DEUTERONOMIO 23

1Re' jino'q i winaq q'ojeel i rumiloj, oon yok'eel i ruk'achab' ma' naa ta rokiik chi kixilak i rutinamiit i Dios. 2Re' taqe i ma' kaxáro ta kituut kajaaw ma' naa ta kokiik chi kixilak i rutinamiit i Dios ni xata re' kiih kimaam naakokiik ar, atoob' ta neenik'ik lajeeb'-oq ch'iht chi k'achareel. 3Re' taqe aj amonita, taqe aj moabita ma' jaruuj naa kokiik chi kixilak i rutinamiit i Dios, ni xata re' kiih kimaam naakokiik ar, atoob' ta neenik'ik lajeeb'-oq ch'iht chi k'achareel. 4Ruum ma' xi elik ta cho chak'ulariik ma' xkiyeew ta taq awa' ahaa' noq xat ik'ik taq cho pan kitinamiit noq xat elik taq chaloq Egipto. Eh xkitoj i Balaam rak'uun i Beor ar inchalik Petor wilik ar Mesopotamia reh chi xupahqaaj i ma' holohik ta taq cha naah. 5Eh re' i QaJaaw i qaDios ma' xrib'iraj taj aha' wilik i ma' holohik taj i xupahqaaj taq chawiij i Balaam, re' chik i rotob'il xuyeew taq cho aweh aaDios, ruum q'e' taq ti ruk'ax. 6Eh maa sik' taq i wihik pansuqkiil k'uxliis kuuk', maa sik' taq i holohik chikee i tinamit re' re' nik' taq najtiil naa aak'achariik ayu' wach ak'al. 7Eh ma' wixowaaj taq kiwach i aj Edom, ruum ma' tokoom ta taq awuuk'. Eh ma' wixowaaj wo' taq kiwach i aj Egipto, ruum re' taq i hat xat k'acharik wo' taq cho pan kitinamiit. 8Re' i roxch'iht chi k'achareel taqe kiih kimaam i tinamit re' re' neerub'an chi neekiokik haa' chi kixilak i aj Israel rutinamiit i Dios. 9Eh noq naa taq awojiik chi q'aq'inik kuuk' i ki-ixowanik taq awach ma' naa ta taq a'nam jino'q i yiib' wach na'ojb'al. 10Eh wila' wilik jino'q i winaq taq chaxilak ch'uwa' wach ruum chi xelik ruha'iil i ruk'achab' chaq'ab', inchol reliik reje chupaam taq aa itz'ihy naah paat ma' naa ta rokiik i koq chuwach i jinaj q'iij. 11Noq naa ruqajiik i q'iij koruman chi naa rub'anam ritiin, eh noq naa rokiiki q'iij neerub'an chi nee wo' chik inokik i koq chupaam i itz'ihy naah paat. 12Re' taq asa'rb'aal najt ruuk' taqe aa itz'ihy naah paat naa taq aye'em reje. 13Eh chi kixilak taq aatz'a'aamb'aal naa taq ak'amam reje jino'q aq'as ju' chee'. Eh noq naa taq a'nam aasaa' ruuk' i re' naa taq ak'otom ajuul ar taq naa a'nam qohoq aasaa', naa taq atz'apam naah chi ak'al. 14Ruum re' i QaJaaw i qaDios wilik taq awuuk' chupaam taq aa itz'ihy naah paat, re' naa rutoob'iniik taq aweh chi naa taq aq'atam kiwach i ki-ixowanik taq awach. Ruum aj re', re' taq aa itz'ihy naah paat koruman chi naa rukahniik chi santo laj ruye'aab' i Dios, ma' xtaj i ma' holohik taj naa rilom ar, reh chi ma' nee ta taq tirukanaa' cha wutkeel. 15Re' noq neenooj rukeb'aa' riib' taq awuuk' i moso k'ayimaj pankowlaj kamanik, ma' nee ta chik taq inaq'asaj reh i rupatroon. 16Chakanaa' taq chi nee taq ink'acharik awuuk', xa aha' pa' i tinamit nee raaj wihik i reh, eh xa aha' pa' ye'aab' i ruk'ax wach i reh, eh ma' awach ta naa rujot'wiik reh. 17Ma' jino'q i winaq ma' jino'q ixoq aj Israel naa ruk'ayem riib' chub'aan i k'oyomal, je' rukab' inki a'n i aj looq'en tiyoox. 18Eh ma' naa ta taq aye'em q'ab' i hat chi neenk'ulik kitoj parupaat taq aaDios i kiq'orom chi naa kiye'em, ruuk' i tumiin inkan cho ruuk' k'oyomal je' rukab' i re'. Ruum re' re' ma' imponik ta k'isinoq chuwach i QaJaaw Dios. 19Eh ma' naa ta taq apahqaam tojb'al riij reh i aatinamitaal wila' xukemelej rutumiin awuuk', oon re' ruuk' ink'uxarik, oon xa chib'ih chik jariik i neerukemelej awuuk' ma' xtaj i naa taq apahqaam tojb'al riij reh. 20Re' i tokoom tinamit neerub'an chi nee taq inapahqaaj tojb'al riij reh chib'ih jariik i neerukemelej awuuk'. Eh re' taq aatinamitaal ma' naa ta taq apahqaam tojb'al riij reh i rukemeel. Chi je' re', re' i QaJaaw Dios naa taq kaat rutoob'eem ruuk' chu'nchel taq i naa a'nam chupaam i ye'aab' naa taq rojiik achopom naah. 21Eh wila' xaq'or taq chi wilik i naa taq aye'em reh i QaJaaw i qaDios chayeew reh chi jumehq'iil. Ruum re' Dios naa ruye'em taq wach anaah rutojariik, eh wila' ma' xatoj taq nee inkahnik i mahk taq cha naah. 22Eh wila' ma' xaq'or taq reh chi wilik taq i naa aye'em reh atoob' ta ma' nee ta i nayeew reh ma' xta mahk neenkahnik taq cha naah. 23Eh wila' xa panak'ux taq naa ruchaliik chi naa taq aq'orom reh i QaJaaw i qaDios chi wilik taq i naa aye'em reh koruman wo' hoq chi naa taq aye'em reh. 24Eh wila' xat okik taq i koq chupaam i ru-uuva aawas achaaq' neerub'an chi nee nak'ux taq aweh korehtaal taq nee ti nujik, xa re' la' ma' nee ta rub'an chi nee nak'am taq reje aweh pan achakaach. 25Eh wila' xat okik taq i koq chupaam i rutrigo aawas achaaq' neerub'an chi neenach'uq taq aweh i wach ruuk' i q'ab', xa re' la' ma' nee ta rub'an chi nee taq inayok' ruuk' ch'ihch'.


Copyright
Learn More

will be added

X\