DEUTERONOMIO 1

1Re' taqe i q'orik wili xuq'or i Moisés keh chu'nchel i aj Israel noq wilkeeb' chupaam i ye'aab' chiq yuuq' chi juntar i nim ha' Jordán. Re' wilik chupaam i ye'aab' Arabá wilik wii' i kaq palaw chuwach i ye'aab' Suf, re' wilik ar Parán, Tafel, Labán, Hazerot i Dizahab. 2Eh junlaj q'iij chi b'ehik ruuk' i ye'aab' Horeb ruuk' i ye'aab' Cades-barnea noq ar neenk'amarik reje chinaah i yuuq' Seir. 3Eh pank'amb'al rub'eeh i rujunlaaj i poh reh i ka'winaq haab' keliik cho Egipto, noq re' i Moisés xub'an ruk'utaaj kuuk' i aj Israel, xuq'or keh chu'nchel i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios chikiij i keh. 4Re' wili xb'aan noq re' Moisés rub'anam chik reh i Sehón kireey i aj amorreo patim ar Hesbón. Re' noq rub'anam chik reh i Og kireey i aj Basán patim ar Astarot wilik chupaam i ye'aab' Edrei. 5Eh noq wilkeeb' chi juntar i nim ha' Jordán pan kiye'aab' i aj Moab, re' i Moisés xuq'or keh i aj Israel i k'uhb'aal, je' wili i xuq'or: 6Noq wilkooj cho chinaah i yuuq' Horeb je' wili i xuq'or weh i QaJaaw Dios: Re' taq i hat najtir taq chik ti okik chinaah i yuuq' wili. 7Chak'am taq i chib'ih aweh hiy taq paraxchee' wilkeeb' wii' i aj amorreo, eh chupaam i ye'aab' wilkeeb' chi junsuut nee taq tiooj wach k'ixkaab' Arabá, eh chinaah taqe i yuuq'. Eh nee taq tiooj Neguev, wilik chi chii' i palaw, eh chupaam i kiye'aab' i aj cananeo, je' wo' ar Líbano, eh nee taq tiooj k'oloq chi chii' i nim ha' Éufrates. 8Re' hin i Dios nuq'asam taq chik aweh i ye'aab' re' re', hiy taq cha chop naah. Re' i ye'aab' nuq'orom chaloq i xti korik chi naa nuye'em keh taqe aamaam awati't, re' Abraham, re' Isaac, re' i Jacob, eh re' i kiih kimaam, inki Dios. 9Re' i Moisés je' wili i xuq'or: Chupaam taqe i q'iij re' re' xnuq'or taq weh chi ma' nee ta nub'an ruk'amariik taq ab'eeh chi wutkeel. 10Re' QaJaaw Dios xat ruk'ihaaxb'isaj taq yu'naak, eh xiik' wo' chik naah taq ak'ihaal, je' chik taq ak'ihaal i ch'umiil wilkeeb' pan taxaaj. 11Re' ta naq i ki Dios aamaam awati't yohb'aal taq wach nee ti ruk'ihaaxb'isaj chuwach i yu'naak. Eh nee ta naq taq ti rukuxisaj chi manlik je' rukab' i ruq'orom chaloq. 12Xa re' la' re' hin chi wutkeel ma' nee ta nukuy ruk'amariik i ihq, ruch'ihil taq aak'axkiil je' wo' hoq i peleto taq i na a'n. 13Eh cha sik' taq kiwach chupaam i ju'jun ch'uq chi aj Israel taqe i winaq wilik kina'ojb'al re' ruuk' i kichol kojooj na'ojb'al. Re' hin neenukoj taqe chi k'amal ab'eeh kinki taq aweh. 14Eh re' taq i hat je' wili nuchaq'weesjiik taq xa a'n: Re' i hat ma' xta reet inakapaaj rub'anariik, tiki taq. 15Re' hin xnusik' kiwach chupaam i ju'jun ch'uq taq chi aatinamiit i winaq wilik kina'ojb'al, kojol taqe na'ojb'al. Wilik i xnukoj chi k'amal kib'eeh i jinaj miil, wilik i xnukoj chi k'amal kib'eeh i jinaj siento, wilik i xnukoj chi k'amal kib'eeh lajeeb' roxk'ahl, wilik xnukoj chi k'amal kib'eeh i lajeeb'. 16Eh re' hin xnukoj kina'ojb'al taqe i q'atal q'orik, je' wili xnuq'or keh: Re' taq i hat parub'ehel taq naa aq'atam i q'orik chikinaah taqe awuch aj Israel, eh je' wo' chikinaah taqe i tokoom tinamit wilkeeb' taq chaxilak. 17Ma' awach ta taq i naa ako'leem riij, parub'ehel la' taq naa aq'atwiik q'orik, je' chikinaah i ma' xta kajaawriik, chikinaah i wilik kajaawriik. Ma' awach ta taq i naa ayohleem wach ruum re' i q'ataj q'orik ruuk' i QaJaaw Dios inchalik. Eh wila' wilik jino'q i nim wach k'axkiil nee taq i nak'am cho chi nuwach, re' hin nekinyejanik reh, kinki keh. 18Chupaam taqe i q'iij re' re' xnuq'or taq aweh chu'nchel i chib'ih taq i naa a'nam. 19Re' hoj xqa'an wo' hoq i xuq'or qeh i QaJaaw Dios. Xoj elik cho chupaam i ye'aab' Horeb, ar chik xoj chalik chinaah i yuuq' wilkeeb' wii' i aj amorreo, xoj ik'ik wo' pan chiq yuuq', xati yo'joq chik ruum ik'ik ar, xawil wo' taq i hat. Eh korehtaal xoj k'ulik chupaam i ye'aab' Cades-barnea. 20Eh ar je' wili i xnuq'or taq aweh i hin: Yu'naak xoj k'ulik chik chinaah i yuuq' wilkeeb' wii' i aj amorreo. Re' i ye'aab' xuyeew qeh i QaJaaw i qaDios. 21Chakoj taq rehtaal chi re' QaJaaw i qaDios ruq'asam taq chik aweh i ye'aab'. Je' re' noq hiy taq cha chop naah je' rukab' i xuq'or i QaJaaw Dios keh i qamaam qati't mat yo'jik taq, eh ma' rub'an taq kiib' ak'ux, kinki taq aweh. 22Xa re' la' re' taq i hat xat ponik wo' chik taq wuuk' je' wili taq i xaq'or weh: Re' hoj wilik taqe i winaq naa qataq'aam reh chi neenooj kilow qeh nik' wach noq wilik i ye'aab' re' re'. Eh noq neekisutinik chaloq neenk'ulik kiq'or qeh nik' wach noq wilik i b'eeh, eh aha' i tinamit nee qoh okik wii', tiki taq. 23Eh aha' wilik taq i xaq'or xuk'ul nuk'ux i hin, eh xnusik' kiwach i kab'laj chi winaq, ju'jun xwesaj chupaam i ju'jun ch'uq taq chi aatinamiit. 24Eh re' keh ar kik'am chaloq chupaam taqe i rax chee' korehtaal xi k'ulik wach k'ixkaab' Escol, xkib'ehuj paam i ye'aab' re' re'. 25Eh noq xi sutinik reje wilik taqe i wach tik xkik'am reje, re' ruuk' i nelik chupaam i ye'aab' re' re', je' wili i xkiq'or qeh: Re' QaJaaw Dios xiik' naah holwochiil i ye'aab' naa ruye'em qeh inki taqe. 26Xa re' la' re' taq i hat xama' xawaaj ta wo' taq ojik, ma' xanimaj ta taq aha' wilik i xuq'or taq aweh i QaJaaw Dios. 27Eh re' taq i hat xatoq'aa' taq awech'um riij chupaam taq aa itz'ihy naah paat, eh je' taq wili i xaq'or: Re' QaJaaw Dios ma' qoh raaj taj ruum xoj resaj cho Egipto xa re' raaj chi naa kooj ruye'em pan kiq'ab' i aj amorreo reh chi neenkisach qawach. 28¿Aha' naaqojiik yu'naak? Re' hoj xyoj qak'ux chi ojik ar ruum re' taqe i xi ponik ilwoq reh xkiq'or qeh chi re' taqe i wilkeeb' ar xiik' naah ninqaal kooq, xiik' naah kikowiil chi qawach i hoj. Eh xiik' b'ila' naah kininqaal i kitinamiit kotimaj riij ruuk' taqe najt kinaah tz'aq. Eh wilik b'ila' wo' taqe i nimaq kooq winaq ar, re' ruuk' taqe i riih rumaam nim rooq winaq Anac i rub'ihnaal, tiki taq. 29Eh re' hin je' wili taq achaq'weesjiik xnub'an: Maanyoj taq ak'ux, mat yo'jik taq kuum i re'. 30Re' taq aaDios naa rojiik chi peet b'eeh taq chawach, re' reh naa rub'anam i pleto taq chawiij, je' rukab' i xub'an taq aweh noq xat ruko'leej taq choo Egipto re' xawil taq ruuk' naq'awach. 31Re' taq i hat xawil taq i xub'an chaa wuuk' i QaJaaw Dios pan chiq yuuq'. Re' reh xub'an taq aweh i hat je' rukab' i rub'an i winaq i ruq'ahcheej chee ruha'lak'uun. Eh re' reh xk'amwik taq cha b'eeh korehtaal taq xat k'ulik chupaam i ye'aab' wili. 32Xa re' la' re' taq i hat xama' xanimaj ta wo' taq i QaJaaw Dios. 33Re' QaJaaw Dios xuk'am taq cha b'eeh chaq'ab' ruuk' i junsahl chi q'aaq', eh pan q'iij junsahl chi suutz' xuk'am taq cho wii' ab'eeh. Eh xuk'uhtaaj taq cha weh i b'eeh taq xak'am chaloq, eh xuk'uhtaaj wo' taq cha weh i ye'aab' aha' i xayejaa' taq wii' aa itz'ihy naah paat. 34Re' QaJaaw Dios xb'iraj taq i xaq'or ma' k'isiin ta xchalik rujosq'iil xti xuq'or korik je' wili xuq'or: 35Xti korik noq ma' jino'q keh i tinamit wili yiib' wach kina'ojb'al naa kianam okik chupaam i ye'aab' re' i nuq'orom chaloq chi naa nuye'em keh i kimaam kati't. 36Xa re' wo' hoq Caleb rak'uun i Jefone naa rub'anam i okik ar, naa rehchaam i ye'aab' naa ruponiik wii' naa nuye'em keh i riih rumaam ruum xti korik wach ruk'ux, eh xirunimaj chi korik, inki. 37Eh amahk taq i hat xchalik rujosq'iil i QaJaaw Dios chi nunaah i hin, je' wili i xuq'or weh: Moisés je' wo' hat ma' naa ta awokiik chupaam i ye'aab' re' re'. 38Re' chik i Josué rak'uun i Nun i to'ool aweh naa rokiik ar chajilow i hat. Eh re' hat chayeew rukowiil ruk'ux ruum re' reh naa ruch'aqwiik i ye'aab' re' re' keh i aj Israel. 39Re' taq i hat xakapaaj taq chi re' taqe i aj ixowaal naa kiq'uchwik taq awehk'een, taq aha' lak'uun. Re' taqe i kok' aha'lak'uun re' re' komajaa' ta keht'al i holohik, i ma' holohik taj naa kianam okik chupaam i ye'aab' re' re' kekeh naa nuye'em re' keh naa kehchaniik reh. 40Re' taq i hat ti sutinoq wo' chik taq reje panchiq yuuq', chak'am taq reje i b'eeh inooj i chi chii' i kaq palaw inki. 41Eh re' taq i hat je' wili taq i chaq'wik xa a'n: Korik wo' chi xoj mahkunik chuwach i Dios, xa re' la' yu'naak naa qachopom qak'ux naa qa'nam i xuq'or i QaJaaw Dios naaqojiik chi q'aq'inik tiki taq. Korik xachop wo' taq atz'a'aamb'aal reh q'aq'inik xayejaa' wo' taq awiib' chi ojik chi q'aq'inik chinaah i yuuq'. 42Eh re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or weh i hin: Chaq'or keh chi ma' ruk'ul ta chi nee kiooj chi q'aq'inik ruum re' hin ma' wilkiin ta kuuk', neenb'an cho keh kuum i aj ixowaal, inki. 43Eh re' hin xnuq'or wo' naq taq aweh i xuq'or, xa re' la' re' taq i hat xama' xat nimanik ta wo' taq, xaq'at taq wach aha' wilik i xuq'or i QaJaaw Dios ruum chi q'e' kow taq xa a'n awiib' xat'ooj taq chi q'aq'inik chinaah i yuuq'. 44Eh re' taqe i aj amorreo patim taqe chinaah i yuuq' re' re' xat chalik taq kik'ul reh i rub'anariik taq aweh. Xa je' chik taqe ruk'ihaal k'ohlox noq xi chalik taq cha naah, xat kajimaj taq reje chupaam i ye'aab' Seir korehtaal xkian taq aweh chupaam i ye'aab' Horma. 45Eh noq xat sutinik taq reje xak'er naq taq chik aachii' chi oq'ik chupahqaljiik i rotob'il i Dios xa re' la' re' reh xama' xatrib'iraj ta wo' taq. 46Ruum aj re' re' taq i hat najt taq xat kahnik chi patinik chupaam i ruyuq'ul i Cades.


Copyright
Learn More

will be added

X\