DEUTERONOMIO 19

1Noq re' i QaJaaw Dios rusacham chik kiwach tinamit chupaam i ye'aab' wilkeeb' wii' yu'naak re' i naa ruye'em taq aweh, re' taq chik i hat naa awihiik ar, eh naa taq apatiniik pankipaat. 2Noq wilkaat taq chik ar, naa taq asik'im wach i oxseht chi tinamit re' ruuk' i ye'aab' naa ruye'em taq aweh i QaJaaw i qaDios. 3Eh naa taq ayejaam taqe b'eeh, eh ixib' taq naa awesam i ye'aab' naa ruye'em taq aweh i QaJaaw i qaDios. Eh ar naa kiwihiik i ju'jun chi tinamit reh chi ar neenooj rukeb'aa' riib' i xa chi ma' reht'al i nee rukansaj i ras ruchaaq'. 4Awach i nee rukansaj i ras ruchaaq' chi ma' xata paruk'ux, noq nenb'aan reh ma' ruum ta chi wilik ruk'aah ruuk' neerub'an chi neenooj rukeb'aa' riib' chupaam jino'q i keh i tinamit ke'emb'al iib'. 5Qaq'or chi re' jino'q i winaq xooj si'wiil, eh noq nee rutoq'aa' yok'oj sii', eh neenkalojik i rikeej, eh nee ruyok' i ruch'ihil, eh neenkimik. Ruum chi ma' xata paruk'ux xchalik noq xukansaj neerub'an chi nee nooj rukeb'aa' riib' chupaam i jinaj keh i tinamit ke'emb'al iib', reh chi ma' nee ta nkanteesjik. 6Xa re' la' winajt wilik i tinamit neenooj rukeb'aa' wii' riib' eh re' i ma' tokoom ta ruuk' i xukansaj, neraaj ruq'ajam wach i rukimiik chi yohb'aal wach i ruk'aah noq nee rajimaj reje i xb'anik kaansanik korehtaal i rureq wach b'eeh. Eh nee rukansaj xanaah re' ma' ruk'ul ta naq chi naa rukanteesjiik, ruum ma' xata raaj noq xukansaj i ruch'ihil. 7Je' aj re' noq i nuq'or taq aweh i hin chi chasik' taq wach oxseht-oq i tinamit ke'emb'al iib'. 8Eh noq re' i QaJaaw i qaDios runib'isam chik taq aye'aab', eh nee ruyeew taq aweh chu'nchel je' rukab' i ruq'orom chaloq noq i xuq'or chee xti korik keh i qamaam qati't chi naa ruye'em taq aweh. 9Re' taq i hat oxseht wo' chik chi tinamit ke'emb'al iib' naa taq atiqim naah, ruuk' i naa taq asik'im wach pampeet, eh wi xa a'n taq i ruq'or i k'uhb'aal wili. Eh wixak'ax taq chu'nchel ak'ux i QaJaaw i qaDios, eh wi ma' xakanaa' taq chik i rub'eeh. 10Naa taq asik'im kiwach i tinamit re' re' reh chi ma' nee ta imb'aan ikaansanik chupaam taq aye'aab' naa ruye'em taq aweh i QaJaaw i qaDios. Eh ma' nee ta inkahnik taq wach anaah i rukimiik i ma' xta ru mahk. 11Eh wila' re' jino'q i winaq i rixowaaj wach i ras ruchaaq' neerusik' chi riij nik' wach noq nee rukansaj. Eh noq rukansam chik neerumol chi eliik nenooj rukeb'aa' riib' chupaam jino'q keh i tinamit ke'emb'al iib'. 12Re' taqe k'amal b'eeh chupaam i tinamit re' re' naa kitoq'aam ruchopariik naa kiq'asam pan q'ab' i ma' tokoom ta ruuk' awach i xukansaj reh wo' chi neenkikansaj i reh. 13Ma' naa ta taq aketelaam wach, chi je' re' ma' nee ta nkanteesjik chupaam taq aatinamiit Israel i ma' xta ru mahk. Eh chu'nchel taq i neena a'n nee taq ti elik korik ruuk'. 14Eh chupaam i ye'aab' naa ruye'em taq aweh aaWaJaaw aaDios, ma' naa ta taq ajilim paam i ruk'ula't aka'jaah, re' i k'ula't kikojom kahnoq taqe i aj najtir q'iij. 15Eh aweht'al-oq taq chi ma' manlik taj chi xa jinaj i nee nq'orik reh chi wilik ru mahk jino'q i winaq kore' ta nenimjik wila' wilkeeb' kiib' oon ixib'-oq neenq'orik reh chi korik chi wilik ru mahk. 16Eh wila' re' jino'q i yiib' wach runa'ojb'al xooj ruq'or i ma' korik taj xuq'or chi wilik ru mahk jino'q i winaq, 17re' taqe kiib' chi k'ahchi' keeb' chi peleto koruman chi naa kojiik pa'lojoq chuwach i QaJaaw Dios, je' wo' chikiwach i k'amal kib'eeh aj tiij, eh je' wo' chikiwach i q'atal q'orik naa kiwihiik pankikamaj chupaam taqe i q'iij re' re'. 18Eh re' i q'atal q'orik narusik'wiik chi riij mi korik i xuq'or chi wilik ru mahk i ras ruchaaq'. Eh wila' xkan chi riij chi xa xutz'aq wach ru mahk i ras ruchaaq'. 19I ruk'ul chi naa ruye'ariik chi tojariik i ru mahk i reh je' naq rukab' i k'ahchi' rupahqaam chi riij i ras ruchaaq'. Je' re' naa rub'anam reh chi neensahchik wach i yiib' wach na'ojb'al re' re' taq chaxilak. 20Eh noq neenkib'iraj i tinamit chi je' re' neenchalik kiyo'jiik ma' nee ta chik inki a'n i yiib' wach na'ojb'al re' re'. 21Maa ketelaaj taq kiwach. Re' i naa rukansaniik, naa wo' taq akansam i reh, re' i neeresaj inaq'wach i ras ruchaaq' nee wo' taq inawesaj i ree reh, re' i neeresaj i wareeh i ras ruchaaq' nee wo' taq inawesaj i ree reh, re' i nee ruyok' i q'ab' i ras ruchaaq', nee wo' taq inayok' i ree reh, re' i nee ruyok' i rooq' i ras ruchaaq', nee wo' taq inayok' i ree reh.


Copyright
Learn More

will be added

X\