DEUTERONOMIO 16

1Noq naa ruponiik i poh reh i rumolariik taqe i wach atik ar taq naa aninq'ijeem i elik chaloq Egipto loq'oomb'al reh i QaJaaw Dios, ruum chupaam i poh re' re' xat resaj taq cho Egipto i QaJaaw Dios pan jinaj chaq'ab'. 2Eh chupaam i ninq'iij re' re' naa taq aq'asam chi amayiij taqe ixoq wakax, eh tentzun chuwach i QaJaaw Dios chupaam i ye'aab' naa rusik'im wach i reh, re' naa ruq'orariik wii' i rub'ihnaal. 3Re' i chikop naa taq aq'asam chi amayiij naa taq ak'uxum ruuk' i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh. Eh wuquub' q'iij taq naa ak'uxum i kaxlanwi'k re' re', re' i kaxlanwi'k rehtalil i ti' k'axik taq xak'ul ruum pan ajiim b'eeh, eh chaq'ab' taq xat elik taq cho ar Egipto. Eh nik' taq najtiil naa aak'achariik naa taq ruk'uliik panak'ux i chih q'ijil xat elik taq cho Egipto. 4Eh chuwach i wuquub' q'iij re' re' ma' naa ta ruwihiik taq pana tinamiit i re' ruuk' inch'amb'risanik. Re' i chikop naa taq aq'asam chi mayiij chupaam i ruxq'eqiil reh i peet q'iij naa taq rukuxiik ak'uxum, ma' naa ta rukahniik reh i wahq'eq chi junwaar. 5Ma' nee ta wo' rub'an chi nee taq inaq'asaj i chikop chi amayiij reh i ninq'iij imb'aan ruum i elik chaloq Egipto xa aha' chupaam taqe i ye'aab' naa ruye'em taq aweh i QaJaaw Dios. 6Xa ar wo' taq naa aq'asam amayiij chuwach i reh chupaam i ye'aab' naa rusik'im wach i reh, re' naa ruq'orariik wii' i rub'ihnaal. Re' mayiij re' re' parokiik i q'iij taq naa aq'asam re' i ru orahiil noq xat elik taq cho Egipto. 7Re' i tiwik re' re' naa taq ab'aham ar taq naa ak'uxum chupaam i ye'aab' naa rusik'im wach i QaJaaw i qaDios. Eh wahq'eq chi junwaar naa wo' chik asutiniik reje panapaat. 8Eh waq'iib' q'iij taq naa ak'uxum i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh. Eh re' i ruwuuq q'iij jinaj i nim wach moloj iib' taq naa a'nam ye'b'al ruloq'il i QaJaaw Dios, eh ma' jino'q taq aweh i naa rukamaniik. 9Eh chupaam i q'iij noq naa rutohq'iik rumolariik i wach taq atrigo ar taq naa atoq'aam reje rajaljiik i wuq'uub' xamano. 10Naa taq aninq'ijeem i xamano, loq'oomb'al reh i QaJaaw i qaDios, ar wo' taq naa aye'em amayiij xanaa ruchaliik taq panak'ux re' q'oreel nik' k'ihaal taq i chib'ih aweh naa ruye'em i QaJaaw i qaDios ruuk' i rotob'il. 11Naa taq a'nam i ninq'iij chuwach i QaJaaw i qaDios chupaam i ye'aab' naa rusik'im wach i reh, re' i naa ruq'orariik wii' i rub'ihnaal. Re' ninq'iij re' re' naa taq a'nam awuch'ihil taq awak'uun awixq'uun, taqe amoso aminim pankowlaj kamanik, je' wo' taqe ma' xta kituut kajaaw, taqe i ixoq kamnaq kib'ahiil, je' wo' taqe i riih rumaam Leví wilkeeb' taq panatinamiit. 12K'oloq taq panak'ux noq hat wo' taq minooj pankowlaj kamanik noq xat wihik taq cho ar Egipto. Je' re' noq cha a'n taq chu'nchel i k'uhb'aal wili. 13Eh noq naa taq akohlaam i rumolariik i wach taq atrigo, noq naa taq akohlaam ruyitz'ariik i riis wach taq aa-uuva naa taq ayejaam i kok' perpat xaq chee' naah, eh naa taq aninq'ijeem. 14Eh naa taq a'nam chi suq taq ak'ux awuch'ihil taq awak'uun awixq'uun, taqe amoso aminim pankowlaj kamanik, taqe i ma' xta kituut kajaaw, taqe i neb'aa' ixoq kamnaq kib'ahiil, taqe i riih rumaam Leví wilkeeb' taq panatinamiit. 15Re' ninq'iij re' re' wuquub' q'iij taq naa a'nam ye'b'al ruloq'il i QaJaaw i qaDios, chupaam i ye'aab' naa rusik'im wach i reh. Wila' xa a'n taq i je' re', re' QaJaaw i qaDios naa taq kaat rukuxisam ruuk' chu'nchel taq atik, ruuk' taq akamaj, eh juneliik naa ruwihiik taq rusuqkiil ak'ux. 16Eh chu'nchel winaq oxpech naa kojiik chuwach i QaJaaw i qaDios chupaam i ye'aab' naa rusik'im wach i reh. Re' noq naa taq aninq'ijeem i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh, re' noq naa taq aye'em chi amayiij i wach taq atik, re' noq naa taq aninq'ijeem i kok' perpat xaq chee' naah. Eh ma' jino'q i narojiik chuwach i QaJaaw Dios chi ma' xta i naa ruk'amam reje. 17Chi kiju'junaal naa kik'amam reje kimayiij re' q'oreel nik' k'ihaal i chib'ih aweh naa ruye'em taq cha weh aaWaJaaw aaDios ruuk' i rotob'il 18Re' taq i hat naa taq apab'aam i q'atal q'orik ruch'ihil taqe i ajaab'ees chikinaah i ju'jun ch'uq chi tinamit aha' taq naa awihiik wii' re' chi naakiq'atam i q'orik chinaah i tinamit xti parub'ehel. 19Eh re' taqe i naakokiik chi q'atal q'orik ruch'ihil taqe ajaab'ees ma' naa ta kiyojom wach i korik, eh ma' naa ta kik'ulum i tumiin chi riij i ma' korik taj ruum re' i tumiin i rutz'ap i kikapeb'aal i wilik kina'ojb'al, eh i ruyoj wach i kiq'oral i korik wach kik'ux. 20Eh re' taq i hat re' i rub'ehel, re' i korik taq naa a'nam reh chi neenajtb'ik rooq taq ak'achariik, eh nee taq i naa wehchaaj aye'aab' naa ruye'em taq aweh i QaJaaw i qaDios. 21Eh ma' naa ta taq atikim jino'q i chee' naakilooq'onjiik wii' i tiyoox Asera rub'ihnaal ma' naa ta taq aye'em i koq chu'nchel i ru artaal i QaJaaw i qaDios. 22Eh ma' naa ta taq ayejaam jino'q i jalwaach reh chi neenlooq'jik, ruum re' re' ma' imponik ta chuwach taq aaWaJaaw aaDios.


Copyright
Learn More

will be added

X\