DEUTERONOMIO 3

1Eh chi riij taqe i re' xoj ooj chupaam i b'eeh inooj Basán, eh re' Og i kireey i aj Basán ruch'ihil taqe i ru soldado xchalik chi qak'ulariik chupaam i ye'aab' Edrei ar xutoq'aa' q'aq'inik quuk'. 2Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: Re' taq i hat mat yo'jik taq kuum. Re' hin naa nuq'asam taq panaq'ab' i reh ruch'ihil taqe i ru soldado je' wo' taqe i ruye'aab', reh chi nee taq i na a'n ruuk' i reh je' rukab' i xa a'n taq ruuk' i Sehón kireey i aj amorreo, re' i xwihik cho Hesbón, inki. 3Eh noq re' i QaJaaw Dios ruye'em chik panq'aq'ab' i Og ruch'ihil chu'nchel i ru soldado xkuxik taqe qakansam i tinamit patim naq taqe ar. 4Re' hoj i qachop naah i rutinamiit ma' xta chik jino'q i rutinamiit ma' xqachop ta naah oxk'ahl ch'uq i tinamit qachop naah. Re' taqe i wilkeeb' paruyuq'ul i Argob wilik Basán re' i xwihik wii' chi reyil i Og. 5Eh chu'nchel i tinamit re' re' kotimaj kiij chi najt kinaah tz'aq, eh ch'ihch' i kipuertahiil, eh nimaq paam ch'ihch'. Eh ma' xqajlaaj ta haa' i tinamit ma' kotimaj ta kiij chi tz'aq. 6Xkuxik wo' qasacham kiwach chu'nchel i wilkeeb' ar chi winaq chi ixoq chi ha'la'k'un je' rukab' i xqa'an ruuk' i Sehón kireey i aj Hesbón. 7Re' xkahnik qee hoj xa re' wo' hoq i kichikoop ruch'ihil taqe i xa chib'ih jariik k'ih taq tz'aq xqareq chupaam taqe i kitinamiit. 8Eh chupaam taqe i q'iij re' re' qachop wo' kinaah i kiye'aab' taqe i kiib' chi kireey i aj amorreo wilkeeb' chi juntar i nim ha' Jordán ar tohq'ik reje chi chii' i nim ha' Arnón, eh koxponik kochinaah i yuuq' Hermón. 9Re' taqe i aj Sidón, Sirión inkiq'or reh i yuuq' Hermón. Eh re' taqe aj amorreo Senir inkiq'or reh. 10Eh qachop wo' naah chu'nchel i tinamit wilkeeb' wach k'ixkaab' Galaad, Basán, xponik ko Salca, i Edrei. Re' taqe i ye'aab' ruchopom naq naah i Og i xwihik chi reyil ar Basán. 11Eh ach wo' naq re' i Og kireey i aj Basán xkahnik chi re' ruuk' taqe i nimaq winaq kitinamiit i aj Amón, Rabá. Re' ruch'aht inwirik wii' re' ruuk' i ch'ihch', kijib' b'ara ruuk' ka'k'itub' runimaal rooq, kiib' b'ara i wach. 12Eh noq xqachop naah chu'nchel i ye'aab' re' re', re' hin xnuyeew keh i riih rumaam Rubén, i riih rumaam i Gad i ye'aab' xtohq'ik reje ar Aroer chi chii' i nim ha' Arnón. Eh xnuyeew wo' keh i yejaal taqe i yuuq' wilkeeb' Galaad, je' wo' taqe jar ch'uq i tinamit wilkeeb' ar. 13Eh xnuyeew keh i yejaal ch'uq chi riih rumaam Manasés i ruq'ox i ye'aab' wilik Galaad, je' wo' chu'nchel i ye'aab' wilik paruyuq'ul i Basán, re' naq i ruchopom naah i Og. Eh xnuyeew wo' keh chu'nchel i ye'aab' Argob re' inkiq'or reh chi kiye'aab' i nimaq kooq winaq. 14Eh re' Jair re' ruuk' taqe i riih rumaam Manasés rehchaaj chu'nchel i ye'aab' Argob, xponik kopan k'ula't ruuk' i ye'aab' Gesur, eh ko Maaca. Eh Basán i rub'ihnaal xukoj, je' re' i rub'ihnaal xkahnik chi jumpech. 15Eh re' i ye'aab' Galaad xnuyeew reh i Maquir. 16Re' taqe i riih rumaam Rubén, taqe i riih rumaam Gad xnuyeew keh i ye'aab' intohq'ik reje Galaad xponik ko chi chii' i nim ha' Arnón, eh xponik ko chi chii' i nim ha' Jaboc wilik pank'ula't reh i kiye'aab' i riih rumaam Arnón. 17Eh pareelb'aal reje i q'iij re' ye'aab' xnuyeew keh imponik chi chii' i nim ha' Jordán, eh ar intohq'ik chi chii' i palaw kineret, eh imponik Arabá, re' i palaw k'ah ratz'amil wilik reje pantz'eet reh i rookb'aal q'iij, eh imponik i wilik wii' i yuuq Pisga wilik reje pareelb'aal q'iij. 18Eh chupaam i q'iij re' re' je' wili i xnuq'or taq aweh: Re' QaJaaw i qaDios i ruq'asaj taq aweh i ye'aab' wili. Chu'nchel i kichol q'aq'inik kichop i kitz'a'amb'aal ki-ohoq chi peet b'eeh chikiwach i kuch aj Israel reh i kito'arik. 19Xa re' taqe i ehk'eenb'ees, i kok' ha'lak'un naa kikahniik chupaam i ye'aab' xnuyeew taq aweh ruch'ihil taq aachikoop ruum weht'al i hin chi k'ih taq aachikoop. 20Eh noq re' hin i Dios komajaa' ta nuyeew rusuqkiil kik'ux taq awuch aj Israel je' rukab' taq i xnuyeew aweh i hat, eh noq komajaa' kiokik chi patinik chupaam i ye'aab' naa nuye'em keh chi juntar i nim ha' Jordán. Re' taq i hat ma' nee ta rub'an chi nee taq ti sutinik cho chupaam i ye'aab' nuye'em taq aweh. 21Eh chupaam i q'iij re' re' je' wili i xnuq'or reh i Josué: Re' hat ruuk' naq'awach xawilow chu'nchel chib'ih i xub'an i aaDios kuuk' taqe i kiib' chi reey re' re' je' wo' re' naa rub'anam kuuk' i reey aha' taqe naa awik'iik ponoq. 22Ma' naa ta ayo'jiik taq kuum ruum re' i QaJaaw i qaDios naa rub'aniik i peleto taq chawiij kuuk' i keh, kinki reh. 23Chupaam taqe i q'iij re' re' xnub'an nutiij chuwach i QaJaaw Dios je' wili i xnuq'or: 24QaJaaw Dios re' hat xtohq'ik ak'uhtaam awajaawriik chi nuwach i hin, hin awaj kamanoom, ma' xta chik jino'q Dios wilik pan taxaaj wilik wach ak'al neemb'anik reh taqe i nimaq wach na'ojb'al i na a'n i hat. 25Chakuy chayeew q'ab' weh chi neekinik'ik reje chi juntar i nim ha' Jordán reh chi nenooj wilow i holohik laj ye'aab' wilik ar, neenwilow i yuuq', ruch'ihil i ye'aab' Líbano, kinki reh. 26Eh re' i QaJaaw Dios xkaqrik wuuk' ruum taq amahk i hat, ma' xuyeew ta weh i xnupahqaaj reh je' la' wili i xuq'or weh: Manlik i xaq'or weh maaq'or chik weh inaq'or re' re'. 27Johteen chinaah i yuuq' Pisga k'ul chawilow reje taqe i ye'aab' nee titz'ehtanik reje parookb'aal q'iij, pansak'aaj reh i rookb'aal q'iij pantz'eet reh i rookb'aal q'iij, parelb'aal q'iij, xa chi najt naa awilom reje ruum re' hat ma' naa ta awik'iik reje chi juntar i nim ha' Jordán. 28Re' hat chayeew rukowiil ruk'ux, chakoj runa'ojb'al Josué, ruum re' reh naa rojiik chi peet b'eeh chikiwach i aj Israel noq naakiq'atam wach i nim ha' Jordán. Eh re' reh naa ruch'aqwiik keh i ye'aab' naa awilom reje wach i hat yu'naak, inki. 29Eh xoj kahnik wach k'ixkaab' wilik reje chuwach i tinamit Bet-peor.


Copyright
Learn More

will be added

X\