DEUTERONOMIO 33

1Noq ach k'isiin ma' inkimik i Moisés raaj kamanoom i Dios xukuxisaj taqe kab'laj ch'uq chi aj Israel. 2Je' wili i xuq'or: Re' QaJaaw Dios xuk'uhtaaj riib' qeh chinaah i yuuq' Sinaí, eh Seir xuk'uhtaaj chee rusaqumaal, eh xk'ulik sihq'inoq chinaah i yuuq' Parán, ruch'ihil taqe i ruk'ihaal chi santo laj ánjel. Eh ruk'amam chaloq i k'uhb'aal parusak'aaj q'ab', xa je' chik rukab' i q'aaq'. 3Re' i QaJaaw Dios i ruk'ax i rutinamiit, eh ruko'leej taqe i kiq'asam kiib' reh. Eh inkimol kiib' chuwach i Dios chuk'ulariik i ruk'uhb'aal. 4Eh noq re' i Moisés xuyeew qeh i ruk'uhb'aal i Dios reh chi xkahnik chi jinaj qa kooch i hoj, hoj cho riih rumaam i Jacob. 5Eh xwihik jinaj i reey ar Jesurún noq xkimol kiib' i k'amal b'eeh kuch'ihil taqe i k'ih ch'uq chi aj Israel. 6Eh re' i Moisés je' wili xuq'or: Neeta naq inwihik kik'achariik i riih rumaam i Rubén, Ma' ta naq neensahchik kiwach atoob' ta ma' q'e' k'ih taqe chi kiib', inki. 7Eh je' wo' chik wili i xuq'or: QaJaaw Dios chab'iraj chee kitiij i riih rumaam i Judá, chamol wo' chik kiwach kuuk' i kitinamiit. Chako'leej taqe ruuk' awajaawriik, chatoob'eej taqe reh chi ma' xta neeki uchjik kuum i nixowanik kiwach, inki. 8Eh je' wo' chik wili i xuq'or: Re' hat QaJaaw Dios xayeew Turim i Urim keh i riih rumaam Leví, re' kikamanik chawach. Re' xapaj taqe chaloq ar Masah, eh ar chi chii' i nim ha' Meriba. 9Re' taqe i q'e' xat kik'ax i hat chikiwach i kituut, kajaaw, kak'uun, kixq'uun, kas, kichaaq'. Eh re' taqe i riih rumaam Leví xkian taqe i ruq'or aq'oral je' wo' hoq i xayejaa' cho wach kuuk'. 10Re' keh naakik'uhtaniik taqe i aak'uhb'aal keh i aj Israel re' taqe i riih rumaam Jacob. Re' wo' keh kik'atwik insensia, kiye'wik i mayiij chikop chuwach i artaal. 11QaJaaw Dios chakuxisaj tii i naa kianam, eh nee ta naq i suuqb'ik ak'ux chi riij i kikamaj. Eh nee ta naq i na a'n keh i neenkitoq'aa' peleto kuuk', korehtaal ta naq inasach kiwach taqe i nixowanik kiwach, inki. 12Eh chi riij taqe i riih rumaam i Benjamín je' wili i xuq'or: Re' taqe keh q'e' kik'axarik ruum i QaJaaw naa kik'achariik chi suq kik'ux. Eh re' i QaJaaw Dios naa ruko'liniik, naa rutoob'iniik keh chi juneliik, inki. 13Eh chi riij taqe i riih rumaam José je' wili i xuq'or: Re' ta naq i QaJaaw Dios neenkuxisanik cho reh i kak'aal, eh nee ta naq i rut'aqsaj chaloq ruuk' i jab' inchalik pan taxaaj, je' wo' kuuk' i ha' i nelik cho panak'al. 14Eh nee ta naq kikuxeesjik cho ruuk' i wach i kitik i nelik rajlaal haab', je' wo' hoq i nelik rajlaal i poh. 15Eh nee ta naq i nelik chi korik i wach i kitik kimu'uun q'e' looq i nelik chinaah taqe i yuuq' xawilkeeb' wo' cho najtir q'iij. 16Neeta naq i nujik i kiye'aab' ruuk' i suq atoob'. Eh nee ta naq inkuxeesjik chee kak'aal ruum i QaJaaw Dios xq'orik cho pank'iix qoplik ruq'aq'al. Neeta naq inye'arik cho keh chu'nchel otob'il wili reh taqe i riih rumaam José, ruum re' reh xk'amwik cho kib'eeh taqe i ras ruchaaq. 17Re' taqe i riih rumaam José q'e' holohik je' kiloq'il i peet rak'uun imas wakax, je' i kikowiil imas wakax wilik cho panch'ahn xiik' naah kowiil i rukaa'. Eh ruuk' i re' naa kianam reh i wilkeeb' pan nimaq tinamit chinaah i wach ak'al. Re' naa kib'aniik i re', re' taqe i ruk'ihaal chi riih rumaam Efraín, i ruk'ihaal chi riih rumaam Manasés. 18Eh je' wo' chik wili i xuq'or: Re' taq i hat riih rumaam Zabulón suuq b'oq taq ak'ux ruuk' aab'iyajo. Re' taq i hat riih rumaam Isacar suuq b'oq taq ak'ux chupaam taq aa itz'ihy naah paat. 19Eh naa taq ayuq'eem i aatinamiit chinaah i yuuq', ar taq naa aq'asam aamayiij reh i korik wach k'uxliis. Eh naa taq areqem ab'ehomal chinaah taqe i palaw, eh naa wo' taq areqem ab'ehomal ruuk' i saniib' chi chii' palaw, inki. 20Eh je' wili i xuq'or chi riij i riih rumaam Gad: Neeta naq inye'arik runimaal wach i QaJaaw Dios i ye'wik chi nim i kiye'aab' i riih rumaam Gad. Re' keh je' kikab' i kaq b'ahlam noq ruy-eej rutiib' mi re' i tileb', oon re' i naah neeruk'ux. 21Re' taqe riih rumaam Gad sik'ooj wach ye'aab' xye'arik keh, je' rukab' i ye'aab' xye'arik keh i k'amal b'eeh. Eh xkian wo' hoq i ruq'or i ruk'uhb'aal i QaJaaw, xkian i korik taqe i kik'amwik kib'eeh i aj Israel, inki. 22Eh je' wo' chik wili i xuq'or: Re' taqe riih rumaam Dan je' kikowiil i rak'uun kaq b'ahlam i nelik cho ar Basán, inki. 23Eh je' wo' chik wili i xuq'or: Re' taqe i riih rumaam Neftalí ma' k'isiin ta xikuxeesjik ruum i Dios, ruum kehchaaj ye'aab', i nelik cho chi korkiil i rookb'aal q'iij, imponik kopan tz'eet reh i rookb'aal q'iij, inki. 24Eh je' wo' chik wili i xuq'or: Neeta naq kikuxeesjik i riih rumaam Aser nee ta naq inajawjik kiwach kuum i kuch aj Israel, eh nee ta naq i nelik i ma' k'isa aseite pan kiye'aab'. 25Eh re' taqe i ru puertahiil i kitinamiit re' ruuk' i raxch'ihch' i q'an ch'ihch' korjinaq wii', eh nee ta naq inwihik kikowiil nik' najtiil neekik'acharik. 26Re' taq i hat aj Jesurún chanab'eej taq chi ma' xta chik jino'q dios chi je' rukab' i QaJaaw Dios k'ulik i rub'an i loq' pan taxaaj reh taq atoob'jiik kulik i rub'an iloq nah suutz' ruuk' i runimaal i rajaawriik. 27Re' QaJaaw Dios wilik chi junelik neenko'linik taq aweh, eh naa taq ruye'em aakowiil chi juneliik. Eh xresaj taq reje chawach i aj ixowaal, eh xuq'or taq aweh chi naa taq asacham kiwach. 28Re' taq i hat aj Israel i hat taq riih rumaam Jacob ch'iklik taq ak'ux noq naa taq ak'achariik, re' taq awiih aamaam pansuqkiil k'uxliis naa kik'achariik. Eh ma' k'isiin i trigo, i uuva naa reliik taq panaye'aab', eh elik naa rutz'aqteesjiik ruum i jab'. 29Atoob' taq aweh i hat aj Israel, ¿Mi wilik chik jino'q i tinamit chi je' taq rukab' i hat? Re' QaJaaw Dios, xko'linik, inchajinik, je' taq aq'as laj ch'ihch' noq wilik, ruum i reh taq naa aweliik korik. Re' i ki-ixowanik taq awach naa kiq'asam kiib' taq panaq'ab' naa taq awesam i runimaal kiwach, inki i Moisés.


Copyright
Learn More

will be added

X\