DANIEL 7

1Chupaam i peet haab' rokiik chi reyil i Belsasar Babilonia, chupaam jinaj aq'ab' re' Daniel wilik xrilow wach paruwiriik. Eh noq xrik'raaj riib' xutz'ihb'aaj taqe i nimaq wach xk'uhtjik reh. 2Je' wili i xuq'or parutz'ihb': Re' hin je' wili xwilow panusaq wiriik chi jun suut chik i wach ak'al xchalik i kowlaj teew xakow b'ila' chik i ruk'uysaj i ruha'iil i palaw. 3Eh chupaam i palaw re' re' xi elik chik chaloq i kijib' chi nimaq josq'laj chikop reh reh chik wach kiwii' i ju'jun. 4Re' peet je' chik ruwii' kaq b'ahlam xa re' la' je' chik ruxiik' xihk taqe i ruxiik'. Eh noq k'ahchi' kin chi rilariik xkich'uq b'ila' chik taqe i ruxiik'. Xkipab'aa' wach ak'al ruuk' i kiib' chi rooq je' pahik winaq, xye'arik chik runa'ojb'al chi je' runa'ojb'al winaq. 5Eh re' rukab' je' ruwii' oso ruk'sam chik i q'ab' kab'chel xa ruyejaam chik riib' chi k'uxuuj, eh ixib' i rub'aqil jojol winaq wilik xilak taqe reeh. Eh xb'iraj noq xq'orarik cho reh chi je' wili: Chayejaa' awiib' chak'ux i tiwik xanik' pa' nimaal inawaaj, i nuchjik. 6Re' roox chikop je' ruwii' rajaaw b'ahlam, eh kiib' i ruxiik' wilik chi riij, kijib' chik i naah, eh ye'arik chik rajaawriik noq xwil. 7Eh re' rukaaj i nimlaj josq'laj chikop xwilow wach panusaq wiriik xiik' naah yib'kiil wach ti yo'joq ruum, eh yohb'aal chik wach i ransil. Eh xa nimaq chik i reeh re' ruuk' i ch'ihch' chu'nchel chik i rupaxej nah reh i ruk'ux, nik' nimaal i ma' rutz'ap ta wach i ruyeq'b'eej parooq. Re' qamaam josq'laj chikop re' re' lajeeb' i ruk'aa' ma' je' ta kiwii' ixib' xwilow kiwach pampeet. 8Noq k'ahchi' wilom i lajeeb' chi ruk'aa' jinaj wo' chik i ruk'aa' xelik chaloq chi xilak, xak'isiin chik rooq, eh ixib' i ruk'aa' xkich'uq iloq reh chi xkikanaa' ruye'aab' i jinaj koq'uun xelik chaloq. Re' i k'isa uk'aa' re' re' nujinaq chik i riij chi je' naq'wach winaq, eh xakow chik i q'orik i rub'an. 9Re' hin ma' nukanaa' ta chik rutz'ehtjiik, eh xyejeb'jik b'ila' chik i ki tzunaab' i q'atal q'orik chupaam i jinaj keh i tzunaab' re' re' jinaj i mama' winaq xtzuhnik chupaam, xasaq chik i rismaal naah xa je' chik i saq nooq', xa saqpotz'ik chik i ruso' xa je' chik i saq laj suutz'. Eh re' i tzunaab', i kotokaq ch'iklik wii' pan xaq q'aaq' wilik. 10Xa je' chik rooq ha' i q'aaq' i nelik cho chuwach, eh xata wo' jarub' miil i wilkeeb' i koq ruuk' chi kamanik, xata wo' jarub' miil i tinamit wilkeeb' i koq chuwach. Eh xutoq'aa' chik q'ataj q'orik, re' taqe i nimaq huuj xteharik kipaam noq xwil. 11Re' hin xakok'ahchi' wo' b'iram, xa kosachlik wo' nuk'ux ruum i kowlaj q'orik i rub'an i k'isa uk'aa', noq xwilow chi xkikansaj i rukaaj i nimaq josq'laj chikop xkixereb'eej i ruti'jolal xkikut wach q'aaq' reh i ruk'atariik. 12Eh re' taqe i ixib' chik nimaq josq'laj chikop ehteesjik i kajaawriik, xa re' la' ko xik'amarik pee chi k'achalkeeb' chuwach i xama' k'ih ta laj q'iij. 13Eh chupaam aq'ab' re' re', xwilow wo' panusaq wiriik chi jinaj i je' ruwii' rak'uun winaq wilik chinaah i suutz' pan taxaaj, eh xkik'am i koq ruuk' i mama' winaq, re' wilik ruk'achariik chi juneliik. 14Re' je' rak'uun winaq re' re' xye'arik rajaawriik, runimaal wach xkojarik b'ila' chik chi taaq'anik. Eh chi re' taqe i wilkeeb' panimaq tinamit pankok' tinamit, xa reh reh wach kiq'orik kib'anik reh i rukamaj. Re' i rajaawriik, re' taaq'anik naa rub'anam ma' jaruuj naa rusahchiik wach. 15Eh re' hin Daniel ruum taqe i xwilow panuwiriik re' re', ma' k'isiin ta xsahchik nuk'ux, eh xchalik ruti'kiil nunaah ruum. 16Re' hin xnujil i koq wiib' ruuk' i jinaj keh pa'alkeeb' i koq chuwach i tzunaab' xnupahqaaj reh chib'ih i ruq'or taqe i xwilow wach panuwiriik. Eh re' reh xuq'or eh xuch'ob' wo' rub'ehel chib'ih i ruq'or. 17Je' wili i xuq'or weh: Re' taqe i kijib' chi josq'laj nimaq chikop xawil wach, kijalwaach i kijib' chi reey naa ruwihiik kajaawriik chi taaq'anik chikinaah i tinamit wach ak'al. 18Xa re' la' naa ruponiik i q'iij noq re' chik i rusantolaj tinamiit i Dios. Re' chik i keh naa ruwihiik kajaawriik chi taaq'anik chi juneliik, inki. 19Re' hin koxwaaj naq nunab'eem chib'ih ruq'or i rukaaj josq'laj chikop xwil wach tokoom ruwii' chikiwach ixib' xiik' naah yib'kiil wach, q'an ch'ihch' i rixk'aq ch'ihch' i reeh xik'uxib'eej i xa chib'ih jariik, eh re' i ma' xutz'ap ta wach xuyeq'eb'eej pan rooq. 20Eh xwaaj wo' naq nunab'eem chib'ih i ruq'or i lajeeb' chi ruk'aa' eh chib'ih i ruq'or i k'isa ruk'aa' xelik koq'uun juninaq chi je' naq'wachiis i riij, wilik noq ti xakow chik inq'orik chaloq ink'utinik chi re' reh q'e' wilik rawjaawriik chikiwach i ruk'uliil, eh wilik ruk'aa' xich'uqarik iloq reh chi xye'arik ruye'aab' i reh. 21Eh xwilow chi re' i k'isa ruk'aa' re' re' peleto i rub'an kuuk' i rusantolaj tinamiit i Dios, eh i rub'an chik keh. 22Eh xponik i mama' winaq wilik ruk'achariik chi juneliik xuq'at i q'orik xesaj taqe i panti' k'axik i rutinamiit i Dios wilik cho pan taxaaj. Eh xponik wo' ruq'ijil chi re' chik i santo laj rutinamiit i Dios xkichop i kajaawriik chi taaq'anik. 23Je' wili i xuq'or weh i jinaj keh i pa'alkeeb' i koq ar: Re' rukaaj i josq'laj chikop rujalwaach i rukaaj i naa ruwihiik chi reyil chinaah i wach ak'al, re' reh ma' je' ta rukab' taqe i junch'uq, naa rub'anam i ti' k'axik keh i tinamit, naa ruyeq'eb'eem parooq naa rusacham kiwach. 24Re' i lajeeb' chi uk'aa' kijalwaach i lajeeb' chi reey naa kiwihiik chi taaq'anik. Eh chikiij i keh naa wo' chik ruk'uliik iloq i jinaj naa rokiik chi taaq'anik, tokoom chik chikiwach taqe i peet naa resam taqe i chi taaq'anik i ixib' chi reey. 25Eh naa rub'ajam i Dios wilik cho pan taxaaj, naa rutohq'iik rutz'apam wach i rusantolaj tinamiit i Dios naa rukapaam chi naa rujalam wach i k'uhb'aal, je' wo' hoq i ruq'ijil taqe i ninq'iij. Eh ixib' haab' ruuk' waqiib' poh naruwihik i santo laj rutinamiit i Dios chi ri'sil i rajaawriik. 26Xa re' la' re' mama' winaq naa ruq'atwiik i q'orik chinaah i reey re' re' naa ruq'uchum i rajaawriik, eh naa rusacham wach chi jumpech. 27Eh re' taaq'anik, re' awajaawriik, re' i loq'il i taaq'anik imb'aan wach ak'al naa ruye'ariik reh i santo laj rutinamiit i Dios. Eh re' chik i keh naa kikahniik chi taaq'anik, re' i tinamit wach ak'al naa rub'aniik reh i kikamaj, eh naa runimaniik keh, inki. 28Ayu' xooj eloq wach i xwilow panuwiriik, eh re' hin Daniel ma' k'isiin ta xsahchik nuk'ux, xasaq moq'ik chik xin kahnik ruum nuyo'jiik. Xa re' la' xapanuk'ux xkahnik ma' awach ta aj eh xnuk'utjaaj i xwilow re' re'.


Copyright
Learn More

will be added

X\