DANIEL 6

1Re' i reey Dario xupab'aa' taqe i jinaj siento ruuk' juninaq chi winaq kajaaw taqe i q'atal q'orik chupaam chu'nchel i rutinamiit ruchopom naah. 2Eh chikinaah taqe jinaj siento ruuk' juninaq re' re' ixib' i winaq xukoj chi rilariik i kikamaj. Eh jinaj keh ixib' re' re', re' i Daniel xupab'aa' haa' reh chi naa rilariik chi korik i chib'ih reh i reey. 3Re' i Daniel xanoq wo' xuk'uhtaaj chi wilik runa'ojb'al chikiwach taqe i xikojarik chi ilil, kamanik je' wo' chikiwach taqe i k'amal b'eeh. Ruum aj re', re' reey xukapaaj chi xukoj chi taaq'anik chinaah i rutinamiit. 4Eh re' taqe kajaaw i q'atal q'orik, taqe i xipa'ab'jik chi ilil kamanik xchalik kik'aah chinaah i Daniel, xkisik' naq chi riij nik' wach noq naa kikojom ru mahk naa naq kiq'orom chi ma' holohik taj i taaq'anik i rub'an. Xa re' la' ma' xkireq ta wo' ru mahk ruum re' reh korik wach ruk'ux, ma' xtaj i ma' holohik taj xub'an. 5Xkilow chi je' re' taqe i winaq re' re' je' wili i xkiq'or: Re' hoj ma' jaruuj neenqareq ru mahk i Daniel chi nenooj qajal, wila' ma' xqasik' chi riij nik' wach noq neeruq'eb' riib' chuwach i reey ruuk' i runimjiik i ruDios i rub'an, inki taqe. 6Re' taqe i kajaaw i q'atal q'orik, ruch'ihil taqe i ki ilwik reh i kamanik xkian jinaj wach kik'ux, xooj kiq'oreej i reey Dario, je' wili i xkiq'or reh: Qajaaw reey nee ta naq inwihik aak'achariik chi juneliik. 7Re' taqe i kajaaw i q'atal q'orik, taqe i kajaaw i soldado, taqe i kikamanik awuuk' xkiyejaa' wach chi re' hat naa akojom jino'q i kow wach k'uhb'aal chi naa awesam ruq'orkiil re' i wili: Chi chuwach i lajeeb' ru ka'winaq q'iij ma' jino'q i naa ruloq'em i naa rub'anam rutiij chuwach i rudios, eh ni xata naakiye'em ruloq'il i winaq. Xa re' chik i hat nee kiye'em aloq'il i hat qajaaw reey. Eh awach i ma' xnimanik reh i k'uhb'aal re' re' neenkutarik pan kijuul i kaq b'ahlam. 8Re' hat chayeew aq'oral chakoj aab'ihnaal chi nee nelik ruq'orkiil i kowlaj k'uhb'aal re' re', reh chi ma' nee ta chik injal wach korehtaal inimjik je' rukab' i ruq'or i kik'uhb'aal i aj Media i aj Persia, eh chi ma' awach ta chik neenjalwik wach. 9Eh re' i reey Dario xukoj wo' rub'ihnaal chi nareliik ruq'orkiil, eh chi naa rub'aan i kow wach k'uhb'aal re' re'. 10Noq xrib'iraj i Daniel chi xelik ruq'orkiil chi naa rub'aan i k'uhb'aal re' re', xokik i koq paruwarb'al, xuteh taqe ru ventana wilik reje chi korkiil i Jerusaleem. Ar xu xuk'aa' riib' chub'aan i rutiij, chulooq'jiik i ruDios, eh oxpech i rub'an chuwach i q'iij, je' wo' rukab' i okrinaq wii'. 11Eh re' taqe i winaq ki-ixowanik wach i Daniel xkimol i koq kiib' wach ru ventana xponik kireq chi tiij, eh chi k'ahchi' ruloq'em i ruDios. 12Eh jumehq'iil xiooj ruuk' i reey, je' wili xkiq'or reh: Qajaaw reey ¿Mi ma' xawesaj ruq'orkiil re' i kowlaj k'uhb'aal chi chuwach i lajeeb' ru ka'winaq q'iij ma' jino'q i naa ruye'em ruloq'il i rudios, eh ni xata jino'q chik winaq, chi xa re' chik i hat naakiye'em aloq'il, eh chi awach i ma' xunimaj naa rukutariik pankijuleel i kaq b'ahlam? inki taqe. Eh re' i reey je' wili i chaq'wik xub'an: Korik noq je' re' i ruq'or i k'uhb'aal re' re' je' rukab' i ruq'or i kik'uhb'aal i aj Media, i aj Persia, eh ma' awach ta chik neenjalwik wach, inki. 13Eh re' keh je' wili ruchaq'weesjiik i reey xkian: Re' i Daniel jinaj keh i aj Judío k'amooj taqe chaa yu', ma' ruyeew ta k'isinoq awajaawriik i hat reey. Eh ma' runimaj taj i kowlaj k'uhb'aal xawesaj ruq'orkiil, ruum re' hoj inqilow chi oxpech i rub'an rutiij chuwach i ju'jun chi q'iij, inki taqe. 14Noq xrib'iraj chi je' re' i reey ma' k'isiin ta noq tib'ik ruk'ux xtohq'ik rusik'im chi riij, eh xik'ik q'iij chusik'ariik chi riij nik' naq wach noq naa ruko'leem riij i ruk'achariik i Daniel. 15Eh chi riij i re' xi sutinik wo' chik cho ruuk' i reey, je' wili i xkiq'or reh: Qajaaw reey re' hat aweht'al chi korik i ruq'or i kik'uhb'aal i aj Media, i aj Persia chi ma' jino'q i k'uhb'aal rukojom i rub'ihnaal i reey chi neerub'an chi neenjaljik wach, inki taqe. 16Je' aj re' noq re' reey Dario xutaq'aaj ruk'amariik i Daniel, je' wili i xuq'or reh: Re' ta naq aaDios i naa kamaneej wach chi juneliik neenko'linik aweh chi ma' nee ta tikik'ux i kaq b'ahlam, inki. Eh re' Daniel kutarik wo' chi kixilak i kaq b'ahlam. 17Eh jinaj i qaman ab'aj xkitz'ap wii' i chii' i kijuul i kaq b'ahlam, eh re' reey xukoj i rub'ihnaal chuwach ab'aj xukoj wo' rulopq'aaq' chuwach, je' wo' i kilopq'aaq' taqe i kikamanik ruuk', reh chi ma' awach ta neentehwik reh. Eh korehtaal xooj eloq wach ruuk' i Daniel i kowlaj k'uhb'aal xresaj ruq'orkiil i reey. 18Eh re' i reey xooj chupaam i rupaat i rub'an wii' taaq'anik xuyok'aa' riib', ma' xukapaaj ta chik ruwa', ma' xye'arik ta chik rusuqkiil ruk'ux ruuk' taqe i q'ooj, eh ni xata naq chik qajik i ruwiriik. 19Eh xa re' wach noq xokik choo rusaq'iik xooj rajimam riib' aha' wilik wii' i kijuul i kaq b'ahlam. 20Noq ach k'isiin ma' ponik i reey ar xan tz'irik chik wach noq xuk'er je' chii' chi q'orob'jiik i Daniel chi je' wili: Daniel hat raj kamanoom i k'achlik Dios, mi xat ruko'leej aaDios i nayeew ak'ux chub'aan i rukamaj chi ma' xat kik'ux taj i kaq b'ahlam, inki. 21Eh re' Daniel je' wili chaq'wik xub'an: Qajaaw reey nee ta naq inwihik aak'achariik chi juneliik. 22Re' i Dios xi ruko'leej ruum xutaq'aaj chaloq i ruánjel reh chi xutz'ap i kichii' taqe i kaq b'ahlam, reh chi ma' xinkik'ux taj, ruum chuwach i Dios ma' xta numahk, eh ni xata chawach i hat qajaaw reey wilik numahk, inki. 23Eh noq xrib'iraj chi je' re' i reey ma' k'isiin ta noq xsuuqb'ik ruk'ux, xutaq'aaj rehtesjiik i Daniel chi kixilak i kaq b'ahlam. Eh noq xkesaj chaloq i Daniel ma' xhoparik ta k'isinoq i ruti'jolal ruum xuyeew ruk'ux ruuk' i ruDios. 24Re' i reey xutaq'aaj kik'amariik taqe i winaq xi ponik koj woq ru mahk i Daniel, eh kuch'ihil taqe i keh k'een, kak'uun, kixq'uun, noq xikutarik chi kixilak i kaq b'ahlam. Eh xakomajaa' wo' kiponik i koq ko chupaam i jul noq xik'ularik cho kuum i kaq b'ahlam, junb'iq'arik haa' i kib'aqil xb'aan. 25Chi riij i re', re' i reey Dario xutz'ihb'aaj reje kihuuj i wilkeeb' panimaq tinamit, pankok' tinamit, xa reh reh wach ki i q'orik, je' wili i xuq'or reje: Re' ta naq i suq kiil k'uxliis wih-oq taq awuuk', inki. 26Re' hin i nutaq'aaj taq ruq'orariik aweh chi chupaam chu'nchel i tinamit nuchopom naah chayohleej, chayeew taq ruloq'il i ruDios i Daniel. Ruum re' reh i k'achlik Dios, eh wilik chi taaq'anik chi juneliik, eh re' rajaawriik ma' jaruuj naa rik'iik wach. 27Re' wo' hoq i Dios re' re' inko'linik, ineesanik panti' k'axik, eh rub'an taqe i ma' ilooj taj, i sachb'al k'uxliis pan taxaaj, je' wo' wach ak'al. Eh re' wo' reh xko'linik reh i Daniel i ma' xk'uxarik ta kuum i kaq b'ahlam, inki. 28Eh re' i Daniel xaxkanab'jik wo' hoq chi nim wach i rukamaj chi taaq'anik ruuk' i reey Dario xye'arik wo' runimaal wach ruum i Ciro re' i kireey i aj Persia.


Copyright
Learn More

will be added

X\