DEUTERONOMIO 11

1Re' taq i hat cha k'ax taq i QaJaaw i qaDios cha a'n taq chi juneliik i tirutaq'aaj taq wii', je' wo' hoq chu'nchel i ruk'uhb'aal, je' wo' hoq i tirutijej taq wii'. 2Re' taqe i wili aweh taq i hat k'ahchi' nuq'orom ma' keh ta taq awak'uun awixq'uun. Re' keh ma' xkilow taj noq xat ruq'il taq i Dios ma' xkilow ta wo' hoq i sahchb'al k'uxliis, je' wo' hoq i runimaal i rajaawriik. 3Eh ni xata xkilow i xuk'uhtaaj je' wo' hoq i nimaq wach na'ojb'al. Re' taq i hat xawilow taq i xub'an ruuk' i kireey i aj Egipto, je' wo' i xub'an chupaam chu'nchel i tinamit Egipto. 4Eh xawilow wo' hoq chib'ih i xub'an kuuk' i ki soldado i aj Egipto taqe i ki kawáyu i kikareta, re' noq xusach kiwach chupaam i kaq palaw noq k'ahchi' naq cho kooj kajimam. Re' i QaJaaw Dios xsachwik kiwach chi jumpech. 5Eh k'oloq wo' taq panak'ux i hat atoob'jiik xub'an chee QaJaaw Dios noq xat ik'ik taq cho panchiq yuuq' korehtaal taq xat k'uloq ayu' yu naak. 6Re' taq i hat aweht'al taq i xub'an i QaJaaw Dios ruuk' i Datán, ruuk' Abiram, rak'uun taqe i Eliab riih rumaam taqe i Rubén. Eh nik' wach noq xtar ak'al, eh xib'iq'arik qohoq ruum i jul i keh, i kak'uun kixq'uun, i ki-itz'ihy naah paat, i kichikoop. Re' taq i hat aj Israel xawilow taq i re'. 7Re' taq i hat xti xawilow taq chi korik taqe i nimaq wach na'ojb'al xub'an i QaJaaw Dios ruuk' i rajaawriik. 8Je' re' noq cha a'n taq chu'nchel i ruq'or i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios re' i k'ahchi' taq nuq'orom aweh i hin yu'naak, reh chi neenkowjik taq ak'ux chi choparik naah i ye'aab' q'orooj taq rib'iral aweh. 9Reh wo' hoq chi k'ih laj haab' taq nee ti k'acharik chupaam i ye'aab' re' re', re' i xuq'or cho rib'iral i QaJaaw Dios keh taq aamaam awati't chi naa ruye'em keh. Eh chi naa wo' ruye'em taq aweh i hat. Re' i ye'aab' i wilik wii' i suq atoob' chi manlik. 10Re' i ye'aab' naa rojiik taq achopom naah ma' je' ta rukab' i ye'aab' xat elik taq cho wii' Egipto. Ar noq inatik taq i chib'ih aweh ko nat'aqsaj taq ruuk' aq'ab', je' rukab' imb'aan reh i tik kont'aqtesjik ruuk' q'ab'iis. 11Eh re' ye'aab' naa rojiik taq achopom naah wilik i yuuq' wilik i k'ixkaab'. Re' jab' inqajik cho pan taxaaj int'aqsanik reh i tik i nelik ar. 12Re' i ye'aab' re' re' looq' reh i QaJaaw i qaDios re' reh incha'jinik reh chi juneliik je' pantoq'omb'al reh i ju'jun chi haab', eh korehtaal inkuxik wach i ju'jun chi haab'. 13Eh wila' xa a'n taq chu'nchel ak'ux taqe i ruq'or i k'uhb'aal k'ahchi' nuq'orom taq aweh i hin yu'naak, wila' xak'ax taq i QaJaaw i qaDios xaloq'ej taq chu'nchel ak'ux, chu'nchel taq awánima. 14Re' i QaJaaw Dios nee ruyeew chee peet jab' paruq'ijil, je' wo' hoq xam jab' paruq'ijil, reh chi k'ih i wach atrigo taq naa amolom, reh chi nee inwihik taq riis aa-uuva, je' wo' taq aawaseite. 15Eh naa wo' ruk'isam taqe rax ch'ahn reh chi naa ruwihiik kiwa' taq awaakaax. Eh naa wo' taq ruwihiik awa' ahaa' taq i hat chi manlik korehtaal taq ti nujik. 16Xa re' la' chawik'raaj taq awiib' maayeew taq awiib' chi jot'arik, maa q'eb' taq chi riij ak'ux i QaJaaw Dios ruum i rojiik chi kilooq'jiik taqe i tiyoox, eh ma' xuk'aa' taq awiib' chikiwach. 17Ruum wi xaloq'ej taqe re', re' i QaJaaw Dios neenchalik rujosq'iil taq cha naah, eh ma' nee ta rutaq'aaj chaloq i jab'. Eh re' i ye'aab' ma' nee ta chik inwachinik i tik chuwach. Eh re' taq i hat xa chi jumehq'iil taq naa akimiik chupaam i ye'aab' naa ruye'em taq aweh. 18Je' re' noq chamol taq panakapeb'aal panawánima taqe i k'uhb'aal i nuq'or taq aweh chab'ak' taq ralaq aq'ab', eh chee wo' taq yejal awach, reh chi neen k'ulik taq panak'ux. 19Eh cha tijej taq awak'uun awixq'uun ruuk' taqe i k'uhb'aal re' re', chach'ob' taq rub'ehel keh noq wilkaat taq pampaat, noq b'ehik taq i na a'n, noq okik taq aweh chi wirik, noq naa taq awuktiik. 20Eh cha tz'ihb'aaj chuwach i rooq taq apaat, je' wo' chuwach i ru puertahiil taq apaat. 21Chi je' re' neenajtb'ik rooq aak'achariik taq i hat, je' wo' kik'achariik taq awak'uun awixq'uun chupaam i ye'aab' ruq'orom rib'iral i QaJaaw Dios keh taq aamaam awati't chi naa ruye'em taq aweh. Re' taq aak'achariik naa ruponiik chi je' najtiil i ruk'achariik i taxaaj chinaah i wach ak'al. 22Eh wila' xa a'n taq chu'nchel ak'ux taqe i ruq'or i k'uhb'aal k'ahchi' nuq'orom taq aweh i hin yu'naak, eh wila' xak'am taq naah. Eh wila' xak'ax taq i QaJaaw i qaDios, wila' ma' xakanaa' taq chik i rub'eeh, wii xa a'n taq chu'nchel i ruq'or. 23Re' i QaJaaw Dios reh naa resam taq reje chawach chu'nchel i nimaq tinamit noq naa taq awokiik chupaam i ye'aab' re' re', eh re' taq i hat naa taq achopom naah i nimaq tinamit q'e' kow kiib' chawach taq i hat. 24Eh chu'nchel i ye'aab' naa taq awik'iik wii' naa rukahniik taq cha weh. Ko ar naa rutohq'iik cho chupaam i ye'aab' chiq yuuq' naa ruponiik Líbano. Naa rutohq'iik cho chi chii' i nim ha' Éufrates, naa ruponiik ko chi chii' i palaw Mediterráneo. 25Ma' jino'q naa ruq'at wiik taq awach, naa rub'anam chaloq i Dios, aha' wilik i ruq'orom cho rib'iral taq aweh ma' k'isiin ta naa kiyo'jiik i tinamit aha' taq naa awik'iik wii', eh aha' taq naa awojiik i k'oq. 26Re' hin chupaam i q'iij yu'naak i nuq'or taq aweh nik' wach noq nee taq inak'ul otob'il, eh nik' wach noq nee taq inak'ul i k'axik. 27Re' otob'il wila' xanimaj i ruk'uhb'aal taq aaWaJaaw aaDios xnuq'or taq aweh yu'naak. 28Eh ti' k'axik i neenchalik taq cha naah wila' xa ruum i kilooq'jiik i tiyoox ma' eht'alimaj ta kiwach xakanaa' taq rub'aan taqe i ruq'or i ruk'uhb'aal i QaJaaw i qaDios, eh wila' xaq'eb' taq chi riij ak'ux runimjiik i k'ahchi' i nuq'orom taq aweh. 29Eh noq re' QaJaaw i qaDios hat taq chik rukojom chupaam i ye'aab' naa taq rojiik achopom naah i naa taq aq'orom rib'iral i rotob'il chinaah i yuuq' Gerizim. Eh naa taq aq'orom rib'iral i ti' k'axik chinaah i yuuq' Ebal. 30Re' taqe i yuuq' re' re' ar wilkeeb' chi juntar i nim ha' Jordán chi korkiil i nimb'eeh wilik reje parookb'aal q'iij pan kiye'aab' i aj cananeo patim taqe wach k'ixkaab' ma' naj ta ruuk' i wilkeeb' wii' i chee' tz'inuj ar Moré wilik paruyuq'ul i Gilgal. 31Re' taq i hat achk'isiin taq ma' naq'at wach i nim ha' Jordán reh chi naa taq rojiik achopom naah i ye'aab' naa ruye'em taq aweh i QaJaaw i qaDios. Eh noq achopom taq chik naah ar taq naa ak'achariik. 32Je' re' noq cha a'n taq chu'nchel ak'ux, chu'nchel i ruq'or i k'uhb'aal xnuq'or taq aweh i hin yu'naak.


Copyright
Learn More

will be added

X\