DEUTERONOMIO 26

1Noq hat taq chik okinaq chupaam i ye'aab' naa ruye'em taq aweh i QaJaaw i qaDios. Eh noq k'acharik taq chik i na a'n ar, 2naa taq achopom reje i peet wach taq atik naa taq awesam chupaam awak'aal naa ruye'em taq aweh i QaJaaw i qaDios, eh naa taq aye'em chupaam jino'q i chakach naa taq ak'amam reje chupaam i ye'aab' naa rusik'im wach i QaJaaw i qaDios. Re' i ye'aab' naa rulooq'jiik wii' i rub'ihnaal. 3Eh ar naa taq awojiik ruuk' i k'amal kib'eeh i aj tiij naa ruwihiik chi kamanik chupaam i q'iij re' re', je' taq wili i naa aq'orom reh: Re' hoj inqaq'or yu'naak chuwach i QaJaaw i qaDios chi xoj okik chik chupaam i ye'aab'. Re' i ye'aab' ruq'orom chee xti korik i QaJaaw Dios keh i qamaam qati't chi naa ruye'em qeh, tiko'q taq. 4Eh re' i k'amal kib'eeh aj tiij naa ruk'ulum taq aweh i chakach naa ak'amam taq reje, naa ruye'em chuwach i ru artaal i QaJaaw Dios. 5Eh re' taq i hat naa taq aq'orom i q'orik wili chuwach i QaJaaw i qaDios: Re' taqe i qamaam qati't xa k'isa juntz'uhb' taqe i aj arameo noq xiooj k'oloq Egipto, ar xi patinik. Eh ar xi k'ihaaxb'ik, yohb'aal wach kik'ihaal xi ponik, korehtaal xi ponik chii' i nimlaj tinamit, q'e' kow kiib'. 6Xa re' la' re' taqe i aj Egipto xooj kiq'oj, eh xooj kik'saj chi ti' k'axik, xooj kimin pankowlaj kamanik. 7Eh re' hoj i qapahqaaj reh i QaJaaw Dios, re' wo' kiDios chee qamaam qati't, chi naakooj rutob'eem. Eh re' reh xoj rib'iraj wo' hoq xojrutoob'eej wo' hoq ruuk' ruti'kiil qak'ux i kowlaj kamanik, ti' k'axik k'ahchi' naq rub'aan qeh. 8Eh xuk'uhtaaj chee runimaal i rajaawriik noq wilkooj chupaam i runimaal ti' k'axik. Xub'an chee runimaal wach sahchb'al k'uxliis taqe i ma' ilooj taj noq xoj resaj cho ar Egipto. 9Xoj ruk'am cho chupaam i ye'aab' wili xuyeew qeh i re' i xuyeew qeh i ye'aab' wili re' i nelik wii' chu'nchel i suq atoob'. 10Ruum aj re' xqak'am chee peet wach i qatik, re' i xelik chupaam i ye'aab' xuyeew qeh i QaJaaw i qaDios. Eh chi riij i re' naa taq aye'em i chakach chuwach QaJaaw i qaDios, eh naa taq axuk'aam i koq awiib' chuwach i QaJaaw. 11Eh naa taq a'nam i ninq'iij chi riij chu'nchel i chib'ih taq aweh, je' wo' chi riij i chib'ih keh taq awak'uun awixq'uun i ruyeew taq cha weh aaWaJaaw aaDios. Eh naa wo' kib'aniik i rusuqkiil taq ak'ux i aj Levíta, je' wo' taqe i tokoom tinamit patim taq chaxilak. 12Eh paroox haab' re' noq aye'em taq chik i jinaj i nelik ruuk' i lajeeb', eh noq aye'em taq chik amayiij chi riij taq atik. Eh noq aye'em taq chik keh i aj Levíta, keh i tokoom tinamit, keh i ma' xta kituut kajaaw, keh ixoq kamnaq kib'ahiil. Reh chi naa kik'uxum chupaam taqe aatinamiit korehtaal neekinujiik. 13Eh je' taq wili i naa aq'orom chuwach i QaJaaw i qaDios: Re' hoj xqesaj chik reje panqapaat i wach i qatik xqaq'asaj chik chi mayiij, xqach'aq wo' keh i aj Levíta, keh i tokoom tinamit, keh i ma' xta kituut kajaaw, keh ixoq kamnaq kib'ahiil. Re' hoj i qa'an chu'nchel i xaq'or qeh, eh ma' jino'q aak'uhb'aal xsahchik panqak'ux. 14Re' hoj ma' jino'q keh i wach i tik re' re' xqak'ux noq ti' i qak'ux, noq ch'uwa' qawach, eh ma' xta wo' hoq i qaq'asaj chikiwach i kamnaq. QaJaaw qaDios re' hoj xat qanimaj. Eh xqa'an chu'nchel i xaq'or qeh. 15QaJaaw Dios qoh awilow tii chaloq kopan taxaaj, ko chupaam asantolaj ye'aab', qoh aakuxisaj chee i hoj, hoj aatinamiit Israel chupaam i qaye'aab' xayeew qeh. Re' i ye'aab' i nelik wii' chu'nchel i suq atoob', je' rukab' i xaq'or cho keh i qamaam qati't, tiko'q taq. 16Re' taq i hat i ruq'or taq aweh i QaJaaw i qaDios chi cha a'n taq aha' wilik taqe i ruq'or i ruk'uhb'aal re' re', je' wo' taaq'anik i rub'an. Cha a'n taq chu'nchel ak'ux, chu'nchel taq awánima. 17Re' taq i hat xaq'or taq chik yu'naak chi re' reh aaWaJaaw aaDios. Eh xaq'or wo' taq chi naa taq animam, eh chi naa taq animam i ruq'or taqe i ruk'uhb'aal, taqe i taaq'anik, i tijinik i rub'an, eh chi naa taq a'nam chi juneliik i ruq'or. 18Eh je' wo' hoq i QaJaaw Dios xuq'or wo' yu'naak chi re' taq i hat aj Israel hat taq rutinamiit chi manlik, je' wo' rukab' i ruq'orom taq chaaweh. Je' re' noq re' reh iraaj chi naa taq a'nam taqe i ruq'or i ruk'uhb'aal. 19Re' i QaJaaw Dios naa rutoob'iniik taq aweh reh chi nee taq aponiik chi nimlaj tinamit, eh chi naa ruwihiik taq aloq'il, chi holohik taq awib'iral. Chi naa ruwihiik taq asantohiil chikiwach i tinamit ruyejaam chaloq, je' wo' rukab' i ruq'orom chaloq i reh.


Copyright
Learn More

will be added

X\