DEUTERONOMIO 29

1Re' wili i ruyejaam wach i Dios xuq'or reh i Moisés chupaam i tinamit Moab reh chi naa rub'anam kuuk' i aj Israel. Atoob' ta ruyejaam wo' naq chik wach kuuk' i aj Israel chinaah i yuuq' Horeb. 2Eh re' i Moisés xumol kiwach chu'nchel i aj Israel je' wili i xuq'or keh: Re' taq i hat xawil taq chu'nchel i xub'an i QaJaaw Dios kuuk' i aj Egipto, ruuk' i wilik chi reyil ar, kuuk' i kikamanik ruuk', kuuk' chu'nchel i rutinamiit. 3Re' taq i hat xawilow taq ruuk' naq'awach taqe i runimaal ti' k'axik, taqe i ma' ilooj taj, taqe i sahchb'al k'uxliis xub'an i QaJaaw. 4Eh xk'uloq ayu' yu'naak chi re' QaJaaw Dios majaa' taq i ruyeew aweh chi naab'jik eh chi naa taq areqem chi riij chib'ih taq i xawilow chib'ih taq i xab'iraj re' re'. 5Re' hin xnuk'am taq ab'eeh chupaam taqe i ye'aab' chiq yuuq' chuwach i ka'winaq haab', eh k'oloq taq panak'ux chi ma' nik' ta taq xat kahnik chi ma' xta taq aso', eh chi ma' xta taq axijab'. 6Eh noq ma' xta naq taq chik aakaxlanwi'k, ma' xta naq taq aha', ma' xta naq taq ariis uuva re' ruuk' i ch'amb'isamaj chik re' i QaJaaw qaDios xye' wik taq cha weh reh chi xanab'eej taq chi re' reh i QaJaaw i qaDios. 7Eh noq xoj ponik chupaam i ye'aab' wili, re' Sehón i kireey i aj Hesbón, re' Og kireey i aj Basán xi elik chaloq chi qapletojik, xa re' la' re' hoj xqa'an keh. 8Eh qachop naah i kiye'aab', xqayeew chi kiye'aab' i junch'uq chi riih rumaam Rubén, i junch'uq chi riih rumaam Gad, i yejaal i chuq chi riih rumaam Manasés. 9Re' taq i hat koruman chi naa taq a'nam, i ruyejaam cho wach i Dios taq awuuk', maakanaa' taq chik rub'aan, reh chi nee taq ti elik korik ruuk' chu'nchel taq i neena a'n. 10Re' taq i hat yu'naak amolom taq awiib' ayu' chuwach taq i QaJaaw i qaDios: Re' taqe k'amal taq ab'eeh cha ch'uhqaal re' taqe i winaq k'amal b'eeh, je' wo' chu'nchel i winaq nimaq wach kikamaj. 11Eh kimolom wo' kiib' taqe i kok' ha'lak'un, je' wo' taqe i ehk'eenb'ees, je' wo' taqe i tokoom tinamit, k'acharik inki a'n taq chaxilak chi je' taqe b'ehlan sii', chi je' taqe b'ehlan ha'. 12Eh wilkaat taq ayu' reh chi nee taq inaq'or i xti korik chi naa taq a'nam i ruq'or i xayejaa' taq wach ruuk' i QaJaaw i qaDios yu'naak. 13Eh yu'naak naa qakahniik chi manlik rutinamiit, eh re' reh naa rukahniik chi QaJaaw i qaDios, je' wo' rukab' i ruq'orom cho rib'iral keh i qamaam qati't re' i Abraham, Isaac, i Jacob. 14Re' i QaJaaw Dios ma' xata wo' awuuk' taq i hat, xuq'or i xti korik noq xuyejaa' wach taqe i wili. 15Xuq'or la' wo' xti korik noq wilik xuyejaa' wach awuuk' taq i hat i wilkaat taq ayu' yu'naak chuwach i QaJaaw Dios, je' wo' kuuk' i ma' wilkeeb' ta yu'naak. 16Re' taq i hat aweht'al taq chi korik nik' wach i k'achariik xqa'an cho Egipto. Eh aweht'al wo' taq chib'ih i xqak'ul chupaam taqe i ye'aab', taqe i tinamit xoj ik'ik cho wii'. 17Re' i xqilow cho wii' kiwach taqe i tiyoox ma' imponik ta chuwach i Dios chee', ab'aj, plata, oro, korjinaq taqe wii', re' taqe i inkiloq'ej i tinamit re' re'. 18Eh ma' ta naq jino'q taq aweh i hat chi winaq chi ixoq ma' ta naq awach taq aweh chupaam taq i ruch'uhqaal aatinamiit, nee rukanaa' runimjiik i Dios, ruum i kinimjiik taqe i kitiyoox i tinamit re' re'. Eh ma' ta naq awach taq aweh i neenkahnik chi je' k'ahlaj raa' ch'ahn inkansanik. 19Eh noq ab'iram taq chik i naa ruk'ulariik, eh wilik-oq jino'q taq chaxilak, kow neerub'an riib' nee ruq'or chi je' wili: Re' hin chu'nchel nee nelik korik chi nuwach atoob' ta xa re' neenub'an inwaaj i hin, inko'q. Re' reh ru mahk i reh naa rusachariik kiwach i chu'nchel i aj Israel. 20Re' reh ma' naa ta rukuyariik ru mahk ruum i QaJaaw Dios, naa la' ruye'em i runimaal i rujosq'iil chinaah naa ruye'em chee ti' k'axik, re' tz'ihb'amaj rehtaliil chupaam i huuj wili. Eh naa rusahchiik wach chi jumpech, ni xata naq chik riih rumaam i naa ruwihiik na'chub'an. 21Re' winaq re' re' naa rehtesjiik reje ruum i QaJaaw Dios chaxilak taq i hat aj Israel, naa ruye'em i ti' k'axik chinaah je' rukab' i ruq'or i ruyejaam cho wach i Dios, re' i tz'ihb'amaj rehtaliil chupaam i huuj wili reh i k'uhb'aal. 22Eh re' taqe i k'achareel naa kiwihiik na'chub'an, eh re' taq awiih aamaam naa kiwihik na'chub'an ruch'ihil taqe i tokoom tinamit naa kichaliik chi najt yuuq' naakilom i ti' k'axik i yab'ilaal naa ruye'em i QaJaaw Dios chinaah taq aye'aab'. 23Eh ma' xta chik i tik nareliik chupaam taq aye'aab', xa asufre, xa aatz'aam k'ahtlam paam ak'al chik. Eh ni xata naq chik ch'ahn naa rupoq'iik chupaam. Re' taq aye'aab' naa rukahniik chi xa je' chik rukab' i tinamit Sodoma, i Gomorra, i tinamit Adma i Zeboim, re' taqe i xusach kiwach i QaJaaw Dios ruum i rujosq'iil. 24Eh chu'nchel i wilkeeb' chupaam i nimaq tinamit naa kipahqaam chi je' wili: ¿Chib'ih reet noq xusach wach i QaJaaw Dios i kitinamiit i aj Israel? ¿Chib'ih reet noq yohb'aal wach i rujosq'iil xuyeew cho chikinaah? inko'q taqe. 25Eh je' wili kichaq'weesjiik naa rub'aan: Re' tinamit re' re', je' re' xkik'ul ruum re' kimaam kati't ma' xkian taj aha' wili i kiyejaam cho wach ruuk' i Dios, noq xi ehtesjik cho Egipto; 26re' keh re' chik taqe i tiyoox xtohq'ik kinimam xkixuk'aa' kiib' chikiwach reh i kilooq'jiik atoob' ta xama' kitoob'jiik ta wo' kuum. 27Ruum aj re', re' i QaJaaw Dios ma' k'isiin ta noq chalik rujosq'iil chinaah i tinamit re' re'. Ruum i re' xuyeew cho chikinaah chu'nchel i ti' k'axik tz'ihb'amaj rehtaliil chupaam i huuj wili. 28Re' QaJaaw Dios ruum chi yohb'aal wach i rujosq'iil xresaj taqe reje chupaam i kitinamiit. Ruum chi yohb'aal wach i rujosq'iil xutukej reje kiwach chupaam taqe i tokoom tinamit, je' rukab' i k'ahchi' ruk'ulariik yu'naak ki uchjik. 29Ko wilik taqe i chib'ih jariik komajaa' i ruyeew qeh chi naab'jik i QaJaaw Dios, re' taqe i re', re' reh i naab'inik reh. Eh re' taqe i xa chib'ih jariik i xuyeew qeh chi naab'jik i QaJaaw Dios, reh chi re' hoj, chi re' taqe i qiih qamaam neenqanimaj chi juneliik chu'nchel i ruq'or i k'uhb'aal wili.


Copyright
Learn More

will be added

X\