DEUTERONOMIO 14

1Re' taq i hat, hat taq rak'uun rixq'uun aaWaJaaw aaDios ma' ruk'ul ta chi nee nayok' wach taq ati'jolal, chi neenajoy i rismaal taq anaah ruum i ruti'kiil taq ak'ux ruum i rukimiik awach taq aweh. 2Re' taq i hat, hat taq rusantolaj tinamit i QaJaaw i qaDios. Xa re' la' wo' taq i hat rusik'im chawach chi kixilak i tinamit wilkeeb' sut i wach ak'al. 3Ma' jino'q i ch'uwa' wach taq naa ak'uxum. 4Re' i wili i kib'ihnaal i chikop neerub'an chi nee taq inak'ux: Re' imas wakax, re' tentzun, re' imas kaprax. 5Re' i k'ih b'uhr kiwach chi keej re' kok' keej ma' xta ruk'aa', re' i chikop wilik kuk'aa' wilkeeb' panch'ahn, re' i kaprax chu'nchel i chikop wilkeeb' panch'ahn. 6Je' re' noq neerub'an chi nee taq inak'ux i kitib'kaal chu'nchel i chikop inkixab'ej wo' chik ruka'peech i kiwa', eh mi lach' i naah kooq, je' wo' hoq i naah k'ixk'aq. 7Re' taqe i chikop wili ma' naa ta taq ak'uxum chi kixilak inkixab'ej cho ruka'peech i kiwa', eh lach' i naah i kixk'aq: Re' cameyo, re' i je' ruwii' imul, re' imul. Re' taqe i chikop re' re' ch'uwa' taq kiwach cha weh atoob' ta inkixab'ej wo' chik cho ruka'peech i kiwa' xa re' la' ma' lach' taj i naah kixk'aq. 8Re' ahq ma' naa ta taq ak'uxum ruum re' reh lach' naah i rixk'aq, xa re' la' ma' ruxab'ej ta cho ruka'peech i ruwa', ruum aj re' ch'uwa' wach taq cha weh, maa k'ux taq aweh i ni xata naa taq atz'a'am i kiti'jolal noq kamnaq chik taqe. 9Re' taqe i chikop wilkeeb' pan palaw, eh re' taqe i wilkeeb' parooq ha' neerub'an chi nee taq inak'ux, eh nee wo' taq inak'ux i kar wilik kixiik' eh i wilik rutastaas i kiij. 10Xa re' la' maa k'ux taq i ma' xta kixiik', eh i ma' xta rutastaas i kiij, re' taqe re' i ruk'ul chi nee taq inaq'or chi ch'uwa' kiwach. 11Eh chu'nchel i chikop wilik kixiik' saq kiwach, eh neerub'an chi nee taq inak'ux. 12Xa re' la' wilik wo' keh i re' ma' ruyee ta riib' chi nee taq inak'ux je' wili i kib'ihnaal: Re' xihk, re' ooloch' q'eq riij, eh re' kaq riij. 13Re' k'uch q'eq riij, je' wo' chu'nchel i chikop wilik kixiik' re' q'oreel nik' wach kiwii'. 14Eh je' wo' hoq k'ih b'uhr wach i chikop wilik kixiik' 15Re' nimlaj chikop wilik ruxiik', re' tuhkur, re' tz'ikin chi' ha' i rusik' ruwa', re' taqe i k'ih b'uhr kiwach chi xihk. 16Re' rajaaw tuhkur, re' chikop je' ruwii' k'uch, re' chikop wilik ruxiik' nim i ju'. 17Re' je' cho nimaq patuxk, re' i nimaq k'uch, re' saq i kiij. 18Re' i tz'ikin molol siip, re' tz'ikin wilik rikoom, re' i sootz'. 19Eh chu'nchel i kok' chikop wilik kixiik' ma' naa ta taq ak'uxum ruum ch'uwa' taq wach cha weh. 20Eh re' taqe i chikop wilik kixiik' saq kiwach neerub'an chi nee taq inak'ux. 21Eh ma' naa ta wo' taq ak'uxum i kitib'kaal taqe i chikop xakikimik chi kutkeel, ruum re' taq i hat, hat taq rusantolaj tinamit i QaJaaw i qaDios. Re' tiwik re' re' neerub'an chi nee taq i nayeew keh chi k'uxarik taqe i tokoom tinamit patim taq chaxilak. Eh nee wo' rub'an chi nee taq i nak'ayej keh i tokoom tinamit. Eh ma' naa ta wo' taq achaq'sam i kitib'kaal i kok' rak'uun kaprax chupaam i riis iruch'uuch' i rutuut. 22Re' taq i hat koruman chi rajlaal haab' taq naa aye'em reh i QaJaaw Dios i ju'jun naa taq awesam iloq ruuk' i lajeeb' i wach taq atik naa reliik taq panaye'aab'. 23Eh naa taq awojiik chupaam i ye'aab' naa rusik'im wach i QaJaaw i qaDios naa ruq'orariik wii' i rub'ihnaal. Ar chuwach i QaJaaw naa taq ak'uxum i ju'jun naa taq awesam iloq ruuk' i lejeeb' i wach taq atik, je' wo' hoq i naa awesam taq iloq ruuk' i ak' riis uuva, ruuk' taq aawaseite, je' wo' hoq peet rak'uun taq awaakaax, je' wo' hoq i peet rak'uun taq aatentzuun. Je' taq re' i naa a'nam reh chi nee taq i natijej i ruyohljiik wach i QaJaaw Dios. 24Eh wila' q'e' najt wilik taq awuuk' i ye'aab' naa rusik'im wach i QaJaaw Dios i naa ruq'oriik wii' i rub'ihnaal. Eh wii ma' xa a'n taq reje ruk'amariik amayiij re' re' ruum i runajtiil, 25neerub'an chi nee taq i nak'ayej kahnoq amayiij re' re'. Eh re' chik i tumiin taq neenak'am reje chupaam i ye'aab' narusik'im wach i QaJaaw i qaDios. 26Ruuk' i tumiin re' re' neenaloq' taq i hat ar i jilow taq amayiij xa chib'ih pa' jariik taq inawaaj, b'oyax, tentzun, riis uuva, oon xa chib'ih chik jariik i ha' re' ruuk' i ch'am. Eh ar taq naa ak'uxum chuwach i QaJaaw Dios awuch'ihil taq awak'uun awixq'uun, naa taq a'nam i ninq'iij reh i suq kiil k'uxliis. 27Eh mansahchik taq panak'ux i ruye'ariik i k'uxumb'al keh taqe i riih rumaam Leví ruum re' keh ma' xkik'ul ta kiye'aab' je' rukab' i xak'ul taq i hat. 28Rajlaal ox ox haab' pan kuxesb'al wach reh i haab' naa taq awesam i ju'jun ruuk' i lajeeb' i wach taq atik, eh ar taq naa amolom wach pana tinamiit. 29Re' taqe i re' naa rukamaniik chi k'uxumb'al keh i riih rumaam Leví ruum re' keh ma' naa ta kik'ulum kiye'aab' je' rukab' taq i naa ak'ulum i hat. Eh k'uxumb'al keh i tokoom tinamit patim taq chaxilak, eh je' wo' taqe i ma' xta kituut kajaaw, ruch'ihil taqe i neb'aa' ixoq kamnaq kib'ahiil korehtaal kinujik. Eh re' QaJaaw i qaDios nee taq ti rukuxisaj ruuk' chu'nchel taq i naa a'nam.


Copyright
Learn More

will be added

X\