib'eej taq chawach. 18Chi riij i re' xnuxuk'aa' wiib' chuwach i QaJaaw Dios, je' wo' rukab' i xnub'an pampeet, eh ka'winaq q'iij ka'winaq aq'ab' ma' xnub'an ta nuwa' nuhaa', ruum taq amahk ruum taq ayiib' wach na'ojb'al xa a'n taq chuwach i QaJaaw Dios ruuk' i re' xajosaj taq chee rujosq'iil. 19Re' hin ma' k'isiin ta xinyo'jik ruum yohb'aal wach noq xchalik rujosq'iil i QaJaaw Dios taq cha naah reh naq chi naa taq rusacham awach. Xa re' la' re' hin xirib'iraj wo' chik chaloq i QaJaaw Dios xuyeew weh aha' wilik i xnupahqaaj reh. 20Eh re' i QaJaaw Dios ma' k'isiin ta wo' chalik rujosq'iil chinaah i Aarón naa naq rusacham wach, eh re' hin xnub'an wo' nutiij chi riij i Aarón chupaam taqe q'iij re' re'. 21Eh re' hin xnuchop chaloq i k'isa imas wakax tiyoox taq xayejaa' re' i xat mahkunik taq wii' xnukut wach q'aaq' xnuke'j wach xkorjik chi pooq xnutilej chupaam i nim ha' i nelik cho chupaam i yuuq'. 22Eh xajosaj wo' taq chaloq i rujosq'iil i QaJaaw Dios noq wilkaat taq chupaam taqe i ye'aab' Tabera, eh Masah, eh Kibrot-hataava. 23Eh noq wilkaat taq Cades xuq'or taq aweh aaWaJaaw aaDios chi naa naq taq ajohtiik johtoq chi choparik naah i ye'aab' naa naq ruye'em taq aweh. Re' taq i hat xama' xayeew ta wo' taq ak'ux ruuk', eh xama' xanimaj ta wo' taq i xuq'or aweh. 24Re' taq i hat xat k'uloq taq ayu' yu'naak ma' nanimaj ta taq i QaJaaw Dios xa je' wo' re' noq xnunab'eej taq chawach. 25Eh noq xuq'or i QaJaaw Dios chi naa naq rusacham taq awach ka'winaq q'iij ka'winaq aq'ab' xnuxuk'aa' wiib' chuwach i QaJaaw Dios chub'aan i nutiij taq chawiij. 26Je' wili i xnuq'or reh: QaJaaw Dios cha kuy maa sach tii kiwach aatinamiit wili, re' i xawesaj taqe chaloq panti' k'axik ar Egipto ruuk' animaal awajaawriik. 27K'oloq tii panak'ux i xaq'or cho keh taqe awaj kamanoom Abraham, Isaac, i Jacob. Mayeew panak'ux i rukowiil i kinaah, i kimahk, taqe i yiib' wach na'ojb'al inki a'n 28Ruum wixasach kiwach re' taqe i aj Egipto je' wili i neenkiq'or: Re' ki Dios i re' ma' xub'an ta kikojariik chupaam i ye'aab' ruq'orom rib'iral keh, Xa rixowjiik kiwach xub'an noq xresaj taqe reje ayu', xa re' xraaj chi ponik taqe rukansaj pan chiq yuuq', inko'q taqe. 29Re' taqe wili aatinamiit, awak'uun awixq'uun taqe. Eh re' wo' hat xat esanik cho keh Egipto ruuk' i runimaal awajaawriik, kinki reh i Dios.


Copyright
Learn More

will be added

X\