DEUTERONOMIO 32

1Re' i Moisés je' wili i xuq'or parutz'uuy: Chab'iraj i hat taxaaj, chab'iraj i hat wach ak'al i naa nuq'orom ruuk' nuchii'. 2Re' tijinik i nub'an je' rukab' i jab', re' nuq'oral, je' rukab' i raab' suutz', je' rukab' i musjab' intaqsanik i reh i rax ch'ahn, je' rukab' i kowlaj jab' inqajik chinaah i tik mu'uun. 3Eh naa nuq'orom i rub'ihnaal i QaJaaw Dios, reh chi re' tinamit neenkikoj rehtaal chi wilik rajaawriik. 4Re' reh i ko'linik qeh, je' rukab' i paat ab'aj chi qeh, re' rukamaj xti manlik wach, eh korik wach ruk'ux. Re' wo' reh i Dios inye'wik reh i korik, ma' xtaj i ma' holohik taj i rub'an, eh xa re' i holohik i rub'an, eh re' i korik. 5Re' taq i hat yiib' taq wach ana'ojb'al, ma' holohik ta taq tib'anik chuwach i Dios ma' ruk'ul ta chi hat taq rak'uun rixq'uun. 6¿Mi je' taq re' i rutojariik riij reh re' i QaJaaw taq i naa a'n i hat taq tinamit yojeel taq aanaah ma' xta taq ana'ojb'al? ¿Mi ma' re' taq re' reh aaWaJaaw xtz'uhkrisanik taq aweh, eh xuyeew taq ak'achariik? 7K'oloq taq panak'ux chib'ih i taqe i k'uluuj chaloq, cha kapaaj taq riij taqe i haab' xat ik'ik taq cho wii'. Eh cha pahqaaj taq reh awajaaw reh chi neenkiq'or taq aweh, cha pahqaaj taq keh i mama' winaq reh chi neenkik'utjaaj taq aweh. 8Eh noq re' i QaJaaw Dios nim rajaawriik xuch'aq i kiye'aab' i nimaq tinamit xuq'or keh aha' naa rik'iik i kik'ula't. Eh xuyeew kiye'aab' taqe i aj Israel re' q'oreel nik' kik'ihaal taqe chupaam i ju'jun ch'uq chi kitinamiit, 9Eh re' QaJaaw Dios cha'jinik taq aweh i hat aj Israel riih rumaam chee Jacob re' taq i hat xat kahnik chi rutinamiit. 10Eh xatrutob'eej taq chupaam i ye'aab' chiq yuuq' ma' xta wilik chupaam, xat rub'ur taq chuwach i k'uxik, xukoj taq ana'ojb'al, xatrucha'jeej taq, chi je' rutiyoxil naq'wach. 11Eh i rub'an taq awuuk' je' rukab' i rub'an i xihk i rutijej taqe i kok' rak'uun chi rupinik i ruk'am kib'eeh noq majaa' inki a'n i rupinik i ruk'ul taqe chinaah i ruxiik' noq kiq'ehb'ik naq. 12Xa re' wo' i QaJaaw Dios xk'amwik taq ab'eeh ma' jino'q i tiyoox xtoob'inik taq aweh. 13Eh xat ruk'am taq chinaah taqe i yuuq', eh xat ruk'uxlaaj taq ruuk' taqe i tik xelik chupaam taqe i ye'aab'. Eh xilak ab'aj xareq taq i riis kaab', eh xilak taq nimaq ab'aj xelik i higo, inokik chi aseite. 14Eh xkiyeew taq aweh i sas wach lecha awaakaax, eh xak'ux taq aweh i chihooj laj tentzun, i q'ina' laj kaprax, taqe imas tentzun kichalik Basán. Eh xak'ux taq aweh i chihooj laj trigo, eh xa wuk'ej taq aweh i riis uuva xa kaq chik wach, xa je' chik k'ik'. 15Re' Jesurún ma' k'isiin ta xq'inab'ik, xan reprotik chik inka'yik ruum i ruq'ina'iil, xa re' la' xuq'eb' chi riij ruk'ux i Dios tz'uhk'risanik reh, xuq'eb' chi riij ruk'ux intoob'inik reh, i raj ko'loom. 16Yohb'aal wach noq xajosaj taq rujosq'iil ruum xaloq'ej taq i tiyoox, xchalik i rujosq'iil ruum i yiib' wach na'ojb'al taq xa a'n 17Eh xaq'asaj taq amayiij chikiwach i aj yahm, je' wo' chikiwach taqe i tiyoox i ma' aweht'al ta taq kiwach. Re' taqe i tiyoox ko ak' chik taqe ko xik'uloq, ma' xkiyeew ta cho ruloq'il aamaam awati't. 18Re' taq i hat aj Israel xsahchik taq panak'ux aaWaJaaw inko'linik taq aweh, xsahchik taq panak'ux aaDios i xye'wik ak'achariik. 19Eh re' QaJaaw Dios ma' k'isiin ta xchalik rujosq'iil noq xaq'eb' taq chi riij ak'ux, i hat naq taq rak'uun rixq'uun. 20Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' hin naa nuq'eb'em taqe chi kutkeel chib'ih pa' nee kiooj pa'lojoq wii', xti korik wo' hoq chi yiib' wach kina'ojb'al ma' korik ta wach i kik'ux. 21Re' keh xkiyeew nujosq'iil ruum re' chik i tiyoox xkinimaj ma' re' ta wo' taqe Dios. Re' hin naa wo' nuye'em kijosq'iil ruum tokoom chik tinamit i naa nukojom chi nutinamiit. Re' hin naa nuye'em kijosq'iil i ruum jinaj tinamit ma' rureq ta chi riij. 22Yohb'aal wach noq xqop i nujosq'iil xa je' chik rukab' i q'aaq' xa re' yu' ruk'atam i ruchamiil paam aak'al, eh je' naa neeruk'at i wach ak'al, haa' taqe i tik, je' na naa ruk'atam i waraa' taqe i yuuq'. 23Wach kinaah i keh naa nuye'em chu'nchel i ti' k'axik je' naa ruuk' flecha naa nukutum taqe. 24Naa kikimiik ruum wi'jaleel, eh ruum tz'a', naa rusachariik kiwach ruum i runimaal yab'ilaal. Eh naa nutaq'aam cho chikinaah i ma' k'isa josq'laj panch'ahn chikop, je' wo' taqe i josq'laj aaq' re' ruuk' i xa re' yu' kikansanik. 25Re' naa kikanteesjiik chi q'aslaj ch'ihch' pantaq b'eeh, eh naakiyohb'eesjiik pankipaat. Eh naa kikimiik taqe i k'ijolaq, taqe i q'ahxoq, taqe i kok' ha'lak'un koch'uch' inki a'n i je' wo' taqe i rijib' chik taqe. 26Re' hin xnukapaaj naq nutukem kiwach pantaq tokoom tinamit, reh chi xsahchik wach i kib'ihnaal chinaah i wach ak'al. 27Re' hin ma' xwaaj taj chi ma' holohik ta xiq'orik chawiij i aj ixowaal, ma' xwaaj ta wo' hoq chi xkinimb'isaj kiwach i ki-ixowanik nuwach, eh chi xkiq'or chi je' wili: Re' wili hoj xoj b'anik ruuk' i qajaawriik, ma' re' taj i Dios xb'anik, ma' inko'q ta taqe. 28Ruum re' taqe i aj Israel ma' keht'al ta chik inki a'n ma' xta kina'ojb'al. 29Wita wilik kina'ojb'al nee naq inkikapaaj riij nee naq inkireq chi riij nik' wach noq nakojiik kuxoq. 30¿Chib'ih reet re' noq xa jinaj chi winaq xkahnik reje keh i jinaj miil? ¿Chib'ih reet noq xakiib' chi winaq i xkahnik reje keh i lajeeb' miil? Je' re' xkik'ul ruum re' i kaJaaw i ki Dios ma' xuko'leej ta chik taqe. 31Re' i ki-ixowanik qawach keht'al chi re' inko'linik kekeh ma' je' ta rukab' inko'linik qeh i hoj. Eh re' ki-ixowanik qawach keht'al chi je' re'. 32Eh re' i nixowanik kiwach i aj Israel re' ruuk' taq i kiih kimaam i aj Sodoma i aj Gomorra, re' taqe re' inki a'n je' rukab' i rub'an i k'ahlaj uuva inkansanik. 33Re' kihaa' je' rukab' i rukiih i aaq' xa re' yu' inkansanik. 34Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Chu'nchel inki a'n re' re' wilik panuk'ux k'ahchi' numolom wach. 35Eh noq naa ruponiik i q'iij naa nuye'em jilow keh inki a'n je' rukab' i ruk'ul chi keh noq naa ruponiik i q'iij noq naa kiq'ehb'iik, ponik reh i q'iij, i ora chi naa rusahchiik kiwach, inki. 36Re' i QaJaaw Dios naa ruko'leem i rutinamiit naa ruketelaam kiwach i rumoso. Noq naa rilom chi ma' inkikuy ta chik, ma' xta chik kikowiil, i kow naq kiib', re' i ma' kow ta kiib', naa ruketelaam kiwach. 37Eh je' wili i naa ruq'orom keh i aj ixowaal re' re': ¿Aha' wilik taq aadios inakoj naq taq chi ko'len aweh, re' i naa ch'ikaa' naq taq wii' ak'ux? 38Re' taq aadios inak'at taq aq'ina' laj mayiij chuwach i nayeew taq i riis uuva chuwach, kiwuktoq cho yu'naak reh taq cha toob'jiik tik'oloq taq ruko'leej. 39Chanab'eej taq chi xa re' wo' hin i Dios, ma' xta chik jino'q dios chi nuwach. Re' hin kinye'wik i k'achariik, re' wo' hin kinesanik reh. Re' hin kinye'wik i ti', hin wo' chik kiniq'omanik reh. Ma' awach taj i neeruko'leej riib' panuq'ab'. 40Re' hin i nujosaj i nuq'ab' taxaaj i nuq'or i xti korik chi re' hin i k'achlik Dios wilkiin chi juneliik. 41Re' hin je' naa xan reprotik chik ch'ihch' i naa nuq'asb'isam, noq naa nutoq'aam q'ataj q'orik naa nub'anam jilow keh i ki-ixowanik nuwach i xkian naa nuye'em jilow xkian i ki-ixowanik nuwach, je' rukab' i ruk'ul chi keh. 42Re' hin je' naa nunujisam chik'ik' i nuflecha, eh je' naa ruuk' q'aslaj ch'ihch' naa nukansam, taqe i wilkeeb' pantz'ilom, taqe i kib'anik i taaq'anik chi kixilak i ki-ixowanik nuwach, inki i Dios. 43Re' taq i hat nimaq tinamit suuqb'oq taq ak'ux ruuk' i rutinamiit i QaJaaw Dios, ruum re' reh naa rub'anam jilow i kikimiik i rumoso, naa rub'anam jilow keh i xikansanik keh i rutinamiit, eh naa rukuyum kimahk i rutinamiit, inki parutz'uuy i Moisés. 44Re' i Moisés ruch'ihil i Josué rak'uun i Nun xiooj kuuk' i tinamit kimolom kiib' xuch'ob' rub'ehel chikiwach nik' wach i ruq'or i tz'uuy. 45Eh noq re' i Moisés rukohlaam chik i tz'uuy wili je' wili i xuq'or keh, chu'nchel i aj Israel: 46Re' taq i hat chamol taq panawánima taqe i k'uhb'aal i xnuq'or taq aweh yu'naak, reh chi nee taq inaq'or keh awak'uun awixq'uun chi neenkian chu'nchel i ruq'or i k'uhb'aal re' re'. 47Re' ruk'uhb'aal i Dios wili ma' xata k'utaaj wilik la' ruk'am chaloq, ruum re' re' taq naa ruye'wiik ak'achariik. Eh ruum i re' najt taq naa aak'achariik chupaam i ye'aab' naa rojiik taq achopom naah, re' i wilik chi juntar i nim ha' Jordán, inki. 48Eh xa chupaam wo' hoq i q'iij re' re', re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés: 49Re' hat johteen chinaah i yuuq' Nebo, re' i wilik panyejaal yuuq' Abarim re' i wilik pankiyuq'ul i aj Moab, re' wilik cho chuwach i tinamit Jericó, ar xa chi najt neenawil reje wach i ye'aab' Canaán, re' i naa nuye'em keh awuch i aj Israel. 50Eh chinaah i yuuq' naa ajohtiik wii' ar naa akimiik naa rojiik taqe areqem awach aweh kamnaq, je' rukab' noq xkimik aawas Aarón chinaah i yuuq' Hor xoj wo' rureq taqe awach reh kamnaq. 51Je' wo' re' i naa ak'ulum i hat ruum akab'cheel taq xat mahkunik, chi nuwach noq wilkaat taq kuuk' i aj Israel noq wilkaat taq chi chi' i nim ha' Meriba-cades, chupaam i chiq yuuq' Zin. Korik noq ma' xayeew ta taq nuloq'il chikiwach awuch aj Israel. 52Ruum aj re' xa chi najt naa awilom reje wach i ye'aab' naa nuye'em keh awuch aj Israel, eh re' hat ma' naa ta awokiik ar i nuchjik.


Copyright
Learn More

will be added

X\