DEUTERONOMIO 20

1Wila' xat'ooj taq chi q'aq'inik kuuk' i aj ixowaal, eh nee taq inawil chi ma' k'isiin i kikawayu, je' wo' i kikareta, je' wo' i ki soldado chuwach taq aweh hat, mat yo'jik taq kuum. Ruum re' taq i hat wilik taq awuuk' aaDios chatoob'jiik re' x-esanik taq cha weh Egipto. 2Eh noq naa ruponiik i ru orahiil i q'aq'inik re' k'amal kib'eeh aj tiij naa ruq'oreem taqe i soldado je' wili i naa ruq'orom keh: 3Chab'iraj taq i hat aj Israel yu'naak naa taq atoq'aam q'aq'inik kuuk' i aj ixowaal, maayoj taq ak'ux mat qaaj taq kapeew, maa nchalik taq ab'arb'otiik ruum ayo'jiik. 4Ruum re' i QaJaaw i qaDios wilik taq awuuk', naa rutob'iniik taq aweh reh chi naa taq a'nam keh i ki-ixowanik taq awach, reh chi nee taq i na a'n keh, inko'q. 5Eh re' taqe i k'amal kib'eeh i soldado je' wili i naa kiq'orom: wila' awach taq aweh i hat i koxuyej-aa' rupaat komajaa' impatinik chupaam neerub'an chi nee nooj patinoq parupaat. Ruum nee-oq inkimik panq'aq'inik. Eh tokoom chik neenpatinik chupaam i rupaat. 6Eh wila' awach taq aweh i hat i rutikim ru-uuva, eh komajaa' i rub'an rusuqkiil i wach, neerub'an chi nee nooj parupaat ruum nee-oq inkimik cho panq'aq'inik. Eh tokoom chik neemb'anik rusuqkiil i wach i ru-uuva. 7Eh wila' awach taq aweh i ruyejaam chik wach chi naa rub'anam kaxáro, sutinoq reje parupaat, chub'an kaxáro, ruum xkimik-oq cho panq'aq'inik, tokoom chik aj uuk' neerub'an kaxáro i xq'un, inko'q taqe. 8Eh re' taqe k'amal kib'eeh soldado, je' wo' chik wili i naa kiq'orom reh i ki soldado: Wila' wilik taq aweh i hat ma' kow ta ruk'ux, eh inyo'jik neerub'an chi nee nooj parupaat, reh chi ma' nee ta ruyoj kik'ux taqe i ruch'ihil. 9Eh noq re' taqe i k'amal kib'eeh naa kikohlaam q'orik re' taqe i kajaaw soldado nee kiye'em kiib' chi peet b'eeh chikiwach i soldado. 10Eh noq naa taq aponiik chupaam jino'q i tinamit peet taq naa apahqaam keh okik pansuqkiil k'uxliis. 11Eh wila' xkik'ulaa' okik pansuqkiil k'uxliis, eh wixkiyeew taq awokiik chupaam i tinamit, re' taqe i patim ar naa taq kikahniik chi je' taqe amoso. 12Eh raaj wila' ma' xkaaj okik pansuqkiil k'uxliis taq awuuk', wixkiq'or chi q'aq'inik inkaaj, re' taq i hat jumehq'iil taq neena kotej riij i kitinamiit. 13Re' i QaJaaw i qaDios naa ruq'asaniik taq panaq'ab' i tinamit re' re', ruuk' i re' naa taq rukuxiik akansam ruuk' q'aslaj ch'ihch' taqe tinamit re' re'. 14Eh chu'nchel ixoq je' wo' taqe i ha'lak'un chu'nchel i wilkeeb' chupaam i tinamit re' re' naa rukahniik taq panaq'ab'. Eh naa taq a'nam rusuqkiil nik' k'ihaal naa taq ruye'em q'ab' aweh i QaJaaw chi naa taq aq'uchum keh i aj ixowaal. 15Je' re' taq i naa a'nam kuuk' i ju'jun seht chi tinamit najt wilkeeb' reje, ma' re' ta ruuk' taqe aatinamiit ma' najt ta wilkeeb' reje. 16Xa re' la' chupaam i ju'jun seht chi tinamit wilkeeb' chupaam i ye'aab' naa ruye'em taq aweh i QaJaaw i qaDios, ma' jino'q chik i naa taq akanaam chi k'achlik. 17Naa la' taq rukuxiik asacham kiwach i taqe i tinamit wili: aj heteo, aj amorreo, aj cananeo, aj ferezeo, aj heveo, aj jebuseo, je' wo' rukab' i ruq'orom i QaJaaw i qaDios. 18Reh chi ma' nee ta nkik'uhtaaj taq aweh i xiik' naah yiib' kiil wach na'ojb'al inki a'n i keh, chi ye'b'al ruloq'il i kitiyoox, reh chi ma' nee ta taq ti mahkunik chuwach i QaJaaw i qaDios. 19Eh noq naa achopom naah jino'q i tinamit konajt taq naa akotem riij. Eh ma' naa ta taq ayok'om ruuk' ikej i chee' ar, ruum naa rukamaniik chi k'uxumb'al taq aweh i naakiwachum. Eh re' taqe re' xa chee' wo' taqe wataq yuuq' k'ixkaab', ma' re' ta taqe winaq xama' xta wo' taq neetikuchej. 20Re' taqe i chee' ma' kiwachinik taj neerub'an chi nee taq inayok', nee ta inkamanik aweh chi kootb'al riij i tinamit naa taq achopom naah, je' taq re' i naa a'nam korehtaal taq inachop naah.


Copyright
Learn More

will be added

X\