DEUTERONOMIO 7

1Re' i QaJaaw i qaDios naa ruye'em q'ab' chi naa taq awokiik chupaam i ye'aab' naa taq achopom naah, naa resam taq reje chawach i wuquub' chi tinamit. Xiik' naah kininqaal xiik' naah kikowiil taq chawach i hat, re' taqe wili: Re' i aj heteo, aj gergeseo, aj amorreo, aj cananeo, aj ferezeo, aj heveo, aj jebuseo. 2Eh noq re' i QaJaaw Dios ruq'asam taq chik panaq'ab' taqe tinamit re' re', noq achopom taq chik kinaah naa taq asacham kiwach ma' naa ta taq aketelaam kiwach, ma' xta taq i naa ayejaam wach kuuk'. 3Eh ma' naa ta a'nam jinaj taq awach kuuk', ma' naa ta kianam kaxáro taq awak'uun ruuk' i kixq'uun i keh, eh ni xata re' taq awixq'uun i hat naa kianam kaxáro kuuk' i kak'uun i keh. 4Ruum re' keh neen kesaj awak'uun taq i hat chi nunimjiik i hin k'achlik Dios neenkik'am reje chi kilooq'jiik taqe i tiyoox, eh re' i hin neenuyeew i nujosq'iil taq cha naah i hat, eh nee taq i nusach awach xa ruuk' i junteeh i jumuutz' chi naq'wachiis. 5Re' i naa a'nam taq i hat, re' chi naa taq asacham wach i kiartaal i kitiyoox ab'aj raa' chee' korjinaq wii', eh naa asacham kiwach chi jumpech i kitiyoox inkiloq'ej. 6Ruum re' taq i hat, hat taq rusantolaj tinamit i QaJaaw Dios. Eh re' wo' QaJaaw Dios sik'wik taq chawach chi kixilak chu'nchel i tinamit wilkeeb' sut i wach ak'al. Reh chi xat kahnik taq chi jinaj tinamit q'e' looq chi reh. 7Eh re' i QaJaaw Dios xusik' taq chawach, xa re' ma' ruum ta chi xiik' taq naah animaal chikiwach taqe i tokoom tinamit xa hat la' taq k'isa tinamit chikiwach taqe re'. 8Xa ruum la' chi ti ruk'ax taq i QaJaaw Dios. Eh ma' xraaj ta chi ma' xooj ta eloq wach i xti korik ruq'orom cho keh taq aamaam awati't ruum aj re' xat resaj taq chaloq i ruuk' i runimaal i rajaawriik chupaam i kowlaj kamanik i hat naq taq ruminim wii' i wilik naq chi reyil ar Egipto. 9Eh chanab'eej taq i hat chi re' taq aaWaJaaw aaDios i xti manlik Dios korik wach ruk'ux, eh i ruketelaaj kiwach i kik'axwik reh, eh i rub'an i ruq'or i ruk'uhb'aal, i rub'an taqe i ruq'or chaloq kuuk' i rak'uun rixq'uun xajarch'iht pa' chi k'achareel i neeki-ik'ik. 10Xa re' la' re' i QaJaaw naa wo' ruye'em taqe chutojariik i kimahk inixowanik wach, naa rusacham kiwach, jumehq'iil naa ruye'em chee ti' k'axik chikinaah i ma' kinimanik ta reh, je' rukab' i ruk'ul chi keh. 11Je' re' noq re' taq i hat cha a'n taq i ruq'or i ruk'uhb'aal, i taaq'anik i tijinik i rub'an, re' i k'ahchi' taq nuq'orom aweh i hin yu'naak. 12Eh noq ab'iram taq chik taqe i k'uhb'aal wili, wi xa a'n taq wila' ma' xakanaa' taq chik rub'aan. Re' QaJaaw i qaDios naa taq ruketelaam chawach naa rub'anam taq cho awuuk' chi manlik i ruq'orom cho rib'iral keh i qamaam qati't. 13Eh naa kaat taq ruk'axam, naa taq kaat ruk'ihaaxb'isam, naa rukuxisam taq awak'uun awixq'uun, naa rukuxisam taq i awach atik, atrigo, taq i riis aa-uuva, taq awaseite, je' wo' taq i rak'uun awaakaax, taq i rak'uun aatentzuun. Chu'nchel i wilik chupaam i ye'aab' ruq'orom cho keh aamaam awati't chi naa ruye'em taq aweh. 14Xa re' wo' taq i hat naa taq kaat rukuxisam chikiwach chu'nchel i tinamit. Ma' jino'q taq aweh ma' naa ta ruwihiik ruha'lak'uun chi je' winaq, chi je' ixoq. Eh ma' jino'q wo' taq aachikoop ma' naa ta rak'uunaniik. 15Re' i QaJaaw Dios naa ruko'liniik taq aweh chuwach i runimaal yab'ilaal, je' wo' chuwach i ti' k'axik je' rukab' i xkik'ul i aj Egipto noq wilkaat taq cho ar. Re' QaJaaw Dios chikinaah taqe i ki-ixowanik taq awach naa ruye'em chee ti' k'axik re' re'. 16Eh naa taq rukuxiik asacham kiwach i tinamit naa ruye'em taq panaq'ab' i QaJaaw Dios ma' naa ta taq aketelaam kiwach. Eh ma' naa ta taq aloq'em i kitiyoox i keh ruum wixaloq'ej taq re' re' naa ruq'eb'wiik taq aweh. 17Eh re' taq i hat neenakapaaj taq chi q'e' k'ih taqe chawach taq i hat. Eh je' naa wili taq i neenaq'or: ¿Nik' wach noq neenqesaj taqe reje? tiko'q naa taq. 18Re' taq i hat mat yo'jik taq kuum k'oloq taq panak'ux i xub'an taq aaDios ruuk' i kireey i aj Egipto, je' wo' i xub'an kuuk' chu'nchel i aj Egipto. 19Eh k'oloq taq panak'ux taqe i nimaq wach pajarik xub'an i QaJaaw re' i xawil taq i hat ruuk' naq'awach, re' taqe i ma' ilooj taj, re' taqe i sachb'al k'uxliis xuk'uhtaaj. Je' wo' hoq i runimaal i rajaawriik xuk'uhtaaj noq xat resaj taq cho ar Egipto. Re' taq i QaJaaw i qaDios, je' wo' re' i naa rub'anam kuuk' i tinamit naa taq ayo'jiik kuum. 20Eh naa wo' rutaq'aam chaloq i ma' k'isa winaq kaab' reh chi naa kojiik sik'aroq reh i kikanteesjiik taqe i naa kikeb'aam kiib' taq chawach i hat, korehtaal naa kikanteesjiik kuum. 21Je' re' noq ma' naa ta taq ayo'jiik kuum, ruum re' taq i QaJaaw i qaDios xiik' naah nimaal wach naa ruwihiik taq awuuk' cha toob'jiik. 22Re' i QaJaaw Dios q'uun q'uun naa resam taqe reje ar chawach taqe i k'ih ch'uq chi tinamit re' re' noq ojik taq i na a'n reje. Re' taq i hat ma' nee ta taq inasach kiwach xa chi jumehq'iil, reh chi ma' nee ta kik'ihaaxb'iik i josq'laj chikop cha junsuut reh chi ma' nee ta inki a'n taq aweh. 23Re' QaJaaw i qaDios naa ruq'asam taqe panaq'ab' i k'ih ch'uq chi tinamit re' re' naa resam i kajaawriik korehtaal inkuxik rusacham kiwach. 24Re' taqe i kireey naa ruye'em taqe panaq'ab' i hat. Eh re' taq i hat naa rukuxiik taq a'nam keh, ma' naa ta chik rib'irjiik kib'iral chupaam chu'nchel i tokoom tinamit. Eh ma' jino'q kekeh naa kikuyum i peleto taq awuuk', naa la' taq ruk'uxiik asacham kiwach. 25Eh naa taq rukuxiik ak'atam i kitiyoox, eh re' i oro, i plata wilik chikiij i kitiyoox ma' k'am taq, ruum wixak'am taq nee naq'eb' taq awiib' chuwach i QaJaaw Dios ruum re' reh ma' imponik ta chuwach taqe re'. 26Je' re' noq ma' xtaj i ma' imponik ta chuwach i Dios taq naa ak'amam reje panapaat reh chi ma' nee ta nsacharik taq awach i hat. Re' taqe i tiyoox re' re' ma' naa ta taq ak'axam kiwach ruum xanaa wo' rusachariik kiwach.


Copyright
Learn More

will be added

X\