DEUTERONOMIO 34

1Re' Moisés xelik reje Moab xjohtik chinaah i yuuq' Nebo, xooj kochinaah i yuuq' Pisga, re' wilik chuwach i Jericó. Re' QaJaaw Dios ar xuk'uhtaaj reje reh i Moisés i runimaal i ye'aab' Galaad xponik chupaam i kiye'aab' riih rumaam i Dan. 2Eh k'uhtjik wo' reh i ye'aab' q'orooj rib'iral keh i riih rumaam i Neftalí, i Efraín, Manasés, i ye'aab' q'orooj rib'iral keh i riih rumaam i Judá, xponik ko chi chii' i palaw Mediterráneo. 3Xk'uhtjik wo' reh i Neguev, je' wo' hoq i wach i k'ixkaab' Jordá i wach k'ixkaab' Jericó, i tinamit wilkeeb' wii' i xaq ipak' xponik ko chupaam i ye'aab' Zoar. 4Eh re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés ar: Re' aj taqe i ye'aab' wulu' xnuq'or chaloq i xti korik keh aamaam awati't, re' Abraham, i Isaac, i Jacob chi naa nuye'em keh i kiih kimaam. Re' hin xwaaj chi xawil reje wach chi najt ruum ma' naa ta wokiik ar, i nuchjik. 5Chi riij i re' xkimik i Moisés raj kamanoom i Dios chupaam i ruyuq'ul i Moab, je' rukab' i xq'orarik reh ruum i Dios. 6Eh ar xmuhqik chupaam i jinaj ye'aab' wilik wach k'ixkaab' Moab, wilik chuwach i Bet-peor, re' ye'aab' re' re' ma' awach ta xnab'inik reh, chi jumpech. 7Eh jinaj siento ruuk' juninaq haab' i wilik reh noq xkimik ko saqum inilwik inaq'wach, eh ko kow i ruti'jolal. 8Eh re' taqe i aj Israel lajeeb' ru ka'winaq q'iij xkoq'ej i rukimiik i Moisés chupaam i ye'aab' Moab, xkikoj i kiq'eq so' chikiij ruum i ruti'kiil kik'ux chi riij. 9Eh re' i Josué rak'uun i Nun xuk'ul i runa'ojb'al ruuk' i Moisés noq xuyeew i q'ab' chinaah rehtalil chi re' i reh xkahnik chi k'amal kib'eeh i aj Israel, eh re' keh xkinimaj wo' hoq i Josué je' rukab' i xuq'or i QaJaaw Dios reh i Moisés. 10Eh ma' jaruuj chik q'iij xkan chupaam i tinamit Israel jino'q i jalal ruq'oral i Dios chi je' rukab' i Moisés, chi xrilow ta wach i Dios chi korik je' rukab' i xub'an i reh. 11Eh ma' awach ta chik xb'anik reh i ma' k'isa sahchb'al k'uxliis i ma' k'isa ma' ilooj taj xub'an re' i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios chi xub'an chupaam chu'nchel i tinamit Egipto, re' xub'an chuwach i wilik chi reyil ar, chikiwach taqe i kikamanik ruuk'. 12Eh ma' awach ta wo' chik xk'uhtanik awajaawriik i nimaq wach na'ojb'al q'e' looq' xub'an chikiwach chu'nchel i ruch aj Israel.


Copyright
Learn More

will be added

X\