DEUTERONOMIO 2

1Re' i Moisés je' wili i xuq'or: Chi riij i re' xoj ooj wo' chik reje chupaam i ye'aab' chiq yuuq', xqak'am reje i b'eeh inooj chi chii' i kaq palaw. Xqa'an wo' hoq je' rukab' i xuq'or weh i QaJaaw Dios, najt wo' xoj b'ehik chupaam i yuuq' Seir. 2Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: 3Re' taq i hat najtir taq chik intohq'ik akotem riij i yuuq' wili neerub'an chi nee taq tiooj pansak'aaj reje reh i rookb'aal q'iij. 4Re' hat chak'uhb'alej taqe aatinamiit Israel ruuk' i q'orik wili: Re' i okik keh chi ik'ik chupaam i kiye'aab' i riih rumaam Esaú re' i k'acharik inki a'n ar Seir ma' tokoom ta wo' taqe awuuk'. Re' keh kiyo'jik taq awuum, xa re' la' chawik'raaj taq awiib'. 5Mat okik taq chi q'aq'inik kuuk' ruum xama' naa ta wo' taq nuye'em aweh i hat i kiye'aab' i keh. Eh ma' naa ta wo' taq nuye'em aweh patim taqe wii'. Ruum re' hin xnuyeew keh i riih rumaam Esaú i ye'aab' Seir. 6Re' taq i hat naa taq atojom keh awa' ahaa' i naa taq ak'uxlaam wii' awiib' ar, inki taq aweh. 7Re' QaJaaw i qaDios xoj rukuxisaj chaloq ruuk' chu'nchel i xqa'an, eh chuwach i ka'winaq haab' xwihik cho quuk'. Eh xoj rucha'jeej cho panab'eeh chupaam i yohb'aal, chupaam i ye'aab' chiq yuuq', xuyeew cho qeh chu'nchel i ajwaal wach chi qeh. 8Eh re' hoj noq xoj elik reje chupaam i ye'aab' Seir re' i patim wii' taqe i riih rumaam Esaú ma' tokoom ta quuk'. Eh qakanaa' i b'eeh reh i Arabá inooj Elat, eh Ezión-geber. Re' chik xqak'am reje i b'eeh inooj chupaam i chiq yuuq' wilik ar Moab. 9Eh ar re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: Ma' xta naa awuchem, eh ni xata naa awokiik chi q'aq'inik kuuk' i aj Moab ruum re' ruuk' taqe i riih rumaam i Lot. Eh xama' naa ta wo' nuye'em k'isinoq aweh i kiye'aab', re' hin naa nuye'em keh i ye'aab' Ar rub'ihnaal. 10Eh chupaam i ye'aab' re' re' i xi patinik cho najtir i aj emitaxiik'naah kik'ihaal, nimaq kooq winaq, je' taq kooq i riih rumaam i nim rooq winaq Anac i rub'ihnaal. 11Re' taqe i nimaq kooq winaq re' re' eht'alimaj kiwach chi je' kikab' taqe i riih rumaam Anac. Eh re' taqe i aj Moab emita i rub'ihnaal inkiq'or. 12Eh chupaam i ye'aab' Seir xi patinik cho najtir taqe aj horeos. Xa re' la' re' taqe i riih rumaam Esaú xkuxik kisacham wach taqe i patim ar. Re' chik i keh xichopwik naah i ye'aab' re' re' eh xi okik chi patinik ar. Je' wo' rukab' xkian i aj Israel ruuk' i ye'aab' ye'ooj keh ruum i QaJaaw Dios. 13Eh je' wo' wili i xuq'or qeh i QaJaaw: Yu'naak cha chop taq reje ab'eeh hiy taq chi juntar i nim ha' Zered, inki. Eh re' hoj xoj hoj wo' hoq. 14Eh waxaqlaj ru ka'winaq haab' i b'ehik qa'an cho Cades-barnea noq xoj q'ahxik chi juntar i nim ha' Zered. Re' noq kamnaq chik taqe chu'nchel i winaq kiooj panq'aq'inik je' rukab' i ruq'orom chee QaJaaw Dios ruuk' i xti korik. 15Ruuk' i rajaawriik i Dios xb'aan cho keh korehtaal kuxik rusachariik kiwach chupaam i kiye'aab' inkimol naq wii' kiib'. 16Eh noq kuxinaq chik kikimiik taqe i winaq kiooj chi q'aq'inik, 17re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh: 18Yu'naak taq i hat naa taq awojiik chupaam i ye'aab' Ar rub'ihnaal re' i wilkeeb' wii' i aj Moab. 19Eh noq naa taq aponiik i wilkeeb' wii' i riih rumaam Amón re' wo' ruuk' taqe i riih rumaam Lot, maa jot' taqe i koq maa tik'aa' i koq peleto kuuk' ruum re' i hin xama' naa ta wo' nuye'em k'isinoq aweh i kiye'aab' ruum kekeh chik nuq'asam, inki. 20Eh chupaam i ye'aab' re' re' i xi patinik najtir i nimaq kooq winaq. Re' taqe i riih rumaam i Amón Zomzomeo i kib'ihnaal taqe re' inkiq'or. 21Re' re' jinaj naq nimlaj tinamit kow kiib' xiik' naah kik'ihaal, nimaq kooq winaq je' ninqaal kooq taqe i riih rumaam Anac. Ruuk' i rajaawriik i Dios sacharik kiwach kuum i riih rumaam i Amón, re' chik i keh xi okik chi patinik ar. 22Re' QaJaaw Dios xub'an wo' kuuk' je' rukab' i xub'an kuuk' i riih rumaam i Esaú re' xpatinik cho chupaam i ye'aab' Seir xkisach wach i aj horeo, re' chik i keh xi okik chi patinik ar. 23Eh je' wo' chik re' xkik'ul i aj aveo i xi patinik cho chupaam i kok' ye'aab' wilkeeb' ma' naj ta ruuk' i Gaza xkuxik rusachariik kiwach kuum i aj filisteo xi chalik Creta, re' chik i keh xi kahnik chi patinik ar. 24Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Yu'naak hiy taq ik'een taq reje chi juntar i nim ha' Arnón re' hin naa nuq'asam taq panaq'ab' i Sehón i aj amorreo re' i kireey i aj Hesbón naa nuye'em aweh i ruye'aab' i Sehón. Naa taq kaat nutaq'aam chi q'aq'inik kuuk' reh chi nee taq i naa wehchaaj i kiye'aab'. 25Eh chi qawach reje yu'naak naa nuye'em q'ab' chi naakiyo'jiik taq awuum chu'nchel i tinamit wilkeeb' sut i wach ak'al. Eh noq naa kib'iram rib'iral chib'ih taq i k'ahchi' kaat yohb'aal wach naa kiyo'jiik eh naa rutib'iik kik'ux. 26Eh noq wilkooj chupaam i chiq yuuq' ar Cademot wilik taqe i xnutaq'aaj reje ruuk' i Sehón kireey i aj Hesbón reh chi je' wili xponik kiq'or reh panotob'il. 27Chakuy nee ta ti nayeew q'ab' qeh chi nee qoh ik'ik chupaam i ruyuq'ul aatinamiit re' hoj re' korik b'eeh neenqak'am, ma' k'ul ta nee qohooj. 28Eh nee wo' inqatoj aweh i qawa' qahaa' neenqak'uxlaaj wii' qiib' xa re' la' re' inqapahqaaj aweh chi chayeew q'ab' qeh chi nee qoh ik'ik chupaam i ruyuq'ul aatinamiit. 29Je' rukab' noq xkiyeew q'ab' qeh chi xoj ik'ik pan kiye'aab' i riih rumaam i Esaú ar Seir. Eh je' wo' rukab' noq xkiyeew q'ab' qeh taqe i riih rumaam i Moab patim taqe ar, korehtaal xooj q'ahxik chi juntar i nim ha' Jordán xoj ooj, reh naq chi naqapatinik chupaam i ye'aab' xuyeew qeh i QaJaaw Dios. 30Eh re' i Sehón i kireey i aj Hesbón ma' xuyeew ta q'ab' chi xb'aan ik'ik chupaam i ruyuq'ul i rutinamiit ruum re' taq aaDios i hat xkowb'isanik reh i ránima chi ma' xuyeew ta q'ab' chi jumpech, reh chi xuq'asaj taq panaq'ab' i hat i kiye'aab', eh je' re' xkahnik chi jumpech. 31Eh chupaam i jumehq' re' re', je' wili i xuq'or weh i QaJaaw Dios: Re' hin naa nuq'asam panaq'ab' i Sehón, je' wo' chu'nchel i ruye'aab', okeen taq ar cha chop taq naah, inki. 32Eh re' i reey Sehón ruch'ihil taqe i ru soldado xchalik chi qak'ulariik chupaam i ye'aab' Jahaza ar xokik chi q'aq'inik quuk'. 33Eh re' i QaJaaw Dios xuyeew q'ab' qeh chi xqa'an reh i reey re' re' je' wo' taqe i rak'uun, xqa'an wo' keh chu'nchel i ru soldado. 34Eh re' hoj xqachop naah chu'nchel i kitinamiit xkuxik qasacham kiwach chu'nchel i tinamit wilkeeb' naq ar, chi winaq chi ixoq chi ha'lak'un. 35Re' i xkahnik qee hoj xa re' wo' taqe i kichikoop, ruch'ihil taqe i xa chib'ih jariik k'ih tz'aaq xqareq chupaam taqe i kitinamiit, xqachop naah. 36Ar xtohq'ik reje ruuk' i tinamit Aroer wilik chi chii' i nim ha' Arnón i qachop naah xik'ik reje chupaam i tinamit wilik wach k'ixkaab' xponik ko Galaad. Eh ma' jino'q keh i tinamit re' re' xkikuy i q'aq'inik quuk'. Re' i QaJaaw Dios xq'asanik panqaq'ab' chu'nchel i re'. 37Eh re' taqe i tinamit ma' xqachop ta naah re' taqe wili: Re' i wilkeeb' wii' taqe i riih rumaam i Amón, re' chu'nchel i ye'aab' wilik wii' i nim ha' Jaboc re' taqe i tinamit wilkeeb' paraxchee'. Ma' xqachop ta wo' kinaah chu'nchel i tinamit xuq'or qeh i QaJaaw Dios chi ma' naa ta qa tz'a'am.


Copyright
Learn More

will be added

X\