DEUTERONOMIO 6

1Re' hin xuq'or weh i QaJaaw Dios chi re' taqe i k'uhb'aal wili i taaq'anik, i tijinik i rub'an naa nuq'orom taq aweh reh chi nee taq i na a'n chupaam i ye'aab' taq naa awojiik wii' chi k'achariik. 2Reh chi naa taq ayohleem i QaJaaw i qaDios, reh chi nee taq i na a'n taqe i ruq'or i ruk'uhb'aal i taaq'anik i rub'an. Nee i na a'n taq i hat eh nee wo' inki a'n taq awak'uun awixq'uun, je' wo' taqe awiih aamaam reh chi nee najtb'ik taq rooq aak'achariik. 3Hat taq aj Israel chab'iraj taq i k'ahchi' nuq'orom cha a'n taq reh chi suq taq nee ti wihik chupaam i ye'aab' wilkeeb' wii' i suq atoob' reh wo' chi nee taq ti k'ihaaxb'ik je' rukab' i ruq'orom taq chaaweh aaDios re' i ki Dios taq aamaam awati't. 4Chab'iraj taq i hat aj Israel, re' i QaJaaw i qaDios xa jinaj wo' hoq xa re' wo' reh i QaJaaw. 5Eh cha k'ax taq aaWaJaaw i aaDios chu'nchel ak'ux, chu'nchel awánima, chu'nchel awansil. 6Eh re' i k'uhb'aal k'ahchi' taq nuq'orom aweh yu'naak chamol taq panawánima. 7Eh k'ih pech taq naa ach'ob'om rub'ehel keh awak'uun awixq'uun noq wilkaat taq panapaat, noq b'ehik taq i na a'n, noq okik taq aweh chi wirik, eh je' wo' noq naa taq awuktiik. 8Re' taqe i k'uhb'aal wili naa taq ab'ak'am ralaq aq'ab', eh naa taq ab'ak'am yejal awach reh chi neenk'ulik taq panak'ux. 9Eh naa wo' atz'ihb'aam chuwach i rooq taq apaat, je' wo' chuwach i ru puertahiil taq apaat. 10Re' QaJaaw Dios naa ruye'em q'ab' chi naa taq awokiik chupaam i ye'aab' re' i xuq'or chee korik keh taq aamaam awati't, re' i Abraham, Isaac, i Jacob chi naa ruye'em taq aweh. Re' wilkeeb' wii' i nimaq tinamit q'e' holohaq ma' re' ta taq i hat xatyej-anik reh. 11Eh naa taq awehchaam taqe i paat, haa' chu'nchel i nujinaq chupaam ma' hat ta taq xatyej-anik reh, je' wo' taqe i jul ha' ma' hat ta taq xat k'otwik reh, je' wo' taqe i uuva, i olivo, ma' hat ta taq xatikwik reh. Eh re' taq i re' naa ak'uxum korehtaal taq ti nujik chi korik. 12Eh noq ar taq chik wilkaat, chawik'raaj taq awiib', mansahchik taq panak'ux i QaJaaw Dios x-esanik taq cha weh Egipto re' naq i hat taq minooj wii' pankowlaj kamanik. 13Eh xa re' wo' QaJaaw Dios taq naa aloq'em xa re' wo' reh taq naa kamaneem wach, eh xa parub'ihnaal wo' reh taq naa aq'orom i korik. 14Ma' naa ta wo' taq aloq'em i tiyoox, re' inkiloq'ej taqe i tinamit wilkeeb' taq cha junsuut. 15Ruum re' aaDios taq i wilik awuuk' iraaj chi xa re' reh taq neenaloq'ej. Eh wii xaloq'ej taq i tiyoox nee taq inajosaj chee rujosq'iil, nee taq i rusach awach chinaah i wach ak'al. 16Eh ma' naa ta chik taq apajam aaDios, je' rukab' noq xapaj taq cho chupaam i ye'aab' Masah. 17Cha a'n taq chu'nchel ak'ux taqe i ruq'or i ruk'uhb'aal i QaJaaw i qaDios je' wo' taq i tirutaq'aaj wii', i tirutijej taq wii', re' ruq'orom taq chaaweh. 18Re' i holohik, re' imponik chuwach i Dios reh chi suq taq nee ti wihik chupaam i ye'aab' taq narojiik achopom naah. Re' i xuq'or chaloq i xti korik i QaJaaw Dios, chi xye'arik cho keh taq aamaam awati't. 19Reh chi re' i QaJaaw Dios neeresaj taq reje chawach chu'nchel i ki-ixowanik taq awach, je' rukab' i ruq'orom i reh. 20Eh pan jinaj q'iij noq naa taq kipahqaam aweh awak'uun, awixq'uun chi je' wili: ¿Chib'ih kamaj i k'uhb'aal i taaq'anik i tijinik ruq'orom i QaJaaw? inko'q taqe 21Re' taq i hat je' wili kichaq'weesjiik taq naa a'nam: Re' hoj noq xub'an Egipto noq wilkooj chaloq ar naq hoj ruminim pankowlaj kamanik i kireey i aj Egipto. Eh re' i QaJaaw Dios x-esanik cho qeh ar ruuk' i runimaal i rajaawriik. 22Re' hoj xqilow ruuk' naq'qawach taqe i ma' ilooj taj, taqe i sahchb'al k'uxliis ti yo'joq ruum, taqe i xuk'uhtaaj, i xub'an i QaJaaw Dios ar Egipto, eh je' wo' ruuk' i reey, je' wo' xub'an cho ruuk' taqe i rak'uun rixq'uun. 23Re' qaDios xoj resaj cho ar xoj ruk'am cho chupaam i ye'aab' ruq'orom chaloq i xti korik keh i qamaam qati't chi naa ruye'em qeh. 24Re' i QaJaaw Dios xuq'or qeh chi naa qanimam chu'nchel i ruq'or taqe i ruk'uhb'aal. Eh chi naa qayohleem wach i reh, eh chi suq naa qawihiik, eh chi narunajtb'isam rooq i qak'achariik, je' rukab' i k'achi' rub'anam quuk' yu'naak. 25Je' re' noq i ruk'ul chi neenqa a'n chu'nchel i ruq'or i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios je' rukab' i ruq'orom qeh, tiko'q taq keh.


Copyright
Learn More

will be added

X\