DANIEL 9

1Re' i Dario aj Media rak'uun i Asuero xokik chi reyil chinaah i tinamit Babilonia. 2Eh chupaam i peet haab' rokiik chi reyil i Dario. Re' hin Daniel xtohq'ik nutijem riij i ruhuuj i Jeremías jalal ruq'oral i Dios re' xutz'ihb'aaj wii' i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios chi chuwach lajeeb' ru kajwinaq haab' naa rusahchiik wach i tinamit Jerusaleem. 3Eh noq xnureq chi riij, xnub'an nutiij chi ma' nub'anam ta nuwa' nuhaa' xnupahqaaj i rotob'il i Dios, eh nukoj i q'as wach itz'ihy chi wiij, xnuyeew chaaj chi wiij. 4Re' hin xnub'an nutiij chuwach i waJaaw nuDios, je' wili xnuq'or: QaJaaw Dios xiik' naah nimaal awach, nim awajaawriik, i na a'n taqe inaq'or, inak'uhtaaj ak'axb'al kuuk' i kik'axwik aweh, eh inkik'am naah aak'uhb'aal. 5Re' hoj korik wo' chi xoj mahkunik chawach, xqa a'n i yiib' wach na'ojb'al, xqa a'n i ma' ruk'ul ta chi b'anarik, ma' nqayeew ta awajaawriik. Eh ma' xqanimaj taj aak'uhb'aal, ma' nqa a'n taj inaq'or. 6Ma' xqanimaj taj inkiq'or i jalal aq'oral xataq'aaj cho chi qaxilak re' taqe i xiq'orik panab'ihnaal kuuk' taqe i qareey, k'amal qab'eeh, kuuk' taqe qatuut qajaaw kuuk' chu'nchel i tinamit Israel. 7QaJaaw Dios re' hat korik wach ak'ux, eh re' hoj inqak'uhtaaj qak'ixb'ilaal, je' rukab' noq wilkooj yu'naak i hoj aj Judío, wilkooj ayu'. Je' wo' i wilkeeb' Jerusaleem, eh chu'nchel i aj Israel wilkeeb' chi najt chi ma' najt, re' taqe atukem reje kiwach pantaq tokoom tinamit ruum ma' xat kaaj ta kinimam. 8QaJaaw Dios re' hoj, je' wo' taqe i qareey, je' wo' taqe i k'amal qab'eeh, je' wo' taqe qatuut qajaaw ma' k'isiin ta inchalik qak'ixiik ruum xoj mahkunik chawach. 9QaJaaw Dios re' hoj qeht'al noq nee naketelaaj qawach, eh chi neenakuy taqe i qamahk atoob' ta ma' xat qanimaj chaloq. 10Korik Jaaw noq ma' xqib'iraj taj i qak'uhb'aljiik xa a'n, xaq'or cho qeh ruuk' kichii' taqe amoso jalal aq'oral. 11Chi qunchelaal i hoj aj Israel ma' xqanimaj taj i xoj ak'uhb'alej wii', ma' xqaaj ta qa'nam taqe i xaq'or. Ruum aj re' xchalik chi qanaah i ti' k'axik re' tz'ihb'amaj rehtalil chupaam i k'uhb'aal ye'ooj re' i Moisés amoso, chi naa ruk'ulariik. Re' wili i k'ahchi' qak'ulum ruum chi xoj mahkunik chawach. 12Re' hat xa a'n i aaq'orom cho chiqiij i hoj, chikiij i k'amal qab'eeh, ruum xoj ayeew chi tojariik i qamahk. Eh xayeew taqe chi tojariik i kimahk i k'amal qab'eeh, ruum xayeew i runimaal ti' k'axik chi qanaah, ma' jank'al q'iij ink'ularik chinaah i wach ak'al i ti' k'axik xk'ularik Jerusaleem. 13Chu'nchel i ti' k'axik wilik xchalik chi qanaah je' rukab' i tz'ihb'amaj cho rehtaliil chupaam i k'uhb'aal ye'ooj cho reh i Moisés. Xa re' la' re' hoj QaJaaw Dios xama' ti qanimaj ta wo' hoq, xama' nqakanaa' ta wo' rub'an i qayiib' wach na'ojb'al, xama' xqanimaj ta wo' hoq i korik. 14Ruum aj re' Jaaw, xayejaa' wach i runimaal ti' k'axik wili xayeew chi qanaah, ruum re' hat korik wach ak'ux ruuk' chu'nchel chib'ih i na a'n. Xa re' la' re' hoj ma' xat qaj ta qib'iram. 15QaJaaw Dios, ruuk' awajaawriik xawesaj taqe chaloq aatinamiit Egipto. Ruum i re' xelik rib'iral noq wilik runimaal awach, xak'uhtaaj chee awajaawriik, eh xa ko je' wo' re' yu'naak, xa re' la' re' hoj xoj mahkunik chawach, xqa a'n i ma' holohik taj. 16QaJaaw Dios re' hoj qeht'al noq q'e' hat atoob', cha kuy chawesaj ti aajosq'iil chinaah i tinamit Jerusaleem, ruum re' loq'laj aatinamiit i loq'laj yuuq' Sión. Eh chu'nchel i tinamit wilkeeb' chuka'jaah inkikaqse'laaj i tinamit Jerusaleem. Re' aatinamiit re' wili inkik'ul ruum i qamahk i hoj, eh ruum wo' kimahk i qatuut qajaaw. 17QaJaaw Dios chab'iraj tii weh i nutiij i hin, hin amoso, chab'iraj tii weh i nupahqaaj aweh. Chaketelaaj wach i loq'laj apaat najtir inyojarik, chayeew q'ab' chi nee wo' chik inkorjik ruka'peech. 18QaJaaw Dios, cha kuy chab'iraj tii weh i nutiij, cha wilow i runimaal ti' k'axik k'ahchi' qak'ulum. Cha wilow aatinamiit Jerusaleem re' inq'orarik wii' ab'ihnaal. Re' hoj ma' ruum ta chi korik wach qak'ux inqapahqaaj awotob'il, ruum la' chi qeht'al chi wilik ketelinik wachiis awuuk'. 19Hat QaJaaw, qaDios qoh ab'iraj tii cha kuy qamahk. Chab'iraj tii qeh i qatiij Jaaw chayeew qeh inqapahqaaj aweh parub'ihnaal ak'axb'al. Re' hoj inqapahqaaj ak'axb'al chinaah i tinamit, je' wo' chikinaah taqe i awak'uun, awixq'uun, kinki panutiij. 20Eh re' i hin Daniel noq k'ahchi' kiin chi tiij chuwach i QaJaaw Dios, noq k'ahchi' nupahqaam kuyb'al numahk i hin, je' wo' kuyb'al kimahk i nutinamiit Israel, k'ahchi' nupahqaam i rotob'il i Dios chi riij i rusantolaj ye'aab' Jerusaleem. 21Eh noq k'ahchi' kiin chi tiij, re' i ánjel Gabriel xwilow cho wach panusaq wiriik pampeet xik'inik b'ila' chik chaloq noq chalik wuuk' chupaam i ru orahiil i ye'b'al mayiij chuwach i Dios reh ixq'eq. 22Eh je' wili i xuq'or weh panusaq wiriik: Hat Daniel re' hin xin chalik awuuk' yu'naak, reh chi naa nuch'ob'om rub'ehel aweh taqe wili. 23Xa re' wo' xatoq'aa' chee atiij xanoq wo' xat rib'iraj aaDios, eh re' hin xirutaq'aaj cho chi ch'ob'ariik rub'ehel aweh ruum q'e' ti raaj aaDios chakoj rehtaal chi korik taqe i naa nuq'orom aweh reh chi neenareq chi riij chi korik i xk'uhtjik aweh panasaq wiriik. 24Lajeeb' ru kajwinaq xamano naa rik'iik chi ti' k'axik asantolaj tinamiit. Eh chi neenkikanaa' i mahk, i yiib' wach na'ojb'al, eh wilik i naakiye'em chi riij, reh chi re' chik i korik neemb'aan chi jumpech. Reh chi naa rojiik eloq wach i xk'uhtjik aweh i q'orooj cho rib'iral, eh naa wo' chik rukuxeesjiik i rusantolaj paat i Dios. 25Re' hat Daniel naa anab'eem, areqem chi riij chi xa re' wo' noq naa ruq'orariik, chi naa wo' chik rukorjiik i tinamit Jerusaleem korehtaal chik i ruk'uliik i loq'laj k'amal b'eeh i q'orooj cho rib'iral. Eh wuquub' xamano, kiib' ru kajwinaq xamano naa rukorjiik wii' i tinamit Jerusaleem ruch'ihil i tz'aq kotimaj wii' riij. Xa re' la' ma' k'isiin i ti' k'axik naa ruk'ulariik nik' najtiil naa rukorjiik taqe re'. 26Eh noq ik'inaq chik i kiib' ru kajwinaq xamano naa aj rukanteesjiik re' i k'amal b'eeh q'orooj cho rib'iral chi naa ruk'uliik. Eh naa rusachariik wach i Jerusaleem, ruch'ihil i rupaat i Dios, ruum i rutinamiit i reey naa ruk'uliik iloq. Re' re' jumehq'iil naa ruk'ulariik je' rukab' noq ink'uloq elal ha'. Eh pantz'apaab' ponoq wach i re' kora'j naa rutohq'iik re' i q'aq'inik. 27Eh re' reey re' re' wilik i naa kiyejaam wach kuuk' i tinamit chi naa kianam chuwach i jinaj xamano xa re' la' noq naa ruponiik ixib' q'iij ruuk' i yejaal q'iij, naa ruq'orom keh i aj Israel chi ma' naa ta chik kiye'em i kimayiij. Re' la' chik i ch'uwa' wach na'ojb'al naa ruye'em q'ab' chi naa rub'aan parupaat i Dios. Re' sachool re' re' ar naa ruwihiik korehtaal chik insacharik wach chi jumpech ruum i QaJaaw Dios, inki weh.


Copyright
Learn More

will be added

X\