DEUTERONOMIO 31

1Re' i Moisés je' wili i xuq'or keh chu'nchel i aj Israel: 2Re' hin jinaj siento ruuk' juninaq haab' chik i wilik weh ma' xta chik wansil chi k'ul nee kinooj. Eh re' QaJaaw Dios ruq'orom wo' weh chi ma' naa ta nuq'ahxiik reje chi juntar i nim ha' Jordán. 3Eh re' taq aaWaJaaw aaDios naa rojiik chi peet b'eeh taq chawach reh chi nee taq i na a'n keh i tinamit naa taq awik'iik ponoq wii', korehtaal taq i nawehchaaj i kiye'aab'. Eh re' chik i Josué naa rukahniik chi k'amal taq ab'eeh, je' rukab' i ruq'orom i QaJaaw Dios. 4Re' QaJaaw Dios naa rub'anam kuuk' i tinamit re' re' je' rukab' i xub'an reh i Sehón, eh ruuk' i Og kireey i aj amorreo, je' rukab' i xub'an cho kuuk' i kitinamiit xu sach kiwach. 5Eh wila' re' i QaJaaw Dios xuyeew taq panaq'ab' taqe i tinamit re' re' inchol taq a'nam kuuk' i nuq'or taq aweh. 6Hat-oq taq kow, eh achopom-oq taq ak'ux, mat yo'jik taq kuum noq naa taq kaat kik'ulb'ilem, ruum re' i QaJaaw i qaDios naa rutoob'iniik taq aweh, eh ma' jaruuj taq naa kaat rukanaam cha wutkeel, inki. 7Eh re' i Moisés xuyuq'eej ruuk' i Josué, je' wili i xuq'or reh chikiwach chu'nchel i aj Israel: Matyo'jik kow-oq ak'ux ruum re' chik i hat naa ak'amwiik reje kib'eeh i tinamit wili reh ojik chupaam i ye'aab', re' i xuq'or chee i xti korik i QaJaaw Dios keh taq aamaam awati't chi naa ruye'em taq aweh, eh re' hat naa aye'wiik keh i kiye'aab'. 8Re' wo' i QaJaaw Dios naa rojiik chi peet b'eeh chawach re' reh naa rutoob'iniik aweh, ma' jaruuj naa kaat rukanaam cha wutkeel. Je' re' noq mat yo'jik, marub'an kiib' ak'ux, inki. 9Re' i Moisés xutz'ihb'aaj i k'uhb'aal wili, eh xuq'asaj keh i k'amal kib'eeh i aj tiij re' taqe i riih rumaam i Leví i kik'amwik reh i loq'laj kaxa molik wii' i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios. Eh xuyeew keh i k'amal b'eeh chi kixilak i aj Israel. 10Re' i Moisés je' wili i xuq'or keh: Rajlaal wuquub' haab' noq naa ruponiik i q'iij reh i kuyuj mahk chi riij i k'aas, noq naa rub'aan i ninq'iij chi riij i kok' perpat xaq chee' kinaah. 11Re' noq inkimol kiib' chu'nchel i aj Israel chuwach i kaJaaw i ki Dios chupaam i ye'aab' naa rusik'im wach i reh, ar naa rilariik wach i k'uhb'aal wili, chi kixikin i keh. 12Eh naa amolom kiwach chu'nchel i tinamit, chi winaq chi ixoq, chi ha'lak'un chi tokoom tinamit i patim taq chupaam aatinamiit reh chi neenkib'iraj noq neenilarik wach i k'uhb'aal wili. Reh chi neenkitijej ruyohljiik i kaJaaw i ki Dios, reh chi neenkian i ruq'or i k'uhb'aal re' re'. 13Reh wo' hoq chi re' taq awak'uun awixq'uun naa kiwihik re' i ma' k'ahchi' ta kib'iram neenkib'iraj rib'iral, reh chi neenkitijej ruyohljiik taq aaWaJaaw aaDios chupaam i kik'achariik chupaam i ye'aab' naa taq rojiik achopom naah noq hat taq chik q'ahxinaq reje chi juntar i nim ha' Jordán, inki. 14Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés: Yu'naak i hat k'isiin chik ma' imponik i ruq'ijil akimiik, chayuq'eej i Josué hiy taq akab'cheel chupaam i nuSanto laj itz'ihynaah paat molb'al iib', inki. Eh re' Moisés ruch'ihil i Josué xiooj wo' kikab'cheel chupaam i rusanto laj itz'ihy naah paat molb'al iib'. 15Eh ar xuk'uhtaaj riib' i QaJaaw Dios chikiwach chupaam i junsahl chi suutz', xooj pa'lojoq chinaah i ookb'al reh i rusanto laj itz'ihy naah paat i Dios. 16Eh re' i QaJaaw Dios, je' wili i xuq'or reh i Moisés: Re' hat achk'isiin ma' tikimik, naa rojiik taqe areqem aamaam awati't. Eh re' tinamit wili naa kianam i je' k'oyomal ruum nakiloq'em taqe i tiyoox, re' inkiloq'ej chupaam i tinamit naa rojiik kichopom naah. Eh naa kiin kiq'eb'em chi riij kik'ux, ma' naa ta kianam i nuyejaam wach kuuk'. 17Xa re' la' re' hin yohb'aal wach i nujosq'iil naa nuye'em chikinaah, naa taqe nuq'eb'em chi riij nuk'ux ma' naa ta chik nukapaam taqe ma' k'isiin i ti' naa ruchaliik chikinaah naa rutib'iik kik'ux korehtaal naa kiq'orom chi je' wili: Re' ti' k'axik wili k'ahchi' qak'ulum ruum re' i QaJaaw Dios xoj rukanaa' chi qutkeel, inko'q taqe. 18Eh chupaam i q'iij re' re' naa nuq'eb'em taqe chi riij nuk'ux chi jumpech ma' naa ta b'iram taqe ruum i yiib' wach na'ojb'al naa kianam, eh ruum chi naa kojiik chi kiloq'oonjiik taqe i xatz'aqoj tiyoox. 19Yu'naak i hat cha tz'ihb'aaj keh i tz'uuy wili chak'uhtaaj keh i aj Israel reh chi neenkitz'uyej ch'ob'al rub'ehel chikiwach chi ma' holohik taj i naa kianam. 20Re' hin naa nuk'amam taqe reje chupaam i ye'aab' i nelik wii' i suq atoob' re' i nuq'orom chaloq i xti korik keh i kimaam kati't chi naa nuye'em keh. Eh noq re' keh suq chik kiwa' kihaa', eh naakiq'inab'iik, naa kojiik chi kilooq'jiik i tiyoox. Re' hin naa chik kixowaam nuwach, ma' naa ta kianam i nuyejaam wach kuuk'. 21Eh noq naa ruchaliik i ma' k'isa ti' k'axik chikinaah naa rutiib'iik kik'ux, naa kitz'uyem i tz'uuy wili rehtalil chikiwach chi ma' holohik ta kib'anik. Eh re' taqe i kiih kimaam naa wo' ruk'uliik pankik'ux naa kitz'uyem i tz'uuy re' re'. Re' hin noq komajaa' naq i nuk'am taqe reje chupaam i ye'aab' nuq'orom rib'iral keh, xa weht'al wo' naq chik aha' wilik reje i kikapeb'aal, inki i Dios. 22Re' Moisés xanoq wo' chupaam i q'iij re' re' xutz'ihb'aaj i tz'uuy re' re', xuk'uhtaaj keh i aj Israel reh chi xkitijej. 23Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Josué i rak'uun i Nun: Re' hat chakowej awiib' maa rub'an kiib' ak'ux, re' hin naa nuwihiik awuuk', re' chik i hat naa ak'amam reje kib'eeh i tinamit Israel noq naa kokiik chupaam i ye'aab' nuq'orom keh chi naa nuye'em keh, inki. 24Eh noq re' i Moisés xukohlaaj rutz'ihb'jiik i k'uhb'aal wili pan jinaj huuj, 25je' wili i xuq'or keh i k'amal kib'eeh i aj tiij re' ruuk' taqe riih rumaam i Leví, re' kik'amwik reh i loq'laj kaxa molik wii' ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios: 26Chak'am taq i huuj wili chamol taq qohoq parucheel i kaxa molik wii' k'uhb'aal reh chi ar naa ruwihiik k'uhtb'al reh chi ma' holohik ta taq naa ab'aniik. 27Re' hin weht'al chi ma' tinimanik ta taq, q'e' taq kow i anaah. Eh yu'naak ko k'achalkiin wo' naq, eh xaq'eb' taq chi riij ak'ux runimjiik i QaJaaw Dios. Eh raaj noq hin chik kamnaq xiik' naa nchinaah yib'kiil wach taq naa ab'aniik. 28Yu'naak chamol taq cho kiwach awuuk' ayu' taqe i k'amal b'eeh, taqe i kitaaq'anik taq aweh chupaam taqe i ju'jun ch'uq chi aatinamiit, reh chi neenuq'or keh taqe i wili, eh re' hin i nuq'or chi re' taxaaj, chi re' i wach ak'al naa rilwiik reh chi korik chi naakik'ulum i ti' k'axik re' re'. 29Re' hin weht'al chi noq hin chik kamnaq ma' holohik ta taq naa ab'aniik, naa taq akanaam rub'aan i xnuq'or taq aweh chi naa a'nam. Eh weht'al wo' hoq chi naa ruchaliik i runimaal i ti' k'axik taq cha naah ruum chi naa taq a'nam i yiib' wach na'ojb'al chuwach i QaJaaw Dios naa ruchaliik i rujosq'iil taq cha naah, inki. 30Eh re' Moisés xuq'or i tz'uuy wilik chikiwach chu'nchel i aj Israel kimolom kiib' ar, xuq'or nik' wach i ruq'or i tz'uuy pantoq'omb'al cho reh, eh xponik kopan kuxesb'al wach.


Copyright
Learn More

will be added

X\