DEUTERONOMIO 5

1Re' i Moisés xumol kiwach chu'nchel i tinamit Israel je' wili i xuq'or keh: Re' taq i hat aj Israel chab'iraj taqe i k'uhb'aal ruch'ihil taq i ataq'ab'jiik naa nuq'orom taq aweh yu'naak, cha tijej taq chi korik, eh cha a'n wo' taq. 2Re' i QaJaaw Dios jinaj i xuyejaa' wach quuk' chinaah i yuuq' Horeb chi naaqanam. 3Re' wili ma' xata ruuk' taqe i qamaam qati' xuyejaa' cho wach xuyejaa' la' wo' wach quuk' i hoj i qamolom q'iib' ayu' yu'naak. 4Re' i QaJaaw Dios xti xat ruq'oreej taq cho chi korik chupaam i runimaal q'aaq' chinaah i yuuq'. 5Eh re' hin panayejaal naq taq wilkiin ruuk' i Dios xa hin naq kinq'orik taq aweh chib'ih i ruq'or i Dios ruum re' taq i hat ma' xawaaj ta taq johtik chinaah i yuuq', ruum xat yo'jik taq ruum i q'aaq'. 6Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' hin taq aaWaJaaw aaDios, re' hin xineesanik taq cho aweh ar i Egipto, re' naq i hat taq minooj wii' pankowlaj kamanik. 7Ma' naa ta taq ruwihiik jino'q atokoom dios chi nuwach i hin. 8Eh ma' naa ta taq atz'aqam jino'q atiyoox, ni xata naa taq atz'aqam rujalwaach i wilik pan taxaaj, ni xata re' i wilik wach ak'al, ni xata re' wilik pan palaw ri'sil ak'al. 9Eh ma' naa ta wo' taq axuk'aam awiib' chikiwach i tiyoox, eh ma' naa ta taq aloq'em. Ruum xa re' wo' hin, hin taq aaDios, inwaaj i hin chi xa re' wo' hin naa nulooq'jiik. Eh awach i nixowanik nuwach i nuyeew taqe chutojariik i kimahk i keh, eh je' wo' taqe kiih kimaam. 10Re' taqe i kik'axwik weh, eh inkinimaj i nuk'uhb'aal, i nuyeew i nuk'axb'al chikinaah i keh, eh chikinaah i kiih kimaam. 11Ma' q'or taq i nub'ihnaal, chi xama' xta rub'ehel i hin, hin taq aaWaJaaw aaDios. Ruum re' hin ma' nee ta nukanaa' chi je' re' awach i nee nq'orik i nub'ihnaal chi ma' xta rub'ehel korehtaal i nuyeew chi tojariik i ru mahk. 12Eh mansahchik taq panak'ux i hi'limb'al q'iij re' re', re' naa kiin taq aloq'em wii', hin taq aaDios, je' wo' rukab' i xnuq'or taq aweh. 13Waqiib' q'iij taq naa akamaniik, eh chupaam i waqiib' q'iij re' re' naa taq a'nam chu'nchel akamaj. 14Eh re' ruwuuq q'iij hi'limb'al q'iij, chi weh i hin, hin taq aaWaJaaw aaDios. Ma' xta jino'q i kamanik naa taq a'nam chupaam i q'iij re' re', ni xata re' taq awak'uun, awixq'uun, ni xata re' taq amoso winaq, ni xata re' taq awaaj poh ixoq, ni xata re' taq aab'oyaax, ni xata re' taq aab'uuruux, ni xata jino'q keh taq aachikoop, ni xata re' i tokoom tinamit wilkeeb' taq pana tinamit. Reh chi nee kihi'lik taqe amoso chi winaq chi ixoq, je' rukab' noq naa taq ahi'liik i hat. 15K'oloq taq panak'ux i hat chi hat wo' taq moso noq xat wihik taq cho pan tinamit Egipto re' i xat wesaj taq cho wii' i hin, hin taq aaDios ruuk' i nunimaal i wajaawriik. Ruum aj re', re' hin taq aaWaJaaw aaDios i nuq'or taq aweh chi chamol taq i hi'limb'al q'iij. 16Chak'ax taq atuut aawajaaw reh chi nee najtb'ik taq rooq aak'achariik, eh suq taq neti wihik ayu' wach ak'al i nuye'em taq aweh i hin, hin taq aaWaJaaw aaDios. 17Ma' naa ta taq akaansaniik. 18Ma' naa ta taq ach'uwa'risam wach aakaxáro. 19Ma' naa ta taq awelq'aniik. 20Ma' naa ta taq atz'aqam wach i k'utaaj chi riij aawas achaaq'. 21Maa k'ax taq wach i rehk'een aawas achaaq', maa k'ax taq wach i rupaat aawas achaaq'. Ni xata re' i rak'aal, ni xata re' i rumoso winaq, ni xata re' i raj poh ixoq, ni xata re' i rub'oyaax, ni xata re' i rub'uuruux. Ma' jino'q i chib'ih reh taq aawas achaaq' nataq ak'axam wach, inki Dios. 22Re' taqe i wili i k'uhb'aal xuq'or taq cha weh i QaJaaw Dios noq amolom taq awiib' waraa' i yuuq'. Re' i Dios kow taq xat ruq'oreej chaloq chupaam i runimaal q'aaq', eh chupaam i q'equm paam suutz'. Chi riij i re' ma' xta chik xuq'or, eh re' taqe i q'orik re' re' xutz'ihb'aaj chuwach i kiib' chi tz'ilom ab'aj, eh xuq'asaj weh i hin. 23Eh noq re' taq i hat xab'iraj taq i ruq'oral i Dios xelik cho panq'equm xawilow taq i yuuq' Horeb ruye'aab' i Dios chi k'ahchi' ruqopiik ruum i q'aaq'. Eh chu'nchel i kik'amwik taq ab'eeh taqe mama' winaq k'amal ab'eeh xi chalik chi nuq'orob'jiik. 24Eh je' wili xkiq'or weh: Xti korik wo' hoq chi re' i QaJaaw Dios xuk'uhtaaj qeh i runimaal i rajaawriik, eh xqib'iraj i ruq'oral xelik cho panyejaal q'aaq', yu'naak xqanimaj chi re' reh neerub'an chi nee ruq'oreej taqe i tinamit, eh chi ma' nee ta kikimik. 25Xa re' la' ¿Chib'ih reet noq neenqayeew qiib' pankimik re' qaaq' re' re' neerusach qawach? Ma' nee ta chik inqakuy wila' xoj ruq'oreej chik cho junriim-oq i QaJaaw Dios nee qoh kimik. 26¿Mi wilik ta wo' chik jino'q i nenib'irinik reh i ruq'oral i k'achlik Dios neerub'an cho yejal q'aaq' eh ma' nee ta nkimik? 27Ruum aj re' inqaq'or aweh i hat chi neerub'an chi re' hat nee tiooj chi rib'irjiik chu'nchel i nee ruq'or aweh i QaJaaw Dios. Eh re' chik i hat nee ti q'orik qeh aha' wilik i neeruq'or, eh re' hoj neen qa'an aha' wilik i neeruq'or, inki taqe. 28Eh re' i QaJaaw Dios noq k'ahchi' kiin kiq'oreem k'achi' rib'iram, je' wili i xuq'or cho weh: Re' hin xb'iraj chik chu'nchel i xkiq'or i tinamit re' re', eh xuk'ul nuk'ux i xkiq'or. 29Ma' xta naq reet chi je' re' i neenkikapaaj chi juneliik, eh nee ta naq inkiyeew nuloq'il nee ta naq inkinimaj i nuk'uhb'aal chi juneliik. Reh chi suq neekik'achariik i keh, je' wo' taqe i kiih kimaam. 30Je' re' noq cha q'or keh chi kisutinoq reje chupaam i ki-itz'ihy naah paat. 31Eh re' hat naa akahniik wuuk' ayu', ruum naa nuq'orom aweh chu'nchel i nuk'uhb'aal eh i tinutaq'aaj i ti nutijej taq wii'. Re' hat re' taqe i re' neenaq'or keh, reh chi neenkian chupaam i ye'aab' naa nuye'em keh i hin, inki. 32Je' re' noq re' taq i hat i ruk'ul chi naa taq a'nam chu'nchel i xuq'or i QaJaaw i qaDios maakanaa' taq chik rub'aan chi jumpech. 33Eh chak'am wo' taq naah chu'nchel i xuk'uhtaaj taq aweh aaWaJaaw aaDios, reh chi suq taq nee ti wihik, eh k'ih haab' taq nee ti k'achariik chupaam i ye'aab' naa taq ruye'em aweh i QaJaaw chi naa taq awehchaam.


Copyright
Learn More

will be added

X\