DEUTERONOMIO 4

1Re' i Moisés je' wili i xuq'or: Yu'naak taq i hat aj Israel chab'iraj taqe i k'uhb'aal, i tijinik i nuq'or taq aweh. Chak'am taq naah reh chi nee taq i naa wehchaaj, eh nee taq ti patinik chupaam i ye'aab' re' i naa taq ruye'em aweh i ki Dios qamaam qati't. 2Re' taq i hat ma' ruk'ul taj chi nee taq i natiq naah chi nee taq i nawesaj ruuk' taqe i k'ahchi' nuq'orom taq aweh. Cha a'n taq i ruq'or taqe i ruk'uhb'aal taq aaDios k'ahchi' taq nuq'orom aweh i hin. 3Eh re' taq i hat xawil taq ruuk' naq'awach chib'ih i xub'an i QaJaaw Dios ar Baal-peor noq kuxik rusacham kiwach taq chaxilak chu'nchel i xiloq'inik reh i tiyoox Baal-peor. 4Re' taq i hat ruum chi ma' xakanaa' ta taq runimjiik i k'achlik Dios ko k'achalkaat taq chawunchelaal yu'naak. 5Chakoj taq rehtaal. Re' hin nuk'uhtaam taq aweh taqe i k'uhb'aal, taqe tijinik i rub'an i QaJaaw Dios. Eh nuq'or wo' taq aweh je' rukab' i xuq'or weh i reh, reh chi nee taq i na a'n chupaam i ye'aab' naa taq awojiik wii' chi patinik. 6Naa taq a'nam eh ma' naa ta chik taq akanaam rub'aan, chi je' re', re' taqe i tokoom tinamit neenkikoj rehtaal chi wilik taq ana'ojb'al, eh chi wilik taq akapeb'aal. Eh noq neenkib'iraj rib'iral i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios, je' wili neenkiq'or: Re' i nimlaj tinamit wili xti wilik kina'ojb'al, eh xti wilik kikapeb'aal, inko'q taqe. 7¿Mi wilik ta wo' jino'q i tinamit kitoob'jiik ruum i kitiyoox, je' rukab' noq qohrutoob'eej i hoj i qaDios noq inqapahqaaj reh chib'ih inqaaj i ruyeew wo' cho qeh? 8¿Mi wilik jino'q i nimlaj tinamit wilik i ruk'uhb'aal wilik rajaawriik ruq'oral xti korik je' rukab' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios i hoj je' rukab' i k'ahchi' taq nuq'orom aweh yu'naak? 9Je' re' noq mansahchik taq panak'ux aha' wilik i xub'an i Dios taq xawilow juneliik la' wih-oq taq panawánima reh chi nee inaq'or taq keh awak'uun awixq'uun, je' wo' keh taq awiih aamaam. 10Eh k'oloq taq panak'ux i q'iij noq xnumol taq awach chinaah i yuuq' Horeb. Re' i QaJaaw Dios, je' wili i xuq'or weh: Chamol kiwach weh i tinamit reh chi neenkib'iraj i nuq'oral, reh chi neenkitijej nulooq'jiik. Eh neenkian chupaam i kik'achariik, eh nee wo' inkik'uhtaaj reh i kak'uun kixq'uun, je' wo' reh i kiih kimaam, inki. 11Eh re' taq i hat xat'ooj taq waraa' i yuuq' re' re' k'ahchi' reliik i runimaal q'aaq' chi ju' xanjohtik chik yejaal taxaaj i xaq q'aaq' xaq'equm chik paam i rusib'eel i nelik. 12Eh re' QaJaaw Dios xat ruq'oreej taq chaloq chupaam i runimaal q'aaq' re' re'. Re' taq i hat xab'iraj taq i ruq'oral xa re' la' xama' i xawil ta wo' taq wach. 13Eh xuq'or taq aweh i chib'ih taq i naa a'nam reh chi naa taq ak'amam naah, eh xuq'or wo' taq aweh i ru lajeeb' k'uhb'aal xutz'ihb'aaj chuwach i kiib' chi tz'ilom ab'aj. 14Eh re' hin xuq'or wo' weh i QaJaaw Dios reh chi naa taq nuq'orom aweh taqe i ruk'uhb'aal, eh aha' wilik taqe i ruq'or chi naa taq a'nam reh chi naa taq a'nam chupaam i ye'aab' naa taq awojiik wii' chi patinik. 15Eh chupaam i q'iij noq xat ruq'oreej taq chaloq panyejaal i xaq q'aaq' chinaah i yuuq' Horeb xama' xawil ta wo' taq wach, je' re' noq chawik'raaj taq awiib'. 16Ma' ch'uwareej taq awiib' ruuk' i kiyejeb'jiik taqe i winaq tiyoox, oon ixoq tiyoox. 17Eh ni xata naa taq ayejaam kijalwaach taqe i chikop wilkeeb' wach ak'al, eh ni xata kijalwaach i tz'ikin kirupinik pan taxaaj. 18Ni xata naa taq ayejaam kijalwaach i chikop kijukem kiib' noq kib'ehik, ni xata re' kar wilkeeb' pantaq ha'. 19Eh noq nee taq titz'ehtanik johtoq pan taxaaj noq nee nawil i q'iij i poh, i ch'umiil maa loq'ej taq ruum re' taqe re' re' aaWaJaaw aaDios xkorb'isanik keh. Reh chi naa rukamaniik chi sihq'b'al keh chu'nchel i tinamit wilkeeb' wach ak'al. 20Re' taq i hat xat resaj taq chik cho Egipto panti' k'axik je' rukab' i q'aaq' inhaab'ik wii' i ch'ihch' reh chi xat rukanaa' taq chi hat rak'uun rixq'uun je' rukab' i yu'naak. 21Eh re' QaJaaw Dios xkaqrik wuuk' i hin amahk taq i hat, eh xti xuq'or i korik chi re' hin ma' naa ta nuq'ahxiik reje chi juntar i nim ha' Jordán, eh chi ma' naa ta wokiik chupaam i holohik laj ye'aab' naa ruye'em taq aweh i hat. 22Re' hin chi juntar chee nim ha' Jordán naa nukimiik, ma' naa ta nuq'ahxiik reje chi juntar. Re' taq i hat naa taq aq'ahxiik reje chi juntar naa taq awehchaam i holohik ye'aab' re' re'. 23Xa re' chawik'raaj taq awiib' mansahchik taq panak'ux rub'anariik i xuyejaa' wach i QaJaaw Dios taq awuuk'. Ma' naa ta taq ayejaam jino'q tiyoox chi kijalwaach i chikop xuq'or taq aweh chi ma' toob' ta chi naa taq a'nam. 24Ruum re' QaJaaw i qaDios iraaj i reh chi xa re' reh taq i neenanimaj, re' reh je' rukab' i q'aaq' xa re' yu' rusach wach i ma' holohik taj. 25Eh koq'uun chik noq awik'sam-oq taq chik jarub'-oq haab' chupaam i ye'aab' re' re' wilik-oq taq chik awak'uun awixq'uun, awiih aamaam, xa yejaa'-oq taq atiyoox re' ruuk' i rujalwaach jino'q i xa chib'ih jariik mahk taq i neena a'n chuwach, eh wi xa a'n taq i je' re' nee taq i nayeew rujosq'iil i Dios. 26Re' hin xti korik i nuq'or taq aweh chuwach i taxaaj, chuwach i ak'al chi wi xayejaa' taq atiyoox jumehq'iil naa rusahchiik taq awach chi jumpech. Ma' najt ta naa taq awihiik chupaam i ye'aab' naa taq awehchaam noq naa taq aq'ahxiik chi juntar i nim ha' Jordán. 27Eh naa taq rutukem awach chupaam taqe i tokoom tinamit. Eh xakiib' ixib' chik taqe ak'uliil naa kikahniik chi patinik chupaam i ye'aab' re' re'. 28Eh chupaam taqe i tokoom tinamit re' re' naa taq aloq'em taqe tiyoox ruyej-anik winaq re' ruuk' taqe i chee' ab'aj korjinaq wii', ma' ki-ilwik taj, ma' ki-ib'irinik taj ma' kiwi'k taj, eh ma' ki uxlab'inik taj. 29Noq naa taq awihiik pan tokoom tinamit wila' xasik' taq i Dios chu'nchel ak'ux, chu'nchel taq awánima nee wo' taq i naa req. 30Eh noq naa taq ak'ulum chu'nchel i ti' k'axik re' re' taqe i ruti'kiil k'uxliis, naa wo' chik taq asik'im i Dios, eh naa taq a'nam i nuq'orom taq aweh, eh naa wo' ruketelaam taq awach. 31Re' i QaJaaw Dios ma' jaruuj taq nee ti ruq'eb' chi riij ruk'ux, ma' naa ta rusacham taq awach. Ruum ma' naa ta rusahchiik paruk'ux i xti korik i ruq'orom cho rib'iral keh taq aamaam awati't. 32Re' hin i nuq'or taq aweh chi chasik' taq chi riij, cha kapaaj taq riij i b'anooj cho najtir noq komajaa' taq wilkaat i hat noq xutz'uhkrisaj chee winaq i QaJaaw Dios. Eh cha sik' taq chi riij i hat mi i b'irimaj cho rib'iral chinaah i wach ak'al ixiik'naah nimaal wach xub'an taq cha wuuk' i hat. 33¿Mi wilik jino'q re' i tinamit rib'iram chee ruq'oral i Dios xq'orob'jik cho ruum i Dios eh ma' xikimik taj je' rukab' noq xat ruq'oreej taq chee hat chupaam i xaq q'aaq'? 34¿Mi wilik ta wo' jino'q chi kixilak i k'ih chuq' chi tinamit xsik'arik cho kiwach ruum i kitiyoox. Eh xi-ik'ik chupaam taqe ti' k'axik, eh xitoob'jik ruuk' i ma' ilooj taj i nimaq wach na'ojb'al i pajarik, q'aq'inik, eh xuk'uhtaaj chee runimaal i rajaawriik chikinaah, je' rukab' noq xat rutoob'eej taq i hat i QaJaaw Dios noq xat resaj taq cho pan tinamit Egipto re' i xawil taq ruuk' naq'awach? 35Re' taqe re' xuk'uhtaaj chee i QaJaaw Dios taq aweh i hat reh chi xanab'eej taq chi xa re' wo' reh i xti korik Dios ma' xta chik jino'q Dios chuwach i reh. 36Re' reh kopan taxaaj taq xat ruq'oreej chaloq reh taq aq'ilariik ayu' wach ak'al. Eh xuk'uhtaaj taq cha weh i runimaal q'aaq', eh panyejaal i q'aaq' re' re' xab'iraj taq i ruq'oral. 37Eh re' reh xuk'ax wo' taqe chaloq aamaam awati't taq i hat, je' re' noq xusik' cho wach chi rutinamiit i kiih kimaam. Eh ruuk' i runimaal i rajaawriik xresaj taqe cho Egipto. 38Resaj wo' taqe i nimaq tinamit chupaam i ye'aab' xiik' naah kik'ihaal, q'e' kow kiib' taq chawach i hat reh chi aweh taq chik naa ruye'em i ye'aab' re' re', reh chi re' taq chik i hat naa apatiniik ar, je' wo' rukab' i k'ahchi' ruk'ulariik yu'naak. 39Je' re' noq yu'naak taq i hat chanab'eej taq juneliik-oq wilik taq panak'ux chi re' QaJaaw Dios xa re' wo' reh i Dios pan taxaaj, eh je' wo' wach ak'al, ma' xta chik jino'q Dios chuwach i reh. 40Chanimaj chu'nchel i ruk'uhb'aal, je' wo' chu'nchel aha' wilik taqe i ruq'or re' i nuq'or taq aweh i hin yu'naak. Chi je' re' ma' xta reet taq nee ti k'acharik i hat, je' wo' taq awiih aamaam, eh k'ih laj haab' taq nee ti k'achariik chupaam i ye'aab' naa taq ruye'em aweh i aaDios re' taq i naa aweh chaam chi juneliik, inki. 41Re' i Moisés xusik' wach ixib' chi tinamit wilkeeb' reje parelb'aal q'iij reh i nim ha' Jordán. 42Reh chi chupaam taqe i tinamit re' re' nenooj rukeb'aa' riib' awach i nee rukansaj i ras ruchaaq' ma' xata xraaj chi xukansaj, eh ma' ruum ta chi wilik cho rupleto ruuk' pampeet. Eh noq neenooj rukeb'aa' riib' chupaam jino'q keh i tinamit re' re' nee ruko'leej riij i ruk'achariik. 43Re' taqe ixib' chi tinamit je' wili i kib'ihnaal: Re' Beser wilik wach k'ixkaab' reh i chiq yuuq', keh i riih rumaam Rubén. Re' Ramot wilik paruyuq'ul i Galaad, keh riih rumaam Gad. Re' i Golán wilik paruyuq'ul i Basán reh i yejaal i junch'uq i riih rumaam Manasés. 44Re' wili i k'uhb'aal xuyeew i Moisés keh i aj Israel. 45Re' taqe wili i k'uhb'aal, kitaq'ab'jik, kitijiik xb'aan i aj Israel ruum i Moisés noq xi elik cho Egipto. 46Re' noq ko wilkeeb' chi juntar i nim ha' Jordán chuwach i rutinamiit i Bet-peor re' i ruye'aab' i Sehón kireey i aj amorreo. Re' i Sehón xwihik chi taaq'anik ar Hesbón. Eh noq xi elik cho Egipto i Moisés ruch'ihil taqe i aj Israel xkian reh i reey Sehón. 47Eh re' taqe i aj Israel xkichop naah i rutinamiit i Sehón ruch'ihil irutinamiit Og aj Basán, re' taqe re' i kiib' chi kireey i aj amorreo patim taqe chi juntar i nim ha' Jordán. 48Re' i kiye'aab' ar intohq'ik reje Aroer re' wilik chi chii' i nim ha' Arnón, eh ko ar imponik chinaah i yuuq' Sirión, eh Hermón wo' inkiq'or reh. 49Eh i nik'ik wo' reje Arabá parookb'aal q'iij reje reh i nim ha' Jordán, eh imponik chi chii' i palaw wilik Arabá wilik waraa' i yuuq' Pisga rub'ihnaal.


Copyright
Learn More

will be added

X\